DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30/12/2005

Aprobata si modificata de Legea nr. 105 din 25/04/2006
Modificata de Legea nr. 29/2007

Avand in vedere necesitatea clarificarii regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu si a atributiilor Administratiei Fondului pentru Mediu in ceea ce priveste activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, solutionarea contestatiilor si executarea silita a contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, in contextul diminuarii veniturilor incasate la Fondul pentru mediu, tinand seama de necesitatea sporirii numarului de categorii de proiecte ce pot fi finantate din Fondul pentru mediu, in special cele privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directiva-cadru a apei si instalatiile mari de ardere, pentru indeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu, elemente care vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului.

Art. 2
Fondul pentru mediu se constituie si se gestioneaza in conformitate cu prevederile legale.


Capitolul II - Administrarea Fondului pentru mediu


Art. 3
(1) Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumita in continuare Administratia Fondului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Administratia Fondului are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6.
(3) Administratia Fondului are in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
b) intocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;
c) analizeaza, selecteaza si finanteaza proiectele pentru protectia mediului aprobate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si conform cu procedurile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu;
d) urmareste si controleaza implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul pentru mediu;
e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, conform dispozitiilor art. 13.

Art. 4
(1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.
(2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3) In exercitarea conducerii Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii.
(4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza, reprezinta Administratia Fondului in relatiile cu tertii, precum si in justitie, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acesteia.
(5) Administratia Fondului are personal propriu contractual care asigura functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.
(6) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivelul institutiei.
(7) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.

Art. 5
(1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:
a) trei reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, imputerniciti prin ordin al ministrului;
b) doi reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritatii publice centrale pentru economie si comert, imputerniciti prin ordin al ministrului;
c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, imputernicit prin ordin al ministrului;
d) cate un reprezentant la nivel de director general sau director, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort, din cadrul autoritatii publice centrale pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru finante publice, autoritatii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism, autoritatii publice centrale pentru administratie si interne;
e) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizarii, desemnat de aceasta;
f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;
g) presedintele Administratiei Fondului.
(2) Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, iar vicepresedinte este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritatii publice centrale pentru economie si comert.
(3) Comitetul de avizare analizeaza si aproba prin vot:
a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare si finantare a proiectelor;
b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finantare;
c) proiectele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitatile de sustinere financiara a proiectelor si, dupa caz, dobanda cu care se acorda finantarile rambursabile.
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizatie de participare pentru activitatea desfasurata in cadrul sedintelor acestuia, in cuantumul si in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Fondului.
-------------------------------
Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006

Art. 6
(1) Comitetul director este constituit din presedintele Administratiei Fondului si conducatorii directiilor de specialitate ale acesteia.
(2) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru functia de presedinte al Administratiei Fondului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3) Comitetul director are urmatoarele atributii:
a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului, cu acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
b) avizeaza manualul de operare elaborat de catre directiile de specialitate si il supune spre aprobare comitetului de avizare;
c) avizeaza planul anual de lucru elaborat de catre directiile de specialitate si il propune spre aprobare Comitetului de avizare;
d) avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectionate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;
e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitatile de sustinere a proiectelor si, dupa caz, dobanda cu care se acorda finantarile rambursabile;
f) aproba situatiile financiare si conturile de executie trimestriale si anuale, pe care le inainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
g) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
h) urmareste implementarea proiectelor finantate;
i) aproba raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care il face public, conform prevederilor legale.
-------------------------------

Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006

Art. 7
Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, in limita a 3% din veniturile acestuia.

Art. 8
(1) Operatiunile financiare ale Administratiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se deruleaza prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilitatile financiare ale Fondului pentru mediu se pastreaza in Trezoreria Statului intr-un cont distinct si sunt purtatoare de dobanzi.
(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneaza pe baza contractelor incheiate cu partenerii externi in conformitate cu scopul pentru care au fost acordate si cu destinatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul III - Veniturile Fondului pentru mediu


Art. 9
(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la operatori economici, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1;
c) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2;
d) o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;
e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, comercializate de catre producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;
f) in cazul vanzarii masei lemnoase pe picior, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a acesteia. Suma se incaseaza de vanzator de la cumparator odata cu valoarea masei lemnoase si se varsa de catre acesta la Fondul pentru mediu;
g) in cazul exploatarii masei lemnoase pe picior de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a sortimentelor de lemn obtinute si se achita de administratorul, respectiv proprietarul padurii;
h) contributia pentru prelucrarea lemnului se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a produselor obtinute si se achita de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;
i) o taxa de 1 leu (RON)/kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
j) o contributie de 3% din suma care se plateste anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;
k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice romane ori straine si a organizatiilor sau organismelor internationale;
l) sumele incasate din rambursarea finantarilor acordate, dobanzi, penalitati de intarziere, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
m) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;
o) dobanzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu.
(2) Administratia Fondului gestioneaza si alte venituri aprobate prin hotarare a Guvernului.
-------------------------------
Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006
Modificat de Legea nr. 292/2007

Art. 10
(1) In cazul utilizarii de catre operatorii economici a deseurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, in proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se platesc.
(2) Taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevazute in legislatia in vigoare, plata facandu-se pe diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul realizat efectiv de catre operatorii economici responsabili.
(3) Operatorii economici producatori si importatori de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere si operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligati sa calculeze si sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, diferenta dintre obiectivul calculat utilizand procentajul stabilit prin legislatia in vigoare ca obiectiv de valorificare anual si obiectivul efectiv realizat.
(4) Nivelul contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(5) Baza de calcul la care se aplica procentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) si j) reprezinta valoarea de vanzare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
(6) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi inclusa in contractele de vanzare a masei lemnoase pe picior.
-------------------------------
Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006

Art. 11
(1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e), f), g) si h) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.
(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) si j) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
(3) Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizeaza intr-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.
(4) Modelul si continutul declaratiilor la Fondul pentru mediu, prevazute la art. 10 alin. (3) si la alin. (1) si (2) din prezentul articol, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
-------------------------------
Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006
Modificat de Legea nr. 292/2007

Art. 12
(1) Contributiile si taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de catre Administratia Fondului si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind contributiile si taxele la Fondul pentru mediu datorate de catre persoanele juridice si fizice, precum si indeplinirea masurilor asiguratorii si procedura de executare silita se realizeaza de catre Administratia Fondului in conditiile Codului de procedura fiscala. Administratia Fondului are calitatea de creditor bugetar.
(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale.
(4) In cazul neachitarii la scadenta a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administratia Fondului procedeaza la aplicarea masurilor de recuperare a creantelor prin executare silita.
(5) Administratia Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:
a) retinerea unei cote de 5% din sumele incasate prin executare silita sau in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului;
b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobanzilor si penalitatilor de intarziere, stabilite cu titlu definitiv in timpul controlului si incasate de catre Administratia Fondului, pentru diferentele constatate.
(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizeaza astfel:
a) o cota de 85% pentru Administratia Fondului;
b) o cota de 15% pentru autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Capitolul IV - Destinatia Fondului pentru mediu


Art. 13
(1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.
(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual de lucru si vizeaza imbunatatirea performantei de mediu privind:
a) prevenirea poluarii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
f) protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
h) conservarea biodiversitatii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
n) impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
(3) Din Fondul pentru mediu sunt finantate proiectele din categoriile prevazute la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati propuse de Comitetul director si aprobate de Comitetul de avizare:
a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
b) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare rambursabila;
c) sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
d) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.
(4) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de catre operatorii economici, organizatii neguvernamentale, autoritati locale si unitati de invatamant.
(5) Analiza, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor se fac in conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu si ale actelor normative date in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia lucrarilor prevazute la alin. (2) lit. o).
(6) Categoriile de lucrari care se pot finanta conform prevederilor alin. (2) lit. o), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(7) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
(8) Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii, constituie titluri executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
(9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.
(10) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
-------------------------------
Completat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006
Modificat de Lege nr. 105 din 25/04/2006 la 11/05/2006

Art. 14
(1) Proiectele solicitantilor care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre stat si catre Fondul pentru mediu, precum si proiectele celor care sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaza de sprijin financiar din partea Administratiei Fondului.
(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operatiuni financiare speculative.


Capitolul V - Sanctiuni


Art. 15
(1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).

Art. 16
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale.
(2) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 17
Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-k) se stabileste prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 18
(1) Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Structura organizatorica a Administratiei Fondului se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare.

Art. 19
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 20
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 18 si ale art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de paduri private in scopul gospodaririi durabile a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2004, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA Nr. 1
  TAXELE
pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la
operatorii economici 
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.crt.       Emisii de poluanti in atmosfera        Taxa de incasat
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Pulberi                         0,02 lei (RON)/kg
 2.  Oxizi de azot                      0,04 lei (RON)/kg
 3.  Oxizi de sulf                      0,04 lei (RON)/kg
 4.  Poluanti organici persistenti               20 lei (RON)/kg
 5.  Metale grele:
   - plumb                          12 lei (RON)/kg
   - cadmiu                          16 lei (RON)/kg
   - mercur                          20 lei (RON)/kg
-------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXA Nr. 2
  TAXELE
incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru
depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile 
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.crt.      Categorii de deseuri valorificabile       Taxa de incasat
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului    4 lei (RON)/m2/an
 2.  Provenite din prelucrarea primara a lemnului      1,2 lei (RON)/m2/an
 3.  Provenite de la producerea alcoolului         0,2 lei (RON)/m2/an
 4.  Slamuri carbonifere                   4 lei (RON)/m2/an
 5.  Zgura de furnal                     4 lei (RON)/m2/an
 6.  Cenusa de termocentrala                 4 lei (RON)/m2/an
 7.  Cenusa de pirita                     4 lei (RON)/m2/an
 8.  Fosfogips                        4 lei (RON)/m2/an
 9.  Zguri provenite din metalurgie              4 lei (RON)/m2/an
-------------------------------------------------------------------------------- Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, legea nr. 292/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007
Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
Hotarare privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, hot. nr. 1403/2007
OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, legea nr. 343/2007
Ordonanta de urgenta privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, oug nr. 59/2007
Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006
Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007
Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane , legea nr. 181/2007
Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008
Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare
Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, ordin nr. 98/2008
Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007, ordinul 237/2007
Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, oug nr. 68/2007. Lege de aprobare nr. 19/2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: