DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului, ordonanta nr. 12/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 01/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Rezidentiatul


Art. 1
(1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial si are o durata cuprinsa intre 3-7 ani, in functie de specialitate. Pentru fiecare specialitate durata rezidentiatului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(3) Intreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se desfasoara sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice si a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Art. 2
(1) Admiterea la forma de rezidentiat pe locuri si la forma de rezidentiat pe post se face prin concurs national, organizat de Ministerul Sanatatii Publice in sesiune unica, in trimestrul IV al anului. Concursul pentru aceste forme de rezidentiat se organizeaza pe domeniile de medicina, de medicina dentara si de farmacie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul 2008 Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs pentru forma de rezidentiat pe post si in semestrul I al anului.

Art. 3
(1) Rezidentiatul cu timp partial se organizeaza numai pentru specialitatea medicina de familie.
(2) La acesta forma de rezidentiat au acces medicii de medicina generala cu drept de libera practica.
(3) Admiterea se face prin selectie organizata de Ministerul Sanatatii Publice.
(4) Selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie se organizeaza pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 4
(1) Rezultatele concursului national pentru forma de rezidentiat pe locuri, respectiv pentru forma de rezidentiat pe post, si rezultatele selectiei pentru rezidentiatul cu timp partial in specialitatea medicina de familie se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul organizat pentru forma de rezidentiat pe locuri si aleg loc in specialitate se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti in specialitatea respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales.
(3) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa post de rezident se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca rezidenti cu post in specialitatea postului ales.
(4) Medicii de medicina generala cu drept de libera practica selectati in rezidentiat cu timp partial se confirma prin ordin al ministrului sanatatii publice ca medici rezidenti in specialitatea medicina de familie pe locul de munca avut la data confirmarii selectiei, fara a se modifica natura contractului individual de munca si fara a se incheia contractul de munca ca medic rezident.

Art. 5
(1) Rezidentiatul pe locuri se organizeaza pentru un numar de locuri care asigura specialisti conform necesitatilor din teritoriu.
(2) Medicii, medicii dentisti si farmacistii confirmati in rezidentiat ca urmare a concursului organizat pentru forma de rezidentiat pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat.

Art. 6
(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat pe locuri de munca in resedinta de judet cumulat cu unitatile din judet, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu mai putin de 50% din numarul de personal normat pe locuri de munca din localitatea respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti.
(3) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(4) Pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post.
(5) Rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat in conditiile alin. (1)-(3) incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
(6) Dupa obtinerea titlului de specialist, autoritatile locale in colaborare cu unitatile sanitare vor acorda acestuia prima de instalare ca specialist, spatii de locuit in folosinta gratuita si, dupa caz, spatii destinate desfasurarii actului medical.
(7) Specialistii formati in urma promovarii concursului de rezidentiat pe post sunt obligati sa lucreze la unitatea sanitara publica cu care au incheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat. Obligatia se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in baza prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica in cazul in care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara in care se afla postul pe care este confirmat rezident.
(9) Restructurarea unitatilor sanitare prin reducerea numarului de posturi nu atrage anularea prevederilor alin. (7).

Art. 7
Medicii confirmati in rezidentiatul cu timp partial desfasoara activitate medicala in cadrul contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate sau, dupa caz, conform contractului individual de munca. Pregatirea in rezidentiat se efectueaza conform metodologiei prevazute la art. 3 alin. (4).

Art. 8
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, in mod descentralizat, la nivelul urmatoarelor centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.
(2) Centrelor universitare prevazute la alin. (1) li se arondeaza celelalte facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
(3) Institutiile de invatamant superior medico-dentar sau farmaceutic acreditate propun Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar coordonatorii, directorii de programe, precum si responsabilii de formare, dupa caz, pe specialitatile in care se efectueaza pregatirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Plata unei indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, pentru directorul de program de rezidentiat medicina de urgenta si responsabilul de formare in rezidentiat medicina de urgenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se face numai in cazul in care acestia nu detin functii didactice.
(4) Un coordonator sau director de program nu poate coordona simultan pregatirea in mai multe specialitati.
(5) Coordonatorul de program trebuie sa aiba functia didactica de profesor sau de conferentiar universitar. Pentru specialitatea medicina de urgenta, directorul de program de rezidentiat poate avea functia didactica de sef de lucrari, gradul de medic primar sau titlul de specialist care practica in mod curent, de cel putin 5 ani, aceasta specialitate.
(6) Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar coordoneaza la nivel national intreaga activitate de pregatire in rezidentiat din centrele universitare si unitatile sanitare acreditate.

Art. 9
(1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara, pentru fiecare specialitate, conform unei curricule de pregatire si unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice, obligatorii si unice pe tara, elaborat de universitatile de medicina si farmacie, avizat de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
(2) Curricula de pregatire se aplica tuturor rezidentilor aflati in pregatire, in limita duratei prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(3) Pregatirea in rezidentiat reprezinta un proces continuu de pregatire teoretica si practica, fiind normata integral ca activitate didactica.
(4) Rezidentiatul in specialitatea medicina de familie forma cu timp partial are durata totala, curricula de pregatire si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice prevazute pentru rezidentiatul pe locuri si, respectiv, pentru rezidentiatul pe post in specialitatea medicina de familie si asigura acelasi nivel si aceeasi calitate a pregatirii de specialitate ca si formele de rezidentiat continuu pe baza de program integral, mentionate.

Art. 10
Pe perioada pregatirii, rezidentii au acces la inchirierea locurilor de cazare din caminele universitare sau spatiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizati sau detasati, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 11
Rezidentii efectueaza pregatirea de specialitate in sectii si laboratoare clinice, in unitatile sanitare publice sau in cabinete medicale individuale de medicina de familie, acreditate, nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice, stabilite la propunerile universitatilor de medicina si farmacie si in functie de capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare acreditate, precum si in cele ale ministerelor cu retea sanitara proprie. Criteriile si procedurile de acreditare si reacreditare pentru fiecare specialitate aparte se propun ministrului sanatatii publice spre aprobare de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Art. 12
(1) Cheltuielile de personal ale rezidentilor pe perioada pregatirii in rezidentiat se suporta in totalitate de la bugetul de stat, cu exceptia rezidentiatului cu timp partial.
(2) Cheltuielile de personal se acorda prin unitatile sanitare cu care rezidentii pe locuri, respectiv pe post au incheiat contract individual de munca pe durata determinata sau, dupa caz, nedeterminata, pe baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaza pregatirea.
(3) Rezidentii din anii I si II pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda, fara a fi salarizati pentru aceasta activitate.
(4) Rezidentii care efectueaza garzi, incepand cu anul III de rezidentiat, sunt salarizati pentru aceasta activitate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda.

Art. 13
(1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute in fata unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de invatamant superior, avizate de colegiile profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Examenul se organizeaza in centrele universitare prevazute la art. 8 alin. (1), cu exceptia specialitatii medicina de urgenta, pentru care examenul se desfasoara numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures, comisiile de examinare fiind formate din directori de programe si responsabili de formare din toate centrele prevazute la art. 8 alin. (1).
(3) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare in maximum 5 ani de la absolvire.
(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de specialist in specialitatea in care au promovat examenul, specialitate cuprinsa in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medicodentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, de catre Ministerul Sanatatii Publice.
(5) Calitatea de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist este dovedita de certificatul eliberat conform prevederilor alin. (4).
(6) Metodologia desfasurarii probelor examenului de specialist se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 14
(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati in regim cu taxa.
(2) Stagiul de pregatire in cea de-a doua specialitate se efectueaza integral, cu frecventa. Stagiile efectuate in prima specialitate care se regasesc in curricula celei de-a doua specialitati pot fi echivalate.
(3) Specialistii care au efectuat rezidentiat pe post pot efectua a doua specialitate, dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca.

Art. 15
Posesorii certificatului de specialist in specialitati asimilate efectueaza pregatire in specialitatea de asimilare, fara concurs de rezidentiat si fara taxa.

Art. 16
(1) Inscrierea la concursul de rezidentiat pe locuri, de rezidentiat pe post, precum si selectia in rezidentiatul de medicina de familie cu timp partial se fac cu taxa, al carei cuantum se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(2) Sumele incasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele ramase disponibile se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.


Capitolul II - Drept de libera practica. Practica supravegheata/asistata


Art. 17
(1) Incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist.
(2) Medicii rezidenti care nu finalizeaza stagiul de rezidentiat in specialitatea obtinuta prin concurs pot continua pregatirea in specialitatea medicina de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, dupa caz, la finele completarii pregatirii in specialitatea medicina de familie sau dupa parcurgerea integrala a curriculei de pregatire in aceasta specialitate.
(3) Medicii confirmati specialisti in alta specialitate decat specialitatea medicina de familie, aflati in situatie de reconversie profesionala, pot obtine certificatul de medic specialist medicina de familie dupa efectuarea unui stagiu de pregatire de minimum 6 luni in unitati sanitare acreditate pentru pregatirea in rezidentiatul de medicina de familie si dupa promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sanatatii Publice.
(4) In vederea aplicarii prevederilor alin. (3) se analizeaza in ce masura formarea de specialist, precum si experienta profesionala insusita pot inlocui formarea prin rezidentiat in specialitatea medicina de familie si se stabileste durata stagiului de pregatire in specialitatea medicina de familie care urmeaza a fi efectuat.
(5) Durata si continutul pregatirii in specialitatea medicina de familie, prevazute la alin. (2)-(4), precum si prezentarea la examenul de medic specialist se aproba de catre Ministerul Sanatatii Publice.

Art. 18
(1) Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, pot efectua 3 ani de practica supravegheata/asistata in unitati sanitare publice, cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati, beneficiind de contract individual de munca pe durata determinata. Actul medical pe care il presteaza in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.
(2) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobandesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist.

Art. 19
Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar salariul de baza se stabileste la nivelul functiei de medic prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20
Absolventii facultatilor de medicina care dupa incheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de 3 ani nu devin rezidenti pot fi angajati cu contract individual de munca cu durata determinata/nedeterminata la cabinete medicale individuale si servicii de ambulanta, sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de salarizarea prevazuta pentru functia de medic.

Art. 21
Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat stagiul de rezidentiat, dar nu promoveaza examenul de medic specialist pot fi incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata in servicii de primiri urgente sau in servicii de ambulanta, sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de incadrarea pe functia de medic si de salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, in functie de specialitatea in care au fost confirmati medici rezidenti.


Capitolul III - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 22
(1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, licentiati anterior promotiei 2005 dobandesc drept de libera practica dupa finalizarea stagiaturii cu durata de un an.
(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior promotiei 2005 se suporta de la bugetul de stat.

Art. 23
Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara si farmacie obtin dreptul de libera practica odata cu dobandirea licentei.

Art. 24
(1) Inscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face si imediat dupa promovarea examenului de licenta sau/si inaintea finalizarii anului de stagiatura, in vederea asigurarii posibilitatii obtinerii specializarilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internationale.
(2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie anterior promotiei 2005, care devin rezidenti in conditiile prevazute la alin. (1), dobandesc dreptul de libera practica dupa un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare.

Art. 25
(1) Dispozitiile prezentei ordonante nu afecteaza drepturile castigate de medici, medici dentisti si farmacisti, potrivit legislatiei anterioare.
(2) Metodologia de aplicare a prezentei ordonante se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 26
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 si 16 din Hotararea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 27
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Regulament electoral al Colegiului Medicilor din Romania, 2007
Lege privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa, lege nr. 118/2007
Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva, legea nr. 321/2007
Ordin nr. 299/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie sesiunea 22 martie 2009, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 171/2009
Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificata pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare traditionala, ordin nr. 297/2008
Lege privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, legea nr. 263/2004
Decizie privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare, decizie nr. 4/2008
Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, legea nr. 307/2004
Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie
HG nr. 637/2008 hotarare privind reorganizarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C.
Legea nr. 491/2003, legea plantelor medicinale si aromatice
Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Ordin nr. 1574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008
Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Ordin nr. 1758/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 9 noiem
HG nr. 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Ordin nr. 57/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
Decizie nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
Ordin nr. 344/2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2009


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: