DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2029/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 17/02/2009

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor raspunde de incasarea si gestionarea sumelor prevazute la art. 1, conform legii.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - NORME METODOLOGICE privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de AutorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea modalitatii de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, denumit in continuare ORDA.

Art. 2
ORDA efectueaza contra cost urmatoarele operatiuni:
a) inregistrarea si inscrierea in registrele nationale specifice organizate si administrate de ORDA si eliberarea marcajelor holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;
b) efectuarea de constatari tehnico-stiintifice si expertize cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;
c) organizarea programelor de instruire.


Capitolul II - Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru inregistrarea si inscrierea in registrele nationale specifice organizatesi administrate de ORDA


Art. 3
Sumele datorate potrivit tarifelor pentru operatiunile efectuate contra cost se calculeaza pentru fiecare cerere depusa la ORDA.

Art. 4
(1) Pentru inregistrarea unui operator economic in registrele sau in alte evidente nationale administrate de ORDA, suma datorata potrivit tarifelor se calculeaza dupa cum urmeaza:

S = Na x Ta + Np x Tp + Ns x Ts + Ne x Te,

unde:
a) S = suma datorata potrivit tarifelor stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
b) Na = numarul de activitati solicitate a fi inscrise in registrele nationale administrate de ORDA, respectiv: producere, import, multiplicare, intermediere servicii de multiplicare, distribuire, comercializare, inchiriere, producere si/sau import de aparate si/sau suporturi pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata;
c) Ta = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea de activitati; acesta poate fi diferit in functie de registrul pentru care se solicita inregistrarea;
d) Np = numarul de puncte de lucru solicitate a fi inscrise;
e) Tp = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui punct de lucru;
f) Ns = numarul spatiilor de depozitare solicitate a fi inscrise;
g) Ts = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui spatiu de depozitare;
h) Ne = echipamentele de multiplicare industriale din categoria celor prevazute de lege pentru inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor;
i) Te = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui echipament de multiplicare.
(2) Pentru preschimbarea, in perioada de valabilitate, a documentelor care atesta inregistrarea in registrele nationale ca urmare a modificarii datelor inregistrate initial de operatorul economic sau pentru prelungirea duratei de valabilitate a acestora se plateste suma datorata potrivit tarifului prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008.
(3) In cazul in care se solicita inregistrarea unor noi activitati, la suma prevazuta la alin. (2) se adauga si tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea de activitati.
(4) Dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor care atesta inregistrarea in registrele nationale, se poate solicita o noua inregistrare, pentru care suma datorata se calculeaza conform formulei prevazute la alin. (1).
(5) Pentru completarea inregistrarii initiale cu noi activitati, puncte de lucru sau spatii de depozitare si echipamente de multiplicare, suma datorata se calculeaza conform formulei prevazute la alin. (1).

Art. 5
(1) Pentru inscrierea fonogramelor, programelor pentru calculator, a videogramelor si a operelor in registrele nationale administrate de ORDA, suma datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de titluri pentru care se solicita inscrierea cu tariful prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile pentru care se plateste tariful stabilit pentru fiecare cerere, indiferent de numarul de titluri pentru care se solicita inscrierea, astfel:
a) inscrierea titlurilor importate, pentru care tariful este stabilit pentru transe de titluri;
b) inscrierea programelor pentru calculator de alti operatori economici decat producatorul;
c) inscrierea videogramelor care contin filme cinematografice.
(3) In cazul in care se solicita modificarea datelor referitoare la un titlu inscris in registrele nationale, pentru motive care nu sunt datorate ORDA, se plateste suma calculata conform alin. (1).
(4) Pentru rectificarea datelor inscrise in Registrul national de opere se plateste tariful prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008.
(5) Pentru dosarele incomplