DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 61/2008, ordonanta de urgenta privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, consolidataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 21/05/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 62/2009

  Avand in vedere ca Romania a trecut de la statutul de stat asociat la cel de membru cu drepturi si obligatii depline si ca s-a alaturat astfel unei uniuni de state europene care impartasesc aceleasi valori, avand in centru respectul pentru demnitatea umana, democratia, statul de drept si respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, ca obiectivul principal al Romaniei la acest moment il constituie consolidarea progreselor si reformelor realizate pentru asigurarea unei integrari depline in structurile comunitare, precum si faptul ca, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, are, conform legislatiei comunitare, obligatia de a transpune in totalitate acquis-ul comunitar incepand cu data de 1 ianuarie 2007, tinand cont de cerintele Uniunii Europene privind necesitatea implementarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru a asigura dezvoltarea unei societati democratice, se impune adoptarea unor masuri imediate prin care sa se poata realiza aplicarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.
  Adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune si pentru a respecta termenele stabilite pentru Romania in vederea preluarii normelor comunitare europene.
  Astfel, se evita posibilitatea declansarii procedurii de infringement de catre Comisie impotriva Romaniei sau a initierii unor actiuni in justitie de catre persoanele discriminate, Curtea Europeana de Justitie avand posibilitatea de a impune Romaniei aplicarea retroactiva a principiului egalitatii de tratament.
  Prin Scrisoarea de punere in intarziere nr. C (2008)382 din 28 ianuarie 2008, comunicata prin Infograma nr. 934 din 30 ianuarie 2008 a Reprezentantei Permanente a Romaniei la Uniunea Europeana, Comisia Europeana a atras atentia autoritatilor romane asupra necomunicarii masurilor de transpunere a directivei europene, declansand cu privire la Romania actiunea in constatarea neindeplinirii obligatiilor ca stat membru.
  Comisia Europeana a solicitat Guvernului Romaniei sa ii comunice, in termen de doua luni de la data comunicarii scrisorii, adica pana la 28 martie 2008, masurile privind transpunerea completa a directivei.

  Luand in considerare ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile pentru aplicarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati, denumit in continuare principiul egalitatii de tratament, in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

  Art. 2
  Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul pentru combaterea discriminarii bazate pe criteriul de sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, in vederea punerii in practica a principiului egalitatii de tratament.

  Art. 3
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizeaza bunuri si servicii aflate la dispozitia publicului, independent de persoana in cauza, atat in ceea ce priveste sectorul public, cat si cel privat, si care sunt oferite in afara vietii private si familiale si privesc tranzactiile care se deruleaza in acest cadru.
  (2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in domeniul:
  a) mass-mediei si publicitatii;
  b) educatiei;
  c) ocuparii fortei de munca, al muncii si al activitatilor independente.

  Art. 4
  In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, termenii discriminare directa, discriminare indirecta, hartuire si hartuire sexuala au intelesul definit la art. 4 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata.


  Capitolul II - Principiul egalitatii de tratament


  Art. 5
  In sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin principiul egalitatii de tratament se intelege:
  a) ca nu va exista nicio discriminare directa bazata pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai putin favorabil femeilor pe motive de sarcina si maternitate;
  b) ca nu va exista nicio discriminare indirecta bazata pe criteriul de sex.

  Art. 6
  (1) Orice forma de discriminare bazata pe criteriul de sex este interzisa.
  (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, hartuirea, hartuirea sexuala si dispozitia de a discrimina o persoana pe baza criteriului de sex constituie discriminare.
  (3) Orice masura sau decizie de discriminare directa ori indirecta impotriva unor persoane pe criterii de sex sunt considerate discriminatorii.
  (4) Este interzis ca deciziile privind o persoana sa fie afectate de acceptarea sau respingerea de catre persoana in cauza a unui comportament ce tine de hartuirea ori de hartuirea sexuala a acesteia.
  (5) Nu sunt considerate discriminari:
  a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii;
  b) diferentele de tratament bazate pe o caracteristica de sex, daca furnizarea de bunuri si servicii destinata in exclusivitate sau cu precadere persoanelor de un anumit sex este justificata de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite si necesare.


  Capitolul III - Calculul actuarial, cooperarea administrativa si diseminarea informatiilor


  Art. 7
  (1) Utilizarea elementului sex ca factor in calcularea primelor si beneficiilor, in cadrul serviciilor de asigurare si a serviciilor financiare conexe, nu trebuie sa determine diferente in materie de prime si beneficii pentru persoana asigurata, in toate contractele noi incheiate dupa data de 21 decembrie 2007.
  (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care contin diferente proportionale in materie de prime si beneficii pentru persoanele asigurate, incheiate cu respectarea urmatoarelor conditii:
  a) elementul sex este un factor determinant in evaluarea riscului;
  b) metoda de calcul a primelor si beneficiilor se bazeaza pe date actuariale si statistice relevante si realiste, prelucrate, publicate si actualizate regulat.
  (3) Autoritatea de supraveghere in domeniul asigurarilor si autoritatea de supraveghere in domeniul pensiilor private vor emite in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta norme privind modul de aplicare a prevederilor alin. (2) lit. b)
  (4) Autoritatea de supraveghere in domeniul asigurarilor si autoritatea de supraveghere in domeniul pensiilor private au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, denumita in continuare ANES, derogarile de la aplicarea prevederilor alin. (1), insotite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi facuta la un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (5) Societatile care ofera servicii de asigurare, servicii financiare conexe si pensii private au obligatia sa analizeze existenta in cadrul contractelor pe care le incheie a oricaror costuri legate de sarcina si maternitate, pentru persoanele asigurate, care determina diferente in materie de prime si beneficii, in vederea eliminarii acestora pana la data de 21 decembrie 2009.
  (6) Mentinerea in cadrul contractelor, dupa data de 21 decembrie 2009, a oricaror clauze care sa determine, pentru persoana asigurata, diferente in materie de prime si beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcina si maternitate este interzisa.
  (7) ANES este institutia responsabila cu asigurarea informarii Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalitatii de tratament in domeniul accesului la bunuri si servicii si furnizarii de bunuri si servicii si la derogarile pe care Romania le aplica in domeniul reglementat de prezenta ordonanta de urgenta.
  (8) Informatiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonante de urgenta sunt comunicate de catre ANES Comisiei Europene pana la data de 21 decembrie 2009 si la fiecare 5 ani dupa aceasta data.
  (9) ANES comunica neintarziat Comisiei Europene ca termenul pentru implementarea masurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.

  Art. 8
  (1) Pentru exercitarea prevederilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, denumit in continuare CNCD, si ANES vor colabora, pe baza de protocoale, cu autoritatile de supraveghere competente in domeniul asigurarilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe si al prestarii de servicii.
  (2) Dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita CSA, si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita CSSPP, au obligatia de a asigura informarea corespunzatoare a tuturor persoanelor interesate si de a incuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.
  (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta vor fi publicate pe site-urile acestor institutii si vor face obiectul unor campanii de informare organizate de catre ANES.


  Capitolul IV - Apararea drepturilor


  Art. 9
  (1) Orice persoana are dreptul ca, in cazul in care se considera discriminata pe baza criteriului de sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, sa formuleze sesizari/reclamatii catre furnizorul de bunuri si servicii sau impotriva lui, daca acesta este direct implicat.
  (2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul furnizorului de bunuri si servicii prin conciliere, persoana care prezinta elemente de fapt, ce conduc la prezumtia existentei unei discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, are dreptul sa sesizeze CNCD si sa introduca la instanta judecatoreasca competenta, in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, potrivit dreptului comun, cerere impotriva autorului discriminarii pentru despagubiri materiale si/sau daune morale, precum si pentru inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii.
  (3) Cererea prevazuta la alin. (2) poate fi formulata intr-un interval de 3 ani de la data savarsirii faptei.

  Art. 10
  (1) Instanta judecatoreasca competenta sesizata cu un litigiu poate, din oficiu, sa dispuna ca persoanele responsabile sa puna capat situatiei discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste.
  (2) Instanta de judecata competenta potrivit legii va dispune ca persoana vinovata sa plateasca despagubiri persoanei discriminate dupa criteriul de sex intr-un cuantum ce reflecta in mod corespunzator prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.
  (3) Prejudiciul suferit de persoana vatamata trebuie sa fie in mod real, efectiv si proportional reparat sau compensat.
  (4) Valoarea despagubirilor va fi stabilita de catre instanta, potrivit legii.

  Art. 11
  Asociatiile, organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia drepturilor omului sau alte persoane juridice care au, conform criteriilor stabilite de legislatia in vigoare, interes legitim sa vegheze la respectarea principiului egalitatii de tratament in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii pot, in numele sau in sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, sa se angajeze in orice procedura administrativa si/sau judiciara, in scopul respectarii obligatiilor decurgand din prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 12
  (1) Persoana care se considera lezata prin nerespectarea principiului egalitatii de tratament in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii trebuie sa probeze in fata unei instante sau a unei autoritati competente fapte pe care se intemeiaza pretinsa discriminare, iar persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea/reclamatia sau, dupa caz, cererea de chemare in judecata ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cadrul procedurilor penale.
  (3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul asociatiilor, organizatiilor sau altor persoane juridice prevazute la art. 11.

  Art. 13
  Cererile persoanelor care se considera discriminate pe baza criteriului de sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, adresate instantelor judecatoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

  Art. 14
  Orice tratament sau consecinta nefavorabila ca reactie la o plangere ori actiune in justitie referitoare la aplicarea principiului egalitatii de tratament in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii este interzis.


  Capitolul V - Sanctiuni


  Art. 15
  (1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala a persoanelor vinovate.
  (2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 15.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4), ale art. 7 alin. (1), (6) si (7), precum si ale art. 14.
  (3) Discriminarea bazata pe doua sau mai multe criterii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 16
  Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre CNCD, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 17
  Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere libertatii individului de a-si alege partenerii contractuali, cu conditia ca aceasta alegere sa nu fie determinata de sexul persoanei respective.

  Art. 18
  Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dispozitiilor mai favorabile referitoare la protectia femeilor in ceea ce priveste sarcina si maternitatea.

  Art. 19
  (1) Dispozitiile contrare principiului egalitatii de tratament in ceea ce priveste accesul la furnizarea de bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii din contracte sau din regulamentele interne ale intreprinderilor, cu sau fara scop lucrativ, ori ale societatilor de asigurare, reasigurare vor fi modificate, in caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.
  (2) Autoritatile care au responsabilitati de autorizare, supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor si pensiilor private se asigura ca la elaborarea, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a oricaror reglementari legislative si/sau administrative vor lua in considerare respectarea principiului egalitatii de tratament.

  *

  Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  49 useri online

  Useri autentificati: