DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta 112/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 17 decembrie 2010

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 Alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea modificarii regimului juridic al locuintelor pentru tinerii specialisti din domeniul invatamantului si din domeniul sanatatii, creandu-se posibilitatea vanzarii acestor locuinte.
Pe baza solicitarilor primite din partea tinerilor specialisti s-a considerat oportun ca Locuintele destinate exclusiv tinerilor specialisti din domeniul Invatamantului si din domeniul sanatatii sa poata fi vandute, in aceleasi conditii ca si celelalte locuinte pentru tineri.
Sumele rezultate din vanzarea locuintelor destinate exclusiv tinerilor specialisti din invatamant si din sanatate suplimenteaza bugetul aferent acestui program, in vederea continuarii constructiei de locuinte, realizandu-se un numar de unitati locative cel putin egal cu cel existent.
De asemenea, prin adoptarea prezentului act nOrmativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala le are asupra domeniului locuirii in Romania. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentarii cererii solvabile pentru persoanele care doresc sa achizitioneze o locuinta.
Apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata si de atragerea de urgenta a unor surse suplimentare de finantare pentru constructia de locuinte, neadoptarea acestei masuri ar avea consecinte negative, avand in vedere ca in ultima perioada marea majoritate a Tinerilor medici opteaza sa lucreze in strainatate, fapt pentru care consideram oportuna promovarea acestei ordonante de urgenta care poate conduce la diminuarea migrarii medicilor, asigurandu-le accesul la o locuinta in proprietate in localitatile in care isi desfasoara activitatea.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu celeritate.
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, realizate in conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate inchirierii sunt administrate, in conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, iar cele destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate sunt administrate de autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, repartizate in conditiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, dupa caz, se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum un an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular si/sau catre persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca vanzarea sa fie conditionata de varsta solicitantului."

3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza vanzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia;
e) in cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale sau a autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau a unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc;".

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte. Dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d) si, dupa caz, a valorii de vanzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (6), sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati in a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul propriu, catre A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si sanatatii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate."

5. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru realizarea de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, autoritatile administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, in conditiile legii."

6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Inchirierea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) si (5)."

Art. II
(1) Locuintele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, prin programe de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si terenul aferent acestora trec, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii.
(2) Locuintele pentru tineri destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, aflate in curs de executie prin programe de investitii in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost receptionate si nu au fost inregistrate ca mijloace fixe pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmeaza regimul juridic prevazut de Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta.
Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor se realizeaza in mod corespunzator, potrivit legii.

Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
OUG 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 43/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: