DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 1 martie 2017

In considerarea faptului ca Guvernul Romaniei s-a angajat sa imbunatateasca starea de sanatate a populatiei Romaniei, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgenta, curative si reabilitare de calitate, aspecte reglementate si in Strategia nationala de sanatate 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.028/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014,
in vederea asigurarii conditiilor necesare unei utilizari eficace si eficiente a resurselor disponibile, respectiv o acoperire mai mare a nevoilor de sanatate ale populatiei prin serviciile de la baza sistemului de sanatate, intre care serviciile de asistenta medicala comunitara ocupa un loc esential,
tinand cont ca in Acordul de parteneriat dintre Romania si Uniunea Europeana se mentioneaza ca in perioada 2014-2020 se vor urmari dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale esentiale, precum si o mai buna integrare a serviciilor sanitare si sociale disponibile la nivelul comunitatilor,
avand in vedere ca in unele programe operationale pentru perioada 2014-2020 au fost incluse si obiective de dezvoltare a serviciilor comunitare, fie din perspectiva imbunatatirii pregatirii si disponibilitatii resurselor umane care sa fie angrenate in serviciile medicale comunitare, fie din cea a ameliorarii infrastructurii acestor servicii,
intrucat legislatia privind asistenta medicala comunitara, asa cum este la momentul actual, nu permite luarea unor masuri generate de noile oportunitati de finantare europeana pentru dezvoltarea serviciilor comunitare,
tinand cont ca in prezent nu exista cadrul legislativ pentru definirea centrelor comunitare integrate, ca furnizori esentiali de servicii de asistenta medicala comunitara, desi au trecut 3 ani de la inceperea ciclului de finantare europeana 2014-2020,
luand in considerare ca acest vid legislativ a condus la imposibilitatea accesarii fondurilor europene planificate pentru dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din ciclul 2014-2020 atat in cadrul Programului operational Capital uman, axa 4.10, cat si in special in cadrul Programului operational Regional, axa 8,
avand in vedere ca o componenta importanta a protectiei sociale o reprezinta asistenta sociala ca ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati, servicii specializate de protectie a persoanelor care nu au posibilitatea de a-si realiza prin eforturi proprii un mod decent de viata,
in considerarea faptului ca beneficiarii acestor servicii sunt, cu precadere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, inclusiv roma,
pentru a evita aparitia unor situatii de natura a accentua acest fenomen, care risca sa ia amploare in lipsa unor masuri urgente, statul, in calitate de garant al Constitutiei, are obligatia de a acorda asistenta sociala persoanelor vulnerabile, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societati.
Avand in vedere necesitatea imperioasa a accesarii cu celeritate a fondurilor europene, precum si actualizarea reglementarilor privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara,
tinand cont ca lipsa unei astfel de reglementari face imposibila atat accesarea programelor operationale sus-mentionate, cat si implementarea obiectivelor Strategiei nationale de sanatate, dar si al altor strategii sectoriale, in conditiile in care dezvoltarea retelei de asistenta medicala comunitara si a centrelor comunitare integrate, indicatori asumati de Ministerul Sanatatii in Strategia nationala de sanatate 2014-2020 si in Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020,
in considerarea faptului ca investitiile vizate de FESI 2014-2020 prin POR si POCU sunt programate pentru a asigura complementaritatea investitiilor soft si hard si pot ajunge pana la 355 mil. euro, iar conditia esentiala pentru a asigura absorbtia acestor fonduri este existenta cadrului legislativ care sa permita definirea cadrului integrat pentru serviciile medicale comunitare,
deoarece este necesara identificarea nevoilor nationale de astfel de servicii/centre comunitare integrate,
intrucat absenta reglementarilor prezentului act normativ conduce la imposibilitatea lansarii apelurilor de proiecte programate in cadrul POR si POCU care insumeaza aproximativ 355 mil. euro pentru finantarea interventiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate,
luand in considerare ca aceasta situatie pericliteaza procesul de absorbtie a fondurilor europene si implicit a veniturilor bugetului de stat calculate in baza absorbtiei de fonduri estimate,
tinand cont ca intarzierea lansarii acestor interventii poate afecta si alocarea la nivelul programelor, data fiind dezangajarea automata de fonduri stabilita de regulamentele europene pentru anul 2018,
in considerarea faptului ca neutilizarea fondurilor europene pana la momentul actual va face greu de realizat un grad de absorbtie convenabil, creand chiar riscul pierderii de fonduri europene, prin procedura de "dezangajare" (deccommittment) in conformitate cu art. 86 si 136 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.303/2013 privind prevederile comune asupra Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune, Fondului Agricol European pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European Maritim si de Pescuit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347 din 20 decembrie 2013,
avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic si sunt o prioritate a Programului de guvernare, precum si faptul ca Romaniei, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, ii revine sarcina de a respecta documentele strategice,
tinand cont ca axa prioritara 8.1 a POR 2014-2020, Obiectivul specific 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, vizeaza sprijinirea de actiuni de constructie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate sociomedicale,
luand in considerare ca actualul context conduce la riscul pierderii fondurilor alocate acestui domeniu in conditiile in care apelurile de proiecte nu vor fi lansate cat mai curand,
in considerarea faptului ca in prezent statul roman nu a indeplinit la termenul stabilit o conditionalitate ex ante si avand in vedere ca, potrivit alin. 21 din preambulul Regulamentului 1.303/2013, Comisia are competenta de a suspenda platile intermediare pentru prioritatile relevante ale programului, in conditii clar definite,
apreciem ca toate acestea constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu mai poate fi amanata. Din cauza amplorii fenomenului si a consecintelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative care continua sa se produca asupra fondurilor europene.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea asistentei medicale comunitare la nivelul comunelor, al oraselor, al municipiilor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si infiintarea, organizarea si functionarea centrelor comunitare integrate, in vederea facilitarii si imbunatatirii accesului populatiei si, in special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sanatate, integrate la nivelul comunitatilor cu serviciile sociale si educationale.

Art. 2
Asistenta medicala comunitara se realizeaza pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia populatiei apartinand grupurilor vulnerabile din comunitati, fiind in concordanta cu politicile si strategiile guvernamentale, precum si cu cele ale autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 3
(1) Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de programe, servicii de sanatate si actiuni de sanatate publica furnizate la nivelul comunitatilor cu scopul cresterii accesului populatiei si, in special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie roma, la servicii de sanatate, in special la cele centrate pe prevenire.
(2) Scopul asistentei medicale comunitare consta in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin asigurarea echitabila a accesului la servicii de sanatate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educatie, amplasarea acesteia in mediul rural sau urban sau de distanta fata de furnizorul de servicii medicale.

Art. 4
(1) Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenta medicala comunitara a populatiei, in special a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, in conditiile legii si in limitele resurselor umane si financiare existente.
(2) Personalul care presteaza activitati de asistenta medicala comunitara lucreaza in colaborare cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistenta sociala, cu personalul centrului comunitar integrat si cu alti furnizori de servicii de sanatate, sociale, educationale, inclusiv cu organizatii neguvernamentale care furnizeaza servicii de profil.
(3) Modalitatile de colaborare dintre furnizorii de servicii prevazuti la alin. (2) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.


Capitolul II - Obiectivele, activitatile si beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara


Art. 5
Obiectivele asistentei medicale comunitare sunt urmatoarele:
a) identificarea activa, in colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, a problemelor medico-sociale ale comunitatii si, in special, ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale;
c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate in comunitate;
d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
e) furnizarea de servicii de sanatate in limita competentelor profesionale legale ale personalului cu atributii in domeniu.

Art. 6
Activitatile desfasurate in domeniul asistentei medicale comunitare de catre personalele care au atributii legale in acest domeniu, in vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 5, sunt urmatoarele:
a) identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora;
b) desfasurarea de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos;
c) furnizarea de servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii, in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
d) participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice;
e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii;
f) identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului acestora la servicii medicale;
g) supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic;
h) identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor;
i) identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;
j) monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre si evidente speciale;
k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare;
l) consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale legale;
m) furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita competentelor profesionale legale;
n) directionarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;
o) organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
p) identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare;
q) colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;
r) alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile;
s) intocmirea evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei.

Art. 7
(1) Beneficiarii serviciilor de asistenta medicala comunitara sunt membrii comunitatii, cu precadere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie roma.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc in urmatoarele situatii:
a) nivel economic sub pragul saraciei;
b) somaj;
c) nivel de educatie scazut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paliative;
g) graviditate;
h) varsta a treia;
i) varsta sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune sociala;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitatii.
(3) Persoana vulnerabila din punct de vedere medical este persoana supusa riscului de a suferi afectari ale starii de sanatate prin actiunea unor determinanti biologici, de mediu fizic, social si economic, comportamentali sau care tin de serviciile de sanatate sau ca urmare a probabilitatii crescute de a dezvolta anumite boli sau stari patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce tin de varsta, stare de dizabilitate sau de alte situatii fiziologice.
(4) Persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt cele prevazute la art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.


Capitolul III - Furnizarea si organizarea serviciilor de asistenta medicala comunitara


Art. 8
(1) Furnizarea serviciilor de asistenta medicala comunitara se poate face prin:
a) serviciul public de asistenta sociala, infiintat potrivit sectiunii a 3-a "Organizarea si administrarea serviciilor sociale" din capitolul III "Sistemul de servicii sociale" din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare;
b) compartimentul de asistenta medicala comunitara din cadrul autoritatilor administratiei publice locale;
c) centre comunitare integrate infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale;
d) aparatul de specialitate al primarului.
(2) Indeplinirea serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara prevazute la art. 6 se realizeaza de catre urmatoarele categorii profesionale, in limita competentelor:
a) asistenti medicali comunitari;
b) mediatori sanitari, in functie de specificul comunitatii.
(3) Atributiile categoriilor profesionale prevazute la alin. (2) prin care se realizeaza activitatile prevazute la art. 6 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9
(1) Categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) functioneaza la nivelul unitatilor/subdiviziunilor unitatilor administrativ-teritoriale, avand statutul de personal contractual, in cadrul serviciului public de asistenta sociala infiintat potrivit Legii nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, in cadrul compartimentului de asistenta medicala comunitara sau in aparatul de specialitate al primarului.
(2) Conditiile generale de ocupare a posturilor de catre categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevazute in Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Conditiile specifice de ocupare a posturilor de catre categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Numarul de personal din cadrul serviciului public de asistenta sociala se stabileste tinand seama de prevederile art. 6 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, neintrand in numarul maxim de posturi stabilit pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, potrivit legii.

Art. 10
Serviciile de asistenta medicala comunitara pot fi asigurate prin personalul de specialitate prevazut la art. 8 alin. (2), angajat in cadrul structurilor prevazute la art. 8 alin. (1).

Art. 11
(1) In functie de nevoile identificate la nivelul comunitatilor, privind furnizarea integrata de servicii medico-socio-educationale, in subordinea autoritatilor executive ale administratiei publice locale se pot infiinta centre comunitare integrate, ca entitati cu sau fara personalitate juridica, finantate integral din bugetele locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(2) Centrele comunitare integrate, organizate in subordinea autoritatilor executive ale administratiei publice locale, furnizeaza persoanelor, inclusiv celor de etnie roma si grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si educationale, din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale deservite.
(3) In centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim sa fie format din asistent medical comunitar si asistent social, iar in functie de specificul comunitatii si alte categorii profesionale necesare desfasurarii activitatii din centrul comunitar integrat.
(4) Metodologia comuna de coordonare, monitorizare, evaluare si raportare a serviciilor furnizate in centrele comunitare integrate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit standardelor si bunelor practici dezvoltate de catre autoritatile competente.
(5) Organizarea, functionarea si finantarea centrelor comunitare integrate prevazute la alin. (1) si (2) si Protocolul-cadru de colaborare dintre centrele comunitare integrate si serviciul public de asistenta sociala se stabilesc si se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 12
(1) Categoriile profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) au calitatea de personal contractual incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in conditiile legii, beneficiind de drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
(2) Contractul individual de munca al categoriilor profesionale prevazute la art. 8 alin. (2) se incheie cu autoritatea administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
(3) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar se stabilesc in conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de asistent medical, pe nivel de studii, conform anexei nr. III Familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate", cap. I pct. 3 "Unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare" si cap. II "Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale".
(4) Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc potrivit cap. I pct. 3 "Unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare" si cap. II "Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale" din anexa nr. III la Legea-cadru 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de instructor de educatie.


Capitolul IV - Finantarea asistentei medicale comunitare


Art. 13
Finantarea cheltuielilor de personal pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum si a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie si a normativului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, cu modificarile ulterioare.

Art. 14
Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, la propunerea autoritatilor executive, pot aproba suplimentarea din veniturile proprii ale bugetelor locale a finantarii cheltuielilor de personal pentru categoriile prevazute la art. 8 alin. (2) si pot aproba angajarea si a altor categorii de personal care furnizeaza, potrivit legii, servicii medicale, sociale si, dupa caz, educationale, cu asigurarea finantarii cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv.

Art. 15
Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de asigurarea spatiului, precum si a bunurilor si serviciilor necesare intretinerii si functionarii activitatii de asistenta medicala comunitara, in conditiile legii si in limitele resurselor umane si financiare existente.


Capitolul V - Monitorizarea, evaluarea si controlul activitatii asistentei medicale comunitare


Art. 16
Asistenta medicala comunitara este coordonata tehnic si metodologic de catre Ministerul Sanatatii, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in componenta carora se vor organiza compartimente de specialitate cu acest scop.

Art. 17
(1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti impreuna cu autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile de monitorizarea si evaluarea activitatii de asistenta medicala comunitara si transmit lunar Ministerului Sanatatii raportul privind activitatea desfasurata la nivel de judet.
(2) Modalitatea de inregistrare si de raportare a serviciilor de asistenta medicala comunitara catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si catre Unitatea de incluziune sociala din cadrul Ministerului Sanatatii este stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Modalitatea de prezentare si de informare a autoritatilor publice locale cu privire la activitatea de asistenta medicala comunitara este stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se stabilesc standardele minime de dotare pentru activitatea de asistenta medicala comunitara.

Art. 18
Ministerul Sanatatii monitorizeaza, analizeaza si evalueaza periodic si ori de cate ori este nevoie serviciile furnizorilor de asistenta medicala comunitara, prin intermediul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru analiza eficientei si eficacitatii acestor servicii in scopul adaptarii activitatii de asistenta medicala comunitara la nevoile de sanatate ale membrilor comunitatii, in special cele ale persoanelor vulnerabile, pentru imbunatatirea accesului la servicii de sanatate si a indicatorilor starii de sanatate a acestora.

Art. 19
Ministerul Sanatatii exercita controlul privind respectarea legislatiei specifice organizarii, functionarii si finantarii activitatii de asistenta medicala comunitara.

Art. 20
Atributiile Unitatii de incluziune sociala din cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si cele ale autoritatilor publice locale privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonantei de urgenta.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 21
Normele metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara se aproba prin hotarare a Guvernului, elaborata de Ministerul Sanatatii in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 22
La data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) capitolul II "Asistenta medicala comunitara", cuprinzand articolele 4-11, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare;
b) capitolul I "Asistenta medicala comunitara", cuprinzand articolele 1-9, din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 56/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 16 februarie 2009, cu modificarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 3 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.