DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 28 aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Avand in vedere:
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa;
 • Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin

  Art. 1
  Se aproba Metodologia de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 284/2009 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, se abroga.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa - Metodologie de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta metodologie stabileste modalitatea de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit in continuare MMFPS, urmatoarelor organizatii neguvernamentale, denumite in continuare organizatii: Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie.
  (2) Subventiile se acorda exclusiv in completarea veniturilor proprii ale organizatiilor definite la alin. (1), pe intreaga durata a anului bugetar, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

  Art. 2
  Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se utilizeaza pentru urmatoarele cheltuieli:
  a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de intretinere, cu exceptia chiriilor;
  b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general ale organizatiilor.

  Art. 3
  (1) In vederea obtinerii subventiilor, organizatiile depun la registratura MMFPS, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
  a) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
  b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
  c) statul de functii;
  d) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
  e) bilantul contabil, avizat de administratia financiara;
  f) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea subventiei, depusa la registratura MMFPS;
  g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subventionate;
  h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele mentionate la lit. b) si e), care trebuie depuse la registratura MMFPS pana la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subventia.
  (3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)—f) se depun in copii certificate, iar cele mentionate la lit. g) si h) se depun in original.
  (4) In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun proiectul si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, la sediul MMFPS.
  (5) Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu urmatoarele puncte, pentru fiecare activitate:
  a) denumirea activitatii;
  b) obiectivele urmarite;
  c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii respective;
  d) rezultatele asteptate;
  e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din subventie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
  f) perioada de desfasurare a activitatii;
  g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general, dupa caz.


  Capitolul II - Activitatii si cheltuieli pentru care se acorda subventii


  Sectiunea 1 - Cheltuieli de administrare


  Art. 4
  Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru urmatoarele cheltuieli eligibile:
  1. cheltuieli de personal — cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central si doua persoane la nivel de filiala; nu este permisa cumularea functiilor subventionate de catre MMFPS;
  2. cheltuieli de intretinere — cheltuieli cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala.

  Sectiunea 2 - Cheltuieli pentru activitati specifice de interes general


  Art. 5
  (1) Cheltuielile pentru activitati specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la solicitarea motivata a organizatiei.
  (2) Ordinul este aprobat in baza evaluarii proiectului de catre directiile de specialitate din cadrul MMFPS (Directia generala protectia persoanelor cu handicap si Directia economica).

  Art. 6
  (1) Evaluarea cuprinde doua etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a continutului si relevantei activitatilor specifice de interes general propuse de organizatii si evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli si sumelor solicitate pentru subventionare.
  (2) In urma evaluarii se poate decide subventionarea tuturor activitatilor propuse de organizatii, a unora dintre ele sau se poate decide sa nu fie subventionata niciuna.
  (3) Fiecare dintre cele doua etape ale evaluarii este eliminatorie in vederea decontarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1).

  Art. 7
  (1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseste ca reper definitia activitatii specifice de interes general.
  (2) In sensul prezentei metodologii, termenul activitati specifice de interes general are urmatoarea semnificatie: activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
  (3) Activitatile specifice ale organizatiilor sunt de doua feluri:
  1. activitati cu caracter permanent, servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarei categorii de handicap in parte, dupa cum urmeaza:
  a) handicapul vizual — tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual in randul populatiei;
  b) handicapul auditiv — servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita;
  c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, specific Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie;
  2. activitati specifice de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.
  Activitatile cu caracter permanent (servicii) cu desfasurare lunara sunt subventionate lunar pentru luna precedenta, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
  Activitatile de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, sunt subventionate dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
  (4) Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
 • este definitorie pentru organizatia care solicita subventia, conform statutului sau;
 • concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
 • se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicita subventia;
 • satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
 • diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
 • implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
 • nu urmareste obtinerea unui profit.

  Art. 8
  (1) Evaluarea din punct de vedere economicofinanciar urmareste corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitatilor specifice cu cheltuielile mentionate in prevederile legale in vigoare.
  (2) In urma evaluarii pot fi finantate urmatoarele cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, in functie de tipul activitatii, astfel:
  1. pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si seminare:
  a) transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;
  b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;
  c) taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate;
  d) plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii;
  e) mediatizarea activitatii — afise, pliante si anunturi;
  f) materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii;
  g) combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii, cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
  2. pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational — publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate:
  a) materiale consumabile necesare realizarii obiectivelor activitatii — hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;
  b) servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare;
  c) taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei;
  d) servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati;
  e) salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
  (3) Achizitia bunurilor si serviciilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
  a) sa fie indispensabila desfasurarii activitatilor respective;
  b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
  c) sa respecte prevederile legale in vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislatiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contactelor de concesiune de servicii.


  Capitolul III - Acordarea subventiilor


  Art. 9
  (1) Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activitatile specifice de interes general ale organizatiei se face pe masura realizarii lor, conform anexei la ordinul prevazut la art. 5 alin. (1).
  (2) Acordarea subventiilor se face pe baza de documente justificative, in luna urmatoare depunerii documentatiei de solicitare, in functie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
  (3) Documentatia pentru solicitarea de subventii se va depune pana la data de 14 a lunii in curs pentru luna precedenta.
  (4) Pentru cheltuielile de personal, subventiile se acorda pe baza copiilor statelor de plata si a centralizatorului acestora. Atat statele de plata, cat si centralizatorul trebuie sa fie semnate si stampilate „conform cu originalul".
  (5) Pentru cheltuielile de intretinere, subventia se acorda pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si stampilate „conform cu originalul".
  (6) Pentru cheltuielile privind activitatile specifice de interes general, subventia se acorda pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitatile desfasurate, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si parafate „conform cu originalul", precum si o copie de pe tabelul participantilor.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 10
  MMFPS isi rezerva dreptul de a executa misiuni de audit si control referitoare la modul in care sunt cheltuite sumele obtinute din subventii.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
  Legea 125/2015 privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea privind cresterea alocatiei pentru copii
  OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
  Legea 103/2014 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Lege nr. 103/2014
  OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
  Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
  HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  HG 924/2012 pentru modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin HG 1447/2007. Hotararea nr. 924/2012
  Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
  OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
  HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010
  Lege nr. 359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
  Ordin nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustina
  Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Lege nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  HG nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor
  HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 557. Actualizat la 15.01.2015
  Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihai Udroiu Membru al Comisiei de redactare a Noului Cod de procedura penala

  Pret: 13.9 lei
  11.81 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  95 useri online

  Useri autentificati: