DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 25/07/2008

Ministerul Sanatatii Publice

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 7.513/2008, in conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Normele privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Lista specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba modelul certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
(1) Unitatile sanitare publice si private au obligatia sa asigure participarea la cursurile de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie incadrati in una dintre specializarile prevazute in anexa nr. 2, alta decat cea prevazuta de diploma.
(2) Pana la finele trimestrului III al fiecarui an, unitatile sanitare publice si private transmit Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti listele nominale ale solicitantilor la programul de pregatire. Prin exceptie, termenul pentru anul 2008 este de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

Art. 6
Pentru participarea la programele de pregatire in vederea obtinerii de specializari se stabilesc taxe de instruire, conform legii. Taxele de instruire pentru personalul incadrat se suporta de angajator.

Art. 7
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza si aproba prin ordin metodologia de examen pentru obtinerea certificatului de absolvire.

Art. 8
Directia generala organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si celelalte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - Norma privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie


Art. 1
(1) Specializarile constituie modalitati de pregatire a asistentilor medicali in domenii complementare specialitatii de baza.
(2) Scopul programelor de pregatire este obtinerea de specializari si a competentelor aferente specializarilor respective.

Art. 2
Titularii certificatelor de absolvire in specializarile prevazute in anexa nr. 2 la ordin se incadreaza si li se elibereaza autorizatia de libera practica in specializarea respectiva.

Art. 3
(1) Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii Publice si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti elaboreaza proiectul de curriculum de pregatire, care se trimite spre avizare Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si se aproba de Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Curriculumul national cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea specializarii;
b) rezumatul programului de pregatire;
c) durata programului;
d) centrele unde se desfasoara pregatirea;
e) lectorii din fiecare centru de pregatire, dintre care unul este numit responsabil al programului de pregatire respectiv.

Art. 4
Programele de specializare se organizeaza la nivel national de Ministerul Sanatatii Publice, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

Art. 5
Activitatea de invatamant din cadrul programului de pregatire se desfasoara sub forma unimodulara sau plurimodulara, pe parcursul a minimum un an, numai in centrele de pregatire cuprinse in curriculumul aprobat de Ministerul Sanatatii Publice.

Art. 6
(1) Desfasurarea programelor de pregatire se realizeaza in baza unei conventii incheiate intre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si responsabilul de program din centrul de pregatire. Modelul conventiei se elaboreaza de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se aproba de directorul general al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare din Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Bugetul aferent programului de pregatire se elaboreaza de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul de pregatire, si este parte integranta a conventiei.
(3) Taxa de instruire pentru participanti se stabileste in concordanta cu bugetul aferent programului de pregatire, iar plata acesteia se face in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
(4) Pentru managementul programului la nivel national, Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti ii revine o cota de 20% din sumele incasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestatia didactica, precum si a cheltuielilor materiale, in care se include, de regula, inchirierea spatiilor de invatamant, a mijloacelor si/sau a obiectelor de inventar din centrele de pregatire, se face in limita a 80% din totalul taxelor de instruire.

Art. 7
(1) Responsabilitatea asupra tuturor activitatilor desfasurate atat de catre cursanti, cat si de catre lectori, a calitatii instruirii si a evaluarii acesteia este asumata prin conventie si revine responsabilului de program din centrul de pregatire.
(2) Inscrierea la examenul pentru obtinerea certificatului de absolvire a unei specializari se face in baza adeverintei care atesta finalizarea programului, eliberata de responsabilul de program din centrul de pregatire.
(3) Certificatul de absolvire a programului de pregatire se elibereaza de Ministerul Sanatatii Publice, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in urma promovarii examenului, conform anexei nr. 3 la ordin.

Art. 8
Programele de pregatire in vederea obtinerii de specializari se finalizeaza prin examen organizat de Ministerul Sanatatii Publice in sesiuni anuale sau bianuale, in functie de necesitati. Conditiile si taxele de inscriere la examen se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice si se afiseaza pe site-ul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, la adresa www.perfmed.ro

Art. 9
Absolventii programelor de pregatire care au obtinut certificatul de absolvire au obligatia de a mentine raporturile de munca cu unitatea angajatoare cel putin 3 ani de la absolvire. In caz contrar, acestia vor suporta contravaloarea cheltuielilor aferente programului de pregatire.

Art. 10
Cursul de specializare se crediteaza de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, potrivit legii.

Art. 11
(1) Unitatile sanitare care nu au personal de specialitate incadrat in serviciile cu specialitati deficitare prevazute in anexa nr. 2 la ordin si fac dovada ca la concursurile pentru ocuparea acestor posturi nu s-au prezentat absolventi in specialitatile respective vor solicita, prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, aprobarea Ministerului Sanatatii Publice pentru incadrarea asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie. Dovada lipsei personalului specializat se face prin publicarea postului vacant intr-un ziar local si in "Viata medicala".
(2) Asistentii medicali incadrati in conditiile alin. (1) au obligatia ca in termen de 6 luni sa se inscrie la cursurile pentru obtinerea specializarii.
(3) Incadrarea in specializarea obtinuta se face numai dupa eliberarea certificatului de absolvire a cursului de specializare, cu toate drepturile conferite de acesta.
(4) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti tin evidenta specializarilor obtinute in conformitate cu prevederile prezentului ordin intr-un registru special, in cadrul Compartimentului asistenta comunitara, inregistrare si evaluare asistenti medicali.


ANEXA Nr. 2 - LISTA SPECIALIZARILOR pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦       Specialitatea       ¦     Specializarea     ¦
¦crt.¦                    ¦                 ¦
+----+---------------------------------------+---------------------------------¦
¦  ¦                    ¦- radiologie, imagistica medicala¦
¦  ¦                    ¦- laborator           ¦
¦ 1. ¦Asistent medical generalist      ¦- nutritie si dietetica     ¦
¦  ¦                    ¦- balneo-fizioterapie      ¦
¦  ¦                    ¦- igiena si sanatate publica   ¦
+----+---------------------------------------+---------------------------------¦
¦  ¦                    ¦- radiologie, imagistica medicala¦
¦  ¦                    ¦- laborator           ¦
¦ 2. ¦Asistent medical de pediatrie     ¦- nutritie si dietetica     ¦
¦  ¦                    ¦- balneo-fizioterapie      ¦
¦  ¦                    ¦- igiena si sanatate publica   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 3


fata

ROMANIA
MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti

Seria ........ nr. ...............
T.S.
AVIZAT
MINISTERUL SANATATII PUBLICE


CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Domnul/Doamna, ............................................., asistent medical generalist/de pediatrie, nascut/nascuta in anul ............., luna ..................., ziua .............., in localitatea ................................., judetul ...................................., CNP ............................................, a urmat cursurile programului de pregatire cu durata de ..................., in specializarea .............................................., si a promovat examenul de absolvire in sesiunea ............................................. .
Competentele obtinute in urma acestui program de pregatire sunt cele mentionate pe verso.
      Director general,                    Sef serviciu,
  ...........................              ............................. 

  L.S. 
  Nr. .............................1) 
  Data eliberarii .................................... 
  ___________ 
  1) Se completeaza numarul curent din registrul de evidenta a formularelor actelor de studii. 


verso
  SITUATIA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE
Sesiunea .................... 
  Centrul de pregatire din localitatea ......................, judetul ..........................
                Seria ........................
Probele de examen                                   Nota
- proba practica ..............................................................   ...........
- proba scrisa ................................................................   ...........
- lucrare de diploma ..........................................................   ...........
Media de absolvire ............................................................................
Competentele profesionale certificate in specializarea ........................................
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
etc. ..........................................................................................
Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Institutii financiar-bancare internationale
Sorin Gabriel Anton,Sorin Gabriel Anton

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
109 useri online

Useri autentificati: