DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 22/10/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea art. 186 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a pct. 13 alin. (3) si (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, precum si a prevederilor art. 590 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Normele tehnice prevazute la art. 1 vor fi publicate pe pagina de web a Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.


Norma tehnica privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuriCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Sistemul de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice avand drept scop urmarirea deplasarii pe cale rutiera a marfurilor aflate sub supravegherea autoritatii vamale.
(2) Prin Sistemul de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri se implementeaza o metoda automatizata si rapida de gestionare a sigurantei incarcaturilor in ceea ce priveste integritatea transporturilor, precum si respectarea rutei de deplasare, prin punerea la dispozitie in timp real de informatii cu privire la pozitia geografica si la evenimente de natura a pune in pericol securitatea transportului.

Art. 2
In aplicarea dispozitiilor prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) sigiliu inteligent - dispozitivul electronic utilizat alaturi de sigiliile vamale, sigiliile aplicate de autoritatea fiscala competenta, precum si de sigiliile aplicate de catre expeditorii marfurilor, pentru sigilarea containerelor incarcate cu marfuri aflate sub supravegherea autoritatii vamale. Acestea se aplica in baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) baliza - dispozitivul electronic de inregistrare a datelor si de transmitere a informatiilor de stare si pozitie catre aplicatia informatica, care se monteaza pe mijlocul de transport monitorizat;
c) dispozitiv de introducere si citire a datelor - dispozitivul electronic portabil utilizat pentru a introduce/citi date in/din memoria sigiliului inteligent, respectiv pentru a transfera respectivele informatii in aplicatia informatica;
d) monitorizare integrata - monitorizarea bazata pe utilizarea balizei si a sigiliilor inteligente aplicate containerelor;
e) monitorizare cu sigilii inteligente - monitorizarea bazata pe utilizarea sigiliilor inteligente;
f) monitorizare cu baliza - monitorizarea bazata pe utilizarea balizei;
g) eveniment deosebit - evenimentul care se refera la deschiderea neautorizata a sigiliului inteligent, la scoaterea sigiliului din zona apropiata vehiculului si la abaterea de la ruta prestabilita a acestuia, care este transmis de baliza la serverul central;
h) fisa de monitorizare a transportului - documentul care se intocmeste la momentul amplasarii dispozitivelor electronice de supraveghere si care atesta faptul ca pe mijlocul de transport monitorizat au fost amplasate baliza, respectiv sigiliul inteligent, si care constituie baza depunerii/returnarii/retinerii contravalorii balizelor si a sigiliilor inteligente;
i) birou vamal de plecare - biroul vamal/directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale care initiaza operatiunea de monitorizare a deplasarii unor marfuri pe cale rutiera, aflate sub supravegherea autoritatii vamale;
j) birou vamal de destinatie - biroul vamal/directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale care incheie operatiunea de monitorizare a deplasarii unor marfuri pe cale rutiera, aflate sub supravegherea autoritatii vamale;
k) transportator - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in Romania ori operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in strainatate, autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale;
l) container - un mecanism-cadru, cisterna, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total sau partial inchis, care este destinat sa fie incarcat cu marfuri.

Art. 3
(1) Sistemul de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri va fi utilizat in baza analizei de risc, pentru monitorizarea deplasarii marfurilor aflate sub supravegherea autoritatii vamale:
a) plasate in regim de tranzit intre doua birouri vamale de frontiera si care sunt supuse unor reglementari speciale de introducere sau transport pe teritoriul national;
b) plasate in regim vamal de tranzit intre un birou vamal de frontiera si un birou vamal din interiorul tarii si care prezinta un risc ridicat in ceea ce priveste descarcarea frauduloasa;
c) declarate pentru export si care fac obiectul unor masuri speciale la export;
d) privind miscarea in interiorul tarii a produselor supuse la plata accizei armonizate si nearmonizate, astfel: produsele aflate in regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum pana la primul beneficiar, precum si produsele la care plata accizei este exceptata sau cu scutire directa.
(2) Procedura de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri se aplica persoanelor juridice romane sau straine care efectueaza operatiuni vamale ori de miscare a produselor de natura celor mentionate la alin. (1), precum si transportatorilor rutieri romani sau straini.


Capitolul II - Formalitati efectuate la biroul vamal de plecare


Art. 4
(1) In cazul monitorizarii integrate, autoritatea vamala desemnata pentru utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) stabileste parametrii referitori la ruta de transport, la datele cu privire la durata transportului, respectiv la timpul de monitorizare;
b) aplica sigiliul inteligent la containerul de pe mijlocul de transport;
c) seteaza sigiliul inteligent prin intermediul dispozitivului de introducere si citire a datelor;
d) amplaseaza baliza pe mijlocul de transport monitorizat, astfel incat sa se realizeze o buna vizibilitate catre cer si o distanta de maximum 30 m fata de locul de aplicare a sigiliului inteligent;
e) actioneaza sistemul de pornire al balizei si verifica instalarea corecta a componentelor;
f) utilizeaza aplicatia informatica si initiaza procedura de monitorizare;
g) completeaza fisa de monitorizare a transportului, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme tehnice, si inscrie in documentele vamale, de transport sau comerciale de insotire a marfurilor, dupa caz, seriile de identificare a sigiliilor inteligente, a balizei aplicate si numarul de inregistrare a fisei de monitorizare a transportului;
h) transmite fisa de monitorizare a transportului catre biroul vamal de destinatie, imediat dupa plecarea transportului.
(2) La monitorizarea cu sigilii inteligente, autoritatea vamala desemnata pentru utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri efectueaza operatiunile de la alin. (1) lit. a)-c) si f)-h).
(3) La monitorizarea cu baliza, autoritatea vamala desemnata pentru utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri efectueaza operatiunile de la alin. (1) lit. a) si d)-h).

Art. 5
Montarea balizei si amplasarea sigiliilor inteligente se vor efectua numai in prezenta conducatorului mijlocului de transport monitorizat. In cazul in care marfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestora va asista si comisionarul in vama sau principalul obligat ori declarantul in nume propriu, dupa caz, care va semna fisa de monitorizare a transportului.

Art. 6
(1) Ca urmare a deciziei de monitorizare, transportatorul este obligat sa depuna un angajament de plata, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme tehnice, prin care se obliga sa plateasca contravaloarea balizelor si a sigiliilor inteligente montate si inscrise in fisa de monitorizare a transportului, in cazul in care pe timpul transportului pana la destinatie acestea dispar sau sufera deteriorari din vina transportatorului. Angajamentul de plata se intocmeste in doua exemplare, exemplarul nr. 1 pentru transportator, iar exemplarul nr. 2 pentru biroul vamal de plecare.
(2) In cazul operatiunilor vamale, obligatia pentru depunerea angajamentului de plata revine comisionarului in vama.
(3) In conformitate cu prevederile art. 604 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 41 din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul mijlocului de transport este obligat:
a) sa permita montarea sigiliilor inteligente si a balizei de catre autoritatea vamala pe mijlocul de transport;
b) sa semneze angajamentul de plata in calitate de reprezentant legal al transportatorului, conform prevederilor alin. (1);
c) sa asigure integritatea sigiliilor aplicate pentru supravegherea transportului.

Art. 7
(1) Ruta de transport va fi declarata de conducatorul mijlocului de transport si aprobata de autoritatea vamala.
(2) In cazul in care conducatorul auto nu declara ruta de transport sau ruta declarata de acesta nu este temeinic justificata, biroul vamal de plecare stabileste ruta de transport optima.

Art. 8
(1) La montarea dispozitivelor electronice de monitorizare pe mijlocul de transport se utilizeaza fisa de monitorizare a transportului, editata in limbile romana si engleza.
(2) Fisa de monitorizare a transportului se intocmeste de autoritatea vamala in doua exemplare in limba romana, avand urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1, pentru biroul vamal de plecare;
b) exemplarul nr. 2, care insoteste transportul pana la biroul vamal de destinatie;
(3) Fisa de monitorizare a transportului se semneaza de conducatorul auto dupa montarea dispozitivelor electronice pe mijlocul de transport sau de catre comisionarul in vama, in cazul in care marfurile sunt supuse unor operatiuni vamale.
(4) Semnarea fisei de monitorizare a transportului de catre conducatorul mijlocului de transport sau de catre comisionarul in vama reprezinta acceptul acestora cu privire la obligatiile care le revin conform prezentelor norme tehnice.
(5) Exemplarul nr. 1 al fisei de monitorizare a transportului se transmite de catre biroul vamal de plecare, prin mijloace informatice sau fax, biroului vamal de destinatie, imediat dupa plecarea transportului.
(6) Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se prezinta in cazul controalelor in trafic executate de echipele mobile si se preda, impreuna cu o copie a diagramei tahograf, autoritatii vamale de la biroul vamal de destinatie, la inchiderea operatiunii de supraveghere.


Capitolul III - Formalitati efectuate de biroul vamal de destinatie


Art. 9
La prezentarea transportului la biroul vamal de destinatie, autoritatea vamala nominalizata cu atributii privind gestionarea si utilizarea sistemului de monitorizare efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) oprirea functionarii balizei si preluarea acesteia de pe mijlocul de transport;
b) citirea datelor cu privire la evenimentele produse, precum si a datelor de identificare a transportului din memoria sigiliului inteligent cu ajutorul dispozitivul de introducere si citire a datelor;
c) desprinderea fizica a sigiliilor de pe mijlocul de transport;
d) descarcarea informatiilor din dispozitivul de introducere si citire a datelor in aplicatia informatica.

Art. 10
(1) Exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului se vizeaza la biroul vamal de destinatie cu semnatura si stampila lucratorului vamal care asigura efectuarea operatiunilor prevazute la art. 9.
(2) Biroul vamal de destinatie transmite exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului biroului vamal de plecare, imediat dupa preluarea dispozitivelor electronice.
(3) In cazul in care se constata lipsa sau deteriorarea balizelor sau a sigiliilor montate conform art. 4, acestea se consemneaza in fisa de monitorizare a transportului pentru punerea in aplicare a obligatiilor de plata asumate in conformitate cu art. 6 alin. (1) si (2).
(4) Dispozitivele electronice montate pe mijlocul de transport supravegheat, preluate de biroul vamal de destinatie, se expediaza biroului vamal de plecare prin echipele mobile ale directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale limitrofe, impreuna cu exemplarul nr. 2 al fisei de monitorizare a transportului.


Capitolul IV - Evenimente pe timpul activitatii de monitorizare


Art. 11
Pentru asigurarea continuitatii procesului de monitorizare, la nivelul central autoritatea vamala asigura un serviciu de dispecerat care va functiona permanent 24 de ore.

Art. 12
Serviciul de dispecerat monitorizeaza toate transporturile supuse Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri si va comunica directiilor regionale/judetene pentru accize si operatiuni vamale alertele destinate interventiei echipelor mobile in cazul evenimentelor deosebite.

Art. 13
In scopul interventiei operative ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, fiecare directie regionala/ judeteana pentru accize si operatiuni vamale planifica echipe mobile pentru interventie pe timp de zi si de noapte, in baza informatiilor transmise de catre dispeceratul central, astfel incat interventia sa poata fi efectuata in cel mai scurt timp.

Art. 14
In cazul interventiei ca urmare a producerii unui eveniment deosebit, echipa mobila stabileste cauzele producerii acestuia si procedura care trebuie urmata in functie de eveniment. Constatarile si masurile luate se consemneaza in fisa de monitorizare a transportului de catre seful echipei mobile.

Art. 15
Daca in urma evenimentului deosebit nu se pot remedia defectiunile de stare sau de functionare a sigiliilor sau a balizei amplasate pe mijlocul de transport si daca acestea nu pot fi inlocuite in conditii optime de timp si de spatiu, mijlocul de transport va fi insotit de echipa mobila pana la destinatie.

Art. 16
In cazuri deosebite seful echipei mobile poate decide insotirea mijlocului de transport pana la cel mai apropiat birou vamal sau orice spatiu amenajat in care se poate efectua controlul fizic al marfurilor transportate, in conditii corespunzatoare.

Art. 17
Conducatorul auto este obligat sa anunte de indata biroul vamal de plecare, serviciul de dispecerat, in cazul unui accident rutier in care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forta majora care au avut ca rezultat modificarea in orice fel a modului de amplasare ori de functionare a sigiliilor inteligente sau a balizelor.

Art. 18
Neindeplinirea de catre conducatorul auto a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor inteligente si a balizei se sanctioneaza conform prevederilor titlului XII din Codul vamal al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 86/2006, si ale cap. X din partea a VI-a din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, prevederilor titlului X din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 19
In cazul in care este necesar ca sigiliile inteligente si baliza aplicate pe un mijloc de transport sa fie recuperate inainte ca acesta sa ajunga la destinatie sau in orice alte situatii in care mijlocul de transport in cauza nu mai ajunge la locul de destinatie, operatiunile prevazute la art. 9 lit. a)-d) vor fi efectuate de echipele mobile de pe raza de competenta unde se afla mijlocul de transport la momentul respectiv.


ANEXA Nr. 1 la normele tehnice


Exemplar 1 - destinat biroului vamal de plecare

FISA DE MONITORIZARE A TRANSPORTULUI

Nr. .................../...................

Biroul vamal de plecare/Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Judetului ........, data si ora initierii supravegherii: .........
Lucrator vamal: Numele si prenumele, functia ................................
Mijloc de transport: ........................................................
Conducator autor: Numele si prenumele, CNP, telefon mobil....................
Traseul declarat pana la destinatie: ........................................
.............................................................................
Documente insotitoare: ......................................................
Marfurile transportate: .....................................................
Firma de transport:..........................................................
Serie diagrama tahograf:.....................................................
Firma de expeditie:..........................................................
Firma destinatara: ..........................................................
Biroul vamal de destinatie/Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Judetului ..............., data si ora inchiderii supravegherii electronice ....................................................................
Lucrator vamal: Numele si prenumele, functia.................................
Sigiliu electronic/baliza de monitorizare: serii de identificare, starea de functionare ....................................................................
Valoarea echipamentului electronic de supraveghere: .........................
Angajament de plata: ........................................................
Locul aplicarii balizei/sigiliilor inteligente la momentul plecarii: ......................................................................
Setari introduse: ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
Demontarea balizei/sigiliilor: ..............................................
Descarcarea si citirea datelor la momentul sosirii la destinatie: ...........
.............................................................................
.............................................................................
Incidente pe parcursul traseului: ...........................................
.............................................................................
.............................................................................
           Am predat/primit                        Am predat/primit
Biroul vamal plecare/Directia  Conducator auto/comisionar  Conducator auto/comisionar Biroul vamal de destinatie/Directia
 pentru Accize si Operatiuni   in vama/principal obligat,  in vama/principal obligat,   pentru Accize si Operatiuni
Vamale a Judetului ...........  declarant in nume propriu,  declarant in nume propriu,  Vamale a Judetului ...........
 ANEXA Nr. 2 la normele tehnice


ANGAJAMENT DE PLATA

Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.339/2008, Societatea Comerciala ................................................. se obliga la plata contravalorii in cuantum de ............... lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform Fisei de monitorizare a transportului nr. .............................. din data de ................................, in contul ........................... al ...................., ca urmare a aplicarii prevederilor art. 9 alin. (3).
Prezentul angajament de plata este completat si semnat de catre delegatul nostru ......................................................., domiciliat in ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul ........................, care se legitimeaza cu ...... seria ....... nr. ............., emis de ........................ in anul ............, CNP ........................., avand functia de ......................................... .
Data: .............................................
Numele si prenumele: ..............................
Semnatura: ........................................

Prezentul document constituie titlu executoriu, iar in cazul in care debitorul nu isi respecta obligatiile de plata, acesta va fi investit cu titlu executoriu si se va trece la executarea silita.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.