DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 106/2013 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 106/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 9 decembrie 2013

Avand in vedere necesitatea de a adapta institutia transferului din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la nevoile tehnice si comerciale actuale ale pietei si existenta unor cereri de transfer adresate autoritatilor publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor masuri legislative, prin introducerea unor precizari ale cadrului normativ actual.
Urgenta adoptarii unor asemenea masuri legislative rezida inclusiv din necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situatia reala a pietei de petrol si gaze si a raspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementarilor ce treb uie sa se realizeze imediat.
In mod concret, adoptarea prezentului act normativ, care reprezinta cea mai rapida solutie legislativa, este necesara in vederea evitarii pierderii unor oportunitati de afaceri valabile pentru un interval de timp limitat, in care sunt implicate atat companii romanesti, cu capital privat si/sau de stat, cat si investitori straini strategici din industria de petrol si gaze.
Orice amanare a adoptarii acestor masuri poate avea drept consecinta peirderea de investitii importante pentru industria petroliera din Romania, avand un impact negativ direct si asura eforturilor de asigurare a securitatii energetice a Romaniei, precum si asupra volumului investitiilor directe si a potentialelor venituri suplimentare la bugetul d estat.
In consecinta, avand in vedere dinamica industriei de petrol si gaze, devine imperativ necesar ca adaptarilor cadrului normativ reglementand modul de intrare pe piata romaneasca a investitorilor interesati sa fie facute in conditii de celeritate.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror relgementare nu poate fi amanta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modifricarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmatorul cuprins:
"25^1. zona petroliera reprezinta o portiune determinata dintr-un perimetru petrolier, rezultata in urma unui transfer partial;".

2. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Titularul poate transfera, total sau partial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabila scrisa a autoritatii competente."


3. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Transferul partial poate avea in vedere:
a) o cota-parte din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la intregul perimetru petrolier;
b) o cota-parte din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zona petroliera;
c) toate drepturile dobandite si obligatiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zona petroliera.
(1^2) In cazul unui transfer partial prevazut la alin. (1^1) lit. b) si c), autoritatea competenta poate delimita zone petroliere in cadrul unui perimetru petrolier."

4. Dupa articolul 34 se introduc doua noi articole, articolele 34^1 si 34^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1
(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere si de aprobare a transferului partial cu privire la o zona petroliera, autoritatea competenta apreciaza cu privire la oportunitatea delimitarii respectivelor zone petroliere si comunica solicitantilor, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii de transfer, daca este considerat oportun ca zonele tetroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanti, sa fie delimitate in cadrul perimetrului petrolier.
(2) Analiza de oportunitate a autoritatilor competente are in vedere posibilitatea identificarii sau valorificarii de resurse si coroborarea programului minim de lucrari cu zonele petroliere astfel incat sa se permita evaluarea potentialului petrolier, aportul de know-how si tehnologiile de operare.
(3) In cazul in care se considera oportuna delimitarea de zone petroliere, transferul partial se aproba de catre autoritatea competenta in conformitate cu art. 34, iar acordul petrolier se modifica printr-un act aditional care intra in vigoare la data aprobarii sale de catre Guvern; transferul, astfel cum a fost aprobat de catre autoritatea competenta, intra in vigoare la data aprobarii actului aditional.
(4) Intrarea in vigoare a transferului si a actului aditional prevazuta la alin. (3) da nastere la raporturi juridice distincte si independente intre autoritatea competenta, pe de o parte, si titularul fiecarei zone petroliere, pe de alta parte; incalcarea obligatiilor corespunzatoare unei zone petroliere, modificarea, transferul sau incetarea acordului petrolier in privinta uneia dintre zonele petroliere nu va avea niciun efect asupra acordului petrolier in ceea ce priveste celelalte zone petroliere.
(5) Prin actul aditional prevazut la alin. (3) se va stabili modul in care se aloca intre titularii zonelor petroliere lucrarile din programul minim prevazut in acordul petrolier; prin aceasta alocare, programul minim nu poate fi diminuat.
(6) In cazul in care acelasi zacamant este exploatat in doua sau mai multe zone petroliere din cadrul aceluiasi perimetru petrolier, in scopul determinarii cotei procentuale aplicabile in vederea stabilirii redeventei petroliere se va lua in considerare productia bruta extrasa din cadrul intregului zacament.

Art. 34^2
(1) Raspunderea persoanelor care dobandesc o cota-parte din drepturi si isi asuma o cota-parte din obligatii cu privire la intregul perimetru petrolier este solidara.
(2) Raspunerea persoanelor care dobandesc drepturi si isi asuma obligatii cu privire la aceeasi zona petroliera este solidara.
(3) Persoanele care dobandesc drepturi si isi asuma obligatii cu privire la o zona petroliera raspund distinct de persoanele care dobandesc drepturi si isi asuma obligatii cu privire la o alta zona petroliera."