DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 18 aprilie 2012

Avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului cu produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011 si intrat in vigoare in data de 7 ianuarie 2012, prevederile sale fiind direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii Europene,
considerand ca neadoptarea imediata a masurilor dispuse prin continutul noului regulament va afecta exportatorii romani care nu vor putea exporta anumite produse cu dubla utilizare catre anumite destinatii specifice, in conditii de concurenta echitabile fata de ceilalti exportatori din Uniunea Europeana,
avand in vedere faptul ca fiecare stat membru trebuie sa informeze Comisia Europeana cu privire la actele cu putere de lege si actele administrative adoptate pentru punerea in aplicare a regulamentului mentionat, iar in situatia constatarii de catre Curtea Europeana de Justitie a neindeplinirii de catre un stat membru a obligatiilor ce ii revin pot fi aplicate sanctiuni,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2011, se modifica dupa cum urmeaza:


1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, precum si masurile necesare in vederea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011, denumit in continuare Regulament, precum si respectarea Actiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistentei tehnice ce vizeaza anumite produsxe cu utilizazre finala militara, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumita in continuare Actiune comuna."

2. La articolul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) masurile necesare aplicarii prevederilor legislatiei in domeniu, in conformitate cu prevederile Regulamentului, inclusiv sanctiunile pentru nerespectarea acestora."


3. La articolul 3, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) produse cu dubla utilizare, operatiune de export, exportator, declaratie de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizatie individuala de export, autorizatie globala de export, autorizatie generala nationala de export, autorizatie generala de export a Uniunii, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dubla utilizare care nu sunt din Uniune, utilizare finala militara, declaratia destinatarului final, transfer definite ca avand intelesul conform prevederilor Regulamentului;".

4. La articolul 5 alineatul (1), partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Se supun regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si in conformitate cu Regulamentul urmatoarele operatiuni cu produse cu dubla utilizare:
......
b) transferul in interiorul Uniunii;".

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Se supun regimului de control, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta operatiunile cu produse cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament."

6. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Se supun regimului de control, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si operatiunile cu produse cu dubla utilizare care nu figureaza in anexa I la Regulament in situatiile prevazute la art. 4 si 8 din Regulament."

7. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Operatiunile cu produse cu dubla utilizare se supun autorizarii prin eliberarea de licente. In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenul licenta este identic, ca definitie, cu termenul autorizatie, utilizat in Regulament.
......
(3) Cererile pentru licentele prevazute la alin. (2) lit. a), b), d) si e) se transmit ANCEX pe modelele de formulare publicate in anexela IIIa si IIIb la Regulament, completate in totalitate si semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este raspunzator pentru corectitudinea tuturor datelor si informatiilor continute in cerere si in documentele anexate.
......
(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dubla utilizare catre destinatiile si in conditiile mentionate in anexele IIa-IIf la Regulament, exportatorii pot beneficia de licentele generale de export ale Uniunii nr. EU001, EU002, EU003, EU004, EU005 si EU006."

8. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Operatiunile de export cu produsele cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament si asistenta tehnica se efectueaza in baza licentelor individuale de export, valabile pentru tipurile si categoriile specificate.
(2) Pentru transferurile in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare prevazute in anexa IV la Regulament, atunci cand autorizarea se face prin licenta individuala de export, se utilizeaza formularul din anexa IIIa la Regulament."

9. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11

(1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament se pot elibera licente globale de export, valabile pentru tipurile si categoriile de produse cu dubla utilizare specificate.
(2) Pentru transferurile in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare prevazute in anexa IV la Regulament, atunci cand autorizarea se face prin licenta globala de export, se utilizeaza formularul din anexa IIIa la Regulament."

10. La articolul 12, alineatele (1), (3) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament, cu exceptia produselor mentionate in anexa IIg la Regulament, si pentru transferul produselor prevazute in partea I a anexei IV la Regulament, poate fi solicitata o licenta generala nationala de export.
......
(3) ANCEX inregistreaza exportatorul in termen de 10 zile de la data prezentarii solicitarii in scris, in conditiile prevazute la art. 9 din Regulament.
......
(7) Licentele generale nationale de export se emit in conformitate cu elementele comune prevazute in anexa IIIc la Regulament, prin ordin al ministrului afacerilor externe, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Exportatorul care utilizeaza licentele generale de export ale Uniunii are obligatia sa se inregistreze la ANCEX inainte de prima utilizare a acestora, iar ANCEX va notifica exportatorului inregistrarea in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de inregistrare.
(2) Exportatorul care utilizeaza licentele generale de export ale Uniunii informeaza ANCEX in legatura cu prima utilizare a acestei licente, nu mai tgarziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export."

12. La articolul 14, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament se efectueaza in baza licentei pentru servicii de intermediere, daca solicitantul a fost informat de catre ANCEX ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizarile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament.
(2) Prevederile alin. (1) se extind si pentru produse care nu figureaza in anexa I la Regulament daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament.
(3) Este necesara o licenta pentru servicii de intermediere si pentru situatia in care intermediarul are motive sa suspecteze ca aceste produse sunt sau pot fi destinate oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) din Regulamnent."

13. La articolul 15, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Pentru tranzitul produselor cu dubla utilizare din afara Uniunii, prevazute in anexa I la Regulament, se poate impune obligatia obtinerii unei licente daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizarile mentionate in art. 4 alin. (1) din Regulament.
(2) Prevederile alin. (1) se extind si pentru produsecare nu figureaza in anexa I la Regulament daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizari."

14. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Emiterea licentei privind exportul sau transferul in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare din domeniul nuclear este conditionata de prezentarea de catre solicitantul de licenta a unei autorizatii de export ori transfer, dupa caz, eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare."

15. La articolul 17 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) asistenta tehnica este acordata in oricare dintre tarile mentionate in partea a doua a anexei IIa la Regulament;".

16. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) solicitantul, partenerul extern ori destinatarul final actioneaza impotriva prevederilor Regulamentului;".

17. La articolul 29, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
In aplicarea regimului de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, coordoneaza activitatea sistemului national de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control al Uniunii, alcatuit din:".

18. La articolul 32, alineatul (2) va ava urmatorul cuprins:
"(2) Utilizatorii de licente trebuie sa tina registre szau liste detaliate care sa cuprinda documentele comerciale si informatiile relevante pentru operatiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului."

19. La articolul 33, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) ANCEX poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligatiei de obtinere a unei licente pentru tranzitul de produse cu dublautilizare din afara Uniunii, cuprinse in anexa I la Regulament, daca respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, unor utilizari prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament, si interzicerea tranzitului produselor cu dubla utilizare care nu figureaza in anexa I la Regulament pentru utilizarile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament, in baza informatiilor intemeiate, referitoare la utilizarea finala si utilizatorul final, pe care le pun la dispozitie institutiile care desfasoara activitati informative, alte autoritati nationale sau autoritati ale altor state."

20. La articolul 35 alineatul (1), litera l) va avea urmatorul cuprins:
"l) nerespectarea obligatiilor exportatorilor care beneficiaza de licente generale de export ale Uniunii, licente generale nationale de export sau ale titularilor licentelor globale de export privind raportarile si notificarile ulterioare, cu amenda de la 16.000 lei la 25.000 lei."

Art. II
Inregistrarile si notificarile referitoare la utilizarea licentei generale de export nr. EU001 anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile
HG 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistica si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice. Hotararea 14/2011
OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Ordonanta 20/2010
HG 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice. Hotarare nr. 77/2010
OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010
HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons
Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 321/2009
Codul penal. Comentariu pe articole. Editie de colectie
Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterach

Pret: 443 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: