DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 25 noiembrie 2010

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unei imbunatatiri a infrastructurii.
Tinandu-se cont ca infrastructura din Romania afecteaza dezvoltarea economica, problema infrastructurii in Romania creand astfel situatii nefavorabile atat in cadrul mediilor de afaceri, cat si sub aspect social sau de mediu, se impune aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii.
Implementarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii va dezvolta mai multe proiecte de investitie in infrastructura, va influenta economia Romaniei, va promova cresterea economica si va crea locuri de munca. Totodata, va ajuta la imbunatatirea vietii si sigurantei cetateanului.
In acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una dintre prioritatile nationale pentru perioada urmatoare, acest lucru intamplandu-se in conditiile in care cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila catre populatie reprezinta un impediment in calea dezvoltarii economice.
Dezvoltarea infrastructurii la nivelul intregii tari se cere a fi solutionata intr-un ritm cat se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila conduc la dezvoltarea sustinuta a economiei si a calitatii vietii.
Adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar, in ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa si canalizare — epurarea apelor menajere, asigurarea alimentarii cu apa la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare — epurarea apelor uzate menajere.
Astfel, adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investitiilor in infrastructura de mediu pentru protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana la capitolul 22 „Mediu”, precum si a investitiilor din domeniul gospodaririi apelor si reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apa, utilizarea durabila a resurselor de apa si reabilitarea si protectia zonei costiere.
Neadoptarea in regim de urgenta a Programului national de dezvoltare a infrastructurii conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate in sensul continuarii programelor nationale de dezvoltare a infrastructurii.
Avandu-se in vedere cele mentionate mai sus este necesara aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii pe calea ordonantei de urgenta.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Se aproba Programul national de dezvoltare a infrastructurii, denumit in continuare P.N.D.I., prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Creditele bugetare si de angajament aprobate pentru proiectele cuprinse in anexa nu pot fi virate si utilizate cu alta destinatie.
(3) Creditele de angajament prevazute pentru anul curent si neangajate se reporteaza, cu aceeasi destinatie, in anii urmatori.
(4) Creditele bugetare prevazute in anul curent, neutilizate pana la finele exercitiului bugetar si pentru care nu sunt constituite obligatii de plata, vor fi cuprinse in anii urmatori, cu incadrarea in valoarea totala aprobata pentru fiecare proiect, precum si in sumele aprobate prin strategia fiscal-bugetara, fara majorarea cheltuielilor totale aprobate anual.

Art. 2
(1) Finantarea proiectelor prioritare prevazute in anexa se asigura din sumele alocate anual cu aceasta destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort, precum si din alte surse legal constituite, pe baza documentatiilor tehnicoeconomice aprobate, conform legislatiei in vigoare.
(2) Redistribuiri intre sursele de finantare a proiectelor prioritare se pot face in cursul anilor de executie a acestora, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, asigurandu-se incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligatia cuprinderii cu prioritate a proiectelor prevazute in anexa, in buget si in anexele la acesta, cu incadrarea in sumele aprobate in strategia fiscal-bugetara si in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Art. 3
(1) Ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor sumele cuprinse in P.N.D.I. la credite bugetare, in termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum si de la aprobarea rectificarilor bugetare anuale.
(2) In functie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contract.
(3) Ordonatorii de credite au obligatia de a receptiona servicii, lucrari si produse in limita creditelor bugetare anuale si trimestriale aprobate cu aceasta destinatie, in masura in care au fost executate/livrate servicii, lucrari sau produse, in conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 4
Prestatorii, executantii si furnizorii pot contracta credite bancare cu garantie de stat, in conditiile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, sau in conditiile Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export- Import a Romaniei EXIMBANK — S.A., republicata, pentru a presta servicii, executa lucrari si livra produse aferente proiectelor cuprinse in anexa.

Art. 5
In cadrul proiectelor cuprinse in anexa pot fi introduse si lucrari care se afla in diferite stadii de executie.

Art. 6
Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creditele bugetare cuprinse in anexa nu se aplica retinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

Art. 7
Actualizarea anexei ca urmare a aplicarii prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) si ale art. 2 alin. (2) sau ca urmare a actualizarii valorii proiectelor in conditiile legii se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort.

Art. 8
(1) Respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) si ale art. 3 se verifica si de catre persoane desemnate in acest scop prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Nerespectarea prevederilor mentionate la alin. (1) atrage raspunderea materiala, disciplinara sau penala, dupa caz, a persoanelor cu atributii in domeniile respective.


PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII


I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014
HG 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperarii in domeniul infrastructurii, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2012
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
HG 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale. Hotararea 1198/2012
HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012
OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
OUG 28/2011 privind completarea OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 28/2011
OUG 13/2011 privind modificarea OG 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda — Bucuresti
Legea 82/2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din OUG 85/2008 privind stimularea investitiilor. Lege nr. 82/2010
Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban
Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007
Legislatia transporturilor. Cod 584. Actualizat la 25.10.2015
Edi?ie coordonat? ?i prefa?at? de Andreea-Teodora St?nescu

Pret: 17.9 lei
15.3 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: