DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 23/10/2008

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. p), r) si u) si alin. (3) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) si u) si alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Departamentul control si protectia consumatorilor din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si titularii licentelor de furnizare din domeniul energiei electrice si gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.


Regulament privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturaleCapitolul I - Dispozitii generale


1. Scop

Art. 1
(1) Prezentul regulament are drept scop asigurarea informarii consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale, stabilind totodata un sistem unitar de raportare de catre titularii licentei de furnizare din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale care activeaza pe piata reglementata catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, a datelor si informatiilor referitoare la activitatea de informare a consumatorilor casnici.
(2) Aplicarea prezentului regulament asigura informarea corecta, completa si precisa a consumatorilor casnici de catre titularii licentei de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, precum si crearea bazei de date si furnizarea de date si informatii privind activitatea de informare a consumatorilor.

2. Domeniu de aplicare

Art. 2
Regulamentul se aplica activitatii de furnizare, in relatia dintre titularii licentei de furnizare din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale si ANRE, in ceea ce priveste realizarea activitatii de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale si transmiterea datelor si informatiilor referitoare la activitatea realizata.

Art. 3
(1) Regulamentul stabileste procedura pe care titularii licentei de furnizare o aplica in raportarea datelor si informatiilor catre ANRE.
(2) ANRE inregistreaza in baza de date proprie datele si informatiile obtinute conform alin. (1).


Capitolul II - Activitatea de informare a consumatorilor casnici


1. Realizarea activitatii

Art. 4
(1) Furnizorii de energie electrica si gaze naturale au obligatia de a desfasura activitati de informare a consumatorilor casnici proprii.
(2) Pentru realizarea activitatii de informare a consumatorilor casnici, furnizorii au obligatia de a-si asigura resursele financiare necesare.

Art. 5
Activitatea de informare a consumatorilor casnici se realizeaza, in principal, prin urmatoarele modalitati:
a) publicarea pe pagina proprie de internet;
b) afisarea la punctele de relationare cu clientii sau, in lipsa acestora, la sediul principal si la cele secundare;
c) publicarea in mass-media scrisa nationala si/sau locala;
d) transmiterea de materiale informative catre consumatorii casnici;
e) raspunsuri, in scris, telefonic sau prin e-mail, la intrebarile consumatorilor.

Art. 6
Activitatea de informare a consumatorilor casnici trebuie sa aiba ca obiect urmatoarele domenii principale:
a) drepturile si obligatiile consumatorilor;
b) preturile si tipurile de tarife reglementate practicate;
c) modalitatile de masurare, facturare, continutul facturii si mijloacele de plata;
d) principalele clauze ale contractului de furnizare;
e) principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reinnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterala a contractului;
f) procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului;
g) procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neintelegerilor precontractuale;
h) procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale;
i) principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru consumatori;
j) alte informatii de interes pentru consumatori.

Art. 7
(1) Furnizorii de energie electrica si gaze naturale, de doua ori intr-un an calendaristic, prin intermediul mass-mediei scrise, nationale si/sau locale, dupa caz, au obligatia de a informa consumatorii asupra unuia sau mai multor domenii prevazute la art. 6.
(2) Furnizorii care au un numar de consumatori ce nu depaseste 100.000 au obligatia de informare prin intermediul mass-mediei scrise locale.
(3) Furnizorii care au un numar de consumatori egal cu sau care depaseste 100.000 au obligatia de informare prin intermediul mass-mediei scrise locale si nationale.
(4) Anexat raportului prevazut la art. 13, furnizorii de energie electrica si gaze naturale transmit la ANRE copia contractului/contractelor incheiat/incheiate cu publicatia/publicatiile prin intermediul careia/carora s-a efectuat informarea consumatorilor, precum si copia materialului/materialelor informativ/informative publicat/publicate.

Art. 8
(1) Furnizorii au obligatia de a elabora si de a distribui tuturor consumatorilor casnici proprii materiale informative referitoare la unul sau mai multe dintre domeniile prevazute la art. 6, de doua ori intr-un an calendaristic.
(2) La solicitarea ANRE, furnizorii au obligatia de a distribui tuturor consumatorilor casnici proprii materialele informative elaborate de ANRE. Distribuirea acestora se face in cel mult 30 de zile de la data la care ANRE a livrat furnizorului materialele informative.
(3) Anexat raportului prevazut la art. 13, furnizorii de energie electrica si gaze naturale transmit la ANRE un exemplar al materialului informativ.

Art. 9
(1) In vederea realizarii activitatii de informare, furnizorii de energie electrica si gaze naturale au obligatia de a infiinta, mentine si actualiza periodic o pagina proprie de internet, in continutul careia sa se regaseasca, cel putin, date si informatii din domeniile prevazute la art. 6.
(2) Pagina de internet trebuie astfel elaborata incat sa ofere posibilitatea de a inregistra numarul de accesari.

Art. 10
(1) Activitatea de informare a consumatorilor in legatura cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru consumatorii casnici, se face, cumulativ, prin publicarea pe pagina de internet, precum si prin una sau mai multe dintre modalitatile prevazute la art. 5 lit. b), d) si e), ori de cate ori apar noi reglementari sau modificari ale reglementarilor existente.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) va cuprinde precizarea emitentului, a tipului de act normativ, numarul, anul si titlul acestuia, partea, numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a publicat, precum si prezentarea succinta a obiectului noii reglementarii, respectiv a principalelor modificari intervenite.

Art. 11
Informarea consumatorilor in legatura cu procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului va cuprinde, in mod obligatoriu si expres, mentiunea ca procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe.

2. Raportarea datelor si informatiilor

Art. 12
Furnizorii au obligatia sa intocmeasca si sa inainteze Departamentului control si protectia consumatorilor din cadrul ANRE, denumit in cele ce urmeaza DCPC, un raport privind activitatea de informare a consumatorilor casnici.

Art. 13
(1) DCPC are dreptul sa solicite furnizorilor completarea, clarificarea, detalierea si/sau exemplificarea, dupa caz, a datelor si informatiilor cuprinse in raportul inaintat.
(2) Termenul in care raspunsul de clarificare va fi inaintat DCPC este de 30 de zile de la data solicitarii.

Art. 14
(1) Raportul se intocmeste conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament si, impreuna cu anexele, se transmite la ANRE, anual, pana cel tarziu la data de 1 aprilie a anului urmator anului pentru care se face raportarea.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se va transmite atat pe suport hartie, cat si in format electronic, prin e-mail, la adresa anre@anre.ro

Art. 15
ANRE inregistreaza in baza de date proprie datele si informatiile obtinute si le face publice.

Art. 16
ANRE poate solicita furnizorilor accesul la datele si informatiile raportate, in vederea verificarii acestora.


Capitolul III - Contraventii


Art. 17
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul regulament constituie contraventie, in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. (1) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 109 pct. 22 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 18
Costurile justificate aferente activitatii de informare prevazute in prezentul regulament vor fi recunoscute la fundamentarea preturilor si a tarifelor reglementate, in limita a maximum 1% din costurile proprii anuale aferente activitatii de furnizare, in conformitate cu prevederile ordinelor si deciziilor ANRE in materie.


ANEXA la regulament - RAPORT privind activitatea de informare a consumatorilor casnici

  I. Domeniul si modalitatile alese pentru desfasurarea actiunilor de informare a consumatorilor 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦    Domeniul    ¦    Modalitatea    ¦ Numarul de actiuni ¦
¦crt.¦            ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+---------------------------+---------------------¦
¦ 1. ¦            ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+---------------------------+---------------------¦
¦ 2. ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------------------------------------------------------------------+


II. Numarul consumatorilor care se informeaza
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Compartimentul de ¦ Pagina de internet ¦Numarul de apeluri primite la numarul¦
¦  informare   ¦           ¦ telefonic dedicat consumatorilor  ¦
+------------------+---------------------+-------------------------------------¦
¦         ¦           ¦                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+


III. Primele 5 subiecte, cele mai des intalnite in apelurile telefonice ale consumatorilor, primite la numarul dedicat consumatorilor, si sinteza modului de rezolvare a acestora
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦       Subiectul        ¦  Sinteza modului de rezolvare  ¦
¦crt.¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 1. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 2. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 3. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 4. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 5. ¦                   ¦                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+


IV. Primele 5 subiecte, cele mai des intalnite in sesizarile si reclamatiile scrise ale consumatorilor, si sinteza modului de solutionare a acestora
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦       Subiectul        ¦  Sinteza modului de rezolvare  ¦
¦crt.¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 1. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 2. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 3. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 4. ¦                   ¦                 ¦
+----+--------------------------------------+----------------------------------¦
¦ 5. ¦                   ¦                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+


V. Valoarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii de informarePoate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: