DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 26/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 21 martie 2011

Retinandu-se ca fondurile structurale si de coeziune reprezinta una dintre principalele surse de investitii in infrastructura Romaniei si de sustinere a eforturilor la nivel national pentru iesirea din recesiunea economica,
luandu-se in considerare faptul ca gradul redus de absorbtie al fondurilor structurale si de coeziune impune cu necesitate coordonarea acestui proces la nivelul conducerii Guvernului, in scopul accelerarii sustinute a acestui proces si al inlaturarii oricaror disfunctionalitati,
avand in vedere ca absorbtia accelerata a fondurilor structurale si de coeziune reprezinta unul dintre obiectivele viitorului acord stand-by cu Fondul Monetar International, precum si faptul ca derularea acordurilor anterioare cu organismele financiare internationale a avut un rol determinant in stabilizarea si in iesirea din zona de risc a economiei Romaniei,
constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra realizarii procesului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si asupra proiectelor nationale de dezvoltare a infrastructurii, ceea ce ar intarzia revenirea pe crestere a economiei nationale,
avand in vedere necesitatea stabilirii unor masuri organizatorice la nivelul conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in vederea asigurarii aplicarii Legii educatiei nationale nr. 1/2011,
tinand cont de blocajul financiar cu care se confrunta operatorii economici, datorat neachitarii obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare ale unor servicii sau lucrari, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor administrativ-teritoriale,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, directie generala in structura Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare ACIS, se organizeaza ca departament fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in subordinea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) ACIS este condusa de un sef de departament, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru.

Art. 2
(1) ACIS exercita urmatoarele functii:
a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, in sensul prevazut la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;
b) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare si privind structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune si mecanismul financiar al Spatiului Economic European 20042009, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului;
c) de autoritate de management pentru Programul operational Asistenta tehnica, in sensul prevazut la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008;
d) de coordonator national al asistentei in raport cu Uniunea Europeana, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;
e) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
f) de punct national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 20042009;
g) de punct national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 20042009.
(2) In indeplinirea functiilor prevazute la alin. (1), ACIS are in principal urmatoarele atributii:
a) prevazute la art. 8 si 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008;
b) aferente coordonatorului national al asistentei, prevazute in memorandumurile de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;
c) aferente coordonarii participarii Romaniei la proiectele de twinning in calitate de punct national de contact;
d) aferente punctului national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 20042009, conform anexei A, sectiunea 2.1 "Administrarea Selectia proiectelor Monitorizarea" din Memorandumul de intelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 20042009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei, publicat in temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.363/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008;
e) aferente punctului national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 20042009, conform Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila, publicat in temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.165/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008;
f) aferente participarii la coordonarea politicii in domeniul polilor de crestere.

Art. 3
(1) In tot cuprinsul actelor normative, in cazul prevederilor care reglementeaza functiile si atributiile principale ale ACIS, potrivit prevederilor art. 2, sintagma "Ministerul Finantelor Publice" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale".
(2) In cadrul art. 4 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Ministerul Finantelor Publice" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale".

Art. 4
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finantelor Publice, pe baza de protocol de predare-preluare, numarul de posturi, personalul aferent, cu mentinerea veniturilor salariale, prevederile bugetare aferente activitatii fostei ACIS pe anul 2011, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii, bunurile mobile aflate in utilizarea personalului, precum si celelalte drepturi si obligatii.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa vireze la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Secretariatul General al Guvernului, pentru anul 2011.
(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreaza veniturile bugetului de stat si cheltuielile de personal ale Secretariatului General al Guvernului, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor Ministerului Finantelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010.

Art. 5
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru aproba, prin decizie, regulamentul de organizare si functionare a ACIS.

Art. 6
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea celor 2 ordonatori principali de credite, respectiv secretarul general al Guvernului si ministrul finantelor publice, pe baza protocolului de predare-preluare.
(2) Modificarile in executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se efectueaza pe baza protocolului de predare-preluare si a instructiunilor comunicate de Ministerul Finantelor Publice ordonatorilor principali de credite.

Art. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un post de secretar de stat din structura aparatului de lucru al Guvernului se transfera, impreuna cu finantarea aferenta, in structura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 8
Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la dispozitiile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, pana la sfarsitul anului 2011, prin hotarare a Guvernului, sume si pentru plata arieratelor.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
Ordin 23/2015 privind activitatea de psihologie in Ministerul Afacerilor Interne
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OG 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010. Ordonanta 7/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
HG 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public. Hotarare nr. 39/2014
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
Flavius Pancescu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: