DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 8 mai 2012

Avand in vedere:
 • deciziile Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012 si 224 din 13 martie 2012, care stabilesc ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, dispozitii care au fost preluate in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2011, si care sunt in vigoare si in prezent, "(...) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei";
 • dispozitiile art. 147 din Constitutie, care impun Parlamentului sau Guvernului, dupa caz, un termen de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor Curtii Constitutionale pentru a pune de acord prevederile legale cu textele constitutionale;
 • necesitatea efectuarii modificarilor necesare astfel incat reglementarea sa fie clara si conforma normelor constitutionale, precum si in scopul protejarii veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscuta a fi defavorizata;
 • presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitaea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, precum si cerinta asigurarii cu prioritate a sumelor destinate finantarii proiectelor de infrastructura si a cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar;
 • necesitaea evitarii acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare;
 • Hotararea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicata de acestea, deoarece nu inregistreaza arierate si nu au in derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care sa necesite cofinantare,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constitutie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanate,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adoptaa prezenta ordonanta de urgenta.


  Art. I
  La articolul 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 296^9
  (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, prevazute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depasestge nivelul de 740 lei".

  Art. II
  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 26 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


  1. La articolul 257, alinealul (2^2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2^2) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare".

  2. La articolul 259, alineatul (2) se abroga.

  Art. III
  Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile din pensii aferernte lunii mai 2012.

  Art. IV
  Orice alte dispozitii legale in vigoare privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc nivelul de 740 lei, contrare prevederilor art. I, se abroga.

  Art. V
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unitatilor administrativ-teritoriale in anul 2012 prin Hotararea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente si de capital, precum si pentru cofinantarea unor proiecte cu finantare exerne nerambursabila, neutilizate pana la data intrarii in vigoae a prezentei ordonante de urgenta, se restituie de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, in contul din care acestea au fost incasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectueaza pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului, intocmite distinct, in care la rubrica "Explicatii" se va preciza obligatoriu "Restituire sume defalcate din TVA incasate potrivit Hotararii Guvernului nr. 255/2012, ramase neutilizate".
  (2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor Publice.