DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somajPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 10 martie 2011

 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
 • AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 113/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, precum si ale art. 296 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata,
  presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

  Articol unic
  Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "c) carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca;
  d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale."

  2. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
  a) actul de identitate, in original;
  b) actele de studii si de calificare, in original si in copie;
  c) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
  d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.
  (4) In afara documentelor prevazute la alin. (3), care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:
  A. in cazul persoanelor provenite din munca:
  a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;
  b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanta competenta potrivit legii a dispus reintegrarea in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
  c) adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza desfiintarii postului;
  B. in cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobandesc capacitatea de munca:
  a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;
  b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;
  c) adeverinta de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
  C. in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:
  a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;
  b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
  D. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:
  a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;
  b) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat sau notificat conform legii;
  E. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie."

  3. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Datele cu caracter personal ale solicitantilor de indemnizatie de somaj, precum si ale cetatenilor romani si cetatenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si ale strainilor care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania si care se inregistreaza in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca in conditiile prezentei proceduri se pun, in conditiile legii, la dispozitia agentiei pentru ocuparea fortei de munca de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz.
  (6) Prin semnarea de catre persoanele prevazute la alin. (5) a fisei prevazute la art. 1 si, dupa caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, acestea isi asuma corectitudinea datelor cu caracter personal inscrise in aceste documente, precum si a declaratiilor, evidentiate prin bifare, din cuprinsul cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj."

  4. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14
  Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau de catre punctul de lucru, pe baza actului de identitate."

  5. La anexa nr. 1 "Fisa pentru inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca", paragraful "Adresa persoanei inregistrate:" si textul "
  Alte abilitati/competente: carnet de conducator auto ........, limbi straine ......, operare PC ..........,
  dactilo ...., steno ......, altele (descriere) ..........." se modifica
  si vor avea urmatorul cuprins:
  "Adresa persoanei inregistrate:
  Domiciliul: judetul/tara .........., localitatea ..........., str. ...........
  nr. .........................., bl. ..., sc. ...., ap...., tel. fix ........................,
  tel. mobil ................. e-mail ...............................
  Resedinta: judetul/tara ............, localitatea ............................,
  str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. .., ap. ..., tel. fix ...................,
  tel. mobil ........................e-mail ...............................
  Oficiul postal cod ......., denumirea ....................., pentru
  comunicarea cu persoana inregistrata.
  .................................................................
  Alte abilitati/competente: carnet de conducator auto ........,
  limba straina ......, operare PC .........., altele (descriere) ...........".

  6. La anexa nr. 5 "Carnet de evidenta", numarul casutelor pentru viza lunara se modifica de la 12 la 24.

  7. La anexa nr. 5, textul cu privire la "Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj:
  a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
  b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata orice modificare privind:
  incadrarea in munca;
  emiterea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente;
  realizarea unor venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare;
  plecarea din tara;
  concediul de maternitate sau de ingrijire a copilului;
  pensionarea;
  admiterea intr-o forma de invatamant;
  alte situatii;
  c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata;
  d) sa faca dovada ca a cautat activ un loc de munca."

  8. Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.


  Anexe


  Anexe la Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  Legea 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. Lege nr. 355/2013
  Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
  OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013
  OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
  HG 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011
  OUG 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Ordonanta de urgenta 108/2010
  Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Lege nr. 233/2010
  OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alt
  Ordinul 599/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia i
  Ordin 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010
  OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010
  OUG 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 privind somajul tehnic
  Legea 361/2009 privind aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege nr. 361/2009
  Ordin nr. 1456/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
  Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si ni
  OUG nr. 126/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  57 useri online

  Useri autentificati: