DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 102/2005 republicata 2011 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei ElvetieneRepublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 2 noiembrie 2011

Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 7 octombrie 2005, si a mai fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea , nr. 636 din 24 iulie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 500/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile de exercitare a dreptului la libera circulatie, de rezidenta si de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, precum si limitele exercitarii acestor drepturi din motive de ordine publica, securitate nationala sau sanatate publica ale urmatoarelor categorii de persoane:
a) cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura;
b) cetatenii Confederatiei Elvetiene si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura.

Art. 2
(1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
1. cetatean al Uniunii Europene — orice persoana care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decat Romania;
2. stat membru — stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania;
3. membru de familie:
a) sotul sau sotia;
b) descendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei;
c) ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei;
4. drept de rezidenta — dreptul cetateanului Uniunii Europene de a ramane si de a locui pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
5. rezident — cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care isi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
6. persoana aflata in intretinere — orice alt membru de familie, indiferent de cetatenie, care nu se incadreaza in definitia prevazuta la pct. 3 si care, in tara de origine ori de provenienta, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul Uniunii Europene ori se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;
7. partener — persoana care convietuieste cu cetateanul Uniunii Europene, daca parteneriatul este inregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienta sau, in cazul in care parteneriatul nu este inregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedita;
8. asigurare de sanatate — asigurare de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania, in conditiile legii, alte asigurari de sanatate incheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul Romaniei sau al statelor cu care Romania a incheiat documente internationale in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale, sau orice alta asigurare de sanatate care acopera, pe teritoriul Romaniei, cel putin riscurile acoperite de asigurarile de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania;
9. statut de lucrator — situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente sau activitati independente, in conditiile legii.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, sintagmele activitate dependenta si activitate independenta sunt definite potrivit art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii acestora de familie care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii romani in domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate in aplicarea lor.
(2) Persoanele aflate in intretinere, precum si partenerul beneficiaza de drepturile membrilor de familie ai cetateanului Uniunii Europene privind intrarea si rezidenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei formalitati administrative de catre cetatenii Uniunii Europene ori de catre membrii lor de familie nu este conditionata de posesia unui document eliberat de autoritatile romane in conditiile prezentei ordonante de urgenta, daca, prin orice alt mijloc de proba, persoana interesata dovedeste ca este beneficiara a acelui drept.

Art. 4
Pe timpul sederii in Romania cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor sunt obligati sa respecte legislatia romana.


Capitolul II - Intrarea, rezidenta si iesirea pe/de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lorSectiunea 1 - Intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor


Art. 5
(1) Intrarea cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu conditia prezentarii documentului national de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat in conditiile prezentei ordonante de urgenta pentru cetatenii Uniunii Europene, valabil, fara a se aplica stampila de intrare de catre organele politiei de frontiera in oricare dintre aceste documente.
(2) Membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul Romaniei in baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor in care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintata in conditiile legii.
(3) Viza de intrare pentru persoanele prevazute la alin. (2) se acorda, la cerere, de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 48 de ore si fara plata taxelor consulare. Documentele necesare pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize de intrare, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) insoteste un cetatean al Uniunii Europene sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei;
b) detine un document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru in calitate de membru de familie al cetateanului Uniunii Europene pe care il insoteste sau caruia i se alatura pe teritoriul Romaniei.
(5) Organele politiei de frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire in pasaportul persoanelor din categoria prevazuta la alin. (4).

Art. 6
(1) Cetatenilor Uniunii Europene, precum si membrilor familiilor lor li se refuza intrarea pe teritoriul statului roman numai in urmatoarele situatii:
a) daca nu prezinta documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 si nu fac dovada, prin orice alt mijloc, ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei;
b) daca au fost declarati indezirabili, in conditiile legii, sau daca impotriva acestora a fost dispusa masura interzicerii intrarii pe teritoriul Romaniei in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
c) exista indicii temeinice ca persoana in cauza constituie o amenintare reala si prezenta la ordinea publica, securitatea nationala sau sanatatea publica.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), inainte de comunicarea refuzului intrarii pe teritoriul Romaniei, persoanei i se acorda o perioada de timp, pe care o considera necesara, in care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de intrare sau faptul ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei. Organele politiei de frontiera asigura tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei in cauza, inclusiv prin acordarea, fara plata, a vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, dar care insotesc sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene, dupa analizarea situatiei fiecarei persoane.
(3) Refuzul permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei se comunica de catre organele politiei de frontiera de indata, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei masuri, indicandu-se instanta competenta si termenul in care masura poate fi atacata.
(4) Impotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei se poate face actiune la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala se afla sediul organului emitent al actului administrativ contestat. Instanta solutioneaza de urgenta si cu precadere, pronuntandu-se prin hotarare. Cererea se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
(5) Introducerea actiunii in contencios administrativ impotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei nu suspenda executarea masurii.


Sectiunea 2 - Iesirea de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor


Art. 7
Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor pot parasi teritoriul Romaniei pe baza prezentarii documentelor si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor privind aplicarea stampilei de catre organele politiei de frontiera, prevazute la art. 5.

Art. 8
(1) Cetatenilor Uniunii Europene sau, dupa caz, membrilor familiilor lor nu li se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:
a) sunt invinuite sau inculpate intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea unei masuri preventive, in conditiile Codului de procedura penala;
b) au fost condamnate si au de executat o pedeapsa privativa de libertate.
(2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul Romaniei se comunica de catre organele politiei de frontiera in conditiile prevazute la art. 6 alin. (3). Impotriva refuzului permiterii iesirii se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta. Procedura prevazuta la art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Masura de nepermitere a iesirii inceteaza de drept daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) dovedeste, cu documente emise de autoritatile competente, potrivit legii, ca:
a) s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, a fost achitata sau s-a dispus incetarea procesului penal;
b) a executat pedeapsa, a fost gratiata, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei.


Sectiunea 3 - Rezidenta pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor


Art. 9
(1) Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii de familie ai acestora sunt obligati sa declare, la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, urmatoarele:
a) orice modificare intervenita cu privire la nume, prenume, cetatenie si adresa;
b) in cazul membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanta cu privire la starea civila.
(2) Furtul documentelor in baza carora se permite trecerea frontierei de stat a Romaniei, precum si al celor eliberate de autoritatile romane, in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se declara la organul de politie competent teritorial, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.
(3) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta se declara la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.
(4) Documentele eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, care sunt declarate pierdute, deteriorate, distruse sau furate, sunt nule de drept.
(5) Persoana care a gasit un document eliberat de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in termen de 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cea mai apropiata formatiune a Oficiului Roman pentru Imigrari.
(6) Documentele de stare civila, cele care atesta legatura de rudenie, precum si cele care atesta sau dovedesc parteneriatul, emise de autoritatile straine, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de institutii din statele semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se apostileaza;
b) documentele eliberate de institutii din statele cu care Romania a incheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate;
c) documentele care nu se incadreaza in categoriile prevazute la lit. a) si b) se supralegalizeaza in conditiile prevazute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii familiilor lor au obligatia de a se supune controalelor de specialitate ale organelor competente romane, efectuate in aceleasi conditii ca si cele aplicabile cetatenilor romani.


Capitolul III - Conditiile exercitarii dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii Uniunii Europene, precum si de membrii familiilor lorSectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 11
(1) Cetatenii Uniunii Europene care intra pe teritoriul Romaniei beneficiaza de drept de rezidenta pentru o perioada de pana la 3 luni de la data intrarii in tara, fara indeplinirea vreunei conditii suplimentare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cetatenii Uniunii Europene care intra pe teritoriul Romaniei si sunt in cautarea unui loc de munca beneficiaza de drept de rezidenta pentru o perioada de pana la 6 luni de la data intrarii, fara indeplinirea vreunei conditii suplimentare.
(3) Membrii de familie ai cetatenilor Uniunii Europene, indiferent de cetatenie, care ii insotesc sau li se alatura ulterior beneficiaza de prevederile alin. (1).
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) si (3) pot beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 3 luni in conditiile prevazute la sectiunea a 2-a a prezentului capitol.
(5) Persoanele prevazute la alin. (1) si (3) pot beneficia de drept de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei in conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a prezentului capitol.


Sectiunea 2 - Dreptul de rezidenta pentru o perioada de peste 3 luni


Art. 12
(1) Cetatenii Uniunii Europene aflati in una dintre urmatoarele situatii au dreptul de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni:
a) au statutul de lucrator;
b) detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, si asigurare de sanatate;
c) sunt inscrisi la o institutie din Romania, acreditata in conditiile legii, avand ca obiect principal de activitate desfasurarea de activitati de invatamant sau de perfectionare a pregatirii profesionale, au asigurare de sanatate si asigura autoritatile competente, printr-o declaratie pe propria raspundere sau prin orice alt mijloc, ca detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania;
d) sunt membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene care indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. a)—c) sau ai unui cetatean roman cu domiciliul ori resedinta in Romania.
(2) Membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenta pentru o perioada de peste 3 luni daca insotesc sau se alatura ulterior cetateanului Uniunii Europene care indeplineste una dintre conditiile prevazute la alin. (1) lit. a)—c).
(3) Dreptul de rezidenta are o durata determinata de perioada in care titularul indeplineste conditiile de exercitare a acestuia, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(4) Rezidentul care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada mai mare de un an si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator pe perioada in care este somer.
(5) Rezidentul care a avut un contract de munca cu o durata determinata mai mica de un an sau care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator pentru o perioada de 6 luni de la data la care devine somer.
(6) Rezidentul care nu se mai afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit somer si urmeaza un program de pregatire profesionala la o institutie dintre cele prevazute la alin. (1) lit. c) isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator, daca pregatirea are legatura cu domeniul in care si-a desfasurat anterior activitatea.
(7) Pe perioada in care rezidentul aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se afla in incapacitate temporara de munca datorata unei boli sau unui accident, acesta isi mentine dreptul de rezidenta si statutul de lucrator.

Art. 13
In vederea luarii in evidenta si eliberarii certificatului de inregistrare, cetatenii Uniunii Europene aflati in situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a)—c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente, dupa caz:
a) contractul de munca sau o adeverinta eliberata de angajator, vizate in conditiile legii, ori documente care sa ateste desfasurarea de activitati independente, eliberate conform legii, in cazul in care solicita inregistrarea pentru scopul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a);
b) dovada ca detin mijloace de intretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, si ca au asigurare de sanatate, in situatia in care solicita inregistrarea in cazul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. b);
c) dovada ca sunt inscrisi la o institutie de invatamant acreditata, dovada ca au asigurare de sanatate si declaratia pe propria raspundere sau alta dovada ca detin mijloace de intretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, in cazul in care solicita inregistrarea pentru scopul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. c).

Art. 14
(1) In vederea luarii in evidenta si eliberarii certificatului de inregistrare, cetatenii Uniunii Europene prevazuti la art. 12 alin. (1) lit. d) trebuie sa depuna, la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente:
a) actul de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentele care atesta legatura de rudenie cu rezidentul, in conditiile art. 9 alin. (6), ori cu cetateanul roman, in conditiile legii, si atunci cand este cazul;
b) cartea de identitate valabila a cetateanului roman al carui membru de familie este.
(2) Cetateanul Uniunii Europene aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) si c), caruia i se alatura membrii de familie prevazuti la art. 12 alin. (1) lit. d), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de intretinere pentru acestia, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, si asigurare de sanatate.
(3) Cetateanul Uniunii Europene, membru de familie al unui cetatean roman, este obligat sa faca dovada asigurarii de sanatate.
(4) Procedura stabilita la alin. (1) si (2) se aplica persoanelor aflate in intretinere si partenerului, cetateni ai Uniunii Europene, situatie in care acestia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste aceste calitati, precum si documentul prevazut la alin. (1) lit. b).

Art. 15
(1) In baza documentelor depuse de persoanele prevazute la art. 13 si 14, organele competente elibereaza acestora certificatele de inregistrare in ziua depunerii cererii.
(2) In cazul in care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevazute la art. 13 si 14, organele competente constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute la art. 12 alin. (1), solicita persoanelor ca, intr-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, sa prezinte eventualele documente care mai sunt necesare in vederea solutionarii cererii. Daca dupa termenul stabilit se constata in continuare ca nu sunt indeplinite conditiile, organele competente comunica in scris refuzul eliberarii certificatului de inregistrare, precum si motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanta competenta si termenul in care masura poate fi atacata.
(3) Impotriva refuzului eliberarii certificatului de inregistrare se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta.
(4) Valabilitatea certificatului de inregistrare prevazut la alin. (1) este de 5 ani de la data emiterii. La solicitarea cetateanului Uniunii Europene, certificatul de inregistrare poate fi emis pentru o perioada mai mica de 5 ani, dar nu mai putin de un an.
(5) In situatia continuarii rezidentei pe teritoriul Romaniei, inainte de expirarea valabilitatii certificatului de inregistrare, titularul este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea eliberarii unui nou certificat de inregistrare.

Art. 16
(1) In vederea luarii in evidenta si eliberarii cartii de rezidenta, membrii de familie prevazuti la art. 12 alin. (2) trebuie sa depuna la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) pasaport valabil;
b) actul de stare civila care atesta existenta casatoriei sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie cu cetateanul Uniunii Europene, in conditiile art. 9 alin. (6).
(2) Cetateanul Uniunii Europene aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) si c), caruia i se alatura membrii de familie prevazuti la alin. (1), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de intretinere pentru acestia, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, si asigurare de sanatate.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator persoanelor aflate in intretinere si partenerului, care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, situatie in care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste aceste calitati, precum si documentele prevazute la alin. (1) lit. a).
(4) La depunerea cererii prevazute la alin. (1) organele competente elibereaza solicitantului o adeverinta care face dovada dreptului de rezidenta pana la eliberarea cartii de rezidenta. Cartea de rezidenta va fi eliberata in cel mult 90 de zile de la depunerea cererii.
(5) In termenul prevazut la alin. (4), organele competente efectueaza toate verificarile necesare pentru constatarea indeplinirii conditiilor pentru emiterea cartii de rezidenta, inclusiv, dupa caz, cele referitoare la elementele pe baza carora se poate stabili faptul ca este o casatorie de convenienta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Verificari similare pot fi efectuate si in cazul parteneriatului, pentru a se determina daca acesta a fost incheiat sau este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(6) Daca, pe baza verificarilor prevazute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, elibereaza solicitantului "cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene”, in termenul prevazut la alin. (4).
(7) In cazul solicitarilor ulterioare, daca sunt indeplinite prevederile prezentei ordonante de urgenta, cartea de rezidenta se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.
(8) In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, organele competente comunica in scris refuzul eliberarii cartii de rezidenta, motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanta competenta si termenul in care masura poate fi atacata.
(9) Impotriva refuzului eliberarii cartii de rezidenta se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 17
(1) Valabilitatea cartii de rezidenta prevazuta la art. 16 alin. (4) este de pana la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decat perioada de rezidenta a cetateanului Uniunii Europene al carui membru de familie este.
(2) Cartea de rezidenta prevazuta la art. 16 alin. (4) isi pierde valabilitatea in cazul absentei temporare de pe teritoriul Romaniei a titularului pentru mai mult de 6 luni in decurs de un an, cu urmatoarele exceptii:
a) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada;
b) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.
(3) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate, titularul cartii de rezidenta este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea eliberarii unei noi carti de rezidenta, in conditiile legii.

Art. 18
(1) Dreptul de rezidenta al membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene este valabil pe toata perioada pentru care cetateanul Uniunii Europene, ai carui membri de familie sunt, are rezidenta in Romania, precum si, pana la implinirea termenului la care pot beneficia de rezidenta permanenta, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care cetateanul Uniunii Europene al carui membru de familie este a decedat, daca membrul de familie a avut o rezidenta de cel putin un an in aceasta calitate;
b) daca se desface sau se anuleaza casatoria in oricare dintre urmatoarele conditii:
(i) de la incheierea casatoriei si pana la sesizarea instantei de judecata competente pentru desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei au trecut cel putin 3 ani, din care o perioada de cel putin un an pe teritoriul Romaniei;
(ii) prin acordul sotilor ori prin hotarare judecatoreasca, sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene i-a fost incredintat spre crestere si educare copilul cetateanului Uniunii Europene;
(iii) desfacerea casatoriei se datoreaza unor circumstante deosebit de dificile, precum faptul ca sotul/sotia care nu are cetatenia Uniunii Europene a fost victima violentei domestice in timpul casatoriei;
(iv) in urma acordului sotilor ori prin hotarare judecatoreasca, instanta de judecata stabileste dreptul sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. In acest caz, instanta de judecata trebuie sa precizeze in dispozitivul hotararii judecatoresti ca vizitele se vor efectua pe teritoriul Romaniei, cu indicarea exacta a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat.
(2) Partenerul care nu are cetatenia Uniunii Europene isi pastreaza dreptul de rezidenta pana la dobandirea dreptului de rezidenta permanenta in cazul in care parteneriatul inregistrat se desface sau se anuleaza, cu aplicarea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), dobandirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul Romaniei a persoanelor prevazute la art. 12 alin. (2) in oricare dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b) sau in calitate de membru de familie al unei persoane care indeplineste una dintre aceste conditii, daca familia este deja constituita pe teritoriul Romaniei.

Art. 19
(1) In situatia in care cetateanul Uniunii Europene paraseste Romania sau a decedat, dreptul de rezidenta al copiilor acestuia si al parintelui in ingrijirea caruia copiii se afla, indiferent de cetatenie, ramane valabil pana la terminarea studiilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) copiii locuiesc in Romania;
b) copiii sunt inscrisi la o institutie de invatamant din Romania.
(2) Persoanele care se incadreaza in situatiile prevazute la alin. (1) si la art. 18 isi pastreaza dreptul de rezidenta, exclusiv cu titlu personal.


Sectiunea 3 - Dreptul de rezidenta permanenta


Art. 20
(1) Cetatenii Uniunii Europene care au o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani beneficiaza de dreptul de rezidenta permanenta.
(2) Persoanele care nu au cetatenia Uniunii Europene si care au o rezidenta continua pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent, beneficiaza de prevederile alin. (1).
(3) In intelesul alin. (1) si (2), rezidenta continua presupune exercitarea dreptului de rezidenta, in conditiile legii, in ultimii 5 ani anteriori solutionarii cererii de rezidenta permanenta.
Dovada continuitatii rezidentei cade in sarcina solicitantului si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.
(4) In intelesul alin. (1), rezidenta legala presupune exercitarea dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, fara a fi intrerupta de o masura de limitare sau restrangere a dreptului de rezidenta, potrivit prezentei ordonante de urgenta, ori de o masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) La stabilirea continuitatii perioadei de rezidenta nu sunt considerate intreruperi:
a) absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu depasesc 6 luni in decurs de un an;
b) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;
c) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive;
d) perioada in care a fost executata o pedeapsa privativa de libertate pe teritoriul Romaniei, mai mica de 6 luni.
(6) Dreptul de rezidenta permanenta se pierde in cazul unei absente de pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 2 ani consecutivi.

Art. 21
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 20, rezidentii beneficiaza de rezidenta permanenta, anterior implinirii perioadei continue de 5 ani de sedere, atunci cand:
a) au statutul de lucrator daca, in momentul incetarii activitatii, au implinit varsta prevazuta de legislatia nationala in vederea pensionarii pentru limita de varsta sau, in cazul in care contractul de munca inceteaza cu drept de pensionare anticipata in conditiile legii, daca au fost angajati in Romania cel putin in ultimele 12 luni si au avut o sedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul Romaniei. Pentru rezidentii care desfasoara profesii liberale, conditia referitoare la varsta de pensionare se considera indeplinita in momentul implinirii varstei de 60 de ani, daca legea nu prevede altfel;
b) au statutul de lucrator si o sedere continua pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 2 ani si inceteaza munca din cauza pierderii totale sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca. Daca aceasta incapacitate este rezultatul unui accident de munca sau al unei boli profesionale, conditia referitoare la durata sederii nu se aplica;
c) dupa o perioada de 3 ani de rezidenta, in situatia prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. a), isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru, mentinandu-si, in acelasi timp, resedinta pe teritoriul Romaniei, unde se intorc, regulat, in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana. La acordarea drepturilor prevazute la lit. a) si b), perioadele de angajare petrecute in statul membru in care persoana in cauza lucreaza vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul Romaniei.
(2) Perioadele de somaj, de concediu medical sau de incetare a activitatii datorate imbolnavirii ori unui accident, precum si orice alte perioade de incetare a activitatii pentru motive neimputabile persoanei in cauza se iau in calcul la stabilirea continuitatii perioadelor prevazute la alin. (1).
(3) Conditiile referitoare la durata rezidentei si angajarii, stabilite la alin. (1) lit. a), si conditia referitoare la durata rezidentei, stabilita la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica daca persoana care este angajata sau desfasoara activitati economice in mod independent este casatorita cu un cetatean roman.
(4) In cazul in care cetateanul Uniunii Europene dobandeste dreptul de rezidenta permanenta in baza alin. (1), membrii de familie ai acestuia, indiferent de cetatenie, au drept de rezidenta permanenta numai daca gospodaresc impreuna cu acesta pe teritoriul Romaniei.
(5) In cazul in care cetateanul Uniunii Europene care avea statutul de lucrator decedeaza in perioada de activitate, dar anterior dobandirii dreptului de rezidenta permanenta, membrii de familie care au gospodarit impreuna cu acesta pe teritoriul Romaniei pot dobandi dreptul de rezidenta permanenta, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) la data decesului cetateanul Uniunii Europene avea o rezidenta continua de cel putin 2 ani pe teritoriul Romaniei;
b) decesul a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(6) Cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care sunt de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror rezidenta este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de rezidenta permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (1).
(7) Minorul ai carui parinti sunt titulari ai unui drept de rezidenta permanenta poate beneficia de dreptul de rezidenta permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal. In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in fata reprezentantului Oficiului Roman pentru Imigrari, cu ocazia depunerii cererii sau, dupa caz, in forma autentica.
(8) Cetatenilor Uniunii Europene care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de rezidenta permanenta, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (1).

Art. 22
(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si 21 pot solicita formatiunilor teritoriale competente ale Oficiului Roman pentru Imigrari eliberarea cartii de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv a cartii de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene.
(2) Valabilitatea documentelor prevazute la alin. (1) este de 10 ani de la data emiterii, cu exceptia celor care se elibereaza persoanelor cu varsta de pana la 14 ani, a caror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.
(3) Daca Oficiul Roman pentru Imigrari constata indeplinirea conditiilor pentru emiterea documentelor prevazute la alin. (1), elibereaza, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv, in termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene.
(4) In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, organele competente comunica in scris refuzul eliberarii documentelor prevazute la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanta competenta si termenul in care masura poate fi atacata.
(5) Impotriva refuzului eliberarii documentelor prevazute la alin. (1) se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta.
(6) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate, titularul cartii de rezidenta permanenta este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea preschimbarii documentului.


Sectiunea 4 - Limitele mentinerii dreptului de rezidenta


Art. 23
(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut la art. 11 atat timp cat nu devin o sarcina excesiva pentru sistemul national de asistenta sociala.
(2) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut in sectiunea a 2-a atat timp cat indeplinesc conditiile prevazute la art. 12 si 18.
(3) Atunci cand exista date sau informatii cu privire la nerespectarea cadrului legal care reglementeaza dreptul de rezidenta, Oficiul Roman pentru Imigrari poate verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenta de catre cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora. Asemenea verificari nu se efectueaza in mod sistematic.

Art. 24
(1) Impotriva cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu indeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de rezidenta potrivit art. 23 alin. (1) si (2) Oficiul Roman pentru Imigrari poate emite o decizie de parasire a teritoriului Romaniei.
(2) Documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta persoanei in cauza.
(3) Comunicarea deciziei se face in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Persoana impotriva careia a fost emisa decizia de parasire a teritoriului are obligatia de a parasi Romania in termen de o luna de la data comunicarii deciziei.
(5) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla structura emitenta.
Instanta solutioneaza cererea in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Contestatia suspenda executarea deciziei de parasire a teritoriului Romaniei. Hotararea instantei prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.
(6) Cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu au parasit teritoriul Romaniei in termenul prevazut la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la indepartarea sub escorta si, atunci cand se impune, luarea in custodie publica si tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

Art. 25
(1) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei nu poate fi emisa impotriva cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora daca:
a) cetateanul Uniunii Europene are statutul de lucrator;
b) cetateanul Uniunii Europene dovedeste prin orice mijloc ca este in cautarea unui loc de munca si ca are posibilitati reale de a fi angajat.
(2) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei nu poate fi emisa ca o consecinta automata a unei solicitari de asistenta adresata sistemului national de asistenta sociala.
(3) In cazul cetatenilor Uniunii Europene si al membrilor de familie ai acestora care nu mai detin mijloace de intretinere si care beneficiaza de asistenta sociala, o decizie de parasire a teritoriului Romaniei poate fi emisa numai daca, in urma unei anchete sociale, se constata ca persoana in cauza a devenit o povara excesiva pentru sistemul national de asistenta sociala.
(4) Ancheta sociala se efectueaza de catre institutia publica specializata a autoritatii administratiei publice locale competenta teritorial, fiind avute in vedere cel putin urmatoarele elemente:
a) raportul dintre perioada de sedere pe teritoriul Romaniei si perioada pentru care s-au acordat prestatii sociale;
b) posibilitatea ca, in perioada urmatoare, persoana in cauza sa nu mai aiba nevoie de prestatii sociale;
c) gradul de integrare in societate a persoanei in cauza si a familiei acesteia;
d) existenta unor circumstante personale, cum ar fi varsta sau starea de sanatate, familiale sau de natura economica;
e) cuantumul prestatiilor sociale acordate si ponderea acestora in totalul mijloacelor de intretinere ale persoanei in cauza.

Art. 26
(1) Oficiul Roman pentru Imigrari anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de rezidenta in Romania, daca ulterior inregistrarii rezidentei se constata ca:
a) la data inregistrarii rezidentei, calitatea de cetatean al Uniunii Europene sau de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene a fost dovedita prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
b) dreptul de rezidenta a fost inregistrat in baza unei casatorii de convenienta, constatate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza unui parteneriat, daca acesta a fost incheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta persoanei in cauza.
(3) Decizia de anulare se comunica:
a) de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, daca persoana in cauza se afla pe teritoriul Romaniei, prin decizia de returnare emisa potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de catre Politia de Frontiera Romana, in momentul in care persoana in cauza se prezinta la frontiera cu scopul de a intra in Romania, prin inmanarea deciziei de anulare emise de Oficiul Roman pentru Imigrari.


Capitolul IV - Restrangerea dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europenesi a membrilor familiilor lorSectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 27
(1) Autoritatile romane competente pot restrange exercitarea dreptului la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii Uniunii Europene sau de catre membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publica, securitate nationala ori sanatate publica. Aceste motive nu pot fi invocate in scopuri economice.
(2) Impotriva cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, care au drept de rezidenta permanenta se pot dispune, in conditiile legii, masuri specifice de restrangere a dreptului la libera circulatie numai daca reprezinta un pericol iminent pentru ordinea publica sau securitatea nationala.
(3) Dreptul la libera circulatie pe teritoriul Romaniei, in cazul urmatoarelor categorii de cetateni ai Uniunii Europene, poate fi restrans numai pentru motive imperative de securitate nationala:
a) rezidentii cu sedere continua si legala pe teritoriul Romaniei in ultimii 10 ani;
b) minorii, cu exceptia cazului in care indepartarea este necesara pentru interesul copilului, conform prevederilor Conventiei Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(4) Adoptarea de catre organele competente a oricarei decizii de restrangere a dreptului la libera circulatie, in special a celor cu privire la indepartarea de pe teritoriul Romaniei, dispuse in conditiile legii, se face numai cu luarea in considerare a duratei efective a sederii persoanei in cauza pe teritoriul Romaniei, a varstei acesteia, a starii de sanatate, a situatiei familiale si economice, a gradului de integrare sociala si culturala in Romania si a asigurarii mentinerii legaturilor sale cu tara de origine.
(5) Dispunerea oricarei masuri de restrangere a dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei al cetatenilor Uniunii Europene si al membrilor familiilor lor trebuie luata numai cu respectarea principiului proportionalitatii si trebuie sa aiba la baza exclusiv comportamentul persoanei in cauza. Acest comportament trebuie sa reprezinte o amenintare reala, actuala si suficient de grava pentru valorile fundamentale ale societatii.
O astfel de masura nu poate fi bazata exclusiv pe existenta unei condamnari penale anterioare. Nu pot fi acceptate motivari care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideratii de preventie generala.
(6) Orice masura de restrangere a dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor lor nu poate avea decat caracter temporar si poate fi dispusa numai pentru o durata de timp limitata la perioada necesara incetarii motivelor care au stat la baza adoptarii acesteia.
(7) Decizia de restrangere a dreptului la libera circulatie se comunica cetateanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, in scris, de catre autoritatea care a dispus o astfel de masura, in conditiile legii. Decizia trebuie sa contina prezentarea precisa si completa a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana in cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia, termenul de introducere a actiunii si termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei.
(8) Termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei este de o luna de la data comunicarii deciziei de restrangere a dreptului la libera circulatie, cu exceptia acelor cazuri in care autoritatea competenta emitenta a deciziei de restrangere a dreptului la libera circulatie constata ca acesta trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei de indata ori intr-un termen mai scurt, in scopul evitarii unui risc iminent si grav de incalcare a ordinii publice, sanatatii publice sau securitatii nationale. In cazul expulzarii care insoteste pedeapsa inchisorii, termenul se calculeaza de la data executarii pedepsei.
(9) Instanta care judeca actiunea introdusa impotriva unei decizii de restrangere a dreptului la libera circulatie analizeaza legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitatii masurii dispuse si a conditiilor stabilite la alin. (1)—(8), precum si faptele si circumstantele care justifica masura dispusa.

Art. 28
(1) Deciziile de restrangere a dreptului la libera circulatie al caror termen de parasire a teritoriului Romaniei nu a fost respectat si cele prin care se dispune parasirea de indata a teritoriului Romaniei se pun in executare prin escortarea persoanei in cauza pana la frontiera sau pana in tara de origine de catre personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) Daca escortarea prevazuta la alin. (1) nu se poate efectua in 24 de ore, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita luarea in custodie publica a persoanei in cauza, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la luarea in custodie publica si, dupa caz, la tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

Art. 29
Modalitatile prin care se poate restrange exercitiul liberei circulatii pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor acestora sunt urmatoarele:
a) nepermiterea intrarii pe teritoriul Romaniei;
b) indepartarea de pe teritoriul Romaniei pentru motive de sanatate publica;
c) declararea ca indezirabil;
d) expulzarea.


Sectiunea 2 - Persoanele indezirabile


Art. 30
(1) Declararea ca indezirabil este o masura care se dispune impotriva unui cetatean al Uniunii Europene sau unui membru de familie al acestuia care a desfasurat, desfasoara ori despre care exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala sau ordinea publica.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucuresti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Procurorul sesizeaza instanta de judecata la propunerea institutiilor cu competente in domeniul ordinii publice si securitatii nationale care detin date sau indicii temeinice in sensul celor prevazute la alin. (1).
(3) Datele si informatiile in baza carora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate nationala se pun la dispozitie instantei de judecata in conditiile stabilite de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate.
(4) Sesizarea prevazuta la alin. (2) se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor. Instanta de judecata aduce la cunostinta persoanei in cauza faptele care stau la baza sesizarii, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si la protejarea informatiilor clasificate.
(5) Curtea de Apel Bucuresti se pronunta, prin hotarare motivata, in termen de 10 zile de la sesizarea formulata in conditiile alin. (2) Hotararea instantei este definitiva. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de securitate nationala, in continutul hotararii nu se mentioneaza datele si informatiile care au stat la baza motivarii acesteia.
(6) Hotararea se comunica persoanei in cauza, precum si, daca instanta dispune declararea ca indezirabil, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru a fi pusa in executare.
(7) Dreptul de rezidenta al persoanei in cauza inceteaza de la data pronuntarii hotararii prin care aceasta a fost declarata indezirabila.
(8) Perioada pentru care un cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care se constata ca nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri. Prelungirea termenului se face in conditiile prevazute la alin. (2). Termenul incepe sa curga de la data expirarii termenului prevazut la art. 27 alin. (8).
(9) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Oficiul Roman pentru Imigrari Directiei generale afaceri consulare.

Art. 31
(1) Hotararea prevazuta la art. 30 alin. (5) poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la data comunicarii, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta se pronunta in termen de 5 zile de la data primirii cererii. Hotararea este definitiva si irevocabila.
(2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotararii prin care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie a fost declarat indezirabil. In cazuri bine justificate si pentru a se preveni producerea de pagube iminente, persoana in cauza poate cere instantei sa dispuna suspendarea executarii hotararii prin care a fost declarata indezirabila, pana la solutionarea caii de atac. Instanta va solutiona cererea de suspendare de urgenta, hotararea pronuntata in acest caz fiind executorie de drept.
(3) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra masurii de luare in custodie publica, dispusa in conditiile art. 28 alin. (2).

Art. 32
(1) Dupa implinirea a jumatate din perioada interdictiei dispuse in conditiile art. 30 sau dupa 3 ani de la data dispunerii acesteia, persoana declarata indezirabila in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate solicita ridicarea interdictiei.
(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luandu-se in considerare schimbarile survenite fata de imprejurarile care au determinat dispunerea acesteia.
(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Cererea se judeca in camera de consiliu.
(4) Instanta solutioneaza cauza de urgenta si cu precadere.
(5) Hotararea prevazuta la alin. (4) este supusa recursului. Hotararea instantei de recurs este definitiva si irevocabila.
(6) Prezenta procurorului este obligatorie la toate sedintele de judecata.
(7) Hotararile ramase definitive se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Oficiului Roman pentru Imigrari.


Sectiunea 3 - Expulzarea


Art. 33
(1) Impotriva cetateanului Uniunii Europene sau a membrului de familie al acestuia care a savarsit o infractiune pe teritoriul Romaniei poate fi dispusa masura expulzarii in conditiile prevazute de Codul penal si Codul de procedura penala, cu respectarea prevederilor art. 27.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) este pusa in executare de catre Oficiul Roman pentru Imigrari.
(3) Instanta poate dispune interzicerea intrarii pe teritoriul Romaniei persoanei impotriva careia s-a dispus masura expulzarii, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani. Perioada de interdictie curge de la data expirarii termenului prevazut la art. 27 alin. (8).

Art. 34
(1) Cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia nu poate fi expulzat intr-un stat in care exista temeri justificate ca viata ii este pusa in pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante.
(2) Interdictia de expulzare dureaza pana la disparitia motivelor pe care a fost intemeiata.
(3) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta instantei de judecata, in urma comunicarii efectuate de catre Oficiul Roman pentru Imigrari.

Art. 35
(1) Daca masura de expulzare, asa cum este prevazuta la art. 33 alin. (1), este pusa in aplicare dupa o perioada mai mare de 2 ani de la data la care a fost dispusa, la cererea Oficiului Roman pentru Imigrari, instanta de executare va verifica daca persoana in cauza mai reprezinta o amenintare reala si prezenta la ordinea publica sau securitatea nationala ori daca au intervenit schimbari materiale in circumstantele care au determinat dispunerea masurii de expulzare.
(2) Instanta se va pronunta asupra mentinerii sau revocarii masurii de siguranta a expulzarii in termen de 3 zile lucratoare de la data sesizarii. La sedinta de judecata, prezenta procurorului este obligatorie. Hotararea este definitiva si irevocabila.
(3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica in situatia in care, desi i s-a adus la cunostinta posibilitatea parcurgerii acestei proceduri, persoana in cauza isi manifesta, in scris, intentia de a parasi in cel mai scurt timp teritoriul Romaniei.

Art. 36
(1) Dupa implinirea a jumatate din perioada interdictiei dispuse in conditiile art. 33 alin. (3), persoana expulzata poate solicita ridicarea interdictiei.
(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luandu-se in considerare schimbarile survenite fata de imprejurarile care au determinat dispunerea acesteia.
(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la instanta care a dispus aceasta masura. Cererea se judeca in camera de consiliu.
(4) Instanta solutioneaza cauza de urgenta si cu precadere.
(5) Hotararea prevazuta la alin. (4) este supusa recursului. Hotararea instantei de recurs este definitiva si irevocabila.
(6) Hotararile ramase definitive se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Oficiului Roman pentru Imigrari.


Sectiunea 4 - Indepartarea de pe teritoriul Romaniei pentru motive de sanatate publica


Art. 37
(1) Masura indepartarii de pe teritoriul Romaniei pentru motive de sanatate publica a cetatenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora poate fi dispusa de Oficiul Roman pentru Imigrari, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sanatatii, numai in cazul in care, pe baza analizelor medicale efectuate de catre persoana in cauza la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul Romaniei, se constata existenta unei afectiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).
(2) Efectuarea analizelor prevazute la alin. (1) de catre persoana in cauza este scutita de taxe si poate fi dispusa de structurile specializate ale Ministerului Sanatatii numai in cazul in care exista indicii temeinice ca, la data intrarii pe teritoriul Romaniei, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).
(3) Afectiunile care justifica masura nepermiterii intrarii sau a indepartarii de pe teritoriul Romaniei pe motiv de periclitare a sanatatii publice sunt cele care au potential epidemiologic, astfel cum sunt prevazute de documentele relevante ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in masura in care acestea fac obiectul unor masuri de protectie a sanatatii publice prevazute de legea romana, aplicabile cetatenilor romani.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (1), masurile de indepartare dispuse potrivit alin. (1) se pun in executare prin escortarea persoanei in cauza pana la frontiera de catre personalul Oficiului Roman pentru Imigrari. Structurile specializate ale Ministerului Sanatatii competente teritorial pun la dispozitie un mijloc de transport echipat corespunzator, precum si personalul necesar, in astfel de situatii.


Sectiunea 5 - Contraventii


Art. 38
(1) Neindeplinirea oricareia dintre obligatiile stabilite la art. 9 alin. (1), (2), (3) si (5), art. 13, 14, art. 15 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3) si la art. 22 alin. (6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 lei la 50 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori anume desemnati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) In cazul contraventiilor prevazute la alin. (1), contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 39
(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta cu privire la cetatenii Uniunii Europene si la membrii de familie ai acestora se aplica si cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, respectiv membrilor de familie ai acestora.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 309/2004 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004.

Art. 40
(1) Forma si continutul documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2) Materialele necesare producerii cartilor de rezidenta eliberate cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora sunt asigurate din stocurile achizitionate de Ministerul Administratiei si Internelor pentru confectionarea cartilor de identitate pentru cetatenii romani, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 41
(1) Fiecarui cetatean al Uniunii Europene, precum si oricarui membru de familie care a fost luat in evidentele Oficiului Roman pentru Imigrari i se atribuie un cod numeric personal care se inscrie in documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada ca sunt lucratori frontalieri potrivit art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, li se atribuie cod numeric personal, fara eliberarea unui document care sa ateste rezidenta pe teritoriul Romaniei.

Art. 42
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.


*Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulatie si rezidenta a cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 si de abrogare a directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004.


NOTA:


Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 80/2011, care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:
"Art. II
(1) Certificatele de inregistrare si cartile de rezidenta permanenta emise cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au valabilitatea de 5 si, respectiv, 10 ani de la data emiterii.
(2) Inainte de expirarea termenului de valabilitate prevazut la alin. (1), titularii acestor documente au obligatia sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari in vederea preschimbarii acestora, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Oficiul Roman pentru Imigrari informeaza in scris titularii documentelor prevazute la alin. (1) cu privire la stabilirea termenelor de valabilitate pentru documentele respective, cu cel putin 3 luni inainte de implinirea acestora.”