DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Ordonanta de urgenta nr. 1/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 4 februarie 2014

Multiplicarea riscurilor nonmilitare la adresa securitatii nationale, la care pot fi adaugate evenimentele cauzatoare de victime omenesti, distrugeri de bunuri etc. cu care s-au confruntat structurile specializate in ultimii ani, a impus reevaluarea, identificarea si implementarea unor mecanisme operationale eficiente, bazate pe managementul integrat al situatiilor de urgenta, pe un nou concept de cooperare interministeriala, multidisciplinara, pe punerea in comun a tuturor capabilitatilor si valorificarea expertizei intregului spectru de institutii cu atributii in materie, intr-un format care sa acopere toate nevoile operationale rezultate in urma actiunii factorilor generatori de situatii de urgenta.
Necesitatea unei coordonari unitare, de natura a asigura functionalitatea optima si eficienta a elementelor de dispozitiv si a capabilitatilor, precum si un control real, efectiv, asigurat de o conducere realizata de persoane cu experienta in materie, impun coordonarea structurilor respective de la nivelul Executivului, respectiv de catre viceprim-ministru, si conducerea efectiva a acestora de catre un secretar de stat, specialist in domeniu, in cadrul unui Departament pentru situatii de urgenta.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Interne se infiinteaza Departamentul pentru situatii de urgenta, denumit in continuare Departamentul, structura operationala fara personalitate juridica, cu atributii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel national, a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta in cadrul unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, denumite in continuare UPU/CPU, pana la internarea in spital.

(2) Departamentul este condus de un secretar de stat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, numit prin decizie a prim-ministrului.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), secretarul de stat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, coordoneaza:
a) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
b) Inspectoratul General de Aviatie, numai pentru operatiuni de gestionare a situatiilor de urgenta.
(4) Departamentul coordoneaza operational serviciile de ambulanta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, UPU/CPU, precum si serviciile publice Salvamont.
(5) Pentru exercitarea atributiilor, Departamentul foloseste personal specializat, incadrat in conditiile legii, inclusiv prin detasare din cadrul Ministerului Sanatatii, precum si din alte institutii publice, dupa caz. In acest sens, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne se infiinteaza o structura specializata pentru monitorizarea, controlul operational si inspectia activitatii serviciilor de ambulanta si UPU/CPU.
(6) Departamentul monitorizeaza activitatea operativa a structurilor pe care le are in coordonare.

(7) Controlul operational si inspectia activitatii serviciilor de ambulanta si UPU/CPU se exercita de Ministerul Sanatatii si Departament, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrilor sanatatii si al afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care va cuprinde si modalitatile si procedurile de monitorizare a serviciilor de ambulanta si UPU/CPU.
(8) Conditiile tehnice si organizatorice privind coordonarea operationala a serviciilor publice Salvamont se stabilesc prin protocoale incheiate intre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si autoritatile administratiei publice locale care au constituite astfel de servicii, avizate de catre Departament.
(9) In situatii de urgenta, prefectul este coordonat operational de secretarul de stat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Art. II
(1) In scopul coordonarii activitatilor privind organizarea, functionarea si finantarea Sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, precum si a serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta se infiinteaza Comisia interministeriala pentru suport tehnic.
(2) In realizarea scopului prevazut la alin. (1), Comisia interministeriala pentru suport tehnic emite aviz conform pentru realizarea programelor de inzestrare, dotare, pregatire a personalului si alte masuri pentru buna functionare a serviciilor de ambulanta si UPU/CPU, precum si pentru proiectele de acte normative in domeniul asistentei medicale de urgenta si acordarea primului ajutor medical calificat, ce urmeaza a fi adoptate/emise de Guvern, respectiv de conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale.

Art. III
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Comitetul national pentru intemperii si calamitati si Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta, care preiau atributiile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, care se desfiinteaza.

Art. IV
In cazul in care amploarea sau intensitatea situatiilor de urgenta depasesc capacitatea de interventie a structurilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, Ministerul Apararii Nationale actioneaza in sprijinul acestora cu personal din subordine si mijloace din dotare, la solicitarea presedintelui Comitetului national pentru intemperii si calamitati sau a presedintelui Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, dupa caz.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Natioanl de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) situatia de urgenta - evenimente exceptionale, cu caracter nonmilitar, care ameninta viata sau sanatatea persoanei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse specializate si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;".

2. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Hotararea de declarare a starii de alerta cuprinde:
a) baza legala;
b) perioada de aplicare;
c) masurile dispuse;
d) obligatiile cetatenilor si ale operatorilor economici in ceea ce priveste participarea la activitati in folosul comunitatilor locale.
(6) In functie de evolutia situatiei de urgenta care a determinat declararea starii de alerta, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrange, dupa caz."

3. La articolul 6, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) servicii de urgenta profesioniste si servicii de urgenta voluntare;
d) centre operative si centre de coordonare si conducere a interventiei;".

4. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) Comitetul national pentru intemperii si calamitati;".

5. La articolul 7, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta;".

6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta determinate de fenomene meteorologice periculoase si alunecari de teren se constituie si functioneaza Comitetul national pentru intemperii si calamitati sub conducerea viceprim-ministrului, minsitrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, in calitate de presedinte.
(2) Vicepresedintele Comitetului este secretarul de stat, seful Departamentului pentru situatii de urgenta.
(3) Comitetul este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta."

7. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) In vederea planificarii strategice, a monitorizarii permanente si evaluarii factorilor de risc, amenintarilor si vulnerabilitatilor, precum si pentru coordonarea gestionarii situatiilor de urgenta determinate de alte riscuri decat cele prevazute la art. 8 alin. (1) se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate nationala, in calitate de presedinte.
(2) Vicepresedintele Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta este ministrul afacerilor interne.
(3) Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta este un organism interministerial format din ministri si conducatori ai institutiilor publice centrale, in functie de tipurile de risc gestionate sau functiile de sprijin repartizate in competenta in cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.
(4) Suportul decizional al Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta se asigura prin Centrul operational de comanda al Guvernului, care are in compunere experti si specialisti din cadrul componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta si subordoneaza operational toate centrele operative si operationale constituite la nivel central si local.
(5) Secretariatul General al Guvernului, prin structura de specialitate, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta.

Art. 8^2
(1) Pentru stabilira strategiilor si programelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta, respectiv Comitetul national pentru intemperii si calamitati pot solicita consultarea unor experti, specialisti, cadre didactice sau cercetatori constituiti in grupuri de suport tehnico-stiintific.
(2) Comitetele si grupurile de suport tehnico-stiintific, alaturi de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, asociatiilor profesionale, sindicatelor, unitatilor de invatamant superior si institutelor de cercetare, institutiilor culturale, ale cultelor si asociatiilor religioase recunoscute potrivit legii si ai mass-media, formeaza Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre."

8. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin centrul operational national, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului national pentru intemperii si calamitati."

9. Dupa articolul 15 se introduc doua noi articole, articolele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
Gestionarea operationala a situatiilor de urgenta la nivel national se realizeaza prin Centrul natioanl de coordonare si conducere a interventiei, constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care asigura permanent fluxul informational pentru Centrul operational de comanda al Guvernului.

Art. 15^2
(1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se infiinteaza centrele de coordonare si conducere a interventiei care asigura analiza, evaluarea situatiei si coordonarea actiunilor de interventie si asigura suportul decizional al comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei pentru situatii de urgenta au in compunere personal din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, precum si experti si specialisti din cadrul institutiilor si operatorilor economici de interes local care asigura functii de sprijin.
(3) Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei isi desfasoara activitatea in spatii puse la dispozitie de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
(4) In functie de aria si complexitatea situatiei intervenite se pot crea centre de coordonare si conducere a interventiei la nivel zonal, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de stat, seful Departamentului pentru situatii de urgenta."

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Structura, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotarare a Guvernului."

11. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si de stocare a datelor necesare functionarii Sistemului National se asigura prin mijloace proprii ale Ministerului Afacerilor Interne, ale celor din dotarea Minsiterului pentru Societatea Informationala, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale altor componente ale sistemului national de aparare si securitate nationala."

12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Principalele functii de sprijin pe care le pot indeplini ministerele, celelalte organe centrale si unele organizatii neguvernamentale in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

13. La articolul 20, partea introductiva se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
"Art. 20
Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta, respectiv Comitetul national pentru intemperii si calamitati, dupa caz, are urmatoarele atributii principale:".

14. La articolul 25, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"t) informeaza Colegiul Ministerului Afacerilor Interne asupra activitatii desfasurate;".

15. La articolul 31, alinetul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Nuamrul de posturi al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se stabileste prin organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale acestuia, aprobate prin hotarare a Guvernului, si se asigura prin redistribuire in cadrul numarului de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne prin legile bugetare anuale."

16. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Finantarea participarii Ministerului Apararii Nationale la actiunile de inlaturare a efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta se asigura de la bugetul de stat, printr-un capitol/subcapitol bugetar distinct."

17. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

18. Anexa nr. 2 se abroga.

19. In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, sintagma "Comitetul national pentru situatii de urgenta" se inlocuieste, dupa caz, cu sintagma "Comitetul national pentru intemperii si calamitati" sau sintagma "Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta".

Art. VI
In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se reglementeaza:
a) organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru intemperii si calamitati;
b) organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta;
c) organizarea si functionarea Centrului national de coordonare si conducere a interventiei si a centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei, precum si relatia acestora cu comitetele pentru situatii de urgenta;
d) organizarea si functionarea Centrului operational de comanda al Guvernului;
e) organizarea si functionarea Platformei nationale pentru reducerea riscurilor la dezastre;
f) organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic.

Art. VII
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii actelor normative prevazute la art. VI, cu exceptia art. I si a art. VI, care intra in vigoare la data publicarii.


ANEXA (Anexa Nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004)


LISTA ministerelor si institutiilor publice centrale in cadrul carora se constituie si functioneaza centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta

1. Ministerul Afacerilor Interne, in cadrul:
- Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
- serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta.
2. Ministerul Afacerilor Externe
3. Ministerul Apararii Nationale
4. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
5. Ministerul Sanatatii
6. Ministerul Transporturilor
7. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
8. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
9. Ministerul Economiei
10. Ministerul pentru Societatea Informationala
11. Serviciul Roman de Informatii
12. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
13. Serviciul de Protectie si Paza
14. Secretariatul General al Guvernului
15. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare
16. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
17. Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive
18. Departamentul pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine
19. Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura
20. Departamentul pentru Energie