DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ / sportiv[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 29/05/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.678 din 7 mai 2008, in temeiul art. 8 lit. d) si al art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, in temeiul art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului se face pe baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal eliberat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare Agentia.

Art. 2
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document, cu regim special, inseriat, a carui tiparire este asigurata de Agentie.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil si se elibereaza anual.
(3) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1.

Art. 3
Permisul de pescuit recreativ/sportiv atesta calitatea de pescar sportiv.

Art. 4
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv prin asociatiile de pescari sportivi, legal constituite, se face pe baza unui plan de management, elaborat pe o perioada de 5 ani.
(2) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in apele de munte se face prin asociatiile de pescari sportivi, legal constituite, si/sau prin administratorul fondului forestier, proprietate publica a statului, in baza unui plan de management elaborat pe o perioada de 5 ani.
(3) Caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca planul de management si documentele de prezentare sunt prevazute in anexa nr. 2.
(4) Agentia elibereaza permisele de pescuit recreativ/sportiv nominale, in baza solicitarii asociatiilor de pescari sportivi si a administratorului fondului forestier, al caror plan de management a fost aprobat prin decizie a presedintelui Agentiei, pentru zona solicitata.

Art. 5
(1) In cazul nerespectarii conditiilor pe care si le-au asumat prin planul de management, asociatiile de pescari sportivi si administratorul fondului forestier pierd dreptul de a pescui recreativ/sportiv in zona solicitata.
(2) Pierderea dreptului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv se face prin decizie a presedintelui, la propunerea personalului cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei.

Art. 6
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe o anumita zona se face de catre un singur organism, al carui plan de management a fost aprobat de Agentie.
(2) In cazul in care pe un bazin hidrografic pescuitul recreativ/sportiv este practicat de catre mai multe asociatii de pescari sportivi, fiecare pe o anumita zona, acestea au obligatia sa isi coreleze actiunile din planurile de management, impreuna cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, astfel incat ecosistemul respectiv sa fie tratat in mod unitar.
(3) Actiunile specificate in planul de management se vor face in prezenta personalului cu drept de control si inspectie al Agentiei.

Art. 7
(1) Detinatorul permisului de pescuit recreativ/sportiv poate practica pescuitul recreativ/sportiv si in zonele in care asociatiile de pescari sportivi au fost nominalizate, in conditiile stabilite de catre acestea.
(2) In zonele in care nu au fost nominalizate asociatii de pescari sportivi, practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face in baza permisului de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 8
Asociatiile de pescari sportivi care practica pescuitul recreativ/sportiv au obligatia de a sprijini cu persoane angajate si autorizate in conditiile legii personalul Agentiei cu drept de inspectie si control in actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor.

Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 514/2007 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007.

Art. 10
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 11
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1


MODEL DE PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV NOMINAL

Descriere:
Permisul este de tip laminat - plastifiat.
Dimensiunile formatului sunt: lungime = 10 cm, latime = 7 cm.


ANEXA Nr. 2


Planul de management propus de asociatia de pescuit sportiv, pentru zona de pescuit solicitata, trebuie sa contina urmatoarele:
 • datele de identificare si delimitarea zonei de pescuit;
 • masurile si obiectivele de management pentru pescuitul sportiv;
 • datele generale referitoare la fauna piscicola existenta;
 • masurile propuse pentru pastrarea si imbunatatirea conditiilor de mediu;
 • masurile propuse pentru refacerea habitatelor acvatice din zona de pescuit;
 • masurile propuse pentru mentinerea si refacerea populatiilor de pesti;
 • masurile propuse pentru amenajarea de locuri de pescuit sportiv;
 • prezentarea planului de supraveghere si paza a bazinului piscicol natural;
 • regulamentul de pescuit recreativ/sportiv;
 • lista cu personalul propriu angajat, atestat pentru activitatea de paza si control, in conditiile legii.
  Documentele de prezentare a asociatiei de pescuit sportiv:
 • codul de identificare fiscala;
 • sentinta civila de infiintare;
 • statutul;
 • certificatul de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor;
 • bilantul contabil cu viza de la Finantele Publice;
 • istoricul activitatilor desfasurate in ultimii 2 ani.