DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul nr. 405/2004. Ordinul 1294/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 13 septembrie 2010

Avand in vedere:
 • dispozitiile art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;
 • prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

  Art. I
  Declaratiile privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, prevazuta la alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, sunt declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. II
  Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La capitolul A "Contributia de asigurari sociale" sectiunea I "Dispozitii generale" (capitolul I din lege), la punctul 2, dupa paragraful al saselea se introduce un nou paragraf, paragraful sapte, cu urmatorul cuprins:
  "Incepand cu data de 10 septembrie 2010, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, realizate din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si asupra veniturilor din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil, se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiei individuale de asigurari sociale, corespunzatoare acestor venituri, revine platitorului de venit. Platitorii de venit au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile, declaratia privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, completata conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme."

  2. Anexa nr. 1.4 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. III
  Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 1^1
  (1) Platitorii de venit prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale se asimileaza angajatorilor in ceea ce priveste obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor care se realizeaza din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
  (2) Obligatia depunerii/transmiterii de catre platitorii de venit prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 a declaratiei privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se realizeaza prin completarea declaratiei prevazute la art. 1, constituita din documentele prezentate in anexele nr. 1 si 2."

  2. La articolul 7 punctul 4, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
  "g) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  h) persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil."

  3. La articolul 7 punctul 5, dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si r), cu urmatorul cuprins:
  "p) «98» — pentru contractele de drepturi de autor si drepturi conexe;
  r) «99» — pentru contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil."

  4. La articolul 7, punctul 9 se completeaza dupa cum urmeaza:
  "Rubrica «Baza de calcul contributie individuala» pentru persoanele cu contracte de drepturi de autor si drepturi conexe (tip contract = 98) se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul asupra careia platitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentata de venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, fara a depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
  Rubrica «Baza de calcul contributie individuala» pentru persoanele cu contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil (tip contract = 99) se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul asupra careia platitorii de venit au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentata de venitul brut, pentru veniturile din activitatile profesionale desfasurate in baza contractelor, fara a depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

  5. La articolul 8, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "1. Rubrica «Total contributii datorate de asigurati» se completeaza cu suma contributiilor individuale datorate, declarate de angajator potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj», cu exceptia contributiilor individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor conventiilor incheiate potrivit Codului civil."

  6. La articolul 8, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
  "11. Rubrica «Total contributii datorate de persoanele fizice» se completeaza cu suma contributiilor individuale declarate de platitorul de venit asimilat angajatorului potrivit anexei nr. 1 cap. 1 «Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj», datorate de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil."

  7. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, TCIDACC, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES.
  Angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul «JUD» cu «Bucuresti» si, in mod obligatoriu, campul «SECT» cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6).
  Contribuabilii nerezidenti vor completa campul «JUD» cu «nerezident». Campul «TARA» se va completa cu abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident.
  Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6. Campul «SCA» si campul «NTASCA» se completeaza cu zero in cazul in care angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1. Campul «TCIDACC» se completeaza potrivit art. 8 pct. 11 sau, in caz contrar, cu zero;".

  8. La articolul 12 alineatul (3), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "f) NA reprezinta numarul de persoane asigurate, declarate la cap. 1, cu exceptia persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a persoanelor care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/ conventiilor incheiate potrivit Codului civil; o persoana este numarata o singura data, chiar daca are doua sau mai multe inregistrari (contracte individuale de munca cu acelasi angajator). Nu se iau in considerare inregistrarile din cap. 1 care privesc contractele de drepturi de autor si drepturi conexe sau/si contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil."

  9. La articolul 14, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare."

  10. Anexele nr. 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 la prezentul ordin.

  Art. IV
  Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. V
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexe


  Anexe Ordinul 1294/2010
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
  Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
  Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
  Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
  HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
  Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Drept financiar. Editia 2
  Postolache Rada

  Pret: 69.9 lei
  59.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: