DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Ordonanta de Urgenta 25/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 2 aprilie 2010

Avand in vedere obligatiile care revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana de a duce la indeplinire obiectivul desavarsirii pietei interne, precum si obligatia de a transpune in timp util prevederile directivelor comunitare in legislatia nationala,
vazand importanta strategica si impactul economic si social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si al prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,
avand in vedere necesitatea crearii unui cadru juridic adecvat prin care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sa aplice prevederile legislatiei comunitare,
considerand imperativa crearea in cel mai scurt termen a cadrului normativ necesar implementarii prevederilor acestei directive,
luand in considerare faptul ca termenul de transpunere in legislatia interna a Directivei 2006/123/CE este data de 31 decembrie 2010,
tinand cont de faptul ca prevederea conform careia pentru autorizarea unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice este necesar sa se angajeze o persoana posesoare a brevetului de turism constituie o ingradire a operatorilor economici din Uniunea Europeana de a presta servicii turistice in Romania, fapt ce conduce la necesitatea modificarii in regim de urgenta a Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, Romania a fost notificata de Comisia Europeana pentru neindeplinirea obligatiilor de transpunere. Prin Tratatul de la Lisabona s-a prevazut accelerarea procedurii de transpunere, in caz contrar, Curtea de Justitie de la Luxemburg poate aplica sanctiuni pecuniare tarilor care nu isi respecta obligatiile asumate.
Luand in considerare ca adoptarea prezentei ordonante de urgenta are efecte pozitive ce constau in indeplinirea angajamentelor ce revin tarii noastre conform Directivei 2006/123/CE si implementarea masurilor necesare pentru respectarea prevederilor europene cu privire la cooperarea administrativa si indeplinirea procedurilor de la distanta, prin mijloace electronice, avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Site partener: turism in RomaniaArt. I
Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Omologarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement, precum si a traseelor turistice montane se face de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului impreuna cu consiliile judetene pe raza carora se afla acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si aprobate prin hotarare a Guvernului."

2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Utilizarea plajelor in scop turistic se realizeaza, potrivit legislatiei in vigoare, de catre operatori economici care detin autorizatie turistica, emisa conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului."

3. Articolul 17 se abroga.

4. La articolul 27 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Conducerea operativa a unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare in domeniul turismului."

5. La articolul 30, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) sa functioneze cu personal pregatit in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;".

6. Articolele 40, 41 si 42 se abroga.

Art. II
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

Art. III
Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplica dupa implinirea a 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

Art. IV
In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va contacta autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul IMI Sistemul de Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009.


****


Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, in ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
Ordin 1309/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1/177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Cons
Ordin nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Co
OG 19/2014 pentru completarea OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. Ordonanta 19/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Lege nr. 94/2014
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Legea 282/2013 privind aprobarea OUG 25/2010 pentru modificarea OG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Lege nr. 282/2013
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
Dreptul mediului. Editia 4
Dutu Andrei,Dutu Mircea

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: