DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23 mai 2014

Avand in vedere necesitatea organizarii si dezvoltarii retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor pentru modurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian considerate domenii de importanta nationala maxima,
luand in considerare necesitatea asigurarii accesului personalului cu atributii in siguranta transporturilor la asistenta medicala si/sau psihologica,
avand in vedere faptul ca aceste spitale au aparut ca o necesitate distincta a activitatii de transport feroviar, datorita specificitatii complexe a acestui domeniu economic si social (de exemplu, comisiile teritoriale si comisia centrala de siguranta circulatiei, parte componenta majora a sigurantei cetateanului),
avand in vedere importanta dezvoltarii ambulatoriilor de specialitate de la nivelul spitalelor din reteaua sanitara proprie, ca parte integranta a activitatii specifice de siguranta transporturilor, in scopul cresterii eficientei si rigurozitatii actului medical,
intrucat, potrivit prevederilor art. 14 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranta cailor ferate comunitare si de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licente intreprinderilor feroviare si a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacitatilor de infrastructura feroviara si perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare si certificarea sigurantei, sistemul de management al sigurantei ar trebui sa tina cont de faptul ca Directiva 89/391/CE a Consilului din 12 iunie 1989 privind punerea in aplicare de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca si directivele sale individuale relevante sunt in intregime aplicabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor ocupati in transportul feroviar si avand in vedere faptul ca sistemul de management al sigurantei ar trebui sa tina cont si de Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind transportul feroviar de marfuri periculoase,

tinand seama de solicitarile repetate ale personalului cu atributii in siguranta circulatiei de a se efectua servicii medicale in conditii optime si pentru a crea cadrul unui management spitalicesc performant prin completarea atributiilor factorilor de decizie si in coroborare cu sprijinul obligatoriu a fi acordat entru a fi evitate accidente cu impact major asupra vietii, integritatii persoanelor implicate, respectiv angajati, precum si a vietii si integritatii obligatoriu a fi asigurate calatorilor,
avand in vedere ca lipsirea personalului cu atributii in siguranta transporturilor de posibilitatea efectuarii la termen a examinarilor medicale si psihologice ar duce la un blocaj al activitatii pe toate cele 4 moduri de transport (feroviar, rutier, naval si aerian) datorita faptului ca acest personal cu atributii specifice nu are dreptul sa isi desfasoare activitatea fara avize medicale si psihologice valabile,
luand in considerare lipsa personalului medical de specialitate si necesitatea mentinerii unor structuri specifice in subordinea Ministerului Transporturilor si pentru evitarea punerii in pericol a sigurantei calatorilor si a bunurilor materiale transportate cu mijloace de transport navale, aeriene, rutiere si feroviare,
avand in vedere faptul ca neadoptarea unor masuri imediate si a reglementarilor specifice pentru examinarea personalului din transpoturi intr-o retea sanitara din subordinea Ministerului Transporturilor poate genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra starii de sanatate a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si in utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare ale acestora,
deoarece aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se propune adoptarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta.

Avand in vedere disfunctionalitatile semnalate, este oportun si necesar ca pe tot teritoriul tarii sa se regaseasca distribuite in mod unitar retele sanitare care sa conduca la eliminarea disfunctionalitatilor mai sus mentionate.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea, Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara, Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta, Spitalul Clinic Cai Ferate Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Cai Ferate Craiova, Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi, Spitalul General Cai Ferate Brasov, Spitalul General Cai Ferate Galati, Spitalul General Cai Ferate Ploiesti, Spitalul General Cai Ferate Sibiu si Spitalul General Cai Ferate Drobeta-Turnu Sefverin trec din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Transporturilor.
(2) Atributiile si competentele Ministerului Sanatatii rezultand din calitatea de ordonator principal de credite al unitatilor sanitare prevazute la alin. (1) se transfera Ministerului Transporturilor.
(3) Sumele alocate in bugetul de stat pe anul 2014 la capitolul 66.01 pentru Ministerul Sanatatii, aferente unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1), se transfera in bugetul Ministerului Transporturilor cu aceeasi destinatie, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unitatilor sanitare prevazute la alin. (1), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare, finantarea cheltuielilor aferente unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul Ministerului Sanatatii.
(6) Creditele bugetare deschise si executia bugetara aferenta cheltuielilor prevazute la alin. (3) se transfera din contabilitatea Ministerului Sanatatii in contabilitatea Ministerului Transporturilor pe baza protocoalelor de predare-preluare si a precizarilor aprobate prin ordin comun al ministrilor transporturilor si sanatatii.
(7) Personalul unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1) se preia cu pastrarea drepturilor si obligatiilor avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(8) Tehnica de calcul data in folosinta cabinetelor de medicina de familie care se afla in relatie contractuala cu casele asigurarilor de sanatate judetene pentru derularea Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara se preia pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura cheltuielilor bugetului de stat, precum si in bugetele Ministerului Transporturilor si Ministerului Sanatatii pe anul 2014.

Art. II
In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite pentru finantarea unor cheltuieli din domeniile: cultural, religios si sportiv, realizate la nivel central sau local, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: