DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 4 februarie 2016


Avand in vedere ca, prin Decizia nr. 895/2015, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 666 din noul Cod de procedura civila, care privesc, in esenta, incuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc,
dat fiind faptul ca, potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale vor fi suspendate de drept, urmand a-si inceta efectele juridice la 45 de zile de la publicare daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei,
avand in vedere faptul ca, potrivit celor retinute de Curtea Constitutionala, odata cu publicarea deciziei, legiuitorul, in temeiul art. 147 alin. (1) din Constitutie, are obligatia de a pune de acord intreaga procedura de incuviintare a executarii silite cu dispozitiile Constitutiei constatate a fi incalcate si, implicit, cu decizia Curtii Constitutionale, ale carei considerente si dispozitiv sunt general obligatorii,
avand in atentie faptul ca se impune, cu necesitate, promovarea, de urgenta, a unor solutii legislative privind competenta si procedura de incuviintare a executarii silite, in scopul instituirii controlului judecatoresc preventiv asupra declansarii executarii silite propriu-zise, asigurandu-se astfel garantiile de impartialitate si independenta specifice numai instantelor judecatoresti,
intrucat decizia amintita cuprinde, in considerente, efectele pe care le va produce de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, in sensul ca:
 • decizia nu se va aplica in privinta procedurilor de executare silita incuviintate pana la data publicarii sale;
 • decizia se va aplica in privinta contestatiilor la executare formulate impotriva incheierii de incuviintare a executarii silite date de executorul judecatoresc aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data publicarii acesteia, precum si in cele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata;
 • din ziua publicarii deciziei, competenta executorilor judecatoresti de a incuviinta executarea silita inceteaza,

 • in considerarea faptului ca, prin aceeasi decizie, Curtea Constitutionala a retinut ca, pana la adoptarea solutiei legislative corespunzatoare, ca o consecinta a acestei decizii, instantele judecatoresti urmeaza sa aplice in mod direct art. 21 alin. (3), art. 124 si art. 126 alin. (1) din Constitutie, devenind, astfel, competente sa incuviinteze executarea silita,
  deoarece lipsa unor norme specifice privind competenta si procedura de incuviintare a executarii silite de catre instantele judecatoresti, care sa insoteasca efectele prevazute in considerentele deciziei mai sus mentionate, ar accentua vidul legislativ generat de constatarea neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 666 din noul Cod de procedura civila, cu consecinta aparitiei unei practici judiciare neunitare in materie, fiind necesara conferirea unui efect imediat normelor privind competenta si procedura de incuviintare a executarii silite de catre instantele judecatoresti,
  tinand seama de faptul ca starea de incertitudine juridica, cu consecinte grave pe planul solutionarii proceselor civile aflate in faza de executare silita - constand in afectarea drepturilor procesuale ale participantilor la procedurile de executare silita si punerea instantelor judecatoresti in situatia de a judeca in lipsa unor reguli specifice vizand competenta si procedura de solutionare in materia incuviintarii executarii silite -, ar putea fi amplificata in lipsa unei interventii legislative imediate,
  in considerarea faptului ca un demers legislativ ordinar nu ar putea fi finalizat pana la data expirarii termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale mai sus mentionate,
  avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 603, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In cazul in care hotararea arbitrala se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotararea arbitrala se va prezenta instantei judecatoresti ori notarului public pentru a obtine o hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, un act autentic notarial. Dupa verificarea de catre instanta judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii conditiilor si dupa indeplinirea procedurilor impuse de lege si achitarea de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la inregistrarea in cartea funciara si se va realiza transferul de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil in cauza. Daca hotararea arbitrala se executa silit, verificarile prevazute in prezentul alineat vor fi efectuate de catre instanta, in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite."

  2. Articolul 615 va avea urmatorul cuprins:
  "Executarea silita Art. 615
  Hotararea arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca o hotarare judecatoreasca."

  3. La articolul 628, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(4), incheierea instantei de executare sau a executorului judecatoresc constituie titlu executoriu."

  4. Articolul 635 va avea urmatorul cuprins:
  "Hotararile arbitrale si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale Art. 635
  Pot fi puse in executare hotararile arbitrale, chiar daca sunt atacate cu actiunea in anulare, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente."

  5. Articolul 641 va avea urmatorul cuprins:
  "Inscrisurile sub semnatura privata Art. 641
  Inscrisurile sub semnatura privata sunt titluri executorii numai in cazurile si conditiile anume prevazute de lege. Orice clauza sau conventie contrara este nula si considerata astfel nescrisa. Dispozitiile art. 664 si urmatoarele sunt aplicabile."

  6. La articolul 651, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite, contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursul executarii silite, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante sau organe."

  7. Articolul 665 va avea urmatorul cuprins:
  "Inregistrarea cererii de executare Art. 665
  (1) De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.
  (2) Incheierea prevazuta la alin. (1) se comunica de indata creditorului. In cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii prevazute la alin. (1), la instanta de executare."

  8. Articolul 666 va avea urmatorul cuprins:
  "Incuviintarea executarii silite Art. 666
  (1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevazuta la art. 665 alin. (1) si dovada achitarii taxei judiciare de timbru.
  (2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
  (3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 233 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta.
  (4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.
  (5) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
  1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
  2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
  3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege sau alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege;
  4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;
  5. debitorul se bucura de imunitate de executare;
  6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;
  7. exista alte impedimente prevazute de lege.
  (6) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac, insa poate fi cenzurata in cadrul contestatiei la executare silita, introdusa in conditiile prevazute de lege. Dispozitiile art. 712 alin. (3) raman aplicabile.
  (7) Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata numai cu apel exclusiv de creditor, in termen de 15 zile de la comunicare.
  (8) In partea finala a incheierii de incuviintare a executarii silite va fi adaugata formula executorie, cu urmatorul cuprins:
  'Noi, Presedintele Romaniei,
  Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura presedintelui completului si a grefierului.)'
  "

  9. La articolul 670, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(5), incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat si pentru executorul judecatoresc."

  10. La articolul 680, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, depusa odata cu cererea de incuviintare a executarii silite ori pe cale separata, instanta competenta va autoriza intrarea in locurile mentionate la alin. (1). Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea tertului care detine bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac."

  11. La articolul 699, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Dupa incuviintarea executarii silite, executorul va comunica debitorului incheierea instantei, precum si o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa."

  12. La articolul 712, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale."

  13. La articolul 720, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
  "(8) In situatia prevazuta la alin. (7), instanta va solicita incheierea prevazuta la art. 665 alin. (1) sau, dupa caz, actul care constata refuzul executorului judecatoresc de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita, de a indeplini un act de executare silita ori de a lua alta masura prevazuta de lege."

  14. La articolul 732, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, la solicitarea creditorului facuta in cuprinsul cererii de executare, instanta, prin incheierea de incuviintare a executarii, va dispune sechestrarea bunurilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. In acest caz, se va face mentiunea corespunzatoare in chiar incheierea de incuviintare a executarii."

  15. La articolul 783, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 783
  (1) Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 781 alin. (1), impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata in dosar. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul, caruia i se va comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata in dosar, si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate."

  16. Articolul 820 va avea urmatorul cuprins:
  "Instiintarea debitorului si a tertului dobanditor Art. 820
  Executorul judecatoresc va comunica o copie de pe incheierea de incuviintare a executarii silite prevazute de art. 666 atat debitorului, cat si tertului dobanditor, insotita, in ambele cazuri, de titlul executoriu in copie certificata de executor pentru conformitate cu originalul si de somatie, punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare."

  17. La articolul 856, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus in posesia imobilului adjudecat de catre executorul judecatoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu impotriva tuturor persoanelor aratate la art. 854 lit. i). Dispozitiile art. 664 si urmatoarele sunt aplicabile."

  18. Articolul 889 va avea urmatorul cuprins:
  "Executarea fara somatie Art. 889
  La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta va putea sa dispuna, prin incheierea de incuviintare a executarii silite, ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie."

  19. La articolul 955, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 955
  (1) Masura sechestrului asigurator se duce la indeplinire de catre executorul judecatoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator, fara a mai cere vreo autorizare sau incuviintare in acest sens. Dispozitiile art. 665 raman aplicabile."

  Art. II
  La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) actiunile posesorii, cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, incuviintarea executarii silite si luarea unor masuri asiguratorii;".

  Art. III
  Alineatul (1) al articolului 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2.445
  (1) Creditorul ipotecar poate cere instantei incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de incuviintare se vor atasa documente care atesta existenta creantei ipotecare si a ipotecii mobiliare, impreuna cu dovada perfectarii ipotecii. Instanta va analiza existenta creantei si a ipotecii legal perfectate si va incuviinta vanzarea, cu citarea partilor interesate. Introducerea cererii de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului mobil ipotecat intrerupe prescriptia dreptului de a obtine executarea silita."

  Art. IV
  Alineatele (1) si (2) ale articolului 181^1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 181^1
  (1) Incuviintarea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul.
  (2) Opozitia la executare prevazuta la art. 2.452 din Codul civil este de competenta judecatoriei care a incuviintat vanzarea bunului mobil ipotecat."

  Art. V
  La articolul 10 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;".

  Art. VI
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cererile de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de catre instantele judecatoresti si cu procedura prevazute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta.
  (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, executarea ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului mobil ipotecat se poate face numai dupa incuviintarea executarii potrivit art. 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, de catre instanta judecatoreasca prevazuta la art. 181^1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. VII
  Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a titlurilor executorii si/sau incuviintarea executarii de catre executorul judecatoresc, acestea vor fi puse in executare dupa incuviintarea executarii de catre instanta judecatoreasca competenta potrivit legii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

  Art. VIII
  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a acesteia, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.