DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 28 mai 2015

Luand in considerare interesul national privind buna gestiune a treburilor publice la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si nevoia existentei capacitatii efective a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii,
tinand cont de situatia exceptionala de la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale aflate in situatia de a nu realiza gestionarea si solutionarea treburilor publice in situatia in care consiliul local este dizolvat in conformitate cu prevederile art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv consiliul judetean este dizolvat in conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu situatia in care primarul nu isi poate exercita mandatul in conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 si 70 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv presedintele consiliului judetean nu isi poate exercita mandatul, dublate fiind de existenta functiei publice vacante de secretar la unitatea administrativ-teritoriala,

constatandu-se astfel faptul ca administratia publica locala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale nu poate desfasura, in lipsa reprezentantilor alesi, respectiv a celor numiti, activitatea de gestionare curenta a problemelor colectivitatii locale,
in prezent o serie de unitati administrativ-teritoriale se confrunta cu situatia in care bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat de catre autoritatile deliberative, datorita faptului ca acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar autoritatile executive nu pot finanta cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale, care sunt asigurate din sume alocate de la bugetul de stat sau de la alte bugete.

Avand in vedere preocuparea constanta a statului roman pentru solutionarea si gestionarea corespunzatoare a treburilor publice de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii,
avand in vedere consecintele negative cu privire la impactul social prin neadoptarea prezentei ordonante de urgenta, tinand cont ca in acest moment sunt unitati administrativ-teritoriale care din cauza situatiei expuse nu pot plati salariile personalului din invatamant, sanatate, administratie,
bugetul local si, implicit, bugetul de stat sunt afectate in mod negativ, intrucat nu pot fi onorate angajamentele deja asumate, generandu-se penalitati in sarcina autoritatii publice locale.
Astfel, constatand necesitatea si urgenta reglementarii unei situatii care, datorita circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri a interesului public - administratie, sanatate, invatamant,
avand in vedere caracterul obiectiv, in sensul ca aceasta situatie nu depinde de vointa Guvernului care, in asemenea imprejurari, este constrans sa reactioneze prompt pe calea unei ordonante de urgenta,
luand in considerare faptul ca aspectele prezentate constituie o situatie de urgenta, vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1."(8^1) In situatia exceptionala in care primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului in conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 si 70, consiliul local este dizolvat in conditiile alin. (1)-(6), iar functia de secretar al unitatii administrativ-teritoriale este vacanta, prefectul numeste prin ordin o persoana prin detasare in conditiile art. 89 alin. (1) si (2) si, dupa caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa exercite atributiile de secretar al unitatii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orasului sau municipiului, pana la ocuparea functiei publice de conducere de secretar in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
(8^2) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor in conditiile prezentei legi si ale legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
(8^3) In situatia prevazuta la alin. (8^1), prefectul trebuie sa solicite cu celeritate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea functiei de conducere de secretar al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii.
(8^4) Numirea in functia de secretar al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, se face, in situatia prevazuta la alin. (8^3), de catre prefect, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."

2."(9) In situatia exceptionala in care presedintele consiliului judetean se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului, consiliul judetean este dizolvat in conditiile alin. (1)-(7), iar functia de secretar al judetului este vacanta, prefectul numeste prin ordin o persoana prin detasare, in conditiile art. 89 alin. (1) si (2) si, dupa caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa exercite atributiile de secretar al judetului pentru a rezolva problemele curente ale judetului, pana la ocuparea functiei publice de conducere de secretar in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
(10) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (9) trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor in conditiile prezentei legi si ale legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
(11) In situatia prevazuta la alin. (9), prefectul trebuie sa solicite cu celeritate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea functiei de conducere de secretar al judetului, in conditiile legii.
(12) Numirea in functia de secretar al judetului se face, in situatia prevazuta la alin. (11), de catre prefectul judetului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."

3."(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 55 alin. (81) sau, dupa caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unitatii administrativ- teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente."

Art. II
Alineatul (7^2) al articolului 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7^2) Primarii, presedintii consiliilor judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, aflati in situatia prevazuta la alin. (7^1), aplica in anul financiar in curs ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, in anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu incadrarea cheltuielilor in limita lunara de 1/12 din totalul acestui buget."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate
Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
Legea contenciosului administrativ. Editia 2
Trailescu Anton,Trailescu Alin

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: