DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didacticPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 8 septembrie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In conformitate cu prevederile art. 50 si 162 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) si art. 32 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a casei corpului didactic, cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Se aproba Metodologia de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic, cuprinsa in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Cu data intrarii in vigoare a acestui ordin, se abroga orice dispozitii contrare.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si casele corpului didactic vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Anexa nr. 1 - Regulament de organizare si functionare a casei corpului didacticCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Casa corpului didactic este unitate conexa a invatamantului preuniversitar, care functioneaza in fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti, in baza prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2
(1) Casa corpului didactic este institutie cu personalitate juridica, cu sediu, patrimoniu, sigla si sigiliu, subordonata metodologic Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 3
Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standardele de calitate si competentele profesionale.

Art. 4
Casa corpului didactic are ca obiectiv principal organizarea activitatilor de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Functiile casei corpului didactic: i) banca de date pentru resursele umane cu statut de formator in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;
j) centru de organizare a activitatilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, scoli de vara, festivitati jubiliare pentru institutii/personalitati, reuniuni traditionale de ziua invatatorului, ziua copilului etc., infiintarea unui club al cadrelor didactice care sa prilejuiasca intalniri, schimburi de opinii).

Art. 6
(1) Pentru realizarea programelor proiectate, casa corpului didactic colaboreaza cu specialisti/experti atat din cadrul institutiilor furnizoare de pregatire initiala, cat si al celor de formare continua — institutii/organizatii acreditate de Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 7
Casa corpului didactic functioneaza si in calitate de furnizor de programe de formare continua pentru personalul din invatamantul preuniversitar. Programele de formare continua oferite de casa corpului didactic in aceasta calitate se vor supune acreditarii de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 8
Casa corpului didactic stabileste relatii de parteneriat cu institutii de invatamant de toate gradele, institute de cercetare stiintifica, societati stiintifice profesionale, biblioteci, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale din tara si strainatate, persoane fizice/juridice etc., cu atributii in domeniul invatamantului, educatiei si cercetarii.

Art. 9
Casa corpului didactic are drept de editura, tipografie, centru de multiplicare, librarie si poate realiza mijloace de invatamant, programe pe calculator, material didactic. Casa corpului didactic poate tipari/edita revista proprie sau alte tipuri de publicatii (caiete metodice, studii, ghiduri metodice etc.) in care valorifica si popularizeaza experienta si activitatea de cercetare in educatie.

Art. 10
Activitatile casei corpului didactic se desfasoara cu prioritate in teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti si in reteaua nationala a unitatilor de invatamant.

Art. 11
(1) Activitatea care se desfasoara in si de catre casa corpului didactic este apolitica si nediscriminatorie.
(2) In spatiile apartinand casei corpului didactic sunt interzise:
— activitati contrare prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata;
— activitati ale partidelor, formatiunilor politice;
— activitati de propaganda politica sau prozelitism religios;
— activitati care incalca normele generale de moralitate.
(3) Casa corpului didactic poate inchiria spatiile temporar disponibile, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare.

Art. 12
(1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simpla „Casa Corpului Didactic a Judetului ............./Municipiului Bucuresti” sau pot purta numele unei personalitati reprezentative din domeniul educatiei, in semn de recunoastere a activitatii depuse.
(2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la solicitarea institutiei, inaintata Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea unei denumiri casei corpului didactic va fi insotita de:
— memoriu de fundamentare (expunere de motive);
— decizia consiliului de administratie al casei corpului didactic;
— acordul consiliului de administratie al inspectoratului scolar;
— avizul organelor administratiei publice locale (consiliul judetean/consiliul local).


Capitolul II - Structura organizatorica si functionala a casei corpului didactic


Art. 13
Structura casei corpului didactic cuprinde:
a) conducerea:
— director;
— consiliu de administratie;
b) Serviciul resurse, informare, documentare, consultanta:
— compartimentul programe (profesori-metodisti);
— biblioteca;
— informatizare;
— editura (dupa caz). Domeniul de activitate al serviciului:
— investigarea nevoilor de perfectionare, rezultate din:
 • introducerea unor continuturi/cerinte noi in programele/ legislatia actuala;
 • nevoi rezultate din inspectia scolara care reclama, pentru anumite cadre didactice, necesitatea perfectionarii pe arii/domenii anume;
 • nevoi concrete, exprimate de potentialii beneficiari;
  — constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continua, comunicarea ofertelor si receptarea inscrierilor pe canale organizatoric eficiente;
  — organizarea/gazduirea unor programe de formare si dezvoltare profesionala oferite de furnizori de formare acreditati;
  — furnizarea de programe de formare continua, acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza unei oferte care raspunde exigentelor actuale de pregatire continua, deriva din problematica reformei curriculare si tine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesionala exprimate de personalul din invatamantul preuniversitar;
  — consultanta/consiliere pentru dezvoltare profesionala/ organizationala;
  — organizarea de cursuri de initiere;
  — activitate de cercetare, inovatie, expertiza;
  — activitate de informare-documentare;
  — organizarea de activitati metodico-stiintifice, sesiuni de comunicari, expozitii permanente de carte, manuale, prezentari si lansari de carte/lucrari de specialitate, mese rotunde, intalniri tematice cu scriitori, artisti, oameni de stiinta;
  — organizarea de activitati cultural-artistice si loisir (cenacluri, cluburi, formatii artistice/sportive, excursii);
  — proiectare, editare, difuzare de mijloace de invatamant, carte si auxiliare educationale;
  — gestionarea documentelor de intrare/iesire ale institutiei;
  — inventarierea si arhivarea documentelor corespunzatoare stagiilor si activitatilor de formare continua derulate (suporturi de curs, tabele nominale cu participantii etc.);
  c) Compartimentul financiar:
  — raspunde de gestionarea resurselor financiare, de contabilitate.


  Capitolul III - Personalul angajat


  Art. 14
  Casa corpului didactic are stat de functii propriu, avizat de inspectorul scolar general si aprobat de Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 15
  Casa corpului didactic isi poate realiza programele si cu personal de specialitate din alte unitati, in sistem de plata cu ora sau pe baze contractuale, in conditiile legii.

  Art. 16
  (1) Angajarea ca director al casei corpului didactic se face prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; numirea si revocarea directorului se fac prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
  (2) In baza ordinului de numire in functie, directorul casei corpului didactic incheie un contract de management educational cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe o perioada determinata de cel mult 4 ani. Directorul casei corpului didactic este evaluat anual.
  (3) Directorul casei corpului didactic beneficiaza de indemnizatie de conducere, in conditiile legii, si de rezervare de catedra.
  (4) Functia de director al casei corpului didactic este echivalenta cu functia de inspector scolar general adjunct. Directorul casei corpului didactic se subordoneaza direct inspectorului scolar general.

  Art. 17
  Ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist constituite in norma intreaga se realizeaza prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 18
  (1) Consiliul de administratie al casei corpului didactic este format din 3—5 membri si are urmatoarea componenta:
  — directorul casei corpului didactic — presedinte;
  — un inspector scolar general adjunct;
  — reprezentanti ai serviciului resurse, informare, documentare, consultanta;
  — responsabilul compartimentului financiar;
  — reprezentanti ai institutiilor partenere ale casei corpului didactic sau reprezentanti ai comunitatii locale. Secretarul consiliului de administratie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemneaza intr-un registru special procesele-verbale ale sedintelor.
  (2) Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul administrativ.
  (3) Consiliul de administratie este ales anual, in sedinta de analiza si proiectare a activitatii, si se intruneste lunar sau ori de cate ori considera necesar directorul sau o treime din membrii consiliului.
  (4) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea simpla de voturi din numarul membrilor componenti ai acestuia.
  (5) In cazul in care hotararile consiliului de administratie contravin legislatiei in vigoare, directorul are drept de veto, informand in acest sens inspectorul scolar general.
  (6) Atributiile consiliului de administratie:
  a) elaboreaza strategiile si planurile de activitate ale institutiei, pe care le inainteaza spre aprobare inspectoratului scolar;
  b) realizeaza proiectul de buget, pe care il inainteaza spre aprobare inspectoratului scolar;
  c) elaboreaza regulamentul de ordine interioara al institutiei, pe care il inainteaza spre aprobare inspectoratului scolar. Prevederile acestuia nu trebuie sa le incalce pe cele ale altor acte normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
  d) aproba, la propunerea directorului, fisele de post pentru personalul angajat;
  e) elaboreaza/aplica instrumentele de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru personalul angajat in institutie;
  f) aplica reglementarile in vigoare privind acordarea stimulentelor salariale, precum si a sanctiunilor;
  g) aproba perioadele concediului de odihna, pe baza solicitarilor scrise, pentru personalul angajat in institutie;
  h) stabileste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei in vigoare.

  Art. 19
  (1) Presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca, cel putin semestrial, o adunare generala, la care participa toti angajatii permanenti ai institutiei.
  (2) Modul de organizare si de desfasurare, precum si competentele adunarii generale se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al casei corpului didactic.

