DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2943/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 11 noiembrie 2009

Avand in vedere dispozitiile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2009, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si (3) si ale art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera e) se introduc patru noi litere, literele f)—i), cu urmatorul cuprins:
"f) 505 «Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/3;
g) 506 «Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala», cod MFP 14.13.43.15/4;
h) 507 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/5;
i) 508 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala», cod MFP 14.13.43.15/6."

2. Anexa nr. 1 se completeaza cu formularele 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" si 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", al caror model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 se completeaza cu caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" si 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II
Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Anexa nr. 1


Formular 505 - Fisa de inscriere in cazierul fiscal
Formular 506 - Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala
Formular 507 - Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
Formular 508 - Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscalaAnexa nr. 2 - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/3
1. Denumire: Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
2. Cod: 14.13.43.15/3
3. Format: 2A4/t1
4. Caracteristici de tiparire:
 • se tipareste pe o singura fata;
 • se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
  5. Se difuzeaza: gratuit.
  6. Se utilizeaza la: inscrierea in cazierul fiscal al contribuabililor a situatiei de atragere a raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.
  7. Se intocmeste in: doua exemplare; de: compartimentul de executare silita sau de compartimentul juridic.
  8. Circula:
 • un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;
 • un exemplar la compartimentul de executare silita sau la compartimentul juridic.
  9. Se arhiveaza: un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul de executare silita sau la compartimentul juridic.


  Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala, cod 14.13.43.15/4
  1. Denumire: Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala
  2. Cod: 14.13.43.15/4
  3. Format: 2A4/t1
  4. Caracteristici de tiparire:
 • se tipareste pe o singura fata;
 • se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
  5. Se difuzeaza: gratuit.
  6. Se utilizeaza la: inscrierea starii de inactivitate fiscala in cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau inscrierea in cazierul fiscal a starii de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.
  7. Se intocmeste in: doua exemplare; de: compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor.
  8. Circula:
 • un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;
 • un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor.
  9. Se arhiveaza: un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor.


  Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/5
  1. Denumire: Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
  2. Cod: 14.13.43.15/5
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tiparire:
 • se tipareste pe o singura fata;
 • se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
  5. Se difuzeaza: gratuit.
  6. Se utilizeaza la: actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.
  7. Se intocmeste intr-un exemplar.
  8. Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
  9. Se arhiveaza: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.


  Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala, cod 14.13.43.15/6
  1. Denumire: Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala
  2. Cod: 14.13.43.15/6
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tiparire:
 • se tipareste pe o singura fata;
 • se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
  5. Se difuzeaza: gratuit.
  6. Se utilizeaza la: actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscala.
  7. Se intocmeste intr-un exemplar.
  8. Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
  9. Se arhiveaza: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.


  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 260/2007)


  I. Procedura de inscriere a datelor in bazele de date cuprinzand cazierul fiscal
  Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de inscriere.

  A. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si a celor care privesc disciplina financiara
  1. Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc, indiferent de locul situarii domiciliului fiscal al contribuabililor, de catre urmatoarele organe si la urmatoarele termene:
  a) organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale teritoriale, precum si organele cu atributii de control din afara agentiei, astfel:
 • in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a caii de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cazul neexercitarii caii de atac;
 • in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice a hotararii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;
  b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevazute la lit. a), pentru faptele care constituie infractiuni, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  2. Se completeaza cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.
  3. Fisele de inscriere completate se inregistreaza si se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si gestionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  4. Fisele de inscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt inregistrate in registrul unic de evidenta.
  5. Fisele de inscriere sunt analizate formal din punctul de vedere al coerentei si completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.
  6. Fisele la care se constata neconcordante sunt restituite organelor de control sau compartimentului juridic, dupa caz, pentru a fi corectate.
  7. Fisele valide sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date locala, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

  B. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent
  1. In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscrie atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.
  2. In situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea raspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a persoanelor pentru care a fost stabilita raspunderea solidara.
  3. In situatia prevazuta la pct. 2, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc:
  a) in cazul neexercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei cai de atac;
  b) in cazul exercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei.
  4. In situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotarare judecatoreasca, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a persoanelor pentru care a fost stabilita raspunderea solidara.
  5. In situatia prevazuta la pct. 4, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive.
  6. Fisele de inscriere in cazierul fiscal, pentru situatiile prevazute la pct. 2 si 4, se intocmesc prin completarea formularului 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", prevazut in anexa nr. 1 la ordin.
  7. Dispozitiile sectiunii A pct. 3—7 se aplica in mod corespunzator.

  C. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru persoanele juridice declarate inactive
  1. In termen de o zi de la data intrarii in vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, potrivit art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia generala de tehnologia informatiei transmite compartimentelor cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice declarate inactive aflate in administrarea lor.
  2. Fisele de inscriere se intocmesc de compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, in termen de 5 zile de la publicarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin completarea formularului 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta "persoana juridica declarata inactiva fiscal".
  3. Dispozitiile sectiunii A pct. 3—7 se aplica in mod corespunzator.

  D. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive
  1. In termen de o zi de la data intrarii in vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei solicita Oficiului National al Registrului Comertului, in baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi. Sunt solicitate informatii referitoare la reprezentantii legali care erau desemnati la data publicarii listei contribuabililor declarati inactivi.
  2. Dupa primirea informatiilor solicitate, Directia generala de tehnologia informatiei sorteaza lista reprezentantilor legali, in functie de domiciliul fiscal al acestora si de organul fiscal in a carui administrare fiscala se afla acesti reprezentanti legali.
  3. Dupa sortare, listele cu reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive se transmit organelor fiscale competente, in vederea intocmirii fiselor de inscriere in cazierul fiscal.
  4. Fisele de inscriere in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal se intocmesc de compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, in termen de 5 zile de la primirea datelor de identificare a acestor reprezentanti legali.
  5. Fisele de inscriere se intocmesc prin completarea formularului 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta "reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal".
  6. Dispozitiile sectiunii A pct. 3—7 se aplica in mod corespunzator.


  II. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de actualizare, prin completarea formularelor 501 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal", 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" sau 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", prevazute in anexa nr. 1 la ordin.

  A. Actualizarea datelor privind faptele sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal
  1. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se intocmesc de catre salariatii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:
  a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care cuprinde actele normative care abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazier ori in baza carora s-a stabilit reabilitarea de drept;
  b) listele primite de la compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;
  c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de conducatorul organului fiscal competent.
  2. Fisele de actualizare pot fi completate si de organele cu atributii de control sau compartimentele juridice, pentru a rectifica eventualele erori din fisele de inscriere transmise de acestea.
  3. Se completeaza cate o fisa pentru fiecare fapta care se actualizeaza.
  4. Fisele de actualizare sunt inregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal in registrul unic de evidenta.
  5. Fisele de actualizare sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date locala, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

  B. Actualizarea datelor privind situatiile de atragere a raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si de inactivitate fiscala, din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal
  1. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal, pentru situatiile de atragere a raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si de inactivitate fiscala, se intocmesc de catre salariatii cu atributii in gestionarea cazierului fiscal, din cadrul organelor fiscale competente, pe baza:
  a) notei de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare sau a starii de inactivitate fiscala, aprobata de conducatorul organului fiscal;
  b) listelor cuprinzand contribuabilii eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi, ca urmare a unei erori materiale, precum si a reprezentantilor legali ai acestora, primite de la compartimentul cu atributii privind gestionarea Registrului contribuabililor.
  2. Fisele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate si de catre compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentul cu atributii de executare silita ori de compartimentul juridic, dupa caz, pentru fisele de inscriere intocmite si transmise de catre acestea.
  3. In situatia aprobarii unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, starea de inactivitate fiscala se elimina atat din cazierul fiscal al persoanei juridice, cat si din cel al reprezentantilor legali ai acesteia.
  3.1. In termen de o zi lucratoare de la data intrarii in vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, Directia generala de tehnologia informatiei transmite compartimentelor cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice eliminate din lista contribuabililor declarati inactivi, aflate in administrarea lor.
  3.2. In termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, Directia generala de tehnologia informatiei sorteaza lista reprezentantilor legali, in functie de domiciliul fiscal al acestora si de organul fiscal in a carui administrare fiscala se afla reprezentantii legali, si o transmite compartimentelor cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul acestor organe fiscale.
  4. Fisele de actualizare sunt inregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal in registrul unic de evidenta.
  5. Fisele de actualizare sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date locala, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OG 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Ordonanta 1/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Ordonanta de urgenta 46/2009
  Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
  OUG nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, Ordonanta de urgenta nr. 216/2008
  Lege nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
  Lege pentru modificarea alin. (1 1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, lege nr. 72/2008
  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
  OG nr. 75/2001, republicat 2004, ordonanta privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  Hotarare nr. 742/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003
  Buletinul Casatiei nr. 6-7/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 32.9 lei
  27.97 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  79 useri online

  Useri autentificati: