DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 102/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Avand in vedere necesitatea intreprinderii unor masuri urgente de sustinere a cresterii economice si de stimulare a investitiilor, in lipsa carora finantarea economiei pe termen scurt si mediu poate fi afectata,
in vederea respectarii angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International,
luand in considerare obiectivul stabilit prin programul de guvernare de crestere a veniturilor bugetare prin largirea bazei de impozitare, in vederea sustinerii cresterii si in scopul asigurarii stabilitatii financiare a economiei nationale, se impune adoptarea unor masuri urgente pentru extinderea sferei de impozitare a constructiilor, cresterea nivelului accizelor pentru unele categorii de combustibili, precum si utilizarea cursului de schimb utilizat pentru determinarea accizelor pentru anul 2014,
tinand cont de necesitatea implementarii unor masuri care are drept scop solutionarea cazului de incalcare a dreptului Uniunii Europene si pentru evitarea deschiderii procedurii de infringement impotriva Romaniei in materia libertatii de stabilire in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent,

avand in vedere necesitatea implementarii masurii care are drept scop solutionarea cazului de incalcare a dreptului Uniunii Europene si pentru evitarea deschiderii procedurii de infringement impotriva Romaniei in materia liberei circulatii a lucratorilor si stabilirii aceluiasi tratament fiscal in ceea ce priveste impozitarea veniturilor de natura salariala,
avand in vedere necesitatea sprijinirii contribuabililor care obtin venituri din arenda in sensul eliminarii riscului privind neindeplinirea obligatiilor anuale de declarare a venitului realizat,
pentru evitarea situatiilor in care determinarea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice sub forma de arenda se efectueaza prin utilizarea pretului mediu, iar pretul de piata difera substantial de pretul mediu deja stabilit inainte de inceperea anului fiscal pentru care se aplica,
pentru eliminarea incertitudinilor legate de modalitatea de stabilire a bazei impozabile in cazul veniturilor din activitati agricole este necesara pentru identificarea produselor agricole vegetale si a animalelor pentru care determinarea venitului se realizeaza pe baza normelor de venit, incepand cu anul 2014,
tinand cont de necesitatea asigurarii unui regim fiscal unitar aplicabil veniturilor din premii obtinute de persoanele fizice, ca urmare a practicilor comerciale pentru promovarea produselor/serviciilor din orice domeniu de activitate,
avand in vedere necesitatea compatibilizarii legislatiei nationale cu prevederile directivelor 2008/9/CE si 86/560/CEEd, in vederea evitarii declansarii procedurii de infringement pentru impunerea de obligatii suplimentare in vederea rambursarii de TVA catre persoane nestabilite in Romania, ca urmare a deschiderii dosarului EU Pilot 3927/2012/TAXU si angajamentului asumat fata ce Comisia Europeana de modificare a legislatiei nationale incepand cu 1 ianuarie 2014,

intrucat este obligatorie respectarea jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la neincluderea in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata a costului asigurari in cazul contractelor de leasing, respectiv a hotararii pronuntate in Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z.o.o., avand in vedere ca o aplicare a dreptului Uniunii Europene care nu este conforma cu interpretarea CJUE incalca, de fapt, insasi nroma de drept respectiva, in aprecierea gravitatii incalcarii de catre un stat membru a dreptului Uniunii, Comisia considerand ca incalcarea este mai grava atunci cand, desi existenta o hotarare a CJUE pronuntata in temeiul art. 267 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene care clarifica modul in care trebuie interpretata dispozitia respctiva, statul membru continua sa aiba o conduita contrara normei respective, astfel cum a fost interpretata,
tinand seama de faptul ca neadoptarea masurilor de extindere a bazei de impozitare asupra constructiilor ar conduce la mentinerea unui sistem de impozitare la un nivel redus fata de media europeana,
luand in considerare faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea in timp util, sub forma unui proiect de lege, a masurilor care au drept scop solutionarea cazurilor de incalcare a dreptului Uniunii Europene, iar adoptarea acestor masuri prin ordonanta a Guvernului in luna ianuarie a anului 2-14 nu reprezinta o solutie viabila intrucat din punct de vedere al administrarii fiscale este necesar ca prevederile sa se aplice de la data de 1 ianuarie, pentru a nu exista prevederi tranzitorii in legislatie care sa conduca la recalculari de impozite, respectiv la depuneri suplimentare de declaratii,
luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in raport cu Fondul Monetar International, referitoare la redeventele miniere, precum si faptul ca proiectia bugetara pentru anul 2014 este fundamentata si avand in vedere cresterea veniturilor bugetare provenite din redeventele cuvenite statului roman ca umare a exploatarii resurselor minerale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulteroare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) impozitul pe constructii."

2. La articolul 11, alineatele (1^1)-(1^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. Inc azul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conforma rt. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
(1^2) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut laa rt. 156^2 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
(1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor d ebunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar. Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal. Contribuabilii comuica organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat."

4. La articolul 20, literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) dividendele primite de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c), cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la persoana juridica romana sau la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. e) si h);
......
e) veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;".

5. La articolul 20, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cucare Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare;".

6. La articolul 20^1 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioda neintrerupta de cel putin un an."

7. La articolul 20^1 alineatul (1) litera b), punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin un an."

8. La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenart, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda bruse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.Sumele care nu sunt scazute din impoazitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit."

9. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in periaoada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora. Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar al contribuabililor care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar al contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasievle transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta."

10. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Daca o persoana juridica straina rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European isi desfasoara activitatea in Romania printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-=un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stt din Spatiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul unde au fost obtinute veniturile, atunci impozitul platit in statul de unde au fost obtinute veniturile, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu."

11. La articolul 31, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), impozitul platt de un sediu permanent din Romania pentru veniturile obtinute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European este dedus in Romania, daca:
a) venitul a fost obtinut de sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European; si
b) venitul a fost obtinut dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European; si
c) se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit in acel stat membru al Uniunii Europene sau in acel stat din Spatiul Economic European.
(3^2) Prevederile alin. (1^1) si (3^1) nu se aplica sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un stat din Spatiul Economic European, altul decat un stat membru al Uniunii Europene, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de inforamtii."

12. la articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2). Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si palta a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, in termen de 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat."

13. La articolul 34, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu urmatorul curpins:
"(13^1) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
a) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
b) contribubilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic."

14. La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat."

15. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neintrerupta de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv."

16. La articolul 48 alineatul (5), literele g) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, precum si cele la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in limita echivalentului in lei a 400 de euro pentru fiecare participant, intr-un an fiscal;
......
k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului, si, respectiv, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art. 23 alin. (5) lit. b);".

17. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitti autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro;
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte, pe fiecare loc de realizare a acestora;".

18. La articolul 62, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2.1), cu urmatorul cuprins:
"(2^2.1) In cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (2^2), au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (2^2) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice."

19. La articolul 62, alineatul (2^6) se abroga.

20. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla."

21. La articolul 64^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal."

22. La articolul 72, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fara personalitate juridica, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) nu genereaza venit impozbil."

23. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 72 alin. (2)."

24. La articolul 73, alineatul (3) se abroga.

25. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul curpins:
"(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comercicale."

26. La articolul 75, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor."

27. La articolul 80, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati argricole, silvicultura si piscicultura se reporteaza si se compenseaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali."

28. La articolul 82, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere."

29. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 84^1, cu urmatorul cuprins:
"Termenul scadent al obligatiei de plata stabilita in urma verificarilor Art. 84^1
In cazul in care in perioada de prescriptie a obligatiilor fiscale organele de inspectie fiscala constata nedepunerea declaratiei de venit, termenul scadent al obligatiei de plata stabilite in urma verificarilor este termenul-limita prevazut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Adminsitrare Fiscala."

30. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
"Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European Art. 88^1
(1) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stt din Spatiul Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persaona fizica rezidenta la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu.
(2) Deducerile prevazute la alin. (1) se acorda in limita stabilita prin legislatia romana in vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European prezinta documente justificative si daca acestea nu sunt deduse in statul de rezidenta al persoanei fizice.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor fizice rezidente intr-un stat din Spatiul Economic European, altul decat un stat membru al Uniunii Europene, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii."

31. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania."

32. La articolul 94, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) In cazul veniturilor din arendare realizate in anul 2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuata in sistem real, obligatiile fiscale sunt cele prevazute in legislatia in vigaore la data realizarii acestora."

33. La articolul 112^1, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;".

34. La articolul 112^2 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc."

35. Articolul 112^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management Art. 112^6
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv."

36. La articolul 112^7 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) veniturile din subventii;".

37. La articolul 112^7 alineatul (1), dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu urmatorul cuprins:
"h) veniturile din diferente de curs valutar;
i) veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii."

38. La articolul 112^7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozbila determinata potrivit alin. (1) se adauga urmatoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;
b) in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului."

39. La articolul 117, literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei eropene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. persoana juridica rezidenta intr-un stt membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4);
2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
4. detine minimum 10% din capitalul social al intreprinderii persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.
Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permnent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-4.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica romana care plateste dividendul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. este o societte infiintata in baza legii romane si are una dintre urmatoarele forme de organizare: «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata»;
2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibiltatea unei optiuni sau exceptari.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
......
j) veniturile din dobanzi si redevente, care intra sub incidenta cap. IV din prezentul titlu;".

40. La articolul 137 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, inclusiv atunci cand locatorul asigura el insusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, astfel cum s-a pronuntat Curtea Europeana de Justitie in Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum si sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte pesoane."

41. La articolul 138, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, inainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi in avans;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul desfiintarii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;".

42. La articolul 142 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) achizitia intracomuntara de bunuri atunci cand persoana care achizitioneaza bunurile in orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, conform prevederilor art. 147^2;".

43. La articolul 143 alineatul (1), partea introductiva a literei h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta, urmatoarele operatiuni:".

44. La articolul 147^2 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) persoana impozabila nestabilita in Romania, care este stabilita in alt stat membru, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in Roamnia;
b) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania, daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva;".

45. La articolul 147^2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru, in conditiile prevzute in norme."

46. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate in cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din gestiune."

47. La articolul 148, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul:
"a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. In cazul bunurilor furte, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
b) situatiilor prevazute la art. 128 alin. (8)."

48. La articolul 148, alineatul (3) se abroga.

49. La articolul 149 alineatul (4) litera a), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. integral sau partial, pentru alte scopuri decat activittile economice, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;".

50. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator. In cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;".

51. La articolul 149, alineatul (4^1) se abroga.

52. La articolul 153, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentineaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:".

53. La articolul 177, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Este interzisa vanzarea de tigarete, de catre orice persoana, catre persoane fizice, la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat."

54. La articolul 206^54, dupa alineatul (4^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^3) si (4^4), cu urmatorul cuprins:
"(4^3) Valoarea garantiei in cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului inregistrat poate fi redusa la cerere, potrivit criteriilor obiective prevazute in normele metodologice.
(4^4) Valoarea garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mica decat nivelul minim stabilit potrivit alin. (4^1)."

55. La articolul 206^69, dupa alineatul (13^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (13^2) si (13^3), cu urmatorul cuprins:
"(13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si compeletarile ulterioare, vanzarile cu prime nu se aplica pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61.
(13^3) In cazul vanzarilor cu pret redus prevzute de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61 se aplica prevederile alin. (13)."

56. Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Conversia in lei a sumelor exprimate in euro Art. 218
(1) Valaorea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.
(3) Pentru anul 2014, media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013 prevazuta la alin. (2) este de 104,77%."

57. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa literele c) si q) se introduc doua noi litere, literele c^1) si q^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) nerespectarea prevederilor de la art. 206^69 alin. (13^2) si (13^3), daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune;
......
q^1) vanzarea de tigarete, de catre orice persoana, catre persoane fizice, la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat;".

58. La articolul 221^3 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) confiscarea produselor, iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare, in cazurile prevazute la lit. a), b), c), c^1), e), i), j) k), l), m), n), o), r) s), s), t), t), u) si w);".

59. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 1, la nr. crt. 10 - Benzina cu plumb, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 637,91 euro/tona, respectiv 491,19 euro/1.000 de litri.

60. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 1, la nr. crt. 11 - Benzina fara plumb, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 557,91 euro/tona, respectiv 429,59 euro/1.000 de litri.

61. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 1, la nr. crt. 12 - Motorina, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 473,85 euro/tona, respectiv 400,395 euro/1.000 de litri.

62. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 1, la nr. crt. 16 – Petrol lampant (kerosen), coloana 2 pct. 16.1 - utilizat drept combustibil pentru motor, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 557,39 euro/tona, respectiv 445,91 euro/1.000 de litri.

63. La articolul 253, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5^1) In cazul cladirilor care apartin persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, deps la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale."

64. La articolul 296^25, alineatul (2^2) se abroga.

65. Dupa titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe constructii", cuprinzand articolele 296^33-296^36, cu urmatorul cuprins:

"TITLUL IX^3 - Impozitul pe constructii


Contribuabili Art. 296^33
(1) Sunt obligte la plata impozitului pe constructii, stabilit conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:
a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
c) persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.
(2) In cazul opertiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Definitia constructiilor Art. 296^34
In intelesul prezentului titlu, constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Cota de impozitare si baza impozabila Art. 296^35
(1) Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, din care se scade:
a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in adminsitrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
c) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole" din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, prevazuta la alin. (1) lit. a), se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea acestei valori catre proprietar.
(3) In situatia in care, in cursul anului curent, se inregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, impozitul pe constructii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.
(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale Art. 296^36
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 296^33 sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul.
(2) Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plateste in doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.
(3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul determinat conform art. 296^35 alin. (1), pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat.
(4) Contribuabilii nou-infiintati datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.
(5) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul pe constructii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. II
Prevederile pct. 6, 7 si 15 din art. I se aplica pentru dividendele inregistrate de persoana juridica romana/sediul permanent din Romania al persoanei juridice straine distribute de o filiala situata intr-un stat membru, respectiv pentru dividendele platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romana, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
in cadrul prevederilor titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu sintagma "directiile generale regionale ale finantelor publice".

Art. IV
Prevederile pct. 29 din art. I se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente anului 2014.

Art. V
In cazul bunurilor furte pentru care s-a ajustat taxa pe valoarea adaugata in cursul anului 2013, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Art. VI
Alineatul (1) al articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003, publicta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste, la incheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, dupa cum urmeaza:
a) o cota procentuala de 5% din valoarea productiei miniere pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, radioactive, pamanturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le insotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;
b) o cota procentuala de 4% din valoarea productiei miniere pentru carbuni;
c) o cota procentuala de 6% din valoarea productiei miniere pentru metale nobile;
d) echivalentul in lei a 0,875 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru substante nemetalifere;
e) echivalentul in lei a 0,4375 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale si de constructii, dolomita, gresie si tufuri industriale;
f) echivalentul in lei a 0,50 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru argile, marne, loess, nisip si pietris, nisip si roci caolinoase;
g) echivalentul in lei a 0,6875 euro pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru industrial, piatra ponce, sienite nefelinice, gips, creta, nisip silicios, bentonita, nisip caolinos, ardezie si diatomita;
h )echivalentul in lei a 2,5 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental si granodiorit ornamental;
i) echivalentul in lei a 3,125 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental si siliconite ornamentale;
j) echivalentul in lei a 3,75 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru marmura, calcar ornamental, gresie ornamentala, travertin si tufuri ornamentale;
k) echivalentul in lei a 1,0 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru saruri haloide."

Art. VII
Redeventele instituite de prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului tuturor licentelor/permiselor.

Art. VIII
(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului, titularii licentelor/permiselor si autoritatea competenta incheie acte aditionale de stabilire a redeventelor astfel cum sunt reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului.
(2) Actele aditionale incheiate potrivit prevederilor alin. (1) fac parte integranta din licenta/premis si intra in vigoare prin semnarea lor de catre conducatorul autoritatii competente.

Art. IX
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Art. X
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.