DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23/05/2008

Ministerul Internelor si Reformei Administrative Avand in vedere prevederile art. 21 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene organizeaza si desfasoara programe de pregatire cu specialistii compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.
(2) Periodicitatea desfasurarii programelor se stabileste de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene in functie de situatia operativa, gradul de incadrare si fluctuatia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta si dinamica schimbarilor legislative.

Art. 2
(1) Programele se desfasoara pe baza structuriicadru elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Modelul structurii-cadru este prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Programele elaborate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene conform art. 2 alin. (1), adaptate la specificul zonei de competenta, se supun spre aprobare prefectului.

Art. 3
Perioadele de desfasurare se stabilesc de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotari cu privire la participarea specialistilor din compartimentele pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

Art. 4
(1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene elibereaza fiecarui participant o adeverinta de absolvire a cursurilor.
(2) Modelul adeverintei este prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
Sefii inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene dispun, in partile ce ii privesc, masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - STRUCTURA-CADRU a programului de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta


I. Tipul programului: pregatire in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta
II. Denumirea ocupatiei: specialist in compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
III. Certificarea pregatirii: adeverinta
IV. Durata cursului: 5 zile a cate 8 ore
a) pregatire teoretica: 2 zile
b) pregatire practica: 3 zile
V. Loc de desfasurare:
1. pregatirea teoretica: sala de conferinte sau alt spatiu adecvat
2. pregatirea practica, dupa caz: gospodarii cetatenesti, unitati de invatamant, unitati de cultura si cult (biserici, camine culturale, case de cultura), unitati medicale (dispensare umane si veterinare), spatii comerciale din zona de competenta si operatori economici din subordinea consiliului local
VI. Numarul de participanti, pe serii de pregatire: 20-25 de persoane (10-12 persoane/lector la activitatile practice)
VII. Modalitati de evaluare a cunostintelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)
VIII. PLAN DE PREGATIRE
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Ziua, ora ¦         Tema/Activitatea         ¦    Cine conduce    ¦  Observatii  ¦
¦crt.¦      ¦                         ¦              ¦         ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                           Ziua I                           ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦8,00-10,00 ¦ Acte normative care reglementeaza activitatea  ¦     Adjunctul     ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦   de prevenire a situatiilor de urgenta    ¦   inspectorului-sef   ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 2. ¦10,00-12,00¦Tipuri de risc specifice la nivelul localitatilor.¦     Adjunctul     ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦  Continutul schemei riscurilor si a Planului  ¦   inspectorului-sef   ¦         ¦
¦  ¦      ¦    de analiza si acoperire a riscurilor    ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 3. ¦12,00-14,00¦    Metodologia executarii controlului    ¦     Adjunctul     ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦          de prevenire          ¦   inspectorului-sef   ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 4. ¦14,00-16,00¦       Pregatire individuala        ¦   Lector de la ISUJ   ¦  Dezbatere   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          Ziua a II-a                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦8,00-10,00 ¦   Organizarea si functionarea serviciilor   ¦Compartimentul de pregatire¦Expunere-dezbatere¦
¦  ¦      ¦   voluntare pentru situatii de urgenta.    ¦a populatiei si coordonare ¦         ¦
¦  ¦      ¦    Forme ale activitatii de prevenire    ¦servicii publice, voluntare¦         ¦
¦  ¦      ¦      desfasurate de catre acestea      ¦  si servicii private  ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 2. ¦10,00-12,00¦ Conceptia si strategia de informare preventiva ¦   Compartimentul    ¦Expunere-dezbatere¦
¦  ¦      ¦ a populatiei in domeniul situatiilor de urgenta. ¦  de informare publica  ¦         ¦
¦  ¦      ¦ Forme si metode de informare publica utilizate ¦              ¦         ¦
¦  ¦      ¦   de serviciile voluntare pentru situatii   ¦              ¦         ¦
¦  ¦      ¦          de urgenta          ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 3. ¦12,00-14,00¦ Prevenirea incendiilor la unitati de invatamant. ¦ Inspector in Serviciul  ¦ Sedinta practica ¦
¦  ¦      ¦  Organizarea unui exercitiu practic privind  ¦ prevenirea incendiilor  ¦         ¦
¦  ¦      ¦   evacuarea din unitatile de invatamant in   ¦              ¦         ¦
¦  ¦      ¦   conditii de siguranta in caz de urgenta   ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 4. ¦14,00-16,00¦       Pregatire individuala        ¦   Lector de la ISUJ   ¦  Dezbatere   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          Ziua a III-a                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦ 8,00-9,00 ¦ Legislatie specifica de protectia mediului la  ¦  Reprezentant Agentia  ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦ distrugerea prin ardere a miristilor si a unor ¦Nationala pentru Protectia ¦         ¦
¦  ¦      ¦    deseuri sau reziduuri combustibile    ¦     Mediului     ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 2. ¦9,00-10,00 ¦  Managementul situatiilor de urgenta in caz  ¦Reprezentant Administratia ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦    de inundatii - manualul primarului    ¦ Nationala "Apele Romane", ¦         ¦
¦  ¦      ¦                         ¦  inspector Serviciul  ¦         ¦
¦  ¦      ¦                         ¦   protectie civila   ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 3. ¦10,00-14,00¦  Prevenirea incendiilor la camine culturale  ¦  Inspector Serviciul  ¦ Sedinta practica ¦
¦  ¦      ¦     si unitati de cult (biserici)      ¦ prevenirea incendiilor  ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 4. ¦14,00-16,00¦    Intocmirea documentelor de control    ¦   Lector de la ISUJ   ¦ Sedinta practica ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          Ziua a IV-a                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦ 8,00-9,00 ¦ Obligatiile consiliului local, ale primarului  ¦  Inspector Serviciul  ¦   Expunere   ¦
¦  ¦      ¦    si celorlalte structuri in domeniul    ¦   protectie civila   ¦         ¦
¦  ¦      ¦       situatiilor de urgenta       ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 2. ¦9,00-11,00 ¦ Prevenirea incendiilor pe timpul transportului, ¦  Inspector Serviciul  ¦ Sedinta practica ¦
¦  ¦      ¦  depozitarii, comercializarii si utilizarii  ¦ prevenirea incendiilor  ¦         ¦
¦  ¦      ¦   buteliilor cu gaze petroliere lichefiate   ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 3. ¦11,00-14,00¦   Prevenirea incendiilor la gospodariile   ¦  Inspector Serviciul  ¦ Sedinta practica ¦
¦  ¦      ¦          cetatenesti          ¦ prevenirea incendiilor  ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 4. ¦14,00-16,00¦    Intocmirea documentelor de control    ¦   Lector de la ISUJ   ¦ Sedinta practica ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                          Ziua a V-a                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦8,00-11,00 ¦       Evaluarea cunostintelor       ¦   Comisie examinare   ¦ Test/dezbatere ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 2. ¦11,00-12,00¦ Concluzii privind organizarea si desfasurarea  ¦   Inspectorul-sef   ¦         ¦
¦  ¦      ¦           cursului           ¦              ¦         ¦
+----+-----------+--------------------------------------------------+---------------------------+------------------¦
¦ 3. ¦12,00-13,00¦ Eliberarea documentelor de finalizare a cursului ¦   Comisie examinare   ¦         ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 2


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
"............................." AL JUDETULUI ................................
Nr. ...................... din ...............................

ADEVERINTA

Domnul/Doamna ............................................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ............., CNP ............................................., specialist in compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al ........................., a urmat cursul de pregatire in domeniul prevenirii situatiilor de urgenta organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "................................." al Judetului .............................., in perioada ..................................... .

Inspector-sef,
............................Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Ordin nr. 420/2011 privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariat
Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010
Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
Ordin nr. 498/2009 privind aprobarea organizarii actiunii de voluntariat in domeniul protectiei consumatorilor
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate, 2007
Statut al personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, 2005
Ordin pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie, ordin nr. 403/2008
Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006
Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Vintila Nicoleta,Filipescu Maria-Oana,Lazar Paula

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: