DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 36/2007, Ordonanta privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 17/08/2007

Aprobat prin Legea nr. 5/2008

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
In vederea cunoasterii cat mai exacte a numarului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale social-culturale si economice, precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei, in luna martie 2011 se efectueaza pe intreg teritoriul tarii recensamantul populatiei si al locuintelor din Romania, denumit in continuare recensamant.

Art. 2
La recensamant, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a furniza, pe propria raspundere, informatii corecte si complete.

Art. 3
(1) La recensamant se inregistreaza cetatenii romani cu domiciliul in tara, indiferent daca la momentul de referinta al recensamantului se afla pe teritoriul tarii ori se afla in strainatate, precum si persoanele de alta cetatenie ori fara cetatenie care au domiciliul sau au resedinta in Romania.
( 2) Nu se inregistreaza la recensamant persoanele de cetatenie straina din cadrul reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale sau al reprezentantelor organizatiilor internationale si nici membrii familiilor lor, personalul fortelor armate straine, personalul flotei comerciale navale si aeriene - cetateni straini, care la momentul de referinta al recensamantului se afla temporar pe teritoriul tarii.

Art. 4
La recensamant se inregistreaza cladirile de locuit, precum si locuintele situate in orice cladire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul Romaniei.

Art. 5
(1) Organizarea si efectuarea recensamantului se realizeaza sub aspect tehnico-metodologic de catre Institutul National de Statistica, sub coordonarea si controlul Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
( 2) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se constituie Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, in componenta prevazuta in anexa.
( 3) Nominalizarea persoanelor care intra in componenta Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor se face de catre conducatorul fiecarei institutii implicate, respectiv de catre presedintele Federatiei Autoritatilor Locale din Romania, in cazul reprezentantului structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
( 4) Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor raspunde de pregatirea, conducerea, coordonarea si monitorizarea lucrarilor necesare efectuarii recensamantului, avand urmatoarele atributii principale:
a) aproba programul general de organizare a recensamantului, programul si metodologia de inregistrare si de prelucrare a datelor si programul de publicare a rezultatelor;
b) formuleaza recomandari ca urmare a consultarilor derulate in vederea elaborarii proiectului de hotarare a Guvernului privind momentul de referinta al recensamantului, perioada de inregistrare, bugetul recensamantului, structurile organizatorice si de personal necesare programului de activitati pentru efectuarea recensamantului si pentru prelucrarea rezultatelor;
c) aproba formularele de inregistrare si instructiunile de completare a acestora;
d) aproba clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii si prelucrarii datelor de recensamant, cu exceptia celor aprobate prin hotarari ale Guvernului;
e) aproba instructiunile, modul de organizare si indruma actiunile si operatiunile de impartire a teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale in sectoare de recensamant;
f) coordoneaza actiunile de recrutare si instruire a intregului personal care participa la efectuarea lucrarilor de recensamant;
g) aproba programul de popularizare a recensamantului;
h) prezinta Guvernului si publica rezultatele preliminare ale recensamantului.

Art. 6
Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor isi inceteaza activitatea pe data publicarii rezultatelor preliminare ale recensamantului, iar rezultatele definitive si detaliate sunt difuzate si publicate de Institutul National de Statistica.

Art. 7
(1) Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, prelucrare si publicare a datelor recensamantului, se organizeaza Secretariatul tehnic al Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
( 2) Secretariatul tehnic al Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor functioneaza in cadrul Institutului National de Statistica.
( 3) Secretariatul tehnic al Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul programului general de organizare a recensamantului, proiectul programului si metodologia de inregistrare si de prelucrare a datelor si proiectul programului de publicare a rezultatelor;
b) proiecteaza formularele de inregistrare si instructiunile de completare a acestora;
c) propune clasificarile si nomenclatoarele necesare inregistrarii si prelucrarii datelor de recensamant, cu exceptia celor aprobate prin hotarari ale Guvernului;
d) elaboreaza proiectele instructiunilor si normelor de organizare, indrumare si monitorizare a actiunilor si operatiunilor de impartire a teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale in sectoare de recensamant;
e) elaboreaza normele de recrutare si realizeaza actiunile de instruire a intregului personal care participa la efectuarea lucrarilor de recensamant;
f) elaboreaza proiectul programului de popularizare a recensamantului;
g) organizeaza si urmareste procesul de recenzare a populatiei si a locuintelor;
h) elaboreaza si prezinta Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor rapoarte periodice asupra modului de desfasurare a lucrarilor recensamantului;
i) prezinta Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor rezultatele preliminare ale recensamantului.

Art. 8
(1) In vederea efectuarii lucrarilor de organizare si efectuare a recensamantului in teritoriu se organizeaza comisii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sub coordonarea prefectului, precum si comisii ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, sub coordonarea primarului.
( 2) Comisiile judetene, a municipiului Bucuresti, ale municipiilor cu peste 100 mii de locuitori si ale sectoarelor municipiului Bucuresti organizeaza secretariate tehnice.
( 3) Componenta si atributiile comisiilor judetene, a municipiului Bucuresti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, precum si ale secretariatelor tehnice sunt reglementate prin norme de functionare, aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

Art. 9
(1) Persoanele care efectueaza inregistrarea in formularele de recensamant - recenzorii, precum si cele cu atributii de indrumare, coordonare si control - recenzorii-sefi si responsabilii de circumscriptii urbane - sunt recrutate de catre comisiile municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor. Aceste persoane primesc pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum se aproba prin hotarare a Guvernului.
( 2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor declarate si inscrise in formularele de recensamant.

Art. 10
Cheltuielile pentru pregatirea, organizarea, culegerea, prelucrarea si publicarea rezultatelor recensamantului se aproba prin hotarare a Guvernului si se asigura din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor implicate.

Art. 11
La delimitarea unitatilor de recenzare pentru intregul teritoriu al tarii sunt utilizate, in conditiile legii, informatii din Registrul de evidenta informatizata a persoanei, materiale cartografice si informatii din statistica curenta, precum si din recensamintele anterioare.

Art. 12
In vederea asigurarii exhaustivitatii inregistrarii persoanelor si a calitatii datelor, la recensamant sunt inregistrate si utilizate codul numeric personal, precum si etnia, religia si limba materna, prin libera declaratie a persoanelor intervievate, in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
Institutul National de Statistica si celelalte institutii direct implicate elaboreaza, cu consultarea Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, proiectul de hotarare a Guvernului prevazut la art. 5 alin. (4) lit. b), pe care il supune spre aprobare Guvernului in termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.

Art. 14
Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. 15
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - COMPONENTA Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor
Presedinte   - ministrul internelor si reformei administrative
Vicepresedinti: - presedintele Institutului National de Statistica
        - secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative
        - secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
        - secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor
        - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Secretar    - vicepresedinte la Institutul National de Statistica
Membri:     - secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
        - secretar de stat la Ministerul Apararii
        - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
        - secretar de stat la Ministerul Sanatatii Publice
        - secretar de stat la Ministerul Justitiei
        - secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor
        - secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
        - secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice
        - reprezentantul presedintelui Academiei Romane
        - reprezentantul structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale