DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare. Ordonanta de urgenta 25/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 23 martie 2011

In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol,
avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale,
tinand cont ca lipsa de lichiditati ale operatorilor economici genereaza efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum si pierderea a numeroase locuri de munca,
avand in vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare in vederea optimizarii fluxurilor financiare in cadrul derularii schemelor de ajutor de stat in domeniul agricol,
tinand cont de necesitatea stabilirii unor masuri pentru facilitarea accesului la finantare in domeniul agricol si alimentar pentru evitarea blocajului implementarii masurilor din cadrul schemelor de ajutor de stat,
avand in vedere greutatile pe care le intampina potentialii beneficiari ai Programului operational pentru pescuit 20072013 (POP) in contextul actual, in ceea ce priveste obtinerea de credite bancare pentru componenta de cofinantare aferenta proiectelor selectate,
avand in vedere includerea in cadrul categoriei de comisioane nedatorate de beneficiari si a primei de garantare, face ca aceasta sa devina ajutor de stat, iar aplicarea schemei de inginerie financiara ar fi suspendata si amanata in timp, pana la infiintarea schemei de ajutor de stat, avizarea acesteia de catre Comunitatea Europeana si organizarea administrativa a structurilor implicate.
Din punctul de vedere al beneficiarilor mentinerea prevederilor art. 22^1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu reprezinta o facilitate la acordarea garantiilor, deoarece si in situatia existentei schemei de ajutor de stat, intensitatea actuala a ajutorului public nu poate fi depasita,
Tinand cont de necesitatea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene si implicit a derularii unor proiecte viabile, precum si de necesitatea reducerii incetinirii declinului sectorului pescaresc,
luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Articolul III din Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. III
(1) Formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010*) se achita beneficiarilor prevazuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonanta in conturi distincte, deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) beneficiarii care solicita institutiilor de credit credite bancare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar realizarii productiei, inclusiv pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete.
(3) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate de catre beneficiari in urmatoarea ordine, astfel:
a) pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;
b) pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.
(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevazuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, care au credite contractate de la institutii de credit pentru destinatiile prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, pot cesiona acestora drepturile de incasat de la institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat prevazute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010. Cesiunea catre institutia de credit se efectueaza in baza unei confirmari emise de institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat, din care sa rezulte suma de plata catre beneficiar. Cesiunea este valabila numai dupa notificarea de catre beneficiar a institutiei publice care plateste formele de ajutor de stat.
(5) Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat catre beneficiari care si-au cesionat drepturile de incasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscala conform art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii. In acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(6) In cazul in care certificatul de atestare fiscala contine obligatii de plata ale beneficiarului, institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat instiinteaza institutia de credit si beneficiarul cu privire la obligatiile de plata ale beneficiarului ajutorului de stat
(7) Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat vor vira la scadenta suma aferenta ajutorului de stat, in contul indicat de institutia de credit, numai daca beneficiarul ajutorului de stat nu are obligatii de plata restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale.
(8) Suma care face obiectul cesionarii catre institutia de credit care a acordat creditul se achita de catre institutiile publice, care platesc formele de ajutor de stat, in contul beneficiarului ajutorului de stat indicat de institutia de credit, cu respectarea prevederilor legale."
----------------
*) Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010 si a fost completata ulterior prin Legea nr. 281/2010.

Art. II
Alineatul (5) al articolului 22^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Gestionarul schemei de inginerie financiara va percepe beneficiarilor de garantii prevazuti la alin. (1) numai prima de garantare, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei nr. 155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii. Nivelul primei de garantare se stabileste de catre gestionarul schemei de inginerie financiara, conform normelor interne de administrare a riscului."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
HG 517/2014 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2014-2020 pentru investitii initiale. Hotarare nr. 517/2014
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis
HG 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum si pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2014 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotararea 959/20
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
HG 955/2013 pentru modificarea si completarea HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca. Hotara
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
Ordin nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1251/2006. Hotarare nr. 653/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
Legislatia privind taxele judiciare de timbru. Solutii. Argumente. Explicatii
Liviu-Alexandru Viorel, Georgeana Viorel, Avram-Alexandru Oana, Raluca

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: