DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 9 decembrie 2010

 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
 • AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

  Avand in vedere prevederile art. 11^2 si 11^3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul art. 11^2 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,
  directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa - Regulament privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru


  Art. 1
  In baza art. 11^2 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.

  Art. 2
  (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare oficiul teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. In termen de 30 de zile de la afisare, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni urmeaza a solicita reinnoirea inscrierii acestor sarcini in cartile funciare, prin formularea de contestatii care au ca obiect rectificarea registrului cadastral.
  (2) Cartile funciare noi se deschid in format electronic si au la baza informatiile din registrul cadastral al imobilelor, care sunt preluate inclusiv din vechile carti funciare, cartile funciare deschise in perioada in care s-au desfasurat aceste lucrari si registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, acolo unde acestea exista.

  Art. 3
  (1) Toate contestatiile privitoare la acelasi imobil se solutioneaza printr-o singura incheiere de carte funciara, cu respectarea termenului prevazut de Lege de la inregistrarea primei contestatii.
  (2) Dupa finalizarea perioadei de solutionare a contestatiilor, in conformitate cu art. 11^2 alin. (2) din Lege, inscrierea in cartea funciara se dispune prin incheiere, in baza:
  a) registrului cadastral al imobilelor si a actelor juridice cuprinse in acesta;
  b) planului cadastral receptionat.

  Art. 4
  Fiecarui imobil care poate fi inscris in cartea funciara i se atribuie din registrul general de intrare cate un numar de inregistrare.

  Art. 5
  Pentru imobilele ai caror proprietari nu sunt identificati, dar exista posesori, inscrierea posesiei in cartea funciara se efectueaza in conditiile art. 11^1 alin. (1) din Lege.

  Art. 6
  (1) Imobilele ai caror proprietari/posesori nu au fost identificati se inscriu in cartile funciare cu mentiunea „proprietar neidentificat".
  (2) In aceste carti funciare nu se pot efectua inscrieri pana la intabularea dreptului de proprietate, in conditiile art. 11^1 alin. (2) din Lege.
  (3) Daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate sau evidentele de publicitate imobiliara si situatia reala rezultata din masuratorile executate ca urmare a lucrarilor privind introducerea lucrarilor de cadastru, se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin aceste lucrari.
  (4) Cartile funciare noi se intocmesc in conformitate cu informatiile registrului cadastral al proprietarilor, definitivat in urma solutionarii contestatiilor.
  (5) Fiecare imobil se inscrie in cate o carte funciara.
  (6) Biroul teritorial emite pentru fiecare imobil o incheiere de carte funciara si un extras de carte funciara pentru informare, avand anexat un extras din planul cadastral. Acestea se comunica persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara cu privire la imobilul in cauza.

  Art. 7
  Inscrierea in cartile funciare electronice cuprinde:
  a) ziua, luna, anul si numarul de inregistrare sub care se face inscrierea;
  b) pozitia din registrul cadastral al imobilelor si inscrisurile mentionate in acesta;
  c) aratarea dreptului si a modalitatilor lui sau a faptului juridic ce se inscrie;
  d) titularul dreptului sau al faptului inscris, respectiv mentiunea „proprietar neidentificat";
  e) cota de proprietate;
  f) pretul.

  Art. 8
  Incheierea de carte funciara, emisa ca urmare a deschiderii noilor carti funciare, cuprinde:
  a) aratarea institutiei emitente;
  b) inscrisul pe care se intemeiaza cererea — registrul cadastral al proprietarilor, precum si pozitia la care este individualizat imobilul;
  c) felul inscrierii: intabulare, inscriere provizorie, inscrierea posesiei sau notare;
  d) determinarea exacta a dreptului sau a faptului ce se cere a fi inscris;
  e) modalitatile drepturilor inscrise;
  f) cota-parte din intreg, dupa caz;
  g) unitatea administrativ-teritoriala in care se afla situat imobilul;
  h) numarul cadastral actual;
  i) numarul de carte funciara;
  j) persoanele in folosul si cele impotriva carora se efectueaza inscrierea;
  k) persoanele carora urmeaza sa li se comunice incheierea;
  l) sarcini, daca este cazul;
  m) temeiul juridic;
  n) calea de atac, termenul in care se poate exercita aceasta si institutia la care se depune;
  o) semnatura registratorului si a asistentului-registrator.

  Art. 9
  (1) In urma finalizarii lucrarilor de cadastru, planul cadastral este unicul suport grafic valabil in vederea inscrierilor in cartea funciara.
  (2) Registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare deschise la cerere, precum si orice ALte evidente de cadastru si publicitate ImObiliara se inlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale in care se deschid carti funciare din oficiu, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului Teritorial si pot fi consultate pentru istoric.
  (3) Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in actele de proprietate, evidentele de publicitate imobiliara si planurile anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.

  Art. 10
  Oficiul teritorial transmite cu titlu gratuit reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale un exemplar din planurile si registrele cadastrale care stau la baza deschiderii cartilor funciare din oficiu.

  Art. 11
  Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate emite instructiuni cu privire la procedura care face obiectul prezentului regulament.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
  Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
  Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
  Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
  OG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
  HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
  Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
  OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
  OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
  Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
  Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
  OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
  Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
  Frauda fiscala privind TVA din operatiunile intracomunitare
  Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe,Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: