DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei FitosanitarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119/ 26 februarie 2009

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Avand in vedere prevederile:
 • art.3 pct.20, ale art.5 lit. K) si ale art.8 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • art. 32 din Ordonanta Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura modificat si completat prin art.7 pct.4 din Ordonanta Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar,
 • art.37 din Hotararea Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • art.21 din Ordonanta Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandiriii organismelor de carantina, daunatoare plantelor sau produselor vegetale, in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul ORDIN

  Art. 1
  Se aproba organizarea si functionarea pe teritoriul Romaniei a Politiei Fitosanitare alcatuita din personal specializat din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara, unitatilor fitosanitare si inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala.

  Art. 2
  (1) Politia Fitosanitara controleaza aplicarea si respectarea legislatiei fitosanitare si a regimului de carantina fitosanitara.
  (2) Lista cu personalul specializat din cadrul autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare care poate fi imputernicit sa efectueze controale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, conform prezentului Ordin, este prevazuta in anexa nr.1.
  (3) Personalul specializat al Politiei Fitosanitare din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare si Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei, iar cel din cadrul unitatilor fitosanitare si inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala, numai in cadrul judetelor si respectiv al punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat unde isi desfasoara activitatea.

  Art. 3
  Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale indruma, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a Politiei Fitosanitare de pe teritoriul Romaniei.

  Art. 4
  (1) Pentru contraventiile constatate, personalul Politiei Fitosanitare, imputernicit conform art.2 alin.(2), aplica sanctiuni conform legislatiei in vigoare si, dupa caz, sesizeaza organele de urmarire penala.
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin proces verbal incheiat de catre personalul specializat al Politiei Fitosanitare, conform formularului tip din anexa nr.2.

  Art. 5
  Controlul persoanelor fizice sau juridice, care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor ori plante, produse vegetale si alte obiecte, se face de catre personalul imputernicit conform art.2 alin.(2), in baza unei legitimatii conform modelului prevazut in anexa nr.3.

  Art. 6
  (1) Autovehiculele destinate activitatii de politie fitosanitara din dotarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti vor avea inscriptionat pe partile laterale „POLITIA FITOSANITARA”.
  (2) In cazul imposibilitatii inscriptionarii, autovehiculele cu care se deplaseaza in interes de serviciu personalul din cadrul Politiei Fitosanitare vor avea aplicat vizibil pe parbriz un ecuson cu inscrisul „POLITIA FITOSANITARA”.

  Art. 7
  Anexele 1-3 fac parte din prezentul ordin.

  Art. 8
  (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr.28/2001 privind organizarea Politiei Fitosanitare.


  Anexa nr. 1 - Lista cu personalul din cadrul autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare care poate fi imputernicit sa efectueze controale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni conform prezentului ordin


  1. Agentia Nationala Fitosanitara
 • director;
 • sef serviciu;
 • consilieri cu o vechime de minim 3 ani in protectia plantelor si carantina fitosanitara.

  2. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
 • director;
 • sef de laborator;
 • inspectori si cadre de specialitate cu o vechime de minim 3 ani in protectia plantelor si carantina fitosanitara.

  3. Unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti
 • directori executivi adjuncti;
 • sefi de compartimente;
 • sefi de laboratoare;
 • inspectori si cadre de specialitate cu o vechime de minim 3 ani in protectia plantelor si carantina fitosanitara.

  4. Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala
 • sef inspectorat;
 • inspectori si cadre de specialitate cu o vechime de minim 3 ani in protectia plantelor si carantina fitosanitara.

  5. Eliberarea legitimatiilor de inspectori ai Politiei Fitosanitare pentru personalul de specialitate prevazut la punctul 1 se face de catre ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Aceste legitimatii sunt valabile pe intreg teritoriul Romaniei, fara viza anuala.

  6. Eliberarea legitimatiilor de inspectori ai Politiei Fitosanitare pentru personalul de specialitate prevazut la punctele 2,3 si 4 se face de catre directorul Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu viza anuala.


  ANEXA NR.2


  Formularul tip al procesului verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor de catre inspectorii Politiei Fitosanitare

  MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
  Politia Fitosanitara

  PROCES VERBAL
  de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor

  Nr. .......... din ...................................., localitatea .........................

  Subsemnatul, agent constatator, ..................................................., in calitate de ........................, din cadrul ................................................., nr. legitimatie ............................, constat ca, in ziua de ..........................., la ora ............,
  1. Dl./Dna. ......................................................................................, nascut(a) la data de ..................................., in localitatea ......................, judetul ....................................., domiciliat in localitatea ........................., str. ..........................................., nr. ........., bl. ..........., sc. ....., ap. .........., judetul (sectorul) .............................., cu resedinta in .............................., fiind incadrat in munca la ........................................................................, legitimat cu actul de identitate .............., seria ...................................., numarul ...................., eliberat de ....................................., la data de ..................;
  2. Agentul economic ...................................................................., cu sediul in .............................................................................................., inmatriculat la Registrul Comertului ................................................ sub nr. .................., din .............................., cod fiscal .................................., cont bancar la banca ............................................................................, nr. cont ..............................................

  A CONTRAVENIT NORMELOR LEGALE PRIN .................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................................................................................................ ..............................................................................................................
  Aceste fapte sunt stabilite si sanctionate prin (actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul) ............................................................ ................................................................................................................ .................................................................................................................
  1. In conformitate cu (actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul) ................................................................................................... .................................................................................................................. aplic amenda de ................................(...........................................) lei;
  2. In conformitate cu (actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul) ................................................................................................... .................................................................................................................. aplic amenda de ................................(...........................................) lei;
  3. In conformitate cu (actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul) ................................................................................................... .................................................................................................................. aplic amenda de ................................(...........................................) lei;
  4. In conformitate cu (actul normativ, articolul, alineatul, litera, punctul) ................................................................................................... .................................................................................................................. aplic amenda de ................................(...........................................) lei;
  Contravenientul va plati in total o amenda de ................................... (..................................................................) lei, in termen de 15 zile de la primirea prezentului proces verbal, in contul bugetului de stat – amenzi contraventionale.

  Contravenientul poate plati in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta a prezentului proces verbal de sanctionare, jumatate din minimul amenzii, adica:
  1. .....................................(.....................................................) lei;
  2. .....................................(.....................................................) lei;
  3. .....................................(.....................................................) lei;
  4. .....................................(.....................................................) lei;
  adica in total .............................( ...................................................) lei.
  Chitanta de achitare a sumei se va depune sau trimite recomandat la ........................................................................... din localitatea ...................................str. ....................................., nr. ........., judetul (sectorul) ........................
  In caz de neplata in termenul fixat, suma datorata va fi urmarita conform normelor referitoare la executarea silita.
  Cu drept de plangere in termenul de 15 zile.
  Contravenientul (nu) este de fata (si refuza), (nu poate) sa semneze procesul verbal.
  Contravenientul a obiectat urmatoarele ........................................ ................................................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
  Martor a fost dl./dna. .......................................................... din localitatea ............................................, str. ................................, nr. ..........., bl. ..............., sc. ............., ap. ........, judetul (sectorul) ............... ............, legitimat prin ....................., seria ................., nr. ......................., eliberat de ....................................., la data de ............................... .

  Prezentul proces verbal a fost incheiat in 3 (trei) exemplare: unul s-a predat (se va preda) contravenientului, unul se va transmite al Administratia Financiara ................................................... si unul la Unitatea Fitosanitara ................................................. .

  .......................................... .......................................... .............................
  agent constatator martor contravenient Am primit un exemplar Data .........................

  NOTA: Procesul verbal va fi semnat pe fiecare pagina.
  In textul procesului verbal se vor anula prin barare cuvintele, rubricile sau paragrafele care nu sunt necesare.


  Anexa nr. 3


  Modelul legitimatiei eliberata personalului de specialitate al Politiei Fitosanitare

  Dimensiune : 9 cm x 7,5 cm

  Pagina 1

  MINISTERUL AGRICULTURII,
  PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

  POLITIA FITOSANITARA

  LEGITIMATIA NR. ........................

  FOTO

  Dl./Dna. .................................................
  UNITATEA ..........................................
  Functia .................................................
  C.I./B.I. seria ............... nr. .................
  eliberat de politia .................................
  la data de ...........................................
  Semnatura .............................

  Paginile 2,3,4

  VIZE ANUALE

  Anul ........

  Anul ...........

  Anul .........

  Anul ............

  Paginile 5,6
  In temeiul prevederilor legale in vigoare, posesorul prezentei LEGITIMATII este imputernicit sa controleze:
 • realizarea activitatilor fitosanitare;
 • respectarea regimului produselor de protectie a plantelor;
 • aplicarea masurilor de carantina fitosanitara;
 • respectarea reglementarilor fitosanitare;
 • alte atributii prevazute in legislatia in vigoare.

  In acest sens:
 • are acces permanent, in vederea controlului, pe teritoriul porturilor si debarcaderelor fluviale si maritime, aeroporturilor aviatiei civile, statiilor de cale ferata, pe vasele flotei comerciale, in avioanele aviatiei civile, in vagoanele de marfa si persoane, in autovehicule, in piete, in spatiile de productie, prelucrare si depozitare ale oricarui agent economic care desfoara activitati in legatura cu plante, produse vegetale sau produse de protectie a plantelor, pe culturile tuturor producatorilor agricoli, in pepiniere, livezi si vii, in depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutiilor de cercetari stiintifice, precum si in alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar;
 • este imputernicit sa ridice, cu ocazia controlului fitosanitar, probe de plante, produse vegetale si alte articole reglementate supuse regimului de carantina fitosanitara si produse de protectie a plantelor pentru analize si expertize de laborator, in prezenta factorilor direct implicati;
 • poate cere informatii de la administratia vamilor porturilor, aeroporturilor, statiilor de cale ferata si oficiilor postale asupra marfurilor sosite, aflate in pastrare sau expediate si sa cerceteze documentele axcestor marfuri din punct de vedere fitosanitar.

  Posesorul prezentei legitimatii are competenta de a efectua controale pe raza ........................ .
  In caz de constatare a incalcarii unor prevederi legale, aplica amenzi contraventionale conform legislatiei in vigoare, propune aplicarea de sanctiuni disciplinare, constata existenta raspunderii materiale sau sesizeaza organele de urmarire penala.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Nu este


  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  16 useri online

  Useri autentificati: