DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile ministerului apararii, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 01/09/2008

Ministerul Apararii

Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, ministrul apararii emite prezentul ordin.


Capitolul I - Principii generale


Art. 1
(1) Domeniile si conditiile in care unitatile Ministerului Apararii pot angaja si executa, la cerere, prestari de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice sunt stabilite prin prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin nu se aplica structurilor prevazute la art. 53 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii.

Art. 2
(1) Prestarile de servicii reprezinta activitatile desfasurate in folosul sau in interesul unor persoane juridice sau fizice, la cererea acestora.
(2) Angajarea prestarilor de servicii se refera la actiunea de acceptare a efectuarii unor activitati solicitate de persoane juridice sau fizice, in conditii determinate.
(3) Executarea prestarilor de servicii reprezinta indeplinirea tuturor obligatiilor asumate printr-un contract incheiat anterior.

Art. 3
Unitatile militare executa, potrivit specificului acestora, prestari de servicii in domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Comandantii unitatilor militare aproba executarea unor prestari de servicii care necesita participarea efectivelor si/sau tehnicii de valoarea unui pluton/similare, cu informarea ierarhica a esalonului superior, pana la nivelul structurilor centrale din Ministerul Apararii.
(2) Pentru prestarile de servicii care necesita participarea efectivelor si/sau tehnicii care depasesc valoarea unui pluton/similare, aprobarile se dau de catre comandantii urmatoarelor esaloane:
a) pentru efective si/sau tehnica pana la valoarea unei companii/similare - comandantul brigazii/similare;
b) pentru efective si/sau tehnica ce depasesc valoarea unei companii/ similare - comandantul diviziei/similare;
c) pentru tehnica de lupta - tancuri, masini de lupta ale infanteriei, transportoare amfibii blindate, tunuri, armament, munitie de manevra, in vederea participarii la productii cinematografice - ministrul apararii, la propunerea sefului Statului Major General, cu respectarea prevederilor instructiunilor privind activitatea de relatii publice in armata.
(3) In eventualitatea aparitiei unor solicitari de prestari de servicii in domenii care nu sunt prevazute in anexa nr. 1, acestea se solutioneaza cu aprobarea sefului Statului Major General.

Art. 5
Obligatiile legale ale angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca se indeplinesc de beneficiarul serviciilor prestate si de unitatea militara. Modul concret in care se executa activitatile si masurile pe linia securitatii si sanatatii in munca se negociaza si se mentioneaza in contractul de prestari de servicii.

Art. 6
(1) Prestarile de servicii se executa cu personalul si utilajele unitatii, cu conditia ca utilizarea personalului si tehnicii sa nu afecteze misiunile de baza, programul de instruire si pregatire si termenele prevazute pentru operationalizarea unitatilor militare potrivit planurilor aprobate.
(2) Personalul, tehnica, perioada, locul, programul de lucru si alte detalii privind serviciile prestate se consemneaza in ordinul de zi pe unitate.
(3) Tehnica de lupta si materialele de la stocul de mobilizare se folosesc in activitatea de prestari de servicii, cu respectarea stricta a procedurilor si aprobarilor prevazute in reglementarile interne ale Ministerului Apararii privind mobilizarea fortelor Armatei Romaniei.

Art. 7
In procesul de angajare si executare a prestarilor de servicii, persoanele implicate desfasoara activitati in conformitate cu prevederile art. 8-14.


Capitolul II - Angajarea prestarilor de servicii


Art. 8
(1) Pentru a putea beneficia de prestarile de servicii efectuate de unitatile militare ale Ministerului Apararii, persoanele juridice si/sau fizice trebuie sa depuna in scris, la sediul unitatii prestatoare, comanda ferma, cerere sau adresa, dupa caz. Personalul apartinand Ministerului Apararii solicita executarea prestarilor de servicii prin raport personal adresat comandantului unitatii.
(2) Persoanele juridice care solicita prestarea de servicii de catre unitatile militare ale Ministerului Apararii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea falimentului sau lichidarii ori suspendarii activitatii;
b) sa nu fi fost condamnate in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
c) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat;
d) sa prezinte documente care sa ateste legalitatea activitatilor executate, precum si autorizatii sau certificate care se impun a fi detinute pentru executarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 9
Dupa primirea comenzilor privind prestarea de servicii, comandantul unitatii militare numeste prin ordin de zi pe unitate o comisie de negociere.

Art. 10
(1) Comisia de negociere, impreuna cu compartimentele de specialitate din unitatea militara prestatoare, sub coordonarea sefului logisticii/similar, desfasoara urmatoarele activitati:
a) analizeaza comenzile;
b) stabileste posibilitatile si caile de realizare;
c) intocmeste documentatia de executie, daca este cazul;
d) calculeaza costurile prestarii de servicii;
e) stabileste data cand se desfasoara negocierea contractului;
f) negociaza direct cu beneficiarul.
(2) Criteriile care se au in vedere la negociere sunt legate de pretul cel mai avantajos oferit de beneficiarul prestarilor de servicii si de conditiile privind hranirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicala pentru personalul participant si de protectia mediului, securitate si sanatate in munca pe care acesta le ofera.
(3) La sfarsitul negocierii, comisia de negociere incheie un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

Art. 11
(1) Pentru desfasurarea activitatilor referitoare la angajarea si executarea prestarilor de servicii, personalul Ministerului Apararii este obligat sa respecte urmatoarele principii:
a) integritatea, respectiv insusirea de a fi integru, corect si incoruptibil;
b) competenta profesionala, respectiv indeplinirea atributiilor de serviciu cu profesionalism, competenta, impartialitate, aplicand cunostintele, aptitudinile si experienta dobandite;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru angajarea prestarilor de servicii;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a conditiilor pentru angajarea prestarilor de servicii, astfel incat orice beneficiar sa aiba sanse egale de a beneficia de serviciile solicitate;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a beneficiarului;
f) responsabilitatea, respectiv respectarea separarii responsabilitatilor stabilite prin lege pentru diferiti factori implicati in prestarile de servicii si neimpunerea unor actiuni ca urmare a pozitiilor ierarhice ocupate.
(2) Personalul structurilor Ministerului Apararii implicate in angajarea si executarea prestarilor de servicii este obligat sa respecte urmatoarele reguli de conduita:
a) sa considere interesul public mai presus de orice alt interes, in exercitarea atributiilor functionale;
b) sa aplice principiile fundamentale care stau la baza activitatilor referitoare la angajarea si executarea prestarilor de servicii, prevazute la alin. (1);
c) sa fie loiali fata de institutia in care isi desfasoara activitatea;
d) sa actioneze pentru prestarea de servicii de calitate si sa accepte responsabilitatea pentru rezultatele muncii proprii si a celor pentru care este raspunzator;
e) sa cunoasca reglementarile din domeniul prestarilor de servicii si sa manifeste interes pentru respectarea si aplicarea corecta a acestora;
f) sa aplice principiile si metodele de management al riscului in angajarea si executarea prestarilor de servicii;
g) sa actioneze pentru sustinerea onoarei, integritatii si demnitatii;
h) sa exprime opinii intr-o maniera obiectiva si deschisa, numai pe baza unei cunoasteri adecvate;
i) sa manifeste integritate personala, incredere in sine, cinste si respect pentru altii;
j) sa evite afectarea conduitei sau a discernamantului de problemele personale;
k) sa foloseasca priceperea profesionala in interesul institutiei;
l) sa aiba un comportament civilizat pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor de serviciu sau in conexiune cu acestea;
m) sa fie rigurosi, constiinciosi si responsabili in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
n) sa fie obiectivi si impartiali in toate circumstantele exercitiului functiei publice;
o) sa nu se foloseasca de functia lor pentru a obtine avantaje sau beneficii personale;
p) sa nu solicite sau sa nu accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj de la persoanele juridice sau fizice cu care colaboreaza in mod oficial pe parcursul activitatilor referitoare la angajarea si executarea prestarilor de servicii;
q) sa isi administreze interesele private astfel incat sa previna aparitia unui conflict de interese.


Capitolul III - Executarea prestarilor de servicii


Art. 12
Incheierea contractului de prestari de servicii se face dupa finalizarea negocierii pretului pentru prestarea de servicii si aprobarea procesului-verbal respectiv de catre persoanele prevazute la art. 4.

Art. 13
(1) Contractul pentru prestari de servicii se incheie intre Ministerul Apararii, reprezentat de comandantul/seful unitatii militare prestatoare, si persoana juridica sau fizica solicitanta.
(2) La incheierea contractului se utilizeaza modelul prezentat in anexa nr. 3, care contine elemente considerate ca fiind obligatorii, contractul urmand a fi completat cu alte clauze care se considera a fi necesare pentru clarificarea conditiilor de executie a contractului, stabilite prin negociere.
(3) Contractul de prestari de servicii trebuie sa fie obligatoriu avizat juridic si sa obtina viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 14
(1) Contravaloarea serviciilor prestate se stabileste de catre unitatile militare ale Ministerului Apararii care le efectueaza, luandu-se in calcul cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si servicii pe care le implica, avandu-se in vedere valoarea de piata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate.
(2) Pentru activele fixe si materialele de natura obiectelor de inventar, in calculul cheltuielilor indirecte se include si amortizarea/uzura acestora. Contravaloarea se actualizeaza periodic in functie de modificarea unor componente ale pretului. Suma rezultata din calcul constituie valoarea minima pentru negocierea preturilor.
(3) Pentru unitatile militare productive ale Ministerului Apararii, contravaloarea este cea determinata prin calculatii de pret, pe categorii de lucrari, intocmite conform prevederilor instructiunilor privind planificarea, evidenta si raportarea activitatilor de productie din unitatile Ministerului Apararii.
(4) La emiterea facturii fiscale se inscrie, calculeaza, incaseaza si vireaza taxa pe valoarea adaugata - TVA, procentual la valoarea facturii, in cazul platitorilor de TVA. Cota de TVA se vireaza la bugetul de stat impreuna cu celelalte taxe si impozite in conditiile legii.
(5) In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului anual, stabilit conform legislatiei in vigoare, din activitati care indeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile, unitatile militare devin platitoare de TVA in conditiile si la termenele stabilite de prevederile legale in domeniu.

Art. 15
In termen de 3 zile de la incheierea contractului de prestari de servicii, beneficiarul este obligat sa achite in avans 80% din contravaloarea acestuia.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 16
Contravaloarea serviciilor prestate de unitatile militare ale Ministerului Apararii se achita in moneda nationala.

Art. 17
Veniturile proprii realizate din activitatile de prestari de servicii executate in domeniile de activitate stabilite in anexa nr. 1, potrivit aprobarilor prevazute la art. 4, se incaseaza si se utilizeaza in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 18
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 19
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Metodologia privind angajarea si executarea prestarilor de servicii de catre unitatile militare ale Ministerului Apararii Nationale, aprobata prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M. 41/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
*) Ordinul nr. M. 41/2000 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 20
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - LISTA cu domeniile in care unitatile militare din Ministerul Apararii pot presta servicii


1. Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe
2. Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim
3. Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual
4. Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie
5. Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control
6. Servicii de calibrare
7. Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor
8. Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex
9. Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii
10. Servicii de reparare si de intretinere a armelor de foc si a sistemelor de armament
11. Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului
12. Servicii de reparare si de intretinere a instrumentelor muzicale
13. Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare si de transformatoare
14. Servicii de instalare de echipament de distributie si de comanda a energiei electrice
15. Servicii de instalare de echipament mecanic
16. Servicii de instalare de motoare de vehicule
17. Servicii de instalare de motoare de nave
18. Servicii de instalare de motoare de aeronave
19. Servicii de instalare de echipament de masurat, de control, de testare si de navigare
20. Servicii de instalare de echipament comunicatii
21. Servicii de instalare de emitatoare radio
22. Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
23. Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
24. Servicii de instalare de echipament de ridicare si de manipulare, cu exceptia ascensoarelor si a scarilor rulante
25. Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
26. Servicii de instalare de utilaje de constructii
27. Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
28. Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a imbracamintei si a pieii
29. Servicii de instalare de sisteme de armament
30. Servicii de instalare de computere si de echipament de birotica
31. Servicii de instalare de rezervoare
32. Servicii de transport terestru
33. Servicii de automobile blindate
34. Servicii de transport naval
35. Servicii de transport aerian
36. Servicii de transport medical
37. Servicii de transport de arme si munitii
38. Servicii aeriene si servicii conexe
39. Servicii de manipulare si depozitare a incarcaturilor
40. Servicii anexe pentru transportul terestru
41. Servicii anexe pentru transportul naval
42. Servicii anexe pentru transportul aerian
43. Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica
44. Servicii de analiza si de programare de sisteme
45. Servicii de asistenta privind retelele de informatii
46. Servicii de analiza de date
47. Servicii de gestionare a instalatiilor informatice
48. Servicii de asistenta si de consultanta informatica
49. Servicii de retele informatice
50. Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenta
51. Servicii de laborator de cercetare
52. Servicii de cercetare marina
53. Servicii de dezvoltare experimentala
54. Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare
55. Servicii de gestionare a registrelor contabile
56. Servicii de gestionare a salariilor
57. Studiu de fezabilitate
58. Servicii de consultanta in domeniul securitatii
59. Servicii de consultanta tehnica
60. Servicii de inspectare si verificare a constructiilor
61. Servicii de consultanta in telecomunicatii
62. Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor
63. Servicii de expertiza
64. Studii tehnice
65. Servicii de topografie
66. Servicii de analiza la suprafata
67. Servicii de analiza hidrografica
68. Servicii de cartografie
69. Servicii de cadastru
70. Servicii de fotogrammetrie
71. Servicii de asistenta tehnica
72. Servicii de analiza tehnica
73. Servicii de inspectie a utilajelor
74. Servicii de inspectie tehnica a automobilelor
75. Servicii de inspectie tehnica a constructiilor
76. Servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime
77. Servicii de testare a etanseitatii
78. Servicii de inspectie a podurilor
79. Servicii de testare tehnica
80. Servicii de paza
81. Servicii de supraveghere
82. Servicii de patrulare
83. Servicii de fotografie si servicii conexe
84. Servicii de radiografie
85. Servicii de traducere
86. Servicii de interpretariat
87. Servicii de arhivare
88. Servicii de aparare militara
89. Servicii de tiparire de carti
90. Servicii de tiparire de registre
91. Servicii de tiparire de carnete de formulare de comanda
92. Servicii de tiparire de chitantiere
93. Servicii de tiparire de albume pentru mostre sau pentru colectii
94. Servicii de tiparire de clasoare, dosare sau coperti de dosare
95. Servicii de tiparire de carti de vizita
96. Servicii de tiparire de formulare
97. Servicii de tiparire de calendare
98. Servicii conexe tiparirii
99. Servicii de finisare a tipariturilor
100. Servicii de editare
101. Servicii de legare si de finisare
102. Servicii de invatamant superior
103. Servicii de scoli de aviatie
104. Servicii de scoli de marina
105. Servicii de scoli de scafandri
106. Servicii de scoli de schi
107. Servicii de formare specializata
108. Cursuri de informatica
109. Servicii de formare in domeniul mediului
110. Servicii de formare in domeniul securitatii
111. Organizare de cursuri de limbi straine
112. Gestionare a unui centru de invatamant
113. Servicii de sanatate
114. Servicii de recreere, culturale si sportive
115. Servicii de cinematografie si servicii video
116. Servicii de radio si de televiziune
117. Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre
118. Servicii de pirotehnie
119. Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee si alte servicii culturale
120. Servicii privind activitatile sportive
121. Servicii de organizare a evenimentelor sportive
122. Servicii marine


ANEXA Nr. 2


ROMANIA
MINISTERUL APARARII
Unitatea Militara nr. ..............
Aprob
Comandantul/Seful U.M. ...............

PROCES-VERBAL
privind negocierea unor prestari de servicii

- model -
Nr. .............. din .....................

1. Prestarea de servicii negociata ..........................................
2. Prestarea a fost solicitata cu ........................................... nr. ........., din ..............., de catre ................................... (solicitantul prestarii sau reprezentantul negocierii)
3. Comisia de negociere este constituita, in baza OZU nr. ............., din:
a) presedinte: .............................................
b) membri: .............................................. (nume, prenume, calitate)
4. Pretul stabilit initial pentru prestare ..................................
5. Preturile oferite pe parcursul negocierii ................................
6. Prestarea a fost stabilita la pretul de ............................. lei.
7. Termen de executie ..................................................... .
8. Termen de plata ........................................................ .
Presedinte ...................................
Solicitantul prestarii,
....................................
Membri: ...................................... ......................................ANEXA Nr. 3


ROMANIA
MINISTERUL APARARII
Unitatea Militara nr. ....................

CONTRACT PENTRU PRESTARI DE SERVICII

- model -
Nr. .............. din .......................
PARTI CONTRACTANTE

Art. 1
Intre Ministerul Apararii, prin Unitatea Militara nr. ......................, cu sediul in ................................., str. ................................ nr. ........., judetul (sectorul) ................................., cod fiscal nr. .................., telefon .................., fax ............................, cont de virament nr. .................., deschis la ............................................, reprezentata prin comandant/sef ............. si contabil sef ................., in calitate de prestator, si .................................................., cu sediul in str. .................................................. nr. ......................, judetul (sectorul) ................ cod fiscal nr. ..................., telefon ................, fax ..................., cont de virament nr. ..........................., deschis la .............................................., reprezentata prin ......................................................, in calitate de beneficiar, s-a incheiat urmatorul contract:

I. Obiectul contractului

Art. 2
Prestarea de servicii referitoare la .............................. (Se mentioneaza solicitarea cuprinsa in comanda ferma sau in raportul scris.)

II. Obligatiile prestatorului
NOTA: Se mentioneaza, sub forma de articole, obligatiile asumate cu ocazia negocierii contractului.

III. Obligatiile beneficiarului
NOTA: Se mentioneaza, sub forma de articole, obligatiile asumate cu ocazia negocierii contractului, inclusiv cele privind hranirea, echiparea, cazarea, transportul, asistenta medicala pentru personalul participant si de securitate si sanatate in munca, potrivit normelor in vigoare ale Ministerului Apararii.

IV. Termenul de efectuare a prestarii de servicii

Art. x
Prestarea de servicii se realizeaza incepand cu data de ........................ pana la data de ....................., inclusiv.

V. Pretul prestarii de servicii

Art. x
Pretul prestarii de servicii este in valoare de .......................................... .

VI. Modalitati si conditii de plata
NOTA: Se vor mentiona, sub forma de articole, modalitatea, termenul de plata si moneda nationala in care se efectueaza plata.

VII. Receptia prestarilor
NOTA: Se vor mentiona, sub forma de articole, modalitatea de receptie (periodic sau la final), modul de comunicare a deficientelor constatate si de remediere a acestora.

VIII. Raspunderea contractuala
Forta majora

Art. x
Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Art. x
Forta majora absolva partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Art. x
Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii. Forta majora se va notifica si dovedi in termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de autoritatile competente.

Art. x
Indeplinirea contractului se suspenda in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Garantia bancara

Art. x
In termen de 3 zile de la incheierea contractului, beneficiarul va achita 80% din contravaloarea prestatiei, ca avans pentru derularea in bune conditii a acesteia. Plata se va face prin depunerea sumei in contul sau la casieria prestatorului.

IX. Alte clauze

Art. x
Pentru plata cu intarziere a contravalorii prestatiei, beneficiarul datoreaza prestatorului penalitati in cuantum de 0,06 % pentru fiecare zi de intarziere.

Art. x
Prestatorul raspunde direct si nemijlocit de pagubele materiale produse beneficiarului, percepandu-se o penalitate de 0,06 % din valoarea pagubei, pentru fiecare zi de intarziere dupa data notificarii, pana la acoperirea integrala a acesteia.

Art. x
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

Art. x
Unitatea militara poate suspenda sau inceta executarea contractului fara a plati despagubiri sau penalizari in situatia cand, prin ordine ale esaloanelor superioare, este chemata sa indeplineasca activitati de instruire sau misiuni specifice unitatii. In aceasta situatie, unitatea militara va notifica in timp util beneficiarul, precizand daca si cand se continua lucrarea.

Art. x
Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Art. x
Eventualele divergente se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care dupa 15 zile de la invitarea la negocieri partile nu ajung la o intelegere, se vor adresa instantei competente.

Art. x
Prezentul contract, incheiat in doua exemplare, intra in vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil pana la data de ................................ sau data stingerii oricarui posibil litigiu.
          PRESTATOR                   BENEFICIAR
       Comandant/sef,                 Director,
..........................................   ........................................
       Contabil-sef,                 Contabil-sef
,..........................................   ........................................
         Vizat                     Vizat
  Control financiar preventiv propriu      Control financiar preventiv propriu
..........................................   ........................................
        Aviz juridic                 Aviz juridic 


Poate fi de interes si:
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 76/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor. Lege nr. 9/2015
OUG 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 89/2014
Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
Ordin nr. 154/2013 privind stabilirea modalitatilor de asigurare a managementului Programului Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Romaniei
Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013
OUG 69/2013 pentru modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996. Ordonanta de urgenta nr. 69/2013
Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013
Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Revista Romana de Drept International nr. 13/2011
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: