DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodeziePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 11 octombrie 2011

 • MINISTERUL JUSTITIEI Ordin nr. 1882/C din 12 septembrie 2011
 • AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Ordin nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011

  Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie

  Avand in vedere prevederile art. 4 lit. l) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile art. 3^2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,
  in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul justitiei si directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicare.


  ANEXA - Regulament privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie


  Art. 1
  (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI), avizeaza tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de catre expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie.
  (2) Avizarea tehnica a expertizelor judiciare prevazute la alin. (1), in conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face la solicitarea instantei de judecata care a dispus efectuarea expertizei.
  (3) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari ce tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize judiciare, aceasta va fi avizata in conformitate cu art. 3^2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 2
  (1) Avizarea tehnica a expertizei judiciare consta in receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei si se acorda in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) si ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010.
  (2) Planul de amplasament este insotit de urmatoarele documente:
  a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuata;
  b) planul de incadrare in zona, in care este individualizat imobilul;
  c) extrasul de carte funciara pentru informare, daca imobilul este inregistrat in cartea funciara;
  d) copia adresei, a incheierii instantei de judecata sau, dupa caz, a altor documente din care rezulta numirea expertului si identificarea imobilului care face obiectul expertizei.
  (3) Prin imobil, in sensul prezentului regulament, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii. Imobilul se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.

  Art. 3
  (1) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in sistemul de proiectie Stereografic 1970, in doua exemplare.
  (2) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii planului de amplasament si delimitare a imobilului si pentru corespondenta lui cu realitatea din teren revine expertului judiciar, acesta avand obligatia sa execute masuratorile la fata locului.
  (4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in format digital in fisiere .dxf si .cpxml. Planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in format digital in fisier .dxf se depune si in format analogic. Formatul fisierului .cpxml poate fi descarcat gratuit de pe pagina de internet a ANCPI.
  (5) Elementele din fisierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul intocmirii sale, intrucat depind de solutionarea litigiului, se completeaza ulterior de catre OCPI, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotararii judecatoresti irevocabile in temeiul careia se solicita intabularea in cartea funciara.

  Art. 4
  (1) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza, fara a se atribui numar cadastral, prin analizarea:
  a) continutului topografic al acestuia;
  b) metodelor si mijloacelor de masurare;
  c) incadrarii acestuia in sistemul national de proiectie Stereografic 1970;
  d) determinarii suprafetei imobilului.
  (2) Receptia tehnica a planului de amplasament si delimitare a imobilului se realizeaza fara participarea expertului judiciar.

  Art. 5
  (1) Competenta receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului revine OCPI judetean, in a carui raza de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
  (2) Planurile de amplasament si delimitare a imobilului receptionate, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, sunt salvate intr-o baza de date grafica distincta denumita „Receptii expertize tehnice judiciare”.

  Art. 6
  (1) Receptia se finalizeaza prin intocmirea de catre OCPI, in conditiile prevazute de Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010, a procesului-verbal de receptie, in care se consemneaza admiterea sau respingerea receptiei planului de amplasament si delimitare a imobilului.
  (2) Procesul-verbal de receptie se intocmeste in doua exemplare, unul pentru OCPI teritorial, respectiv unul pentru instanta, si trebuie insotit in toate cazurile de planul de amplasament si delimitare a imobilului care face obiectul expertizei judiciare.
  (3) In cazul admiterii, pe planul de amplasament si delimitare a imobilului se aplica parafa si semnatura inspectorului.
  (4) Planul de amplasament si delimitare a imobilului se intocmeste in numarul de exemplare necesar comunicarii catre partile din proces, plus un exemplar pentru instanta si unul pentru OCPI teritorial.
  (5) In procesul-verbal de receptie se face mentiune despre:
  a) continutul si corectitudinea datelor topografice;
  b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentatii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a OCPI teritorial;
  c) amplasamentul si vecinatatile imobilului, existenta eventualelor suprapuneri, prin mentionarea acestora pe planul de amplasament si delimitare a imobilului.

  Art. 7
  (1) Avizarea tehnica a expertizei judiciare, constand in receptia tehnica efectuata in conditiile prezentului regulament, este scutita de la plata tarifelor.
  (2) Expertii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, in baza documentelor din care rezulta numirea acestora si identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, urmatoarele date si documente:
  a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele inregistrate in sistemul informatic de cadastru si carte funciara, pentru imobilul in cauza, precum si pentru cele limitrofe imobilului in cauza;
  b) planul de incadrare in zona;
  c) extrasul de plan parcelar receptionat de OCPI teritorial sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral de carte funciara;
  d) extrasul de carte funciara pentru informare, daca imobilul este inscris in cartea funciara;
  e) copii ale actelor care au stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilelor in cauza;
  f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul in cauza, precum si pentru cele limitrofe imobilului in cauza;
  g) copii ale altor documente necesare si in stransa legatura cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de catre expert.

  Art. 8
  Termenele privind receptia planului de amplasament si delimitare a imobilului, precum si cele privind furnizarea de date si documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, cu completarile ulterioare.

  Art. 9
  In aplicarea prevederilor prezentului regulament, in cadrul OCPI si al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu expertii judiciari, in urma consultarii cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu expertii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial.

  Art. 10
  (1) In vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara conform Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a imobilului care a facut obiectul litigiului in care s-a dispus expertiza judiciara, planul de amplasament si delimitare a imobilului pentru care s-a admis receptia in conditiile prezentului regulament tine locul documentatiei cadastrale dupa pronuntarea hotararii judecatoresti irevocabile.
  (2) Atribuirea numarului cadastral se face de catre OCPI, dupa verificarea corespondentei cu realitatea din teren, daca situatia tehnico-juridica a imobilului nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizarii tehnice a expertizei judiciare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organiz
  OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
  Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
  Legea 156/2011 pentru modificarea si completarea OG 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalu
  Legea 208/2010 pentru modificarea si completarea OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. Lege nr. 208/2010
  Ordin 866/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efe
  Ordin nr. 199/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializarilor expertizei tehnice judiciare
  HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
  Lege nr. 178/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
  HG nr. 458/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
  Legea nr. 37/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti c
  Decizie nr. 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum
  Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol
  Ordonanta privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ordonanta nr. 65/1994, republicata in 2008
  Hotarare pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, hotarare nr. 13/2008
  Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: