DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 103/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Avand in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2013 a personalului bugetar, precum si alte masuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2013,
tinand cont ca neadoptarea acestor masuri si pentru anul 2014 ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice,
luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune, avandu-se in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.
Intrucat prin semnarea acordurilor cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a tarii, Romania s-a angajat sa reduca in continuare arieratele din sectorul bugetar,
tinand seama de faptul ca pe perioada sezonului rece va creste consumul de energie electrica si termica, la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se impune finantarea unor cheltuieli urgente pentru asigurarea agentului termic pentru populatie,
dat fiind faptul ca trecerea din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea Ministerului Sanatatii a Spitalului General Cai Ferate Pascani si Spitalului General Cai Ferate Simeria are drept consecinta pierderea finantarii din fonduri europene a proiectului "Sistem informatic privind managementul actului medical“, semnat de catre liderul de proiect Spitalul Clinic CF2 din Bucuresti in numele si pentru Asociatia spitalelor apartinand Ministerului Transporturilor, formata din Spitalul Clinic CF2 din Bucuresti, Spitalul General CF Pascani, Spitalul General CF Simeria, aflat actualmente in stadiu de implementare,avand in vedere ca, in baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internationale, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa - "C.F.R. Marfa" - S.A. este angajata in procesul de restructurare si privatizare, se impune adoptarea unor masuri de protectie sociala.
Intrucat prin angajamentele asumate, potrivit scrisorii de intentie, Romania trebuie sa accelereze procesul de producere si distribuire a cardului national de asigurari sociale de sanatate,in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice


Art. 1
(1) In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
(2) In anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

(3) In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederileLegii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(4) In anul 2014, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederileLegii nr. 63/2011.
(5) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
(6) Valoarea de referinta se mentine si in anul 2014 la 600 lei.


Art. 2
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pana la 10%, fara a depasi salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pentru urmatoarele categorii de personal platit din fonduri publice:
a) personalul didactic din invatamantul preuniversitar prevazut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani;
b) personalul didactic din invatamantul universitar prevazut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 4, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani.
(2) Salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se determina prin inmultirea coficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare aferente functiei detinute cu valoarea de referinta de 600 lei, prevazuta la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulteriaoare.
(3) Salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majoreaza conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilorLegii nr. 63/2011 si cuprinde: salariul de incadrare al functiei didactice si, dupa caz, indemnizatia de conducere, indemnizatia pentru invatamnt special, gradatia de merit, indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, pentru invatatori, educatoare, institutori si profesor pentru invatamantul prescolar si primar, sporul de vechime, sporul de predare simultana si compensatiile tranzitorii.
(4) Incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza prevazut la alin. (3) de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(5) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
(6) Personalul prevazut la alin. (1) al carui salariu de baza stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decat salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulteriaoare, isi mentine cuantumul brut al salariului de baza, sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(7) In cazul in care personalul didactic de predare prevazut la alin. (1) promveaza la o transa de vechime in invatamant superioara sau la un grad didactic superior si salariul de baza pentru noua incadrare, similar in plata, este mai mic decat cel avut anterior promovarii, se mentin in plata drepturile salariale avute, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Art. 3
In anul 2014, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilorart. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4
Prin exceptie de la prevederile art. 1 si 2, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 5
(1) In anul 2014, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.
(2) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.
(3) In cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010.
(4) In situatia in care, in cadrul institutiei/unitatii de invatamant nu exista functie similara, salariul pentru acea functie se stabileste aplicand prevederile Legii nr. 63/2011 si succesiv actele normative care au urmat dupa acest act normativ.
(5) In anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

Art. 6
(1) In anul 2014, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevazut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, fara acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevazut in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, dupa caz.
(2) In anul 2014, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale "Justitie".
(3) Personalul care, in cursul anului 2014, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, soldei/salariului de functie, respectiv a indemnizatiei de incadrare corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.

Art. 7
Prin exceptie de la prevederile art. 6, pentru personalul al carui salariu de baza determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, personalul beneficiind de salariul de baza determinat prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator noii clase de salarizare cu valoarea de referinta de 600 lei.

Art. 8
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in anul 2014, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata.

Art. 9
(1) In anul 2014, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.
(2) In anul 2014, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internatioanle, pentru elevii care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia.

Art. 10
(1) In anul 2014 nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.
(2) In anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 11
In anul 2014, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 12
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, indemnizatiilor lunare de incadrare si a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art. 13
(1) In anul 2014, cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament se mentin in plata la nivelul stabilit pentru anul 2013.
(2) In anul 2014, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

Art. 14
In anul 2014 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indemnizatiile prevazute deOrdonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute deLegea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatia prevazuta deLegea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
f) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) indemnizatia lunara, prevazuta laart. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilor Academiei de Stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania;
i) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
j) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
k) indemnizatia prevazuta deLegea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Masuri in domeniul cheltuielilor publice


Art. 15
(1) In anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la o pozitie distincta.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice repartizeaza sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata ariratelor, precum si pentru finantarea unor cheltuieli urgente, in vederea derularii in bune conditii a activitatilor specifice sezonului rece.

Art. 16
In anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor de plata restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 17
In anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal" intre capitolele de cheltuieli, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Art. 18
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti din unitatile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/solda brutalunara mai mic/mica decat 3.000 lei, care nu include drepturile aferente garzilor efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza, beneficiaza de o bursa de rezidentiat in cuantum lunar de 670 lei.
(2) Bursa de rezidentiat prevazuta la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda bruta, nu este supusa impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Plata lunara a bursei de rezidentiat se realizeaza din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sanatatii.

Art. 19
(1) In anul 2014, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii cu incadrarea in cheltuielile cu salariile in bani aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numarul maxim de posturi care se finanteaza in anul 2014, in conditiile alin. (1), pentru aparatul propriu si institutiile si autoritatile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finantate prin bugetul acestora si pot efectua si redistribuiri de posturi intre acestea, cu incadrarea in numarul total de posturi pe fiecare sursa de finantare, respectiv cu finantare integrala de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finantare integrala din venituri proprii, dupa caz.

Art. 20
(1) Incepand cu anul 2014, finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel mult 75% din necesarul stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotrarea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
(2) Incepand cu anul 2014, finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilorart. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel mult 75% din necesarul de fonduri stabilit in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritorale.
(3) Pentru finantarea integrala a cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa aloce sume din bugetele locale ale acestora, dar nu mai putin de 25%.
(4) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata utilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), care depasesc procentul de 75% din totalul platilor efectuate, se restituie la bugetul de stat.

Art. 21
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza astfel:
a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Art. 22
Prin derogare de la prevederileart. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, venitul lunar de completare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, aprobata cu completari prin Legea nr. 259/2013, se acorda si persoanelor disponibilizate de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.

Art. 23
(1) Sumele reprezentand compensatii de la bugetul de stat prevazute laart. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societtii Natioanle a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicita Ministerului Transporturilor de catre operatorii de transport feroviar public de calatori si se utilizeaza cu prioritate pentru:
a) achitarea obligatiilor curente catre administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum si plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare;
b) achitarea obligatiilor curente catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Diferenta dintre suma alocata si sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) si b) se utilizeaza pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de calatori.
(3) ministerul Transporturilor raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 24
(1) Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat, precum si prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2014.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2014 nu se acorda cupoanele sociale prevazute laart. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 332, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cheltuielile necesare pentru producerea solutiilor informatice pentru administrarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si cheltuielile pentru distributia acestuia prin servicii postale se suporta de CNAS din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
......
(4) Distributia cardurilor catre asigurati se realizeaza prin servicii postale, in conditiile prevazute in normele metodologice prevazute la art. 331 alin. (6)."

2. Articolul 338^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 338^1
(1) Producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., care poate primi in acest scop sume in avans din bugetul Ministerului Sanatatii de 30%, precum si plati partiale, cu retinerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate, pentru cardurile nationale de asigurari sociale de sanatate produse, inainte de a fi personalizate cu datele asiguratilor.
(2) Diferenta de plata, pana la valoarea integrala a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza dupa receptia cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate personalizate cu datele asiguratilor.
(3) Personalizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Afacerilor Interne.
(4) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. si de catre CNAS."

Art. 26
(1) Spitalul General Cai Ferate Pascani si Spitalul General Cai Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea Ministerului Transporturilor.
(2) Atributiile si competentele Ministerului Sanatatii rezultand din calitatea de ordonator principal de credite al unitatilor sanitare prevazute la alin. (1) se transfera Ministerului Transporturilor.
(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unitatilor sanitare prevazute la alin. (1), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivitart. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a protocolului de predare-preluare, incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Cu creditele bugetare ramase neutilizate in bugetul Ministerului Sanatatii aferente unitatilor sanitare prevazute la alin. (1) se majoreaza bugetul Ministerului Transporturilor. Ministerul Finantelor Publice este abilitat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura cheltuielilor bugetului de stat, precum si in bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(5) Personalul unitatilor sanitare cu paturi prevazute la alin. (1) isi pastreaza drepturile si obligatiile avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 27
Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, se abroga.

Art. 28
Prevederileart. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 se aplica in mod corespunzator si in anul 2014.

Art. 29
Termenul prevazut laart. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 30
Alineatul (2) al articolului 4 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) sunt asigurate din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii."

Art. 31
In anul 2014, personalul didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate fi transferat intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, intr-o fnuctie pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducatorului institutiei, cu aprobarea consiliului de administratie al fiecarui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 32
La articolul 49 dinLegea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (13^9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13^9) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (13^1) si (13^8), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile institutiilor publice de subordonare locala, finantate integral din venituri proprii, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum si a platilor efectuate pentru implementarea programelor nationale de sanatate."

Art. 33
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. la articolul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) obiective de investitii noi reprezinta obiectivele de investitii pentru care nu au fost incheiate contracte/conventii de finantare;
b) obiective de investitii in continuare reprezinta obiectivele de investitii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite si/sau au fost incheiate contracte/conventii de finantare, contracte de lucrari pentru investitiile aflate in derulare in cadrul programelor de investitii preluate in program sau in alte programe locale ori guvernamentale."

2. La articolul 7 alineatul (1), partea dispozitiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa se incadreze in cel putin unul din urmatoarele domenii specifice:
......
e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localittilor;".

3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Finantarea programului se asigura din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite."

4. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice comunica consiliilor judetene bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finantare a obiectivelor de investitii, pentru anul in curs, calculat ca diferenta dintre creditele bugetare aprobate si neangajate si retinerea prevazuta la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Bugetul previzionat prevazut la alin. (1) se fundamenteaza pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea in vedere cel putin unul dintre urmatorii indicatori: ponderea obiectivelor de investitii aflate in derulare pe fiecare judet, datedemografice si administrativ-teritoriale, capacitatea financiara a beneficiarilor."

5. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 9, alineatele (4)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzionat, consiliile judetene, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale, transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice propunerile de finantare, detaliate pe obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi, pentru anul in curs, pe baza criteriilor de prioritizare.
(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi si vor avea in vedere cel putin unul dintre urmatorii indicatori: data semnarii contractului, stadiul fizic, populatia deservita, procentul de cofinantare de la bugetul local, dupa caz.
(6) Minsiterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice centralizeaza propunerile transmise conform alin. (4), iar in baza datelor detinute si a analizelor proprii de specialitate, intocmeste lista finala de obiective propuse spre finantare, lista care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(7) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (4) sau a prevederilor alin. (5), lista obiectivelor de investitii din judetul respectiv finantate in cadrul programului, pentru anul in curs, se intocmeste exclusiv de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe baza datelor detinute si analizelor proprii de specialitate, utilizand cel putin unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (5)."

7. La articolul 9, alineatul (11) se abroga.

8. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiarii au obligatia sa transmita consiliilor judetene toate documentele necesare monitorizarii si finantarii prin program a obiectivelor de investitii si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate."

9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) In vederea decontarii fondurilor alocate de la bugetul de stat, unitatile administrativ-teritoriale transmit solicitarile de fonduri la consiliile judetene, care, dupa verificarea documentatiilor specifice, le avizeaza si le transmit in mod centralizat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice deconteaza beneficiarilor cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor aferente obiectivelor de investitii, in limita contractelor de finantare prevazute la art. 10."

10. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Reprezetnatii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si reprezentantii consiliilor judetene, dupa caz, pot participa in comisiile de receptie, in calitate de invitati."

11. La articolul 14 alineatul (1), partea dispozitiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau in cadrul programului toate obiectivele de investitii in continuare, care au fost finantate de la bugetul de stat in baza prevederilor:".

12. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul programului pot fi incluse si obiective de investitii in continuare care au fost finantate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finantare, prin alte programe derulate de institutii ale administratiei publice centrale/locale, cu conditia incadrarii in domeniile specifice prevazute la art. 7."

Art. 34
(1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa evidentieze distinct "Programul National de Dezvoltare Locala" la capitolul 70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice".
(2) La programul prevazut la alin. (1) se prevad sumele cumulate aprobate si nedeschise aferente subprogramelor prevazte laart. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013.
(3) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa introduca in mod corespunzator modificarile in anexele la bugetul aprobat si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice in termen de 5 zile.