DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la anumiti operatori economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 20/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 5 mai 2014

Avand in vedere necesitatea reglementarii unor masuri pentru infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, ca institutie publica cu personalitate juridica, finantat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atributii specifice, in principal, in domeniul privatizarii operatorilor economici,
avand in vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate in subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator in elaborarea si monitorizarea implementarii strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,
luand in considerare ca scopul proiectului il constituie unitatea si coerenta procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca institutie in subordinea Ministerului Economiei, cu atributii de elaborare si monitorizare a implementarii strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizandu-se la initiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei si conducatorul institutiei publice implicate/hotarare a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,

intrucat prin infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se urmareste asigurarea unitatii si coerentei procesului de privatizare, astfel incat sa se asigure dezideratul programului de guvernare in conditii de eficienta si rentabilizare a companiilor de stat care sa devina competitive pe pietele pe care acestea activeaza atat la nivel national, cat si la nivel regional,
avand in vedere actualul context economic in care se impune adoptarea unor masuri rapide pentru asigurarea respectarii intocmai si la termen a prevederilor angajamentelor statului roman referitoare la privatizarea si restructurarea operatorilor economici, asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana,
intrucat fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana au fost asumate de catre statul roman angajamente ale caror termene de realizare se implinesc in semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea si restructurarea Societatii Comerciale "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti si restructurarea in vederea privatizarii a Societatii "C.F.R. Marfa" - S.A.,
intrucat respectarea angajamentelor fata de institutiile financiare internationale necesita asigurarea unui cadru normativ coerent de functionare a Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului care sa creeze conditiile pentru indeplinirea angajamentelor sus-mentionate, oferind astfel continuitate si coerenta actului de administrare a participatiilor statului,
avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a politicilor guvernamentale si eficientizarea activitatii operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, in numele statului, a unor active, in scopul valorificarii acestora cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
necesitatea reglementarii unor masuri referitoare la preluarea in proprietatea statului a unor active este prioritara in contextul angajamentelor asumate de statul roman fata de institutiile financiare internationale, intrucat va asigura unitate si coerenta procesului de privatizare, astfel incat sa se asigure dezideratul programului de guvernare in conditii de eficienta si rentabilizare a companiilor de stat care sa devina competitive pe pietele pe care acestea activeaza atat la nivel national, cat si la nivel regional,
intrucat neadoptarea de urgenta a masurilor de reorganizare propuse poate conduce la intarzieri sau nerespectarea angajamentelor statului roman asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana referitoare la privatizarea si restructurarea operatorilor economici, ceea ce motiveaza urgenta reglementarii, precum si faptul ca, in ceea ce priveste caracterul de urgenta, acesta este dat si de necesitatea adoptarii de masuri pentru eficientizarea activitatii economice a operatorilor economici, precum si sporirea atractivitatii pentru privatizare a unor noi societati, care sa functioneze pe structuri viabile si pe principii economice competitive, fapt de natura a duce la cresterea incasarilor la bugetul statului, atat din privatizare, cat si din taxele si impozitele incasate,

o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata este determinata de omisiunile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, referitoare la concesiunile in materia serviciului public de distributie a gazelor naturale, in sensul stabilirii faptului ca prin hotarare a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractanta, precum si in sensul definirii ministerului de resort in acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractanta o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publica sau privata a statului ori pentru activitatile sau serviciile publice de interes national. Serviciul de distributie a gazelor naturale este un serviciu public de interes national pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens in care este necesara inserarea unor dispozitii similare celor instituite in cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare. Avand in vedere implinirea conditiei tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare in materie, este necesara emiterea de noi reglementari in domeniul concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale, in conditiile legii, care sa statueze ministerul de resort indrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-mentionate, precum si natura actului prin care se stabilesc normele,
fara completarea Legii energiei si a gazelor naturale in conformitate cu cele sus-mentionate, concesionarea serviciului de distributie a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de incasarea redeventei aferente prestarii serviciului, in conditiile legii,
deoarece aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se propune adoptarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza:
a) masuri privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumit in continuare D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, denumit in continuare O.P.S.P.I., si prin preluarea unor activitati, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) masuri pentru asigurarea resurselor necesare desfasurarii activitatii Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
c) masuri pentru eficientizarea activitatii de privatizare, precum si pentru dezvoltarea activitatii economice in conditii de profitabilitate a operatorilor economici cu capital de stat;
d) masuri de modificare si completare a unor acte normative.

Art. 2
(1) Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Economiei, responsabila cu elaborarea strategiilor si politicilor de privatizare, cu coordonarea si controlul implementarii acestora, prin reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, si prin preluarea unor activitati, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaboreaza si pune in aplicare masurile necesare in vederea realizarii politicilor si strategiilor de privatizare si coordonarii unitare a procesului de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat.


Capitolul II - Masuri privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si prin preluarea unor activitati


Art. 3
(1) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, in baza propunerilor institutiilor publice implicate, pentru a asigura o corelare cu strategiile si politicile promovate pe domeniile de activitate ale acestora;
b) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi si proiecte de hotarari ale Guvernului in domeniul privatizarii;
c) indruma metodologic si monitorizeaza intregul proces de privatizare;
d) avizeaza si supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
e) monitorizeaza hotararile si deciziile initiate de reprezentantii institutiilor publice implicate luate in perioada de pregatire si realizare a privatizarii in domeniile restructurarii, reorganizarii, dizolvarii si lichidarii operatorilor economici;
f) monitorizeaza implementarea strategiilor aprobate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
g) propune spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale contractului de mandat pentru privatizarea societatilor de interes strategic;
h) intocmeste rapoarte periodice privind stadiul privatizarii, pe care le prezinta spre analiza Guvernului;
i) efectueaza din oficiu, la solicitarea prim-ministrului sau la cererea motivata a ministrului de resort, verificari privind conformitatea punerii in aplicare a strategiilor;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru domeniul sau de activitate si ia orice masuri, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru indeplinirea acestora.
(2) Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercita in numele statului toate drepturile si isi asuma toate obligatiile decurgand din calitatea de actionar, administrarea participatiilor statului, derularea activitatilor de pregatire si realizare a privatizarii, precum si monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizeaza prin D.P.A.P.S., in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si in conformitate cu dispozitiile legale in materie.
(3) D.P.A.P.S. exercita, in numele Ministerului Economiei, atributiile acestuia de institutie publica implicata in domeniul privatizarii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, la operatorii economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei.
(4) D.P.A.P.S. preia si deruleaza activitatile de atragere de investitii la operatorii economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Organizarea, functionarea si numarul de posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 4
(1) incepand cu data prevazuta la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile si atributiile si isi asuma obligatiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative in vigoare, acorduri internationale sau alte acte incheiate de catre acesta potrivit dispozitiilor legale aplicabile.
(2) Atributiile prevazute la art. 3 alin. (2)-(4) se exercita, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre o structura organizata distinct in cadrul D.P.A.P.S.
(3) D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile si personalul acestei institutii, pe baza de protocol incheiat in termen de 5 zile de la data prevazuta la art. 3 alin. (5), cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele individuale de munca, potrivit legii.

Art. 5
In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, in conditiile legii si cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele individuale de munca, personal contractual necesar de la institutiile publice/organele administratiei publice centrale, pentru operatorii economici aflati sub autoritatea acestora, care intra in procedura de privatizare, incepand cu data intrarii in vigoare a actului de declansare a procesului de privatizare.

Art. 6
(1) Incadrarea personalului preluat de catre D.P.A.P.S. se face cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute de lege. Personalul isi pastreaza drepturile salariale avute la data preluarii.
(2) Personalul D.P.A.P.S. isi desfasoara activitatea pe baza contractului individual de munca si, dupa caz, in temeiul unui raport de serviciu. Salarizarea si alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislatiei aplicabile personalului platit din fonduri publice.

Art. 7
D.P.A.P.S. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

Art. 8
(1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este actionar, indiferent de domeniul de activitate al acestora, se elaboreaza de D.P.A.P.S.
(2) Pentru operatorii economici de interes strategic, actele administrative prevazute la alin. (1), elementele esentiale ale mandatului si conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutia publica implicata pentru vanzarea actiunilor/activelor se initiaza de Ministerul Economiei si institutia publica implicata, la propunerea D.P.A.P.S., si se supun spre aprobare Guvernului.
(3) Pentru ceilalti operatori economici, strategiile de privatizare elaborate de D.P.A.P.S. se aproba prin ordin comun al ministrului economiei si al conducatorului institutiei publice implicate, ulterior aprobarii de catre Guvern a memorandumului elaborat in acest sens.
(4) Actele administrative prevazute la alin. (2) si (3) contin mandatul special acordat D.P.A.P.S. in vederea instrainarii activelor/actiunilor operatorilor economici, in numele si pentru institutia publica implicata. Diminuarea participatiei statului se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
(5) Mandatarul este obligat sa execute toate instructiunile privitoare la executarea mandatului, inscrise in actele administrative prevazute la alin. (2) si (3).
(6) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, in conditiile legii, consultanti de specialitate si/sau firme de avocatura, dupa caz.

Art. 9
(1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin potrivit art. 3 si 4, D.P.A.P.S. are dreptul sa solicite, in scris, informatii, documente si situatii referitoare la orice operatiuni de administrare a operatorilor economici, necesare pentru realizarea strategiilor de privatizare de la orice institutie publica implicata.
(2) Institutiile publice implicate prevazute la alin. (1) sunt obligate sa intreprinda toate demersurile necesare pentru ca reprezentantii statului in organele de conducere ale operatorilor economici sa furnizeze la timp si in mod complet informatiile solicitate.

Art. 10
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, D.P.A.P.S. preia, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat pe baza situatiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobandeste toate bunurile, drepturile si isi asuma toate obligatiile si atributiile acestuia de institutie publica implicata in domeniul privatizarii, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, la unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.
(2) Incepand cu data prevazuta la alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua o parte din patrimoniul institutiilor publice/ministerelor in vederea exercitarii atributiilor proprii, respectiv mijloacele fixe si obiectele de inventar, necesare indeplinirii atributiilor prevazute la art. 3 si corespunzatoare numarului de personal preluat, conform art. 5, prin protocol de predare-preluare.
(3) In termen de 30 de zile de la data finalizarii procesului de privatizare, D.P.A.P.S. poate preda institutiei publice implicate prin protocol de predare-preluare patrimoniul preluat potrivit prevederilor alin. (2).


Capitolul III - Masuri privind finantarea activitatii Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. Bugetul de venituri si cheltuieli


Art. 11
(1) Asigurarea finantarii cheltuielilor curente si de capital necesare functionarii D.P.A.P.S. se realizeaza prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat in conditiile legii.
(2) Asigurarea finantarii cheltuielilor legate de indeplinirea atributiilor prevazute de art. 3 se realizeaza prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al D.P.A.P.S., care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
(3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
(4) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflati sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al D.P.A.P.S., cu exceptia societatilor din energie care nu se afla in proces de pregatire si realizare a privatizarii.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de privatizare, D.P.A.P.S. retine permanent la dispozitia sa o suma din veniturile incasate din vanzarea actiunilor la care acesta deruleaza procesul de privatizare, precum si din alte venituri incluse potrivit legii in bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare, suma ce reprezinta jumatate din cuantumul anual al cheltuielilor prevazute in bugetul sau de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006, aprobata prin Legea nr. 186/2008, in situatia in care in cadrul exercitiului financiar al anului 2014 D.P.A.P.S. nu incaseaza venituri din vanzarea actiunilor societatilor, societatilor nationale si companiilor nationale pentru care deruleaza procesul de pregatire si realizare a privatizarii sau sumele incasate din vanzarea actiunilor sunt insuficiente, poate retine suma prevazuta la alin. (5) din dividendele incasate de la societatile, societatile nationale si companiile nationale la care exercita calitatea de actionar in numele statului, precum si din dividendele incasate de la operatorii economici care sunt in proces de privatizare.
(7) Pentru anul curent, bugetul aferent activitatii de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al O.P.S.P.I. si alte sume constituite conform legii.
(8) In bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pentru anul 2014, cheltuielile de administrare si privatizare vor fi estimate la nivelul maxim aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Art. 12
Societatile si companiile nationale, precum si celelalte societati pentru care Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercita atributii ce decurg din calitatea de actionar al statului vor varsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei in conditiile legii in contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se varsa integral la bugetul de stat.

Art. 13
(1) Disponibilitatile rezultate din gestionarea bugetului aferent activitatii de privatizare, precum si alte sume aflate in conturile O.P.S.P.I., inclusiv garantii de participare, garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului actiunilor aferente activitatii de privatizare, se transfera in conturile D.P.A.P.S. in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii prevazute la art. 3 alin. (5) se autorizeaza Ministerul Economiei sa repartizeze catre D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru functionarea O.P.S.P.I.

Art. 14
Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica operatorilor economici pentru care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului detine calitatea de institutie publica implicata.


Capitolul IV - Masuri pentru eficientizarea activitatii de privatizare, precum si pentru dezvoltarea activitatii economice a operatorilor economici cu capital de stat


Art. 15
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. poate infiinta, in conditiile legii, in numele statului, societti cu capital integral de stat.
(2) Decizia privind infiintarea de societati are ca temei o analiza economico-financiara, tehnica, juridica si de oportunitate, care se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminatoriu al acestora;
c) asigurarea transparentei fondurilor publice alocate si utilizarea eficienta a acestora;
d) dezvoltarea regionala fundamentata pe considerente sociale, economice si de mediu;
e) evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine conflicte sociale ori manifestari ale concurentei neloiale.
(3) Drepturile si obligatiile statului rezultand din calitatea de actionar/asociat la societatile infiintate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de catre Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.
(4) Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor statului prevazute la alin. (3) de catre Ministerul Economiei prin alte institutii publice se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
(1) D.P.A.P.S. poate prelua pe baza de justificari fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanta de urgenta, in numele statului, in conditiile legii, active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul valorificarii acestora cu respectarea prevederilor legale privind privatizarea societatilor.
(2) Valorificarea activelor preluate in conditiile alin. (1) se va realiza in urma evaluarii acestora de catre o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii, la ppretul pietei. Valorificarea nu se poate realiza sub pretul de preluare al activelor.
(3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societati cu capital integral sau majoritar de stat in cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora.
(4) Aportarea la capitalul social, in conditiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluarii activelor de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile legii, precum si a evaluarii, in conditiile legii, a actiunilor societatii la care se aporteaza.
(5) Dispozitiile alin. (1) si (3) se aplica cu respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor publice.
(6) Decizia privind preluarea in proprietate a activelor si decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiza economico-financiara, efectuata pe criterii de eficienta, rentabilitate, a activitatii operatorilor economici cu capital de stat sau in vederea realizarii unor strategii de privatizare, vanzare de active sau atragere de investitii, cu garantarea tratamentului egal si nediscriminatoriu al operatorilor economici.

Art. 17
(1) Finantarea cheltuielilor legate de operatiunile prevazute la art. 15 si 16 se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat in conditiile legii.
(2) Costurile evaluarilor prevazute la art. 16 alin. (2) si (4), precum si orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat in conditiile legii.
(3) Drepturile si obligatiile statului decurgand din actiunile dobandite in conditiile art. 15 si 16 vor fi exercitate de catre Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.

Art. 18
(1) Activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar a statului in perioada de pregatire si derulare a procesului de privatizare se realizeaza pe baza ordinelor emise de conducatorul institutiei publice implicate, in conditiile legii, la propunerea Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S. (2) Ministerul Economiei participa, prin reprezentantii sai, in cadrul comisiilor constituite pentru pregatirea procesului de privatizare si comisiilor constituite pentru vanzarea de actiuni si/sau active la operatorii economici la care statul este actionar. (3) Prin pregatirea procesului de privatizare, in sensul alin. (2), se intelege luarea de masuri in scopul sporirii atractivitatii operatorului economic, respectiv masuri precum cele destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii si diminuarea obligatiilor acestora, restructurarea operatorului economic, atragere de investitii, vanzare de active si altele asemenea, in conditiile legii. (4) In cadrul comisiilor prevazute la alin. (2), membrii desemnati din partea Ministerului Economiei au obligatia monitorizarii indeplinirii fiecarei etape a procesului de pregatire si realizare a privatizarii si informarii D.P.A.P.S. in legatura cu stadiul acestuia. Totodata vor intreprinde toate diligentele in vederea coordonarii derularii procesului de privatizare a operatorului economic, inclusiv in perioada de pregatire a acestuia. (5) Drepturile si obligatiile membrilor comisiilor constituite potrivit alin. (2), precum si mandatul acestora se stabilesc prin strategia aprobata potrivit art. 8 alin. (2) si (3).


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii


Art. 19
(1) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (5) D.P.A.P.S. se subroga in toate drepturile si obligatiile O.P.S.P.I.
(2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare si lichidare initiate de catre O.P.S.P.I. pentru societatile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se preiau si se continua de catre D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data preluarii acestora.
(3) Activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar a statului, realizate de D.P.A.P.S., in limitele si in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se realizeaza pe baza ordinelor emise de ministrul economiei, in conditiile legii.
(4) Contractele de consultanta de specialitate in legatura cu procedurile mentionate la alin. (2), incheiate de catre O.P.S.P.I., aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se preiau si se continua de catre D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfasurate pana la data preluarii acestora.
(5) Procedurile derulate in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, initiate de catre O.P.S.P.I., se preiau si se continua de catre D.P.A.P.S., in numele Ministerului Economiei, in calitate de autoritate publica tutelara, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data preluarii acestora.
(6) Contractele de mandat incheiate ulterior intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea D.P.A.P.S. vor contine exclusiv acei indicatori de performanta stabiliti in conformitate cu prevederile strategiei de privatizare adoptate in conditiile legii, iar monitorizarea executiei contractelor si a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se face periodic.

Art. 20
(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 10 alin. (1), finantarea cheltuielilor de personal, de organizare si functionare ale D.P.A.P.S. se asigura din bugetul Ministerului Economiei, prin O.P.S.P.I.
(2) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare, finantarea cheltuielilor privind infiintarea de noi societati se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare a O.P.S.P.I.
(3) In limita creditelor bugetare deschise in conditiile alin. (1) se efectueaza plati de catre prin O.P.S.P.I.
(4) Creditele bugetare deschise si executia bugetara aferenta cheltuielilor prevazute la alin. (1) se transfera din contabilitatea O.P.S.P.I. in contabilitatea D.P.A.P.S. pe baza protocoalelor de predare-preluare, la solicitarea Ministerului Economiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii privind organizarea si functionarea Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
(5) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in bugetul propriu, inclusiv in anexele la acestea, si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.

Art. 21
Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizare si functionare a D.P.A.P.S., atributiile de institutie publica implicata se exercita in continuare de catre O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora.

Art. 22
Incepand cu data prevazuta la art. 21, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma "Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie" se inlocuieste cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului".

Art. 23
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 3 alin. (5) se abroga prevederile art. 1 alin. (1)-(4^1), (5)-(7), art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
(1) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 100, dupa punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 58^1, cu urmatorul cuprins:
"58^1. Autoritate concedenta pentru serviciul public de distributie gaze - Ministerul Economiei, minister de resort;".

2. La articolul 104, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Calitatea de autoritate contractanta o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes national mentionat la alin. (1).
(1^2) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile legii, si se aproba prin hotarare a Guvernului."
(2) In cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Economiei".