DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 11/07/2008

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in sedinta din data de 24 iunie 2008, a hotarat emiterea urmatorului ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 va intra in vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3
Directia generala autorizare reglementare impreuna cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. Regulament nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

Art. 2
(1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Legea nr. 656/2002, in Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) C.N.V.M. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
b) entitati reglementate - entitatile a caror activitate este autorizata, reglementata si/sau supravegheata de C.N.V.M. in indeplinirea atributiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, si care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 656/2002;
c) Legea nr. 297/2004 - legea privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legea nr. 656/2002 - legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Oficiul - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Art. 3
(1) C.N.V.M. monitorizeaza entitatile reglementate pentru a se asigura ca acestea respecta prevederile legale in vigoare referitoare la identificarea, verificarea si inregistrarea clientilor si a tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor cu numerar, precum si implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerinte si instruirea personalului in acest sens.
(2) C.N.V.M. este in drept sa monitorizeze operatiunile cu instrumente financiare efectuate de entitatile reglementate in scopul de a identifica tranzactiile suspecte.
(3) C.N.V.M. este in drept sa verifice politicile si procedurile emise de entitatile reglementate referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
(4) C.N.V.M. este in drept sa solicite modificarea politicilor si procedurilor emise de entitatile reglementate atunci cand constata ca nu reflecta masurile prudentiale prevazute in prezentul regulament.
(5) C.N.V.M. va informa de indata Oficiul atunci cand din datele obtinute rezulta suspiciuni de spalare a banilor, finantare a actelor de terorism sau incalcari ale dispozitiilor Legii nr. 656/2002.
(6) In procesul de monitorizare C.N.V.M. poate solicita entitatilor reglementate orice informatii sau documente relevante.


Capitolul II - Obligatii ale entitatilor reglementate


Sectiunea 1 - Masuri preventive


Art. 4
(1) Entitatile reglementate au obligatia sa intocmeasca, sa stabileasca si sa aplice politici, proceduri si mecanisme adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si impiedica implicarea entitatii reglementate in operatiuni suspecte de spalare de bani si finantare a actelor de terorism, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor.
(2) Entitatile reglementate trebuie sa intocmeasca o procedura scrisa de acceptare a clientilor.
(3) Entitatile reglementate sunt obligate sa identifice, sa verifice si sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii in numele clientului/beneficiarului real.
(4) Entitatile reglementate au obligatia de a se asigura ca politicile si procedurile interne sunt aplicate si in sediile lor secundare, inclusiv cele localizate in strainatate.
(5) Entitatile reglementate sunt obligate sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor emise in aplicarea Legii nr. 656/2002.

Art. 5
(1) Entitatile reglementate au obligatia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului si C.N.V.M, impreuna cu natura si limitele responsabilitatilor mentionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului si la sediul C.N.V.M. sau prin intermediul serviciilor postale cu confirmare de primire.
(2) Entitatile reglementate au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne mentionate la art. 4.
(3) In situatia in care entitatea reglementata are obligatia constituirii unui compartiment de control intern, specializat in supravegherea respectarii legislatiei in vigoare, persoanele desemnate in conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi incadrate in compartimentul de control intern.
(4) Numele impreuna cu functia ocupata si cu responsabilitatile stabilite ale persoanelor mentionate la alin. (1) si (2) vor fi comunicate Oficiului si C.N.V.M., in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(5) Entitatea reglementata va notifica Oficiul si C.N.V.M. cu privire la schimbarea sau inlocuirea angajatilor mentionati la alin. (1) si (2), in termen de 15 zile de la data respectivei modificari.
(6) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament. In indeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct si permanent la toate evidentele intocmite de entitatea reglementata in conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 6
(1) Entitatile reglementate trebuie sa puna in aplicare proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci cand sunt angajate persoane.
(2) Entitatile reglementate trebuie sa asigure instruirea corespunzatoare a angajatilor cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
(3) Programele de instruire trebuie sa asigure faptul ca angajatii:
a) sunt la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile si procedurile privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
b) au competenta necesara pentru a analiza adecvat tranzactiile in scopul identificarii activitatilor de spalare a banilor si finantare a actelor de terorism;
c) cunosc in intregime cerintele de raportare.
(4) Entitatile reglementate vor comunica tuturor angajatilor politicile si procedurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Sectiunea 2 - Masuri-standard de cunoastere a clientelei


Art. 7
(1) Entitatile reglementate sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
(2) Entitatile reglementate au obligatia de a revizui masurile-standard de identificare a clientului in momentul in care apar suspiciuni asupra clientului in cursul desfasurarii operatiunilor.
(3) Entitatile reglementate au obligatia de a se asigura ca toate masurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate si in sediile sale secundare, inclusiv cele localizate in strainatate.

Art. 8
(1) Entitatile reglementate sunt obligate sa aplice toate masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) atunci cand se efectueaza tranzactii ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;
c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei;
d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau adecvarea informatiilor de identificare deja detinute despre client; in cazul in care exista indoieli cu privire la faptul ca un client actioneaza in nume propriu sau in cazul in care exista certitudine cu privire la faptul ca acel client actioneaza in numele altei persoane, entitatea reglementata este obligata sa ia masurile-standard de cunoastere a clientelei pentru a obtine informatii cu privire la adevarata identitate a persoanei in interesul ori in numele careia actioneaza clientul.
(2) Entitatile reglementate vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti.

Art. 9
Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, entitatea reglementata obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. b).

Art. 10
(1) Entitatile reglementate sunt obligate sa nu tina conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscuta si evidentiata corespunzator.
(2) Entitatile reglementate vor intreprinde masurile care se impun in cazul operatiunilor care favorizeaza anonimatul sau care permit interactiunea in absenta cu clientul, pentru a impiedica utilizarea lor in operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
(3) Entitatea reglementata nu va deschide conturi, nu va initia operatiuni sau realiza tranzactii si va inceta orice operatiune in cazul in care este in incapacitate sa realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament si ale normelor legale in vigoare.
(4) Entitatea reglementata poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operatiuni in cazul in care:
a) clientul nu se conformeaza procedurii prevazute la art. 4 alin. (2);
b) are suspiciuni ca acel client poate fi implicat in operatiuni de spalare a banilor sau in finantarea actelor de terorism.
(5) Entitatile reglementate sunt obligate sa monitorizeze continuu relatia de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, in vederea asigurarii ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, privind sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.

Art. 11
(1) Entitatile reglementate trebuie sa preia in evidentele lor urmatoarele informatii legate de oricare client, persoana fizica, care are obligatia sa le furnizeze sub semnatura:
a) numele si prenumele complet ale clientului si orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);
b) locul si data nasterii;
c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;
d) numarul si seria documentului de identitate;
e) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;
f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);
g) cetatenia, nationalitatea si tara de origine;
h) calitatea de rezident/nerezident;
i) telefon/fax;
j) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;
k) denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia;
l) functia publica detinuta, daca este cazul;
m) numele beneficiarului real, daca este cazul.
(2) Entitatea reglementata va pastra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie sa prezinte documente de identitate cu fotografie, emise in conditiile legii de organele abilitate legal.
(3) Entitatea reglementata are obligatia de a verifica informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare obtinute de la acesta.

Art. 12
(1) Entitatile reglementate trebuie sa preia in evidentele lor, dupa caz, urmatoarele informatii legate de client, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, care are obligatia sa le furnizeze:
a) denumirea;
b) forma si structura juridica;
c) numarul, seria si data certificatului de inregistrare/documentului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau la autoritati similare ori echivalente;
d) capitalul social subscris si varsat;
e) codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;
f) institutia de credit si codul IBAN;
g) lista persoanelor cu drept de semnatura in cont, a administratorilor, a persoanelor cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului si specimenul de semnatura al acestora;
h) adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei;
i) structura actionariatului/asociatilor;
j) telefon, fax si, dupa caz, e-mail, pagina de internet;
k) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementata;
l) numele/denumirea beneficiarului real.
(2) Clientul, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, va prezenta urmatoarele documente, iar entitatea reglementata va retine, dupa caz, copii certificate ale acestora:
a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul;
b) imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul legal;
c) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societatile comerciale) sau de autoritatile similare din statul de origine si documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile ce tin de identificarea clientului;
d) o declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia.
(3) Entitatea reglementata va lua masurile de identificare a persoanelor fizice care intentioneaza sa actioneze in numele clientului, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit politicilor si procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si va analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele persoanei juridice.
(4) Documentele prezentate de client, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, vor include traducerea legalizata in limba romana in cazul in care documentele originale sunt intocmite in alta limba.

Art. 13
(1) In activitatea desfasurata o entitate reglementata poate utiliza in scopul aplicarii masurilor-standard de cunoastere a clientului informatiile referitoare la client, obtinute de la o terta parte.
(2) Terta parte care intermediaza contactul cu clientul va transmite persoanei care aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute in cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel incat sa fie respectate cerintele prevazute la sectiunea a 2-a.
(3) Copii ale documentelor pe baza carora s-au realizat identificarea si verificarea identitatii clientului si, dupa caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terta parte imediat, la cererea persoanei careia i-a fost recomandat clientul.
(4) Responsabilitatea ultima pentru indeplinirea tuturor masurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizeaza terta parte.

Sectiunea 3 - Masuri simplificate de cunoastere a clientelei


Art. 14
Entitatile reglementate pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum si in alte cazuri si conditii, care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de lege sau de reglementarile emise in aplicarea legii.

Sectiunea 4 - Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei


Art. 15
(1) Entitatile reglementate sunt obligate sa aplice, pe langa masurile-standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism. Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:
a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie in care se vor aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:
1. solicita documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiarului real;
2. intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;
3. solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;
b) in cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert, situatie in care entitatile reglementate trebuie:
1. sa dispuna de reguli si proceduri pe baza de risc care sa permita identificarea clientilor care se incadreaza in aceasta categorie;
2. sa obtina aprobarea in scris a conducerii executive a entitatii reglementate inaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie. In cazul in care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat/devine client din aceasta categorie, este de asemenea obligatorie aprobarea scrisa a conducerii entitatii pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv;
3. sa adopte proceduri si masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau in tranzactia ocazionala;
4. sa realizeze o monitorizare si o supraveghere sporita si permanenta a relatiei de afaceri cu persoanele din aceasta categorie.
(2) Entitatile reglementate sunt obligate sa aplice masuri suplimentare de cunoastere a clientelei si in alte cazuri decat cele prevazute de alin. (1), care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Art. 16
(1) Entitatile reglementate au obligatia sa monitorizeze toate operatiunile efectuate de catre clientii lor, iar cu prioritate, operatiunile efectuate de catre categoria de clienti cu risc ridicat.
(2) In momentul in care se decide cu privire la clientii care sunt inclusi in categoria clientilor cu risc ridicat, urmatoarele informatii trebuie avute in vedere:
a) tipul de client - persoana fizica/juridica sau entitate fara personalitate juridica;
b) tara de origine;
c) functia publica sau functia importanta detinuta;
d) tipul de activitate desfasurata de catre client;
e) sursa fondurilor clientului;
f) alti indicatori de risc.

Art. 17
(1) Entitatile reglementate vor acorda o atentie sporita la relatiile de afaceri si tranzactiile cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
(2) Entitatile reglementate vor acorda o atentie deosebita tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial ori legal.
(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie sa fie examinate cat mai curand posibil de catre entitatea reglementata, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei.
(4) Constatarile verificarilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie sa fie consemnate in scris si vor fi disponibile pentru verificari ulterioare efectuate sau pentru autoritatile competente si auditori, pentru o perioada de cel putin 5 ani.

Sectiunea 5 - Pastrarea inregistrarilor si obligatii de raportare


Art. 18
(1) Entitatile reglementate au obligatia pastrarii tuturor informatiilor privind masurile de identificare a clientului, pentru o perioada de cel putin 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
(2) Entitatile reglementate trebuie sa pastreze toate documentele si evidentele aferente tuturor tranzactiilor si operatiunilor clientului timp de cel putin 5 ani de la incheierea tranzactiei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autoritati, indiferent daca respectivul cont a fost inchis sau relatia cu clientul a incetat. Respectivele evidente trebuie sa fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzactiei individuale, inclusiv suma si tipul valutei, pentru a furniza probe in justitie, daca este necesar.
(3) Entitatile reglementate sunt obligate sa aiba proceduri interne si sa dispuna de sisteme care sa le permita transmiterea prompta, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M. si/sau a organelor de urmarire penala, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati in solicitare cu care sunt in relatii de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri in ultimii 5 ani.

Art. 19
(1) Entitatile reglementate trebuie sa identifice tranzactiile sau tipurile de tranzactii suspecte efectuate in numele clientilor lor.
(2) In cazul in care o entitate reglementata are suspiciuni ca o operatiune care urmeaza a fi efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, aceasta va transmite de indata catre Oficiu si C.N.V.M. un raport de tranzactii suspecte.
(3) Entitatile reglementate, directorii, administratorii, reprezentantii si personalul acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii implicati sau alte terte persoane despre faptul ca o raportare privind o tranzactie suspecta sau informatii aferente acesteia au fost/vor fi inaintate catre Oficiu si C.N.V.M.

Art. 20
(1) Entitatile reglementate trebuie sa raporteze in cel mult 10 zile lucratoare catre Oficiu si C.N.V.M. operatiunile cu sume in numerar, in lei sau valuta, a caror limita minima o reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si transferurilor externe.

Art. 21
Contractele de confidentialitate, legislatia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restrictiona capacitatea entitatilor reglementate de a raporta tranzactiile suspecte.

Art. 22
Entitatile reglementate sunt obligate sa utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.


Capitolul III - Sanctiuni


Art. 23
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac in conformitate prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 si ale Statutului C.N.V.M., aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
Prezentul regulament se completeaza de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 25
(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 3 octombrie 2005.Poate fi de interes si:
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
Legea 129/2010 pentru completarea art. 32^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Lege nr. 129/2010
Ordin nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si fi
Lege nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Ora in principalele capitale ale lumii
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata
Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice
Managementul riscului in asigurari
Laura Elly Naghi

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: