DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale, a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 10 februarie 2010

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009,
in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,
ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Procedura de supraveghere, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale, a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Procedura de supraveghere, in domeniul de activitate al Ministerului Apararii Nationale, a aplicarii in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania


Art. 1
In sensul prezentei proceduri, Ministerul Apararii Nationale, denumit in continuare MApN, asigura masurile necesare punerii in aplicare a sanctiunilor internationale privind:
a) efectuarea importurilor si exporturilor de produse speciale;
b) cooperarea in domeniul militar.

Art. 2
(1) In cadrul MApN, supravegherea aplicarii sanctiunilor internationale este asigurata prin urmatoarele structuri centrale:
a) Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;
b) Departamentul pentru politica de aparare si planificare;
c) Departamentul pentru armamente;
d) Statul Major General;
e) Directia generala de informatii a apararii.
(2) Potrivit domeniilor de responsabilitate, structurile centrale prevazute la alin. (1) au urmatoarele obligatii privind aplicarea sanctiunilor internationale:
a) urmaresc adoptarea si intrarea in vigoare a documentelor prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, denumita in continuare ordonanta, prin consultarea periodica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a Monitorului Oficial al Romaniei, precum si pe orice alta cale oficiala de informare;
b) asigura, pana la nivel de unitati militare si operatori economici din subordinea sau coordonarea MApN, masurile necesare punerii in aplicare a sanctiunilor internationale;
c) verifica modul in care unitatile militare si operatorii economici din subordinea sau din coordonarea MApN respecta masurile stabilite pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

Art. 3
(1) Coordonarea procesului de supraveghere la nivelul MApN se realizeaza de catre Departamentul pentru armamente.
(2) In situatia in care in procesul de coordonare a supravegherii apar situatii care necesita analiza si interpretare juridica, Departamentul pentru armamente solicita punctul de vedere al Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica.
(3) Organul executiv al Departamentului pentru armamente este Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale.

Art. 4
In procesul de coordonare a supravegherii punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, Departamentul pentru armamente are urmatoarele atributii:
a) asigura schimbul de informatii cu Ministerul Afacerilor Externe si cu celelalte autoritati si institutii care au competente in domeniu;
b) informeaza celelalte structuri centrale si operatorii economici din subordinea sau coordonarea MApN in legatura cu instituirea sanctiunilor internationale, pe baza comunicarilor primite de la Ministerul Afacerilor Externe;
c) centralizeaza datele si informatiile privind masurile stabilite de catre structurile centrale pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si informatiile privind constatarea unor incalcari ale acestora, cazurile aflate in curs de solutionare si orice alte dificultati de aplicare;
d) asigura afisarea pe pagina de internet a MApN Departamentul pentru armamente a actelor internationale prin care s-au instituit si au devenit obligatorii sanctiunile internationale specifice domeniilor de responsabilitate ale MApN;
e) creeaza si gestioneaza baza de date proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniile de competenta ale MApN. Baza de date cuprinde mentiuni referitoare la actul prin care a fost instituita sanctiunea internationala, tipul sanctiunii si masurile dispuse de structurile centrale;
f) primeste cererile pentru intrunirea Consiliului interministerial infiintat conform prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanta, informeaza structurile centrale si armonizeaza punctele de vedere ale acestora, in vederea stabilirii unei pozitii comune a MApN privind problematica supusa dezbaterilor;
g) aproba mandatul consolidat al reprezentantilor MApN care participa la sedintele Consiliului interministerial. Mandatul se semneaza de catre secretarul de stat pentru armamente;
h) notifica Ministerului Afacerilor Externe, ori de cate ori este nevoie, reprezentantii MApN in cadrul Consiliului interministerial. Structurile centrale prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), d) si e) notifica Departamentului pentru armamente numele reprezentantului, datele de contact si tipul autorizatiei de acces la informatii clasificate secrete de stat, al carui nivel de secretizare trebuie sa fie cel putin "strict secret".

Art. 5
(1) Pe baza informarilor transmise de structurile centrale, Departamentul pentru armamente intocmeste rapoartele privind modul in care sunt aplicate sanctiunile internationale in domeniul de responsabilitate al MApN.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) se transmit, pentru informare, astfel:
a) Ministerului Afacerilor Externe, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, in cadrul indeplinirii atributiei prevazute la art. 11 alin. (1) din ordonanta;
b) ministrului apararii nationale, anual sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 6
(1) Ulterior adoptarii unui document prin care sunt instituite sanctiuni internationale, structurile centrale si operatorii economici din subordinea sau coordonarea MApN, care au date si informatii despre persoane ori entitati desemnate, care detin sau au sub control bunuri ori care au date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate, au obligatia de a instiinta Departamentul pentru armamente din momentul in care iau cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea
(2) Departamentul pentru armamente ia in considerare numai acele instiintari care permit identificarea si contactarea autorului acestora.
(3) Departamentul pentru armamente stabileste, dupa consultarea cu celelalte structuri centrale, daca MApN are sau nu calitatea de autoritate competenta in solutionarea instiintarii.
(4) In situatia in care se constata ca instiintarea primita nu face obiectul domeniului de competenta al MApN, Departamentul pentru armamente transmite in termen de 24 de ore instiintarea catre autoritatea competenta. In situatia in care autoritatea competenta nu poate fi identificata, instiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, in calitatea sa de coordonator al Consiliului interministerial.
(5) In situatia in care se constata ca instiintarea primita face obiectul domeniului de competenta al MApN, Departamentul pentru armamente transmite scrisoare de raspuns catre persoana care a facut instiintarea, privind modul de solutionare.

Art. 7
Corespondenta se desfasoara in scris, inclusiv prin fax sau posta electronica, conform termenelor stabilite in functie de situatie, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 8
Pentru asigurarea continuitatii activitatilor si solutionarea cu celeritate a situatiilor impuse de aplicarea prezentei proceduri, rapoartele reprezentantilor structurilor centrale se analizeaza cu prioritate.

Art. 9
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in vederea asigurarii punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, in domeniul lor de responsabilitate, structurile centrale prevazute la art. 2 alin. (1) elaboreaza proceduri interne prin care sa se stabileasca, printre altele, compartimentele si persoanele responsabile, atributiile si masurile care se impun a fi luate.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta 17/2014
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
Legea 161/2011 privind aprobarea OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor con
OUG 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Ordonanta de urgenta nr. 10/2011
OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitat
OUG 128/2011 pentru modificarea si completarea OUG 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. Ordonanta de Urgenta 128/2010
Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei
Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat
Regulament nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
HG 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului interinstitutional, infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale. Hotarare
Legea 293/2009 modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Lege nr. 293/2009
Legea 294/2009 modificarea OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sactiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Lege nr. 294/2009
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Hotararea nr 956/2009
Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal
Lege nr. 217/2009 pentru aprobarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu
Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
85 useri online

Useri autentificati: