DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 15/07/2008

Nr. 1.706 - Ministerul Economiei si Finantelor
Nr. 1.889/C - Ministerul Justitiei

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 771 alin. (8), art. 772 si 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si ministrul justitiei emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare prevazute in anexa nr. 1:
a) 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i;
b) 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10;
c) 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10;
d) 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11.

Art. 2
(1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si b) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
(2) Modificarea formularelor prevazute la art. 1 se va realiza prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3
(1) Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal este prevazuta in anexa nr. 3.
(2) Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, este prevazuta in anexa nr. 4.
(3) Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal este prevazuta in anexa nr. 5.

Art. 4
(1) Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 lit. a) in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 6.
(2) Programul de asistenta este pus la dispozitia notarilor publici gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 5
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 7.

Art. 6
Plata si declararea sumelor reprezentand impozit aferent veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin procedura notariala in luna decembrie 2007, precum si plata sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin hotarari judecatoresti, datorat pana la finele lunii decembrie 2007, inclusiv plata sumelor restante la data de 31 decembrie 2007, se efectueaza potrivit procedurii stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 330/1.357/C/2007 privind procedura de incasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Art. 7
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1

+--------------------+                       DECLARATIE INFORMATIVA
¦    SIGLA    ¦           PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE           208
¦Agentia Nationala de¦                       DIN PATRIMONIUL PERSONAL
¦Administrare Fiscala¦
+--------------------+                         +--+    +-----------+
                               Semestrul +--+  Anul +-----------+
[] Declaratie rectificativaSe completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative
A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦               +-----+ +--------------------------------------+                             ¦
¦Cod de identificare fiscala: +-----+ +--------------------------------------+                             ¦
¦            +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦
¦Denumire/Nume, prenume +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦
¦       +-------+      +-------------------+    +---------------------+    +-----+   +-----+    +----+   +---+¦
¦Judet/Sector +-------+ Localitate +-------------------+ Strada +---------------------+ Numar +-----+ Bloc +-----+ Scara +----+ Etaj +---+¦
¦  +-----+      +--------+     +-----------------+   +------------------+    +------------------------------+      ¦
¦Ap. +-----+ Cod postal +--------+ Telefon +-----------------+ Fax +------------------+ E-mail +------------------------------+      ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦              Partile contractante              ¦ Valoarea inscrisa ¦Impozitul pe venitul din transferul¦
¦Nr. +--------------------------------------------------------------------------¦ in documentul de  ¦  proprietatilor imobiliare din  ¦
¦crt.¦ Beneficiar de venit ¦      Cealalta parte contractanta       ¦   transfer    ¦    patrimoniul personal    ¦
¦  +---------------------+----------------------------------------------------+---------------------+-----------------------------------¦
¦  ¦Nume, Prenume¦CNP/NIF¦Nume, Prenume/Denumire¦Cod de identificare fiscala*)¦    - lei -    ¦       - lei -       ¦
+----+-------------+-------+----------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------------------------¦
¦ 0 ¦   1   ¦  2  ¦     3      ¦       4       ¦     5     ¦         6         ¦
+----+-------------+-------+----------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------------------------¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               +---------------------------------------+             +-----------------------+
       Nume, Prenume: +---------------------------------------+  Semnatura si stampila ¦            ¦
               +---------------------------------------+             +-----------------------+
       Functia    +---------------------------------------+
                          +----------------+    +-------------------+
 Loc rezervat organului fiscal  Nr. inregistrare: +----------------+ Data: +-------------------+

___________
*) Se inscrie codul numeric personal/numarul de identificare fiscala pentru persoane fizice sau codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala pentru persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica, dupa caz.
  Numar de operator de date cu caracter personal 1067 
  Cod 14.13.01.13/10i 

+--------------------+
¦    SIGLA    ¦                          DECLARATIE
¦Agentia Nationala de¦        PRIVIND VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL        209
¦Administrare Fiscala¦
+--------------------+                           +-----------+
Declaratie rectificativa []                      Anul +-----------+
Se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificativeA. Date de identificarea contribuabilului
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                     Cod numeric personal/     ¦
¦        Nume         Initiala tatalui          Prenume            Numar de identificare fiscala   ¦
¦+---------------------------------+ +--------------+ +--------------------------------------+ +--------------------------------------+¦
¦+---------------------------------+ +--------------+ +--------------------------------------+ +--------------------------------------+¦
¦       +--------------------+       +-------------------------+     +------------------------+    +----+    +----+¦
¦Judet/Sector +--------------------+ Localitate +-------------------------+ Strada +------------------------+ Numar +----+ Bloc +----+¦
¦   +---+    +---+   +---+       +-------+     +--------------+   +----------------+     +--------------------+¦
¦Scara +---+ Etaj +---+ Ap. +---+ Cod postal +-------+ Telefon +--------------+ Fax +----------------+ E-mail +--------------------+¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
B. Date privind tranzactia imobiliara
1. Numele si prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice carora li se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                             +---------------------+    +-----------------+
2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia nr. +---------------------+ Data +-----------------+
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Emis de +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3. Adresa proprietatii imobiliare instrainate
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

4. Perioada detinerii       [ ] Sub 3 ani, inclusiv  [ ] Peste 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Date privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
                                       +-----------------+
1. Venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal +-----------------+ Lei
D. Date de identificare a reprezentantului fiscal
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦            +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦
¦Nume, prenume/Denumire +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦
¦       +-------------------+       +------------------------+     +------------------------+    +------+    +----+¦
¦Judet/Sector +-------------------+ Localitate +------------------------+ Strada +------------------------+ Numar +------+ Bloc +----+¦
¦   +---+    +---+   +---+       +-------+     +--------------+   +--------------+     +----------------------+¦
¦Scara +---+ Etaj +---+ Ap. +---+ Cod postal +-------+ Telefon +--------------+ Fax +--------------+ E-mail +----------------------+¦
¦              +-------+ +----------------------------------------------+                          ¦
¦Cod de identificare fiscala +-------+ +----------------------------------------------+                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                 Semnatura contribuabil                        Semnatura reprezentant fiscal
   +-------------------+ +-------------------------------+         +-------------------+ +------------------------------+
Data +-------------------+ ¦                ¦       Data +-------------------+ ¦               ¦
              +-------------------------------+                     +------------------------------+
 Loc rezervat organului fiscal              +--------------------------------------+     +-------------------------+
                    Nr. inregistrare +--------------------------------------+   Data +-------------------------+
 

 

  Numar de operator de date cu caracter personal 1067 
  Cod. 14.13.01.13/10 
Ministerul Economiei si Finantelor                                       253
SIGLA Agentia Nationala de Administrare Fiscala                       Nr. inregistrare __________
   Administratia Finantelor Publice _______________________                Data ______________________

                         DECIZIE DE IMPUNERE
          privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
                             +-----------+
                         pe anul +-----------+

Catre:
  Nume ___________________________________________________  Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala:
  Prenume ________________________________________________  _________________________________________________________
Domiciliul: Localitatea ______________ Cod postal _________  In baza art. 771 din Legea nr. 571/2005 privind Codul
Strada _____________________ Numar ___________ Bloc _______  fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Scara ___ Etaj ___ Ap. ___ Judet (sector) _________________  Declaratiei privind veniturile din transferul
                                proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
                                nr. _________ din data __________/Hotararii judecatoresti
                                nr. _______ pronuntata in sedinta din data ___________ de
                                catre ______________________ in dosarul nr. ______ ramasa
                                definitiva si irevocabila ca urmare a _________________*)
                                se stabileste impozitul pe venitul din transferul
                                proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, dupa
                                cum urmeaza:

I. Date privind transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia
Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _________ Data __________________ Emis de ______________________
Adresa proprietatii imobiliare instrainate ___________________________________________________________________________

II. Determinarea impozitului datorat
                                                         - lei -
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                Denumire indicator                 ¦Decizie anterioara¦Decizie curenta¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦1. Baza de impunere**)                               ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦2. Impozit datorat                                 ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦3. Diferente de impozit conform art. 90 alin. (2) ¦a. constatate in plus      ¦                 ¦
¦din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata,+--------------------------------+----------------------------------¦
¦cu modificarile si completarile ulterioare    ¦b. constatate in minus     ¦                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a
veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
Impozitul (rd. 2) in suma de __________ lei se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei.
Pentru impozitul neachitat pana la termenul aratat mai sus, se vor calcula majorari de intarziere.
Diferenta de impozit constatata in plus (rd. 3a) in suma de _________________________ lei se plateste in functie de data
primirii prezentei, astfel:
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 01-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii
   urmatoare;
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii
   urmatoare;
Diferenta constatata in minus (rd. 3b) in suma de ____________________ lei se compenseaza si/sau se restituie, dupa caz,
potrivit prevederilor legale in vigoare.
Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Prezenta reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata, conform legii.

Aprobat:          Verificat:          intocmit:          Am primit un exemplar,
Functie __________________ Functie __________________  Functie __________________  Semnatura contribuabil ___________
Nume, prenume ____________ Nume, prenume ____________  Nume, prenume ____________  Data ____/____/___________________
Data ____/____/___________ Data ____/____/___________  Data ____/____/___________  Nr. si data confirmarii de primire

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦*) Se va mentiona fie hotararea judecatoreasca urmare careia hotararea de fond a ramas definitiva si irevocabila, fie ¦
¦ca a ramas definitiva si irevocabila pentru unul din cazurile reglementate de art. 377, alin. 2, pct. 1 si 2 din Codul¦
¦de procedura civila.                                                 ¦
¦**) La stabilirea bazei de calcul a impozitului datorat se au in vedere informatiile transmise de instantele     ¦
¦judecatoresti, valoarea declarata de contribuabil, valoarea orientativa stabilita prin expertiza Camerei Notarilor  ¦
¦Publici, si alte elemente conform legii, dupa caz.                                  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


 

  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067 
  Cod 14.13.02.13/10 


  Ministerul Economiei si Finantelor                                       254
SIGLA Agentia Nationala de Administrare Fiscala                       Nr. inregistrare __________
   Administratia Finantelor Publice _______________________                Data ______________________

                         DECIZIE DE IMPUNERE
                privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul
                  proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

                             +-----------+
                         pe anul +-----------+

Catre:
  Nume ___________________________________________________  Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala:
  Prenume ________________________________________________  _________________________________________________________
Domiciliul: Localitatea ______________ Cod postal _________  In baza art. 772 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Strada _____________________ Numar ___________ Bloc _______  fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Scara ___ Etaj ___ Ap. ___ Judet (sector) _________________  se stabileste impozitul pe venitul din transferul
                                proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,
                                dupa cum urmeaza:

I. Date privind transferul dreptului de proprietate
Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _________ Data __________________ Emis de ______________________
Adresa proprietatii imobiliare instrainate ___________________________________________________________________________

II. Determinarea impozitului datorat
                                                         - lei -
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                Denumire indicator                 ¦Decizie anterioara¦Decizie curenta¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦1. Baza de impunere                                ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦2. Impozit datorat                                 ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦3. Impozit calculat de notarul public                       ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------------¦
¦4. Diferente de impozit stabilite in plus (rd. 2 - rd. rd. 3)           ¦         ¦        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦
¦5. Diferente de impozit conform art. 90 alin. (2) ¦a. constatate in plus      ¦                 ¦
¦din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata,+--------------------------------+----------------------------------¦
¦cu modificarile si completarile ulterioare    ¦b. constatate in minus     ¦                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Diferenta de impozit stabilita in plus (rd. 4) in suma de ............. lei se plateste in termen de cel mult 50 de zile
de la data comunicarii prezentei. Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorari
de intarziere.
Diferenta de impozit constatata in plus (rd. 5a) in suma de ............. lei se plateste in functie de data comunicarii
prezentei, astfel:
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 01-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii
urmatoare;
  - daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii
urmatoare;
Diferenta constatata in minus (rd. 5b) in suma de ............. lei se compenseaza si/sau se restituie, dupa caz,
potrivit prevederilor legale in vigoare. Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se
depune, in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezinta titlu de creanta si
constituie instiintare de plata, conform legii.

Aprobat:          Verificat:          intocmit:          Am primit un exemplar,
Functie __________________ Functie __________________  Functie __________________  Semnatura contribuabil ___________
Nume, prenume ____________ Nume, prenume ____________  Nume, prenume ____________  Data ____/____/___________________
Data ____/____/___________ Data ____/____/___________  Data ____/____/___________  Nr. si data confirmarii de primire
 


 

  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067 
  Cod 14.13.02.13/11 
Anexa nr. 2


INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 208 "Declaratie informativa privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

Declaratia se completeaza si se depune de catre notarii publici, care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declaratia se depune, dupa cum urmeaza:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
- ori de cate ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
Declaratia se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune semestrial la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial. In declaratie se cuprind toate actele instrumentate in perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial;
- copia se pastreaza de catre notarul public.
In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului, acestea se vor solutiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazuta in anexa nr. 5.
Declaratia va cuprinde tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, supuse impozitarii potrivit legii.
Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
A. Date de identificare a notarului public
Adresa - se inscrie adresa sediului biroului notarial.
Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al notarului public. In cazul in care notarul public are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul "RO".
B. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Col. 1 "Nume, Prenume" - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 "CNP/NIF" - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecarui beneficiar de venit sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Col. 3 "Nume, Prenume/Denumire" - se completeaza pentru fiecare persoana contractanta careia i se transfera dreptul de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entitati), dupa caz.
Col. 4 "Cod de identificare fiscala" - se completeaza pentru fiecare persoana fizica sau juridica (ori alta entitate) contractanta, dupa caz, careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, inscriind-se codul de identificare fiscala.
Codul de identificare fiscala poate fi:
a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin donatie, la completarea declaratiei, in col. 1 si col. 2 se inscriu datele de identificare ale donatarului, iar in col. 3 si col. 4, cele ale donatorului.
In cazul transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin mostenire, in col. 1 si col. 2 se inscriu datele de identificare ale persoanei careia i se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, iar col. 3 si col. 4 nu se completeaza.
Col. 5 "Valoarea inscrisa in documentul de transfer" - se inscrie suma reprezentand valoarea inscrisa in documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.
Col. 6 "Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal calculat si incasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzactie, pe fiecare beneficiar de venit.
In cazul in care exista mai multi coproprietari, impozitul se calculeaza la valoarea detinuta de fiecare coproprietar, iar daca nu sunt precizate cotele se prezuma ca fiecare coproprietar detine o cota egala cu a celorlalti.


INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 209 "Declaratie privind veniturile din
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal",
cod 14.13.01.13/10

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, supuse impozitului pe venit, conform legii.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare din patrimoniul personal depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.
Declaratia se depune la organul fiscal competent, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.
Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
- organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania;
- copia se pastreaza de catre contribuabil.
Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.
A. Date de identificare a contribuabilului
Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
B. Date privind tranzactia imobiliara
1. Numele si prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice carora li se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia - se completeaza numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entitati), dupa caz, carora li s-au transferat dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, conform documentului de transfer.
2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia - se inscriu numarul, data si emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia.
3. Adresa proprietatii imobiliare instrainate - se inscrie adresa completa a proprietatii imobiliare instrainate.
4. Perioada detinerii - se bifeaza casuta corespunzatoare perioadei de detinere a bunului instrainat.
C. Date privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
rd. 1 Venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal - se inscrie suma reprezentand venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazuta in documentul de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii.
D. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre un imputernicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnat de contribuabil.
Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.


Anexa nr. 3 - PROCEDURA privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal


1. Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal incasate prin birourile notarilor publici
a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declara de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.
Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 8 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008, cu completarile ulterioare.
Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal".
Declaratia se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2
b) Pana la data de 25 a fiecarei luni, notarii publici efectueaza plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, incasat in luna precedenta, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza birourile notarilor publici sunt inregistrate fiscal.
Sumele reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, incasate de la notarii publici, se platesc de catre acestia in contul unic, se distribuie si se sting de catre organele fiscale competente in conformitate cu prevederile metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, urmand a fi transferate in contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscala al notarului public.
Codurile IBAN aferente contului 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor
2. Procedura privind plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin alta procedura decat cea notariala sau in cazul rectificarii impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni in calcularea si incasarea sa de catre notarii publici
Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alta procedura decat cea notariala sau ca urmare a rectificarii acestuia, se efectueaza, in numerar sau prin decontare bancara, de catre contribuabili in contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscala (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat in evidenta fiscala.


Anexa nr. 4 - PROCEDURA de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10


1. In situatia in care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face de catre organul fiscal competent.
Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat bunul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.
2. In cazul in care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii se efectueaza prin hotarare judecatoreasca, instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.
Organul fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond transmite hotararea si documentatia aferenta, in termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. In termen de 15 zile de la primirea documentatiei, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat si emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.
In situatia in care instantele judecatoresti nu transmit in termenul legal documentatia prevazuta de lege, organul fiscal competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentatiei prezentate de acesta.
In cazul in care la primirea documentatiei transmise de instantele judecatoresti constata diferente care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
3. In situatia in care transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili in Declaratia privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10.
In termen de 15 zile de la primirea Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.
4. Decizia de impunere se emite in doua exemplare:
- un exemplar se transmite prin posta cu confirmare de primire sau se inmaneaza contribuabilului sub semnatura;
- un exemplar se arhiveaza la dosarul contribuabilului.
5. La calculul impozitului se au in vedere informatiile transmise de instantele judecatoresti, valoarea declarata de contribuabil, valoarea orientativa stabilita prin expertiza Camerei Notarilor Publici si alte elemente conform legii, dupa caz.
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, conform legii.


Anexa nr. 5 - PROCEDURA de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal


1. In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala, notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, comunica organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.
2. Notarii publici comunica in scris organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial urmatoarele:
- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;
- datele de identificare ale partilor contractante (domiciliu, cod numeric personal/numar de identificare fiscala);
- baza de impunere initiala si impozitul calculat si incasat pentru fiecare persoana fizica contribuabil;
- baza de impunere corecta, daca este cazul;
- perioada de detinere a proprietatii imobiliare transferate: pana la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, dupa caz;
- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, pe baza caruia s-a calculat impozitul, certificata de notarul public.
3. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial transmite documentatia, in termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.
4. Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.
In termen de 15 zile de la primirea documentatiei, organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizica care realizeaza venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, calculeaza diferenta de impozit datorat si emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.
5. Decizia de impunere se emite in doua exemplare:
- un exemplar se transmite prin posta cu confirmare de primire sau se inmaneaza contribuabilului persoana fizica, sub semnatura;
- un exemplar se arhiveaza la dosarul contribuabilului.
6. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informatiilor transmise de notarii publici.
Diferentele de impozit stabilite in plus se platesc de contribuabilii persoane fizice in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.


Anexa nr. 6 - INSTRUCTIUNI pentru transmiterea in format electronic a Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i


Declaratia informativa 208 se depune la organul fiscal in format electronic, insotit de formularul listat, semnat si stampilat, conform legii.
Formatul electronic al declaratiei 208 se poate obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.
Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.mfinante.ro
Informatiile din declaratia informativa 208 vor fi transmise intr-un fisier format text ASCII, in care fiecare inregistrare (linie) se termina cu "carriage return" si "line feed". Separatorul dintre campuri va fi virgula.
Fisierul text contine doua tipuri de inregistrari:
  Prima inregistrare va contine informatiile: 
  
1 - codul de identificare fiscala al "Notarului public"          (13 caractere numerice)
2 - anul fiscal                              (4 caractere numerice)
3 - semestrul                               (1 caracter numeric)
4 - total "Valoarea inscrisa in documentul de transfer"          (12 caractere numerice)
5 - total "Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare" (12 caractere numerice)
 
  Urmatoarele inregistrari vor contine informatiile: 
  
1 - cod de identificare fiscala "Beneficiar"                (13 caractere numerice)
2 - cod de identificare fiscala "Cealalta parte contractanta"       (13 caractere numerice)
3 - "Valoarea inscrisa in documentul de transfer"             (12 caractere numerice)
4 - "Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare"    (12 caractere numerice)
5 - camp numeric de rezerva                        (12 caractere numerice)
 
  Numele fisierului text este format astfel: 
  D 208_aaaa_s_nnnnnnnnnnnnn.txt, unde: 
  aaaa - anul inregistrarii venitului (>= 2008) 
  s - semestru 
  nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscala al notarului public 
  Exemplu: 
  Fisierul cu numele D208_2008_1_19.txt (unde aaaa = 2008, s = 1, nnnnnnnnnnnnn = 19) si continutul: 
  - prima inregistrare: 
  2750101000215,2008,1,600000,6000 
  - urmatoarele inregistrari: 
  1750101000215,1531201110669,100000,1000, 
  1541009000213,2750101000712,200000,2000, 
  1671202330779,1621218301008,300000,3000, 
Anexa nr. 7 - Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor prevazute la art. 1 din ordin


I. Formularul 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i
1. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2. Cod: 14.13.01.13/10i
3. Format: A4/t1
4. U/M: seturi
5. Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.
6. Se utilizeaza: la declararea impozitului calculat si incasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit.
7. Se intocmeste in doua exemplare de catre notarul public care autentifica actele de transfer al dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii.
8. Circula: - originalul, insotit de formatul electronic, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial;
- copia la notarul public.
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al notarului public.
II. Formularul 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10
1. Denumire: Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2. Cod: 14.13.01.13/10
3. Format: A4/t1
4. U/M: seturi
5. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la declararea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca.
8. Se intocmeste in doua exemplare de catre contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
9. Circula: - originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la dosarul contribuabilului.
III. Formularul 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10
1. Denumire: Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2. Cod: 14.13.02.13/10
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal in situatia in care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala.
7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.
8. Circula: - un exemplar la organul fiscal competent;
- un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaza: la dosarul contribuabilului.
IV. Formularul 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11
1. Denumire: Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
2. Cod: 14.13.02.13/11
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: la stabilirea de catre organul fiscal competent a diferentelor de impozit datorat de persoanele fizice care realizeaza venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala, notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului.
7. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal competent, astfel:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.
8. Circula: - un exemplar la organul fiscal competent;
- un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaza: la dosarul contribuabilului.Poate fi de interes si:
Legea 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu. Lege nr. 83/2014
Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destina
Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013
OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Roma
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
Legea 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. Lege nr. 28/2012
Legea 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
Buletinul Curtilor de Apel, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: