DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 599/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 19 august 2010

 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
 • AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

  In temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, in conformitate cu dispozitiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA


  AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

  Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/Municipiului Bucuresti

  DECLARATIE privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale


  Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|*)
  1. Numele si prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  2. Codul numeric personal (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  3. Adresa de domiciliu sau de resedinta:
  Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apartament |_|_|_|_|
  Oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/Sector: |_|_|
  Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|
  5. Declaratie cu privire la realizarea veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, denumite in continuare venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale:
  Prin prezenta declar ca realizez veniturile de natura profesionala prevazute mai jos, incepand cu data de:
  zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_|
  6. Venituri de natura profesionala realizate:
  — venit net realizat**): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
  — calitatea in care asiguratul a realizat venitul: ....................
  — sursa de venit: ................
  7. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, denumit in continuare salariu mediu brut:
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
  8. Baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj***):
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
  9. Cota contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale in vigoare:
  |_|_|,|_|_| %
  10. Cuantumul sumei reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata in baza prezentei declaratii: ****)
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
  11. Termenul de plata pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata in baza prezentei declaratii este pana la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara celei in care se realizeaza venituri de natura profesionala.
  12. Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata in baza prezentei declaratii se plateste in contul
  nr.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deschis la trezorerie pe seama Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/Municipiului Bucuresti.
  13. Achitarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata in baza prezentei declaratii se poate face in numerar la casieria agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala asiguratul are stabilit domiciliul sau resedinta, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plata, in conditiile legii.
  14. Drepturile asiguratului:
  a) sa beneficieze de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) perioadele pentru care s-a platit contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
  15. Obligatiile asiguratului:
  a) sa depuna prezenta declaratie o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care a realizat venituri de natura profesionala, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala are stabilit domiciliul sau resedinta;
  b) sa actualizeze prezenta declaratie in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit;
  c) in situatia in care nu mai realizeaza venituri de natura profesionala, sa notifice acest fapt agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala are stabilit domiciliul sau resedinta, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acestei situatii;
  d) sa plateasca contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in termenul prevazut la pct. 11 din prezenta declaratie.
  16. Pentru neachitarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj in termenul prevazut la pct. 11 din prezenta declaratie, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii.
  17. Prezenta declaratie constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creantele bugetare inscrise in aceasta sunt scadente conform legii.

  Asiguratul declara pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, ca datele cuprinse in prezenta declaratie corespund realitatii.


  ------------
  *) Se completeaza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala asiguratul are stabilit domiciliul sau resedinta.
  **) Se va completa in mod corespunzator, pentru fiecare venit de natura profesionala realizat.
  ***) Se determina prin insumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de echivalentul a de 5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie prevazut la pct. 7 din prezenta declaratie.
  ****) Se determina prin aplicarea cotei prevazute la pct. 9 din prezenta declaratie asupra bazei de calcul prevazute la pct. 8 din prezenta declaratie. În situatia modificarii salariului mediu brut, prevazut la pct. 7 din prezenta declaratie, sau a cotei contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la pct. 9 din prezenta declaratie, determinarea cuantumului sumei reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata in baza prezentei declaratii se va face tinand seama de noul cuantum al salariului mediu brut si/sau de noua cota a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
  Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
  Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
  Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
  Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice si de securitate ale sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
  Legea 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Lege nr. 219/2013
  Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
  Hotararea 2/2013 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013
  Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
  OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
  Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Ordin 234/2012 privind procedura de verificare a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca si de eliberare a certificatului de confirmare a numarului de declaratii de sustinere valabile pentru Romania
  Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
  Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
  Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
  Ordinul 1183/2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
  Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
  Coordonator Dan Oancea

  Pret: 169 lei
  143.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  49 useri online

  Useri autentificati: