DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23 mai 2014

Avand in vedere necesitatea organizarii si dezvoltarii retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor pentru modurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian considerate domenii de importanta nationala maxima,
luand in considerare necesitatea asigurarii accesului personalului cu atributii in siguranta transporturilor la asistenta medicala si/sau psihologica,
avand in vedere faptul ca aceste spitale au aparut ca o necesitate distincta a activitatii de transport feroviar, datorita specificitatii complexe a acestui domeniu economic si social (de exemplu, comisiile teritoriale si comisia centrala de siguranta circulatiei, parte componenta majora a sigurantei cetateanului),
avand in vedere importanta dezvoltarii ambulatoriilor de specialitate de la nivelul spitalelor din reteaua sanitara proprie, ca parte integranta a activitatii specifice de siguranta transporturilor, in scopul cresterii eficientei si rigurozitatii actului medical,
intrucat, potrivit prevederilor art. 14 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranta cailor ferate comunitare si de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licente intreprinderilor feroviare si a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacitatilor de infrastructura feroviara si perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare si certificarea sigurantei, sistemul de management al sigurantei ar trebui sa tina cont de faptul ca Directiva 89/391/CE a Consilului din 12 iunie 1989 privind punerea in aplicare de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca si directivele sale individuale relevante sunt in intregime aplicabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor ocupati in transportul feroviar si avand in vedere faptul ca sistemul de management al sigurantei ar trebui sa tina cont si de Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind transportul feroviar de marfuri periculoase,

tinand seama de solicitarile repetate ale personalului cu atributii in siguranta circulatiei de a se efectua servicii medicale in conditii optime si pentru a crea cadrul unui management spitalicesc performant prin completarea atributiilor factorilor de decizie si in coroborare cu sprijinul obligatoriu a fi acordat entru a fi evitate accidente cu impact major asupra vietii, integritatii persoanelor implicate, respectiv angajati, precum si a vietii si integritatii obligatoriu a fi asigurate calatorilor,
avand in vedere ca lipsirea personalului cu atributii in siguranta transporturilor de posibilitatea efectuarii la termen a examinarilor medicale si psihologice ar duce la un blocaj al activitatii pe toate cele 4 moduri de transport (feroviar, rutier, naval si aerian) datorita faptului ca acest personal cu atributii specifice nu are dreptul sa isi desfasoare activitatea fara avize medicale si psihologice valabile,
luand in considerare lipsa personalului medical de specialitate si necesitatea mentinerii unor structuri specifice in subordinea Ministerului Transporturilor si pentru evitarea punerii in pericol a sigurantei calatorilor si a bunurilor materiale transportate cu mijloace de transport navale, aeriene, rutiere si feroviare,
avand in vedere faptul ca neadoptarea unor masuri imediate si a reglementarilor specifice pentru examinarea personalului din transpoturi intr-o retea sanitara din subordinea Ministerului Transporturilor poate genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra starii de sanatate a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si in utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare ale acestora,
deoarece aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se propune adoptarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta.

Avand in vedere disfunctionalitatile semnalate, este oportun si necesar ca pe tot teritoriul tarii sa se regaseasca distribuite in mod unitar retele sanitare care sa conduca la eliminarea disfunctionalitatilor mai sus mentionate.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea, Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara, Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta, Spitalul Clinic Cai Ferate Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Cai Ferate Craiova, Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi, Spitalul General Cai Ferate Brasov, Spitalul General Cai Ferate Galati, Spitalul General Cai Ferate Ploiesti, Spitalul General Cai Ferate Sibiu si Spitalul General Cai Ferate Drobeta-Turnu Sefverin trec din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Transporturilor.
(2) Atributiile si competentele Ministerului Sanatatii rezultand din calitatea de ordonator principal de credite al unitatilor sanitare prevazute la alin. (1) se transfera Ministerului Transporturilor.
(3) Sumele alocate in bugetul de stat pe anul 2014 la capitolul 66.01 pentru Ministerul Sanatatii, aferente unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1), se transfera in bugetul Ministerului Transporturilor cu aceeasi destinatie, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unitatilor sanitare prevazute la alin. (1), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare, finantarea cheltuielilor aferente unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul Ministerului Sanatatii.
(6) Creditele bugetare deschise si executia bugetara aferenta cheltuielilor prevazute la alin. (3) se transfera din contabilitatea Ministerului Sanatatii in contabilitatea Ministerului Transporturilor pe baza protocoalelor de predare-preluare si a precizarilor aprobate prin ordin comun al ministrilor transporturilor si sanatatii.
(7) Personalul unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1) se preia cu pastrarea drepturilor si obligatiilor avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(8) Tehnica de calcul data in folosinta cabinetelor de medicina de familie care se afla in relatie contractuala cu casele asigurarilor de sanatate judetene pentru derularea Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara se preia pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura cheltuielilor bugetului de stat, precum si in bugetele Ministerului Transporturilor si Ministerului Sanatatii pe anul 2014.

Art. II
In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite pentru finantarea unor cheltuieli din domeniile: cultural, religios si sportiv, realizate la nivel central sau local, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.