DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23 mai 2014

Avand in vedere ca anul 2014 este un an de tranzitie, pe parcursul caruia statele membre trebuie sa pregateasca punerea in aplicare integrala a reformei politicii agricole comune, prin Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1306/2013 si (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014, fiind stabilite anumite dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), privind
resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014, precum si cu privire la aplicarea sistemelor de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune pentru anul 2014,
tototada, intrucat Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 prevede ca Romania sa decida pana la data de 1 februarie 2014 ca nu se acorda in 2014 nicio plata directa nationala complementara, pentru a puea acorda ajutoare nationale tranzitorii,

avand in vedere ca modificarea sistemelor de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune pentru anul 2014 vizeaza o schema de plata nationala tranzitorie in locul platilor nationale directe complementare care se aplica in prezent,
in considerarea faptului ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in calitate de autoritate competenta, este responsabila cu implementarea schemelor de plati si elaborarea formularisticii si documentatiei necesare aferente accesarii acestor ajutoare pentru agricultori,
luand in considerare calendarul de depunere de catre fermieri a cererii unice de plata pe suprafata pentru campania 2014, care este 3 martie 2014 10 iunie 2014 si cuprinde doua perioade, prima perioada 3 martie 15 mai 2014, fara aplicarea de penalizari, respectiv perioada 16 mai 10 iunie 2014, cu aplicarea de penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, care se calculeaza la suma cuvenita ca plati pe suprafata conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, se impune modificarea urgenta si armonizarea in consecinta a dispozitiilor legale existente care reglementeaza acest domeniu, astfel incat fermierii sa poata beneficia de sprijin financiar pentru desfasurarea activitatii agricole in vederea mentinerii competitivitatii acestora pe piata comunitara.
Tinand cont de faptul ca prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementeaza conditiile implementarii schemelor de plati mentionate, neadoptarea acestora ar conduce la disfunctionalitati in procesul de accesare a formelor de sprijin financiar.
Avand in vedere faptulc a neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanta de urgenta ar avea ca efect imposibilitatea respectarii calendarului stabilit prin legislatia comunitara din domeniu referitor la perioada de depunere a cererilor de plata, cu impact asupra celor peste un milion de beneficiari ai acestor scheme,

tinand cont de faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta rezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din data de 29 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) Schema de ajutoare nationale tranzitorii."

2. Dupa articolul 2 se introduc doua noui articole, articolele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
(1) In anul 2014 se pot acorda ajutoare nationale tranzitorii, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli in sectoarele prevazute la art. 2 lit. b) si c).
(2) Conditiile de acordare a ajutoarelor prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator cu cele prevazute pentru acordarea platilor nationale directe complementare aferente anului 2013.

Art. 2^2
In anul 2014, acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii, asa cum sunt prevazute la art. 2^1, se face in conditiile art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 si (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014."

3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sa respecte normele de ecoconditionalitate: bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) si cerintele legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor, reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei si pentru activitatea agricola pe care o desfasoara;".

4. La articolul 7, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul *5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Responsabilitatea privind valabilitatea si legalitatea documentelor mentionate la alin. (5) apartine fermierului si/sau autoritatii care a emis/atestat aceste documente, dupa caz."

5. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii prevazute la art. 2^1 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in limita sumelor alocate de la bugetul de stat si a plafoanelor maximale aprobate Romaniei cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana."

6. Articolul 12^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
Sumele necuvenite acordate sub forma de sprijin din fondurile europene si/sau din fondurile publice nationale aferente acestora se recupereaza cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
Modul de implementare, conditiile specifice, criteriile de eligibilitate si termenii de referinta pentru aplicarea schemelor de ajutoare nationale tranzitorii prevazute la art. 2^1 se aplica in mod corespunzator cu cele prevazute pentru platile nationale directe complementare aferente anului 2013, aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incide
Noul Cod penal. Note. Corelatii. Explicatii
Adrian Haratau,Constantin Nedelcu,Lamya-Diana Al-Kawadri,Radu Slavoiu,Mircea Sinescu,Maxim Dobrinoiu,Radu-Florin Geamanu,Norel Neagu,Mirela Gorunescu,Mihai Hotca (Coord.)

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: