DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14 mai 2014

Avand in vedere ca operatiunile de explorare, prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, actiuni de interes national, derulate in conditiile si cu respectarea legislatiei specifice acestor domenii, implica autorizarea, in conditiile legii, a executarii de lucrari de constructii,
luand in considerare volumele insemnate de lucrari si termenele scurte de executie prevazute in licentele/permisele/autorizatiile emise in temeiul Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
intrucat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contine prevederi cu caracter general in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii aferente derularii operatiunilor de explorare, prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale,
apreciind ca esentiala necesitatea adoptarii unor prevederi legislative adecvate in vederea reglementarii autorizarii, in baza contractelor de inchiriere incheiate in coditiile legii de catre titularii licentelor/permiselor/autorizatiilor cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute, a executarii lucrarilor de constructii necesare derularii operatiunilor pe tere nurile cuprinse in perimetrele de explorare/prospectare/exploatare, care nu sunt inscrise inca in evidentele de cadastru si carte funciara, in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand importanta strategica si impactul economic si social semnificativ al realizarii programelor de lucrari necesare pentru derularea operatiunilor de explorare, prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, de catre operatorii economici investitori, in baza licentelor/permiselor/autorizatiilor emise in conditiile legii,
in contextul regional, actual, este strategic pentru statul roman sa mentina un nivel al productiei de hidrocarburi cat mai ridicat, in asa fel incat Romania sa poata face fata cu succes oricarei intreruperi neasteptate si nedorite in aprovizionarea cu resurse energetice in regiune,
apreciind faptul ca amanarea executarii operatiunilor de explorare, prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale ar urma sa influenteze negativ eforturile depuse de Guvern in directia asigurarii securitatii energetice, la care ar urma sa se adauge si anumite consecinte pe termen scurt legate de contributia pe care aceste operatiuni ar putea-o avea la sustinerea cresterii economice prin efectele de antrenare materializate in crearea de noi locuri de munca pentru firmele romanesti si generarea de incasari la buget,
neadoptarea acestor masuri poate conduce la scaderea investitiilor in domeniu, precum si la pierderea unor locuri de munca,
data fiind imprejurarea ca promovarea modificarilor/completarilor normative sub forma initiativei legislative ar urma sa intarzie in mod considerabil programele de lucrari de explorare/prospectare geologica/exploatare prevazute pentru anul 2014 si in continuare, iar planificarea si executarea acestor operatiuni nu vor fi posibile in ipoteza in care modificarile legislative propuse nu vor fi adoptate si nu vor intra in vigoare in cel mai scurt termen,
considerand imperativa adoptarea in regim de urgenta a modificarilor cadrului normativ necesar masurilor adecvate de autorizare a executarii lucrarilor de constructii necesare in vederea derularii operatiunilor de explorare, prospectare geologica si exploatare a resurselor minerale, petrolului si gazelor naturale,
avand in vedere ca acestea reprezinta elemente ce vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 7^1
(1) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru executarea de lucrari de constructii necesare derularii operatiunilor de explorare/prospectare geologica si expoatare a petrolului si gazelor naturale, la solicitarea titularilor de licente/permise/autorizatii:
a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile cuprinse in perimetrul de explorare/prospectare/exploatare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;
b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele de inchiriere incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.
(2) La incetearea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (1) lit. b) au obligatia repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit altfel."

2. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 7^1 alin. (1) lit. b), la desfiintarea acestora;".


3. La articolul 26 alineatul (2), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e^1);".

4. La anexa nr. 2, punctul 2 al definitiei "Drept de executie a lucrarilor de constructii" se modifica si va avea urmatorul cuprins"
"2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept. Prin exceptie, in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legislatiei specifice din domeniul petrolului si gazelor naturale, de catre titularii de licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrarilor de constructii necesare pentru derularea operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, altele decat constructiile cu caracter provizoriu, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri."

Art. II
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.