  Art. 20
  (1) Incadrarea cu personal a casei corpului didactic se face in conformitate cu prevederile Metodologiei de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar in casa corpului didactic, elaborata de Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
  (2) Personalul didactic care isi desfasoara activitatea in casa corpului didactic este incadrat, prin detasare in interesul invatamantului sau prin concurs, la propunerea directorului institutiei, prin decizie emisa de inspectorul scolar general, iar personalul didactic auxiliar este incadrat prin decizie emisa de directorul casei corpului didactic.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 21
  Salarizarea personalului casei corpului didactic, cheltuielile materiale necesare functionarii institutiei, precum si finantarea activitatilor de formare continua, initiate si organizate de casa corpului didactic si avizate sau acreditate, se asigura de la bugetul de stat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 22
  Cadrele didactice incadrate la casa corpului didactic beneficiaza de toate drepturile prevazute in Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 23
  Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse vor fi evidentiate intr-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obtinute din cursuri contra cost, editura, tipografie, librarie, sponsorizari etc. se gestioneaza la nivelul institutiei, conform legislatiei in vigoare.

  Art. 24
  (1) Fondurile banesti provenite de la buget sunt varsate in contabilitatea inspectoratului scolar judetean. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, la inceputul anului bugetar, repartizeaza bugetul casei corpului didactic in baza unei analize de nevoi, elaborata de casa corpului didactic in functie de oferta educationala si de planul managerial al acesteia.
  (2) Bugetul alocat este adus la cunostinta consiliului de administratie al casei corpului didactic. NOTA. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, directorul si consiliul de administratie al casei corpului didactic vor elabora si aproba Regulamentul de ordine interioara. ANEXA nr. 2 - Metodologie de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic I. Director

  Art. 1
  Se normeaza un post de director pentru fiecare casa a corpului didactic.

  Art. 2
  (1) Functia de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Numirea si revocarea directorului se fac prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (2) In baza ordinului de numire in functie, directorul casei corpului didactic incheie un contract de management educational cu ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe o perioada de 4 ani, care poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale.

  Art. 3
  Conditiile de incadrare ca director al casei corpului didactic sunt precizate in Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratul scolar si de director al casei corpului didactic, aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

  Art. 4
  Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 ore saptamanal, fara obligatie de predare la catedra; directorul beneficiaza de indemnizatie de conducere, in conditiile legii, si de rezervare a catedrei. II. Profesori-metodisti

  Art. 5
  Normarea posturilor de profesori-metodisti la nivelul casei corpului didactic se realizeaza prin raportare la numarul de personal didactic si didactic auxiliar existent la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Astfel, se normeaza un post de profesor-metodist la un numar de circa 1.500 personal didactic, dar nu mai putin de doua posturi pentru fiecare casa a corpului didactic.

  Art. 6
  Conditii de incadrare pentru profesorul-metodist: — studii universitare cu diploma de licenta, corespunzatoare functiei didactice din invatamantul preuniversitar (conform prevederilor art. 7 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare); — titular in invatamantul preuniversitar; — cel putin gradul didactic II in invatamant; — vechime in invatamant de minimum 6 ani, cu competente dobandite in managementul educational, managementul de proiect, precum si competente dobandite in activitatea cu adultii in domeniul formarii continue.

  Art. 7
  Angajarea ca profesor-metodist se face prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 8
  Norma de activitate a profesorului metodist este de 40 de ore saptamanal, cu obligatie de predare la catedra, de doua ore saptamanal, in specialitatea inscrisa pe diploma de studii.

  Art. 9
  Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar si angajat prin concurs la casa corpului didactic beneficiaza de rezervare a postului didactic sau a catedrei.

  Art. 10
  Personalul didactic incadrat prin concurs la casa corpului didactic pe functia de profesor-metodist va fi evaluat anual de catre o comisie propusa de directorul institutiei si avizata de inspectorul scolar general.

  Art. 11
  (1) Casa corpului didactic poate angaja profesoriformatori, profesori-asociati, mentori de dezvoltare profesionala care realizeaza efectiv activitate de formare in specialitatea lor si/sau aria curriculara respectiva. (2) Profesorul-formator isi poate desfasura activitatea la catedra, cu norma intreaga si plata cu ora la casa corpului didactic.

  Art. 12
  Domeniile de competenta pentru profesorulmetodist: — testarea, prin investigatii proprii de teren, in colaborare cu inspectorii scolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesionala, directorii unitatilor de invatamant, responsabilii cu formarea continua din scoli, a nevoii reale de formare continua la nivel individual si al unitatilor de invatamant; — identificarea si valorificarea resurselor umane (formatori); — intocmirea de proiecte de programe de formare continua: obiective, suport de curs propus de formatori, buget estimativ pe categorii de cheltuieli; — prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administratie al casei corpului didactic, care avizeaza folosirea programului in cadrul ofertei de formare a institutiei; — monitorizarea/evaluarea derularii programului; — centralizarea si promovarea ofertei de formare educationala provenite de la institutii specializate si de la inovatorii din retea privind formarea continua a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social si comunitar etc.; — participarea la expertizarea proiectelor de programe prezentate casei corpului didactic pentru inscrierea la programele nationale si internationale in domeniul educatiei si descoperirea de surse alternative de finantare a acestora la nivel zonal; — asigurarea consilierii metodologice a actiunilor de formare continua in afara casei corpului didactic (unitati scolare, zone defavorizate) organizate de alti furnizori de formare continua acreditati (societati profesionale, asociatii, fundatii, organizatii nonguvernamentale etc.). III. Bibliotecar/Documentarist

  Art. 13
  Se normeaza un post de bibliotecar sau de documentarist pentru fiecare biblioteca a casei corpului didactic.

  Art. 14
  Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare de bibliotecar si documentarist trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii: absolvirea cu examen de diploma a unei institutii de invatamant, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar/documentarist si alti absolventi ai invatamantului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata, daca au urmat un curs de initiere in domeniu. Functiile didactice auxiliare de bibliotecar si documentarist pot fi ocupate si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului (conform prevederilor art. 8 lit. a) si i) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

  Art. 15
  (1) Domeniile de competenta pentru bibliotecar/ documentarist: — facilitarea accesului la informatie; — facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare si comunicare educative; — practicarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care sa sustina orientarile politicilor educative si ale programelor scolare etc.); — asigurarea completarii judicioase a fondului documentar (achizitii, abonamente, donatii, schimb, transfer), in conformitate cu programele scolare si in functie de nevoile de lectura ale utilizatorilor; — contributii la crearea si gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar si multimedia; — contributii la dezvoltarea capacitatii de cercetare documentara; — indrumare bibliografica directa a beneficiarilor; — realizarea operatiilor de evidenta — popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, imprumut interbibliotecar, achizitii, casare (aprobate); — organizarea actiunilor de popularizare a colectiilor bibliotecii/mediatecii; — organizarea de standuri educationale, expozitii permanente de carte si/sau manuale, prezentari si lansari de carte/lucrari de specialitate, mese rotunde, intalniri tematice cu scriitori etc.; — difuzare de mijloace de invatamant, carte, auxiliare educationale; — organizarea, coordonarea activitatii de formare continua pentru bibliotecarii din unitatile de invatamant; — acordarea asistentei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii institutiilor de invatamant preuniversitar din judet; — stabilirea relatiilor cu institutiile editoare; — promovarea/favorizarea relatiei cu presa. (2) Atributiile angajatilor pe posturile de bibliotecar, respectiv documentarist sunt diferentiate si sunt prevazute in fisa postului. IV. Informatician

  Art. 16
  Se normeaza un post de informatician pentru fiecare casa a corpului didactic care dispune de o retea de calculatoare.

  Art. 17
  Conditii de incadrare pentru informatician: absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior sau a unei unitati de invatamant preuniversitar de profil. Functia didactica auxiliara de informatician se poate ocupa si de persoanele care au absolvit cu diploma ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat in profilul postului.

  Art. 18
  (1) Domeniul de competenta pentru informatician: — tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continua; — software educational; — coordonarea operatiilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea oricaror publicatii ale casei corpului didactic; — organizarea de cursuri de initiere in utilizarea computerului; — realizarea bazelor de date utile desfasurarii optime a activitatii in casa corpului didactic; — realizarea de demonstratii multimedia; — organizarea, coordonarea activitatii de formare continua pentru informaticienii din sistemul de invatamant. (2) Atributiile angajatilor pe posturile de informatician sunt prevazute in fisa postului.

  Art. 19
  (1) Angajarea personalului didactic auxiliar (bibliotecar, documentarist, informatician ) se face prin concurs, organizat conform legii, la nivelul casei corpului didactic. (2) Persoanele angajate pe post de informatician la casa corpului didactic beneficiaza de rezervarea catedrei daca sunt titulare pe o catedra de specialitate in invatamant. (3) Norma de activitate pentru personalul didactic auxiliar angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore saptamanal. V. Administrator financiar

  Art. 20
  Se normeaza jumatate de post de administrator financiar, cu studii superioare sau medii, daca institutia este ordonator tertiar de credite.

  Art. 21
  La nivelul casei corpului didactic posturile se utilizeaza in functie de necesar si sunt avizate anual prin statele de functii de catre inspectorul scolar general si aprobate de Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

  Art. 22
  Modificarea numarului de posturi se face cu aprobarea Directiei generale management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la propunerea consiliului de administratie al casei corpului didactic, propunere avizata de inspectorul scolar general.

  Art. 23
  Posturile se normeaza in limitele creditelor bugetare aprobate, conform legii.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
  HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
  OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
  Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
  Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
  OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
  OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
  Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
  HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
  Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
  Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008
  Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
  OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Ordonanta de urgenta 40/2009
  Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului
  Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
  Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
  Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
  Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor nr. 2782/2007
  Lucratorul in dreptul european
  Adrian-Claudiu Popoviciu

  Pret: 59.9 lei
  50.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  87 useri online

  Useri autentificati: