DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 18 aprilie 2013

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 71/2013, potrivit careia Inspectoratul de Stat in Constructii I.S.C., institutie publica cu personalitate juridica, a trecut din subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru eficientizarea actului administrativ si reglementarea unitara a cadrului normativ cu privire la organizarea, conducerea si incadrarea personalului Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. cu al altor institutii similare,
tinand cont de faptul ca activitatile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratie Publica au aplicabilitate la nivelul intregului teritoriu, iar urmarirea modului de aplicare a cadrului normativ si de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maxima importanta si necesitate,
luand in considerare constrangerile bugetare impuse de efectele crizei economice si necesitatea implementarii unor masuri unitare la nivelul tututor institutiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are in vedere luarea unor masuri urgenta de reorganizare ce vor conduce in primul rand la eficientizarea activitati inspectoratelor regionale in constructii, care vor functiona pe o arie teritoriala de competenta constituita pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale Romaniei, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere activitatile desfasurate de salariatii Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C., care, in mare parte, implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, este necesara modificarea cadrulu legislativ cu privire la transformarea posturilor acestora,
tinand seama de faptul ca neadoptarea unei masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice in teritoriu, precum si la mentinerea unei forme de organizare foarte incarcate care si-a dovedit ineficienta in timp, cu costuri destul de ridicate,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar mentine nivelul ridicat al cheltuielilor cu personalul si avand in vedere necesitatea rationalizarii cheltuielilor publice si respectarii acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobatga cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. functioneaza inspectoratele regionale in constructii si inspectoratele judetene in constructii, unitati fara personalitate juridica."

2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Conducatorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judetene sunt numiti de ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, in conditiile legii."

3. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Personalul Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat, administrative, de protocol si de deservire."


4. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Incadrarea, salarizarea si acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual si ale functionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. se stabilesc conform reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat."

5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Atributiile generale si specifice ale Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. si ale inspectoratelor regionale in constructii, structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C., numarul maxim de posturi, precum si normarea parcului auto si a consumului de carburanti se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C., structura organizatorica detaliata la nivel de directii, servicii, biroruri si compartimente, precum si statul de functii pentru Inspectoratul de Stat in Constructii I.S.C. aparatul central si inspectoratele regionale se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C."

6. Anexa se abroga.

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, directiile regionale din structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. isi schimba denumirea in inspectorate regionale in constructii, unitati fara personalitate juridica.

Art. III
Transformarea posturilor personalului contractual incadrat in structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii publice se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pastrarea drepturilor salariale.

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Lege nr. 163/2016
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Lucratorul in dreptul european
Adrian-Claudiu Popoviciu

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: