DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 03/12/2007

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Serviciul de transport public local trebuie sa asigure cerintele de deplasare a cetatenilor in interiorul comunei, orasului/municipiului sau judetului, in functie de cererea de transport si de capacitatea disponibila.

Art. 2
Modul de organizare si functionare a serviciilor de transport public local de persoane are ca obiective:
a) asigurarea competitiei dintre operatori si deschiderea pietei;
b) cresterea calitatii si eficientei serviciului de transport public local de persoane;
c) asigurarea transparentei in ceea ce priveste delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane si stabilirea tarifelor;
d) cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea continuitatii serviciului de transport public local de persoane.

Art. 3
(1) Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze, prin hotarare, autoritati judetene de transport, prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie in conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista.
(2) Consiliile locale sunt obligate sa infiinteze, prin hotarare, un compartiment sau un serviciu specializat de transport local in subordinea primariei comunei, orasului/municipiului, care reprezinta autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local.
(3) Primaria Municipiului Bucuresti va infiinta prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe aria sa de acoperire administrativ-teritoriala, in cadrul aparatului propriu, Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti.
(4) Autorizarea autoritatilor de transport se face de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu Regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administratiei publice locale atat ca autoritati de autorizare, cat si ca operatori de transport rutier.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, pentru organizarea in comun a transportului public de persoane.


Capitolul II - Servicii de transport public local de persoane


Art. 4
Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au urmatoarele atributii cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale:
a) sa evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerintelor de transport public local, in prezent si pentru o perioada de minimum 5 ani;
b) sa stabileasca traseele principale si secundare, precum si autogarile si statiile publice aferente acestora;
c) sa stabileasca si sa aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si capacitatile de transport necesare;
d) sa stabileasca modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local sau judetean de persoane, dupa caz;
e) sa actualizeze periodic traseele si programele de transport cuprinse in caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora in functie de cerintele de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval;
f) sa organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publica ori privata a localitatilor.

Art. 5
Programele de transport trebuie sa asigure dezvoltarea echilibrata si eficienta, intr-un mediu concurential real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane, stimulandu-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigura grade de poluare scazute.

Art. 6
(1) Accesul autovehiculelor in statiile publice este gratuit si nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier carora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulatie.
(2) Accesul autovehiculelor in autogara este nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier carora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulatie.
(3) Incheierea contractelor intre detinatorii de autogara si operatorii de transport rutier privind accesul in autogara nu poate fi conditionata de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita.

Sectiunea 1 - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze


Art. 7
Programul de transport local prevazut in caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se intocmeste si se aproba de catre autoritatea administratiei publice locale pentru o perioada de maximum 6 ani.

Art. 8
Autoritatile administratiei publice locale elibereaza pentru traseele cuprinse in programul de transport public local de persoane prin curse regulate licente de traseu insotite de caietul de sarcini aferent acestora.

Art. 9
In perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat prin hotarare a consiliului local, astfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu;
b) prin introducerea de noi trasee;
c) prin modificarea numarului de curse de catre autoritatea locala de transport;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulatie;
e) prin introducerea de statii noi;
f) prin eliminarea de statii, la solicitarea operatorului de transport rutier;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit in doua sedinte de atribuire.

Art. 10
(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de catre autoritatile administratiei publice locale pe baza de hotarari de dare in administrare sau de atribuire in gestiune delegata sau prin alte modalitati prevazute de lege.
(2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se intocmeste de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administratiei publice locale ca autoritati de autorizare, pe baza normelor-cadru privind organizarea si derularea delegarii gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
(3) Autoritatile de autorizare pot decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu sau grupe de trasee distincte, in cazul in care traseele cuprinse in programul de transport nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier.

Art. 11
(1) Licenta de traseu insotita de caietul de sarcini aferent acesteia se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, pe baza hotararii consiliului local sau a consiliului judetean de dare in administrare sau a hotararii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fara licitatie, precum si a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate in urma licitatiilor.
(2) Licentele de traseu se elibereaza operatorilor de transport rutier in numarul solicitat de acestia, dar cel putin in numar egal cu numarul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.
(3) Licenta de traseu se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, fara a depasi valabilitatea programului de transport.
(4) Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.
(5) Licenta de traseu este nominala si nu este transmisibila.
(6) Modelul licentei de traseu este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.
(7) Caietul de sarcini aferent licentei de traseu cuprinde:
a) statiile publice, precum si amplasarea acestora;
b) numarul si capacitatea autobuzelor;
c) intervalul de succedare a curselor;
d) ora primei/ultimei plecari de la capetele de traseu;
e) zilele in care se efectueaza transporturile.
(8) Modelul caietului de sarcini aferent licentei de traseu este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 12
In cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local, in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatea administratiei publice locale, precum si in contractul de delegare a gestiunii.

Art. 13
(1) In cazul in care contractul de delegare a gestiunii se reziliaza, licentele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabila de 60 de zile.
(2) In intervalul prevazut la alin. (1) autoritatea administratiei publice locale va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.

Art. 14
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport rutier autoritatii administratiei publice locale, in termen de maximum 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Sectiunea 2 - Serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze


Art. 15
Agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane, denumite in continuare agentii A.R.R., elibereaza pentru traseele cuprinse in programele judetene de transport public local de persoane prin curse regulate licente de traseu insotite de caietul de sarcini, pe baza hotararii comisiei paritare.

Art. 16
Programul de transport judetean prevazut in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se intocmeste si se aproba de catre autoritatea publica judeteana pentru o perioada de 3 ani si se coreleaza cu programele de transport interjudetean, international, feroviar sau naval, dupa caz.

Art. 17
In perioada de valabilitate, programele de transport judetene pot fi actualizate astfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la initiativa autoritatilor administratiei publice judetene si dupa aprobarea prin hotarare a acestora, cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna peste traseele existente;
b) prin introducerea de noi trasee, la initiativa autoritatii administratiei publice judetene si dupa aprobarea prin hotarare a acesteia;
c) prin modificarea numarului de curse de catre autoritatea judeteana de transport, dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulatie de catre autoritatile judetene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;
e) prin introducerea de statii de catre autoritatile judetene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;
f) prin eliminarea de statii de catre autoritatile judetene de transport, dar numai la solicitarea operatorului de transport rutier si dupa aprobarea prin hotarare a consiliului judetean;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit in doua sedinte de atribuire.

Art. 18
(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele inscrise la atribuirea traseelor pentru care au obtinut licente de traseu.
(2) Inlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obtinut licente de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisa numai cu un autovehicul de aceeasi capacitate, care intruneste cel putin acelasi punctaj cu al celui inlocuit, dupa notificarea consiliului judetean.

Art. 19
(1) Traseele cuprinse in programele de transport judetene se atribuie operatorilor de transport rutier, in cadrul unei sedinte de atribuire, de catre comisia paritara.
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul national, pentru fiecare judet, urmand ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritara sa emita o hotarare privind traseele atribuite.
(3) Comisia paritara este formata din 4 reprezentanti ai administratiei publice la nivel judetean si 2 reprezentanti ai agentiei A.R.R. din judetul respectiv.
(4) In vederea desfasurarii sedintei de atribuire, autoritatea judeteana de transport convoaca comisia paritara inainte de data inceperii depunerii solicitarilor.
(5) Comisia paritara se va intruni la sediul autoritatii judetene de transport.

Art. 20
(1) In situatia in care pentru un traseu s-a depus o singura solicitare valabila, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.
(2) In situatia in care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitari de catre mai multi operatori de transport rutier, acestia sunt departajati pe baza de punctaj, traseul fiind atribuit solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj.
(3) Criteriile de evaluare in baza carora se atribuie punctele in cazul traseelor judetene, precum si metodologia de punctare sunt prevazute in Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 174/2007.

Art. 21
(1) Datele la care au loc sedintele de atribuire se vor stabili dupa cum urmeaza:
a) cu 90 de zile inainte de expirarea valabilitatii programului de transport, in vederea atribuirii noilor programe de transport judetene, orasenesti sau municipale;
b) cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii programului de transport judetean, in vederea atribuirii traseelor ramase nesolicitate sau neatribuite la sedintele de atribuire prevazute la lit. a);
c) dupa intrarea in vigoare a programelor de transport judetene, se va organiza trimestrial cate o sedinta de atribuire pentru traseele cuprinse in programele de transport ramase nesolicitate sau neatribuite;
d) pentru un traseu cuprins in programele de transport judetene la care a renuntat un operator de transport rutier sau in cazul in care masura retragerii licentei de traseu a ramas definitiva, se va organiza o sedinta de atribuire in termen de 15 zile de la afisarea traseelor respective pe site-ul autoritatilor judetene de transport;
e) pentru un traseu nou-introdus in programul de transport judetean, cursele se vor atribui in cadrul unor sedinte de atribuire organizate cu 60 de zile inainte de implinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrarii in vigoare a programului de transport judetean.
(2) Lista traseelor care au fost atribuite in cadrul fiecarei sedinte va fi facuta publica de catre autoritatea judeteana de transport, pe site-ul acesteia, precum si prin afisare la sediul acesteia, comunicand in scris agentiei A.R.R. din judetul respectiv data afisarii.
(3) Lista traseelor ramase nesolicitate sau neatribuite se va afisa pe site-ul autoritatilor judetene de transport, precum si la sediul acestora, cu 20 de zile inainte de data urmatoarei sedinte de atribuire.
(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate optiunile, in format electronic, in vederea atribuirii traseelor cuprinse in programele de transport judetene, in intervalul de 6 zile cuprins intre a 15-a zi si a 10-a zi inclusiv, inainte de data la care se desfasoara sedinta de atribuire respectiva.

Art. 22
Optiunile depuse in format electronic de operatorii de transport rutier vor fi respinse in urmatoarele cazuri:
a) au fost depasite termenele de depunere a optiunilor;
b) operatorul de transport rutier nu detine vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru care a depus optiuni;
c) operatorul de transport rutier nu detine toate vehiculele inmatriculate in judetul respectiv, cu exceptia autovehiculelor detinute in leasing;
d) operatorul de transport rutier nu detine copii conforme ale licentei de transport, valabile la data depunerii optiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus optiuni;
e) traseele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate, din cauza suprapunerii graficelor de circulatie aferente, in cazul traseelor judetene;
f) graficele de circulatie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus optiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa si locul de plecare in urmatoarea cursa, cu o viteza de deplasare de 50 km/ora, se depaseste ora de plecare in urmatoarea cursa.

Art. 23
(1) Licentele de traseu se elibereaza operatorilor de transport rutier in numarul solicitat de acestia, dar cel putin in numar egal cu numarul de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.
(2) Modelul licentei de traseu este prevazut in anexa nr. 8 la Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Caietul de sarcini aferent licentei de traseu cuprinde:
a) statiile publice, precum si distantele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele in care se efectueaza transporturile.
(4) Modelul Caietului de sarcini aferent licentei de traseu este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme.

Art. 24
In cazul in care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit un traseu nu se prezinta la agentia A.R.R. in vederea solicitarii eliberarii licentei de traseu, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii comisiei paritare, traseul va fi disponibil la urmatoarea sedinta de atribuire.

Art. 25
(1) Licenta de traseu se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, fara a depasi valabilitatea programului de transport judetean.
(2) Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare, in cel mult 15 zile de la data solicitarii prevazute la art. 24. In cazul neprezentarii documentelor de plata, traseul va fi disponibil la urmatoarea sedinta de atribuire.
(3) Licenta de traseu este nominala si nu este transmisibila.

Art. 26
In cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice la nivel judetean.

Art. 27
Renuntarea la licenta de traseu se poate face la cererea expresa a operatorului de transport rutier, care va fi depusa la agentia A.R.R. emitenta, precum si la autoritatile administratiei publice la nivel judetean, cu 60 de zile inainte de data incetarii efectuarii traseului. Dupa expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licenta de traseu la agentia A.R.R. emitenta.

Art. 28
(1) Retragerea licentei de traseu se face de catre agentia A.R.R. emitenta in urmatoarele cazuri:
a) cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) in cazul savarsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dupa cum urmeaza:
(i) cand licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii eronate;
(ii) cand operatorul de transport rutier, detinator al licentei de traseu, a incredintat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu;
c) in cazul savarsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, dupa cum urmeaza:
(i) in cazul transportului judetean, cand operatorul de transport rutier a efectuat mai putin de 95% din totalul curselor prevazute in graficul de circulatie al licentei de traseu a se efectua intr-o luna calendaristica;
(ii) cand operatorul de transport rutier a inlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fara respectarea prevederilor art. 18 alin. (2);
d) la incetarea activitatii operatorului de transport rutier;
e) la retragerea licentei de transport.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c), retragerea licentei de traseu se face in baza solicitarii motivate a administratiei publice judetene.

Art. 29
(1) In cazul retragerii licentei de traseu, operatorul de transport rutier va fi instiintat de agentia A.R.R. emitenta, fiind obligat sa efectueze serviciul de transport pe o perioada de 60 de zile de la data instiintarii.
(2) Dupa retragerea licentei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit in cadrul urmatoarei sedinte de atribuire prevazute la art. 21 alin. (1) lit. d).
(3) In cazul in care operatorul de transport rutier a renuntat la licenta de traseu pe un traseu, conform art. 27, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport in vigoare.
(4) In cazul in care operatorului de transport rutier i s-a retras licenta de traseu pe un traseu, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire a traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport in vigoare.

Art. 30
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport rutier agentiei A.R.R. emitente, in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Sectiunea 3 - Serviciul de transport public local si judetean de persoane prin curse regulate speciale


Art. 31
(1) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se efectueaza de operatorii de transport rutier in baza licentei de traseu eliberate de autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativa se afla traseul respectiv.
(2) Transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale se efectueaza de operatorii de transport rutier in baza licentei de traseu eliberate de autoritatile administratiei publice de la nivel judetean in a caror raza administrativa se afla traseul respectiv, cu avizul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Art. 32
Transportul public local si judetean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de invatamant, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt angajati sau pentru transportul angajatilor unui operator economic la si de la locul de munca.

Art. 33
(1) In vederea obtinerii unei licente de traseu pentru un serviciu de transport public, local sau judetean, dupa caz, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau la autoritatile administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz, un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licentei de transport, intr-un numar egal cu cel al vehiculelor prezentate in lista;
d) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv cu programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta persoanele pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;
e) contractul/contractele incheiat/incheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport, vizat de beneficiar.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) lit. e) se va incheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putandu-se executa pentru mai multi beneficiari, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) graficul de circulatie propus este identic pentru toti beneficiarii transportului si este aprobat de toti beneficiarii transportului;
b) programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb este identic pentru toti beneficiarii transportului;
c) beneficiarii transportului isi desfasoara activitatea in acelasi perimetru sau intr-un perimetru invecinat si sunt in relatii comerciale directe ori indirecte, care justifica necesitatea corelarii si optimizarii transportului angajatilor;
d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectueaza traseul permite transportul angajatilor nominalizati de toti beneficiarii transportului.

Art. 34
In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale ori judetene, dupa caz, analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru efectuarea transportului public local sau judetean de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, sa dispuna eliberarea licentei de traseu sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.

Art. 35
(1) Licenta de traseu se elibereaza operatorului de transport rutier intr-un numar egal cu numarul de vehicule necesare efectuarii traseului, dupa prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale ori judetene, dupa caz, pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate.
(2) Statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate, in cazul transportului local sau judetean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decat statiile publice si trebuie sa asigure conditii minime de siguranta pentru persoanele transportate.
(3) Licenta de traseu se elibereaza pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului incheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
(4) Modelul licentei de traseu este prevazut in anexele nr. 1 si 4 la prezentele norme.
(5) Licenta de traseu este insotita pe toata durata efectuarii transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, in original.
(6) Caietul de sarcini aferent licentei de traseu cuprinde:
a) statiile, altele decat statiile publice, precum si distantele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele in care se efectueaza transporturile;
d) capacitatea autovehiculului care efectueaza transportul.
(7) Modelul caietului de sarcini al licentei de traseu este prevazut in anexele nr. 5 si 6 la prezentele norme.
(8) Licenta de traseu este nominala si nu este transmisibila.

Art. 36
Compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, dupa caz, vor respinge dosarul depus in vederea obtinerii unei licente de traseu in urmatoarele conditii:
a) daca solicitantul nu dispune de numarul de vehicule sau de copii conforme ale licentei de transport, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;
b) daca un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari, cu exceptia situatiei prevazute la art. 33 alin. (2) lit. a-d, precum si daca vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale caror grafice de circulatie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.

Art. 37
Retragerea licentei de traseu se face de catre compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale ori judetene, dupa caz, in urmatoarele cazuri:
a) cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) in cazul savarsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licentei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea transportului public local;
c) la incetarea activitatii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licentei de transport.

Art. 38
In cazul transportului local sau judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre serviciile sau compartimentele de transport din comune, orase si municipii sau de autoritatile judetene, dupa caz.

Art. 39
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica administratiei publice locale ori judetene, dupa caz, de catre operatorul de transport rutier, in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Sectiunea 4 - Serviciul de transport cu autoturisme in regim de taxi si de transport cu autoturisme in regim de inchiriere


Art. 40
Serviciul de transport cu autoturisme in regim de taxi si de transport cu autoturisme in regim de inchiriere este reglementat prin Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, astfel cu a fost modificata si completata prin Legea nr. 265/2007.

Sectiunea 5 - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie si troleibuze


Art. 41
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie si troleibuze se efectueaza de catre transportatori autorizati pe baza hotararii autoritatilor administratiei publice locale de dare in administrare a serviciilor respective.

Art. 42
In cazul transportului public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaiul si troleibuzul, transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice locale.

Sectiunea 6 - Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual


Art. 43
Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual se efectueaza de catre transportatori autorizati pe baza autorizatiei de transport si a copiei conforme a acesteia, eliberate de catre autoritatile administratiei publice locale.

Art. 44
In cazul transportului public local de marfuri in regim contractual transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatea administratiei publice locale.

Sectiunea 7 - Alte servicii de transport public local


Serviciul de transport public local de persoane pe cablu

Art. 45
Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se efectueaza de catre transportatori autorizati pe baza programelor de transport intocmite de acestia, aprobate prin hotarare a consiliului local sau judetean, in a carui raza de autoritate se gaseste statia de plecare.

Art. 46
In cazul transportului public local de persoane pe cablu, transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau de autoritatile administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz.

Serviciul de transport public local de marfuri cu tractoare cu remorci

Art. 47
Serviciul de transport public local de marfuri cu tractoare cu remorci se efectueaza de catre transportatori autorizati pe baza autorizatiei de transport si a copiei conforme a acesteia, eliberate de catre autoritatile administratiei publice locale.

Art. 48
In cazul transportului public local de marfuri cu tractoare cu remorci, transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice locale.

Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Art. 49
Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se efectueaza de catre transportatori autorizati pe baza autorizatiei de transport si a copiei conforme a acesteia, eliberate de catre autoritatile administratiei publice locale.

Art. 50
In cazul transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice locale.

Serviciul de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare

Art. 51
(1) Serviciul de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare poate fi asigurat prin servicii de transport public in sistem concurential sau prin servicii de transport public subventionat, in zonele stabilite de lege.
(2) Serviciul de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare se poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate sau prin servicii de transport ocazionale.

Art. 52
Serviciul de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare prin curse regulate se efectueaza pe baza programului de transport public de persoane intocmit de autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau de autoritatile administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz.

Art. 53
In cazul transportului public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare, transportatorul autorizat trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau de autoritatile administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz.


Capitolul III - Administrarea serviciilor de transport public local


Art. 54
Serviciile de transport public local se pot atribui prin:
a) gestiune directa, care se realizeaza prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind atribuirea si darea in administrare a serviciului;
b) gestiune delegata, care se realizeaza prin concesionare de catre autoritatea administratiei publice locale, in baza unui contract de delegare a gestiunii.

Art. 55
Autoritatile administratiei publice locale au fata de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati obligatiile prevazute de Legea nr. 92/2007, precum si de contractele de atribuire a gestiunii.

Art. 56
Autoritatile administratiei publice locale pot sa acorde operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat, in cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajarile necesare exploatarii mijloacelor de transport (statii de intretinere, salubrizare, spatii de parcare, capete de linii etc.).

Art. 57
Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulatie infrastructura publica (strazi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.) si instalatiile auxiliare aferente acesteia.

Art. 58
Pe durata contractului de dare in administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite. In cazul in care pe acelasi traseu vor opera si alti operatori de transport rutier/transportatori autorizati, fara ca aceasta situatie sa fi fost prevazuta in contractul initial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sa solicite daune-interese de la autoritatea publica locala care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, in situatia in care acesta opereaza fara aprobare.

Art. 59
In conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protectiei sociale si tinand seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, autoritatile administratiei publice locale pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea si dezvoltarea retelelor de transport public local de persoane, infrastructura si vehicule, prin urmatoarele mijloace:
a) diferenta de tarif pentru protectia sociala;
b) alocatie bugetara pentru cheltuieli de capital;
c) garantii pentru credite interne si externe.

Art. 60
In cazul in care autoritatile administratiei publice locale acorda subventii, neprimirea diferentei de tarif si/sau a alocatiei bugetare stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, in cuantumurile si la termenele prevazute, da dreptul operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat sa ceara renegocierea unor prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzata de autoritatea publica locala fara un motiv intemeiat.

Art. 61
Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele (lei/calatori x km) stabilite prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, calculate in conformitate cu normele-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor, elaborate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in baza art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 92/2007.

Art. 62
In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, cu informarea si aprobarea autoritatilor administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau a autoritatilor administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz, modificari temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera.

Art. 63
In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier va edita, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii sau cu autoritatile administratiei publice de la nivel judetean, dupa caz, harti si pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate si speciale, va afisa in fiecare statie orele de circulatie a mijloacelor de transport rutier care trec prin statia respectiva.

Art. 64
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa informeze operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore inainte, in legatura cu efectuarea unor lucrari la infrastructura rutiera pe traseele cuprinse in programele de transport, deservite de acesta.

Art. 65
Autoritatile administratiei publice locale asigura starea tehnica corespunzatoare a carosabilului de pe intreaga retea de trasee cuprinse in programele de transport, a trotuarelor din zona statiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori, semnalizarea rutiera, iluminarea zonelor statiilor si a trecerilor de pietoni.

Art. 66
Autoritatile administratiei publice locale si/sau operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, dupa caz, vor asigura tiparirea, distributia, precum si vanzarea legitimatiilor de calatorie.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 67
Licentele de traseu valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 92/2007 isi mentin valabilitatea pana la expirarea acestora.

Art. 68
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, valabil incheiate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 92/2007, isi produc efectele pana la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenele prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007.

Art. 69
(1) In situatia in care serviciul de transport public local se executa de catre un operator de transport rutier fara a avea un contract de delegare a gestiunii valabil, acest serviciu se poate executa pana la data de 31 decembrie 2007.
(2) Dupa termenul prevazut la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa incheie un contract de delegare a gestiunii in conditiile prevederilor legale in vigoare.

Art. 70
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.


ANEXA Nr. 1 la norme
  Model de imprimat - Format A4 hartie verde cu fond stema Romaniei (fata) 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----+                                    ¦
¦¦ RO ¦                ROMÂNIA                 ¦
¦+----+                                    ¦
¦         PRIMARIA ...................................         ¦
¦                                       ¦
¦               LICENTA DE TRASEU                ¦
¦             Seria ..... Nr. ............             ¦
¦                                       ¦
¦     Servicii de transport public local de persoane prin curse      ¦
¦        .............................................1)        ¦
¦                                       ¦
¦  Prezenta licenta de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: ¦
¦............................................................................. ¦
¦............................................................................. ¦
¦............................................................................. ¦
¦                                       ¦
¦  Valabila de la data de ................ pana la data de .............   ¦
¦                                       ¦
¦  Eliberata in baza Licentei de transport seria ...... nr. ............   ¦
¦                                       ¦
¦                                Emitent:   ¦
¦                         Primaria ....................¦
¦                                       ¦
¦  Data eliberarii ................                      ¦
¦                                       ¦
¦                           Semnatura si stampila  ¦
¦                          ..........................¦
¦                                       ¦
¦  Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local  ¦
¦de persoane pe traseul mentionat pe verso numai cu autovehicule avand     ¦
¦capacitatea mentionata in caietul de sarcini anexat si in conformitate cu   ¦
¦acesta.                                    ¦
¦___________                                  ¦
¦  1) Se va inscrie "regulate" sau "regulate speciale", dupa caz.       ¦
¦                                       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                     (verso)
 Traseul:
+------------------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
            Seria ......... Nr. .............
 ANEXA Nr. 2 la norme
PRIMARIA ............................        Operatorul de transport rutier/
                            Transportatorul autorizat
                           ................................
 

  CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria .......... Nr. ............1) 


  Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate 
A. Denumirea traseului .........................................................
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Linia/Lungimea¦  Nr.  ¦          Denumirea statiei          ¦
¦ traseului  ¦de statie¦                            ¦
+--------------+---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
¦       +---------+--------------------------------------------------------¦
+--------------+------------------------------------------------------------------¦
¦       ¦Intervalul de ¦        ¦      ¦Plecari de la capetele¦
¦Zilele in care¦ succedare a ¦Nr. mijloacelor¦Capacitatea ¦   de traseu    ¦
¦  circula  ¦  curselor  ¦ de transport ¦(nr. locuri)+----------------------¦
¦       ¦       ¦        ¦      ¦ Prima  ¦ Ultima  ¦
+--------------+--------------+---------------+------------+----------+-----------¦
+--------------+--------------+---------------+------------+----------+-----------¦
+--------------+--------------+---------------+------------+----------+-----------¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
  B. Amenajarile si dotarile autovehiculului .....................................
  ................................................................................
  ................................................................................
Operatorul de transport/Transportatorul autorizat,       Primaria
 ................................................   .............................
       (semnatura si stampila)           (semnatura si stampila)
 

  ___________ 
  1) Se inscriu seria si numarul licentei pentru traseu. 
ANEXA Nr. 3 la norme
  (fata) 
     MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNA - A.R.R.
Operatorul de transport rutier Agentia A.R.R. 
................     ............................................ 

 

  CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria .......... Nr. ...............1) 


  Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate 
  ___________ 
  1) Se inscriu seria si numarul licentei pentru traseu. 
    A. Denumirea traseului ....................................
+------------------------------------------------------------------------------+
¦   DUS   ¦  ¦         ¦             ¦  INTORS  ¦
+--------------+----+-----------------+-------------------------+--------------¦
¦Ora de plecare¦  ¦         ¦             ¦Ora de plecare¦
+--------------¦ km ¦ Nr. de statie ¦  Denumirea statiei  +--------------¦
¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦  ¦         ¦             ¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    Emitent,
                  (verso)
  B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini:
  1. Zilele in care circula:
  2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de inmatriculare:
  3. Amenajarile si dotarile autovehiculului:
  4. Numarul de soferi necesar:
  C. Contracte pentru utilizarea autogarilor/statiilor:
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Autogara (statia)     Nr./Data contractului  Valabil pana la
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
   Operatorul de transport rutier,          Seful agentiei A.R.R.,
   ..............................         ............................
     (semnatura si stampila)           (semnatura si stampila)
  Data emiterii ........................ ANEXA Nr. 4 la norme
  Model de imprimat - Format A4 hartie orange cu fond stema Romaniei (fata) 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----+                                    ¦
¦¦ RO ¦                ROMÂNIA                 ¦
¦+----+                                    ¦
¦         CONSILIUL JUDETEAN .........................         ¦
¦                                       ¦
¦               LICENTA DE TRASEU                ¦
¦             Seria ..... Nr. ............             ¦
¦                                       ¦
¦     Servicii de transport public judetean de persoane prin curse     ¦
¦               regulate speciale                ¦
¦                                       ¦
¦  Prezenta licenta de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: ¦
¦............................................................................. ¦
¦............................................................................. ¦
¦............................................................................. ¦
¦                                       ¦
¦  Valabila de la data de ................ pana la data de .............   ¦
¦                                       ¦
¦  Eliberata in baza Licentei de transport seria ...... nr. ............   ¦
¦                                       ¦
¦                                 Emitent:   ¦
¦                     Consiliul Judetean ..................¦
¦                                       ¦
¦  Data eliberarii ................                      ¦
¦                                       ¦
¦                           Semnatura si stampila  ¦
¦                          ..........................¦
¦                                       ¦
¦ Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport judetean ¦
¦de persoane prin curse regulate speciale pe traseul mentionat pe verso numai ¦
¦cu autovehicule avand capacitatea mentionata in caietul de sarcini anexat si ¦
¦in conformitate cu acesta.                          ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                     (verso)
 Traseul:
+------------------------------------------------------------------------------+
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
¦                                       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
            Seria ......... Nr. ............. 
ANEXA Nr. 5 la norme
  PRIMARIA ............................     Operatorul de transport rutier/
                         Transportatorul autorizat
                       ..................................
 

 

  CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria .......... Nr. ...............1) 


  Servicii de transport public local de persoane
prin curse regulate speciale 
  ___________ 
  1) Se inscriu seria si numarul licentei pentru traseu. 
    A. Denumirea traseului ....................................
+------------------------------------------------------------------------------+
¦   DUS   ¦  ¦         ¦             ¦  INTORS  ¦
+--------------+----+-----------------+-------------------------+--------------¦
¦Ora de plecare¦  ¦         ¦             ¦Ora de plecare¦
+--------------¦ km ¦ Nr. de statie ¦  Denumirea statiei  +--------------¦
¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦  ¦         ¦             ¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini:
  1. Zilele in care circula: .........................
  2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de inmatriculare:
  3. Amenajarile si dotarile autovehiculului:
  4. Numarul de soferi necesar:
Operatorul de transport/Transportatorul autorizat,       Primaria
 .............................................     .......................
       (semnatura si stampila)           (semnatura si stampila)ANEXA Nr. 6 la norme
  (fata) 
      Consiliul Judetean           Operatorul de transport rutier
..................................      ..................................
 

 

  CAIET DE SARCINI AL LICENTEI DE TRASEU
Seria .......... Nr. ...............1) 


  Servicii de transport public judetean de persoane
prin curse regulate speciale 
  ___________ 
  1) Se inscriu seria si numarul licentei pentru traseu. 
    A. Denumirea traseului ....................................
+------------------------------------------------------------------------------+
¦   DUS   ¦  ¦         ¦             ¦  INTORS  ¦
+--------------+----+-----------------+-------------------------+--------------¦
¦Ora de plecare¦  ¦         ¦             ¦Ora de plecare¦
+--------------¦ km ¦ Nr. de statie ¦  Denumirea statiei  +--------------¦
¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦  ¦         ¦             ¦C1 ¦C2¦C3¦C(n)¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+---+--+--+----+----+-----------------+-------------------------+---+--+--+----¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    Emitent,
                  (verso)
  B. Conditii pentru asigurarea caietului de sarcini:
  1. Zilele in care circula:
  2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de inmatriculare:
  3. Amenajarile si dotarile autovehiculului:
  4. Numarul de soferi necesar:
  C. Contracte pentru utilizarea autogarilor/statiilor:
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Autogara (statia)     Nr./Data contractului  Valabil pana la
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
   Operatorul de transport rutier,             Emitent,
   ..............................         ............................
     (semnatura si stampila)           (semnatura si stampila)
  
Data emiterii
........................ 
 


Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ordin nr. 353/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 03/12/2007
Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) si ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


Poate fi de interes si:
Ordonanta nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, ordin nr. 207/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007
Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordonanta nr. 107/1999, republicata in 2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, legea nr. 290/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, legea 304/2007
Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ordin nr. 972/2007
Legea serviciilor de transport public local, 92/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, oug nr. 153/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, legea nr. 265/2007
Ordin pentru introducerea masurilor de intarire a securitatii portuare, Ordin nr. 290/2007
Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, o
Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, legea nr. 333/2007
Ordonanta de urgenta privind transporturile rutiere, oug nr. 109/2005
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, lege nr. 42/2008
Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane
Ordin nr. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operatiilor intrunite


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: