DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Ordin nr. 769/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 1 octombrie 2010

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

In temeiul prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cu modificarile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 octombrie 2010.

Art. 3
La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008. ANEXA - Norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Art. 1
(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost introdus tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare tarif de utilizare.
(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplica pentru sectoarele de drumuri nationale aflate in interiorul resedintelor de judete si al municipiilor, intre indicatoarele rutiere de intrare/iesire in/din acestea.
(4) Tariful de utilizare este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata, denumita in continuare MTMA, mai mare sau egala cu 12 tone —in functie de durata de utilizare si de numarul de axe;
b) pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica de 12 tone — in functie de durata de utilizare si de MTMA;
c) pentru vehiculele de transport persoane — in functie de durata de utilizare si de numarul de locuri.
(5) Prin durata de utilizare se intelege durata de parcurs si de stationare.
(6) In sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
a) utilizatori romani:
a1) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care au in proprietate vehicule inmatriculate in Romania;
a2) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania;
b) utilizatori straini:
b1) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care au in proprietate vehicule inmatriculate in alte state;
b2) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state;
(7) Persoanele prevazute la alin. (6) lit. a1) sau b1) sunt considerate utilizatori in sensul prezentelor norme metodologice numai daca pe certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise si persoanele prevazute la alin. (6) lit. a2) sau b2).

Art. 2
Nivelul tarifului de utilizare ce se achita de catre utilizatori este prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Tariful de utilizare se achita in avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.
(2) Perioadele de valabilitate se determina astfel:
a) o zi — ziua corespunzatoare datei pentru care a fost achitat;
b) 7 zile — ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 6 zile;
c) 30 de zile — ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 29 de zile;
d) 90 de zile — ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 89 de zile;
e) 12 luni — ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si pana in ziua anterioara aceleiasi zile a anului urmator inclusiv.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme si pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone, perioada minima pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
(4) La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei se pot realiza cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a valabilitatii.
(5) Perioada de valabilitate a rovinietei incepe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
(6) Daca ziua de inceput a valabilitatii este ziua in curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora achitarii tarifului de utilizare si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.

Art. 4
(1) Achitarea tarifului de utilizare, emiterea rovinietei si controlul acesteia se realizeaza prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei, denumit in continuare SIEGMCR.
(2) SIEGMCR, detinut in conditiile legii de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. (CNADNR — S.A.), permite achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei atat prin intermediul terminalelor puse la dispozitia distribuitorilor de catre aceasta, cat si prin intermediul unui portal securizat web, dedicat.
(3) In sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:
a) CNADNR — S.A., prin directiile regionale de drumuri si poduri, sectiile de drumuri nationale, agentiile de control si incasare, precum si alte subunitati infiintate conform legii;
b) persoane juridice cu care CNADNR — S.A. a incheiat conventii in acest scop.
(4) Conventiile prevazute la alin. (3) lit. b) se incheie numai la solicitarea CNADNR — S.A. cu persoane juridice care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) la data incheierii conventiei si a eventualelor acte aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia sa nu inregistreze obligatii restante la plata fata de CNADNR — S.A., fata de bugetul consolidat al statului si/sau fata de bugetele locale;
b) sa aiba in structura puncte de lucru pe teritoriul Romaniei, declarate potrivit prevederilor legale in vigoare, amplasate in minimum 10 judete, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietelor;
c) punctele de lucru prevazute la lit. b) sa fie amplasate pe drumurile nationale sau la o distanta de maximum 100 m de acestea, in cazul in care sunt situate in afara oraselor si municipiilor;
d) sa constituie, conform prevederilor legale in vigoare, o garantie in favoarea CNADNR — S.A. pentru fiecare punct de lucru. Valoarea totala a garantiei se stabileste in functie de numarul punctelor de lucru prin care se incaseaza tariful de utilizare si se emit roviniete.
(5) Fac exceptie de la conditia prevazuta la alin. (4) lit. b) persoanele juridice care au in structura puncte de lucru pe teritoriul Romaniei, declarate potrivit prevederilor legale in vigoare, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietelor, la mai putin de 30 km de cel mai apropiat punct autorizat sau in zonele punctelor de trecere a frontierei.
(6) Distribuitorii prevazuti la alin. (3) lit. b) vor beneficia de un comision din tariful de utilizare incasat. Sumele incasate de catre distribuitori ca tarif de utilizare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu pot fi depasite prin aplicarea de catre distribuitori a unor comisioane suplimentare.
(7) Distribuitorii pot incasa tariful de utilizare prin puncte de lucru, altele decat cele pentru care au fost incheiate conventiile, numai cu acordul scris al CNADNR — S.A.
(8) Informatiile privind distribuitorii si punctele de lucru ale acestora vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija CNADNR — S.A., prin publicarea pe pagina oficiala de web a acesteia si la sediul subunitatilor sale.

Art. 5
(1) La achitarea tarifului de utilizare la punctele de lucru ale distribuitorilor acestia vor elibera utilizatorului:
a) documentul fiscal care atesta plata sumelor incasate;
b) pentru fiecare vehicul in parte, un document care contine urmatoarele informatii si care dovedeste corespondenta acestora cu cele inregistrate in baza de date a SIEGMCR:
(i) datele de identificare ale punctului de lucru la care a fost achitat tariful;
(ii) data si ora la care a fost incasat tariful de utilizare;
(iii) seria unica a documentului;
(iv) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(v) numarul de identificare al vehiculului, in cazul achitarii tarifului pentru perioada de utilizare de 12 luni;
(vi) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta;
(viii) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;
(ix) nivelul tarifului in euro;
(x) nivelul tarifului in lei;
(xi) cursul de schimb euro/leu.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat prin intermediul SIEGMCR, in doua exemplare identice, si va fi inregistrat automat in baza de date a acestuia, dintre care:
a) unul va fi stampilat de catre distribuitor si va fi inmanat solicitantului;
b) unul va fi semnat de catre solicitant, semnatura prin care acesta va confirma ca datele inscrise in document sunt conforme cu cele solicitate, exemplar ce va ramane la distribuitor.
(3) Solicitantul furnizeaza datele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) si (v), conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare, si stabileste tipul vehiculului prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
(4) La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul portalului securizat web, documentul prevazut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat in format electronic si poate fi tiparit de catre solicitant.
(5) Achitarea tarifului de utilizare prin intermediul portalului se poate realiza prin transfer bancar cu ordin de plata sau numerar la banca. Pe masura dezvoltarii unor noi functionalitati ale SIEGMCR achitarea se va realiza si prin intermediul tranzactiilor on-line.
(6) Valabilitatea rovinietei in cazul achitarii tarifului de utilizare prin intermediul portalului este conditionata de confirmarea de catre banca a creditarii de catre utilizator a contului CNADNR — S.A. cu suma datorata.
(7) Documentele prevazute la alin. (1) si (4) se pastreaza de utilizatori in vederea unor eventuale litigii aparute in privinta achitarii tarifului de utilizare.

Art. 6
(1) CNADNR — S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculelor ca urmare a:
a) dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c) declararii furtului vehiculului.
(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la CNADNR — S.A., impreuna cu documente emise de organele abilitate, din care sa reiasa, dupa caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere.
(3) Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din Romania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii valabilitatii tarifului de utilizare, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 7
(1) In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR — S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere.
(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR — S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului ce va purta inscrisul „conform cu originalul”, semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.
(3) Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 8
(1) Pentru cererile de restituire, CNADNR — S.A. are obligatia sa verifice incadrarea in situatiile prevazute la art. 6 si 7 si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
(2) Pentru cererile de restituire prevazute la art. 6 si 7, CNADNR — S.A., in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.

Art. 9
(1) In cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul solicita efectuarea modificarii in baza de date, in scris, la CNADNR — S.A.
(2) Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la unul dintre punctele de lucru ale CNADNR — S.A. cu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR — S.A.;
b) cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.
(3) Solicitarea se verifica pe loc si, daca aceasta este justificata, dupa achitarea de catre utilizator a tarifului de modificare a numarului de inmatriculare in baza de date, se efectueaza aceasta modificare.
(4) Tariful de modificare a numarului de inmatriculare in baza de date este de 20 lei, fara TVA, pentru fiecare numar modificat.
(5) Odata cu modificarea numarului de inmatriculare, in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare identice, dintre care:
a) unul va fi stampilat de catre CNADNR — S.A. si va fi inmanat solicitantului;
b) unul va fi semnat de catre solicitant si va ramane la CNADNR — S.A.

Art. 10
(1) Pentru vehiculele exceptate de la plata tarifului de utilizare, prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii acestora sunt obligati sa comunice CNADNR — S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare sau ale cartilor de identitate ale vehiculelor.
(2) Utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNADNR — S.A., sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.
(3) CNADNR — S.A. are obligatia sa completeze/modifice baza de date in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii listelor cu vehiculele exceptate de la plata tarifului.
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR — S.A. a includerii acestuia in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.

Art. 11
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre personalul prevazut la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a SIEGMCR.
(2) Personalul prevazut la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane, denumit in continuare personalul ARR.
(3) Mijloacele tehnice prevazute la alin. (1) pot fi terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR sau dispozitive omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, care pot fi fixe sau mobile si au rolul de a identifica, in regim static sau dinamic, numarul de inmatriculare al vehiculului in vederea interogarii bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul identificat.
(4) In cazul utilizatorilor romani, daca se constata lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, in baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor — Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, personalul prevazut la alin. (1) aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(5) In cazul prevazut la alin. (4), datele furnizate sunt:
a) in cazul utilizatorilor persoane fizice:
(i) numele si prenumele;
(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;
b) in cazul utilizatorilor persoane juridice:
(i) denumirea;
(ii) sediul;
(iii) codul de inregistrare fiscala;
(iv) numarul de ordine la registrul comertului.
(6) Procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazut la alin. (4) se poate incheia si in lipsa contravenientului.
(7) In cazul utilizatorilor straini, aplicarea sanctiunii si incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei se efectueaza de catre personalul prevazut la alin. (1), dupa identificarea conducatorului auto.
(8) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, personalul prevazut la alin. (1) va face mentiunea in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea tarifului de despagubire calculat in functie de tipul vehiculului, in euro si in lei, la un curs de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si despre modul de achitare a acestuia.
(9) In situatia activitatilor comune de control desfasurate de catre personalul ARR si personalul CNADNR — S.A., conform reglementarilor in vigoare, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se efectueaza de catre personalul CNADNR — S.A.
(10) In cazul in care vehiculul este inregistrat cu dispozitivele omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazut la alin. (4) se poate incheia si ulterior, in lipsa contravenientului.
(11) In situatia in care prin terminalele de interogare nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului si va intocmi un proces-verbal de constatare in care sa se mentioneze locul, data, ora efectuarii controlului, numarul de inmatriculare al vehiculului si imposibilitatea tehnica de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi semnat si de conducatorul auto al vehiculului.
(12) In cazul prevazut la alin. (11), la reluarea conexiunii cu baza de date, agentul constatator va intocmi un proces-verbal de constatare a contraventiei, in cazul in care vehiculul nu detinea rovinieta valabila la data efectuarii controlului.

Art. 12
(1) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor care folosesc reteaua de drumuri nationale din Romania fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de inmatriculare al vehiculului pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire, agentul constatator facand mentiune despre acest lucru in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Certificatul de inmatriculare este retinut de Politia Rutiera sau de personalul Politiei de Frontiera in cazul controalelor efectuate cu sau fara personalul imputernicit din cadrul CNADNR — S.A. ori personalul ARR.

Art. 13
Tariful de despagubire se achita in contul CNADNR — S.A. inscris in procesul-verbal de constatare a contraventiei sau la casieriile agentiilor de control si incasare ale CNADNR — S.A. din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.