DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 22 aprilie 2009

Tinand seama de prevederile art. 44 alin. (5) si (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si structurile teritoriaie ale acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat


Art. 1
(1) Pentru participantii la fondurile de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii, prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de evidenta, denumita in continuare CNPAS, calculeaza cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, denumita in continuare declaratie nominala.
(2) Pentru participantii care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, CNPAS calculeaza cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia de asigurare, respectiv in contractul de asigurare sociala.
(3) Declaratia nominala este documentul depus in conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Declaratia de asigurare este documentul depus in conditiile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contractul de asigurare sociala este documentul incheiat in conformitate cu art. 5 alin. (2) din aceeasi lege.

Art. 2
In orice situatie in care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau a unor sume privind contributiile pentru fondurile de pensii, inclusiv in cazul depunerii unor declaratii rectificative la sistemul public de pensii, CNPAS procedeaza la regularizarea acestora.

Art. 3
Situatiile in care pot fi depuse declaratii rectificative, precum si procedura depunerii acestora sunt prevazute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
In situatia declaratiilor nominale, precum si a celor rectificative pentru care se efectueaza regularizari, CNPAS are obligatia sa prelucreze si sa efectueze viramentele pentru toate informatiile primite si comunicate de casele teritoriale de pensii pana in ultima zi lucratoare a lunii inclusiv.

Art. 5
(1) In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in minus venitul asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale corespunzator unei/unor luni anterioare, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin compensare, respectiv prin diminuarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.
(2) In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in plus venitul asigurat, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin majorarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.

Art. 6
In situatia in care prin depunerea declaratiei rectificative se adauga un nou asigurat, contributia datorata se calculeaza pentru luna pentru care se efectueaza rectificarea, cu conditia ca in acea luna asiguratul sa fi fost inregistrat in Registrul participantilor.

Art. 7
In situatia in care prin depunerea declaratiei rectificative se modifica una sau mai multe dintre datele de identificare ale angajatorului, la virarea contributiilor datorate fondurilor de pensii, pe listele de viramente, participantii inscrisi in declaratia nominala rectificativa vor fi inregistrati atat cu sume pozitive, cat si cu sume negative, corespunzator datelor de identificare, vechi si noi, ale angajatorului.

Art. 8
Contributia totala, cea aferenta lunii de referinta si cea rezultata in urma procesului de regularizare, se vireaza la fondul de pensii la care asiguratul este participant in luna efectuarii viramentului.

Art. 9
(1) Virarea contributiei datorate fondurilor de pensii, in situatia persoanelor care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face numai in situatia in care contributia de asigurari sociale calculata asupra venitului asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala a fost achitata in totalitate pentru luna care face obiectul viramentului catre fondurile de pensii si numai in situatia in care nu exista contributii de asigurari sociale si accesorii restante catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), in situatia in care exista obligatii restante cu titlu de contributie de asigurari sociale sau accesorii ale acestora, casa teritoriala de pensii va proceda in primul rand la efectuarea operatiunii de stingere a creantelor bugetare, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Ulterior efectuarii operatiunii de stingere prevazute la alin. (2), pentru luna/lunile pentru care s-au stins debitele si accesoriile CNPAS procedeaza la calculul si virarea contributiilor catre fondurile de pensii administrate privat, impreuna cu contributiile aferente lunii curente.

Art. 10
(1) CNPAS procedeaza la efectuarea regularizarii contributiilor fondurilor de pensii si in situatia depunerii de catre asigurati a comunicarilor de modificare sau de retragere a declaratiei de asigurare, precum si in cazul incheierii actului aditional la contractul de asigurare sociala.
(2) Situatiile in care pot fi depuse comunicarea de modificare, retragerea declaratiei de asigurare si actul aditional la contractul de asigurare sociala, procedura depunerii/incheierii acestora, precum si formularele aferente sunt prevazute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Regularizarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de CNPAS in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si cele pentru declaratiile rectificative, prevazute in prezenta procedura.

Art. 11
(1) In situatia in care, dupa efectuarea regularizarilor, din rubrica "suma totala virata de CNPAS la fondul de pensii in luna", din recapitulatia anexa la lista de viramente catre un fond de pensii rezulta valoare negativa a contributiei totale datorate acestuia, CNPAS va notifica in scris fondul respectiv, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(2) Virarea acestor sume de catre fondul de pensii se face cu ordin de plata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii, in contul 22.21.03.07 "Contributii la fondul de pensii administrate privat", deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe seama CNPAS.

Art. 12
Ori de cate ori un participant se regaseste in baza de date a sistemului public de pensii ca asigurat al acestuia pe baza a doua tipuri de documente de asigurare (de exemplu, pe baza de declaratie nominala si pe baza de contract de asigurare sociala), la efectuarea viramentelor catre fondurile de pensii fiecare asigurare in parte se trateaza distinct, urmand prevederile prezentei proceduri.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Contractul de concesiune
C#259t#259lina Georgeta Dinu

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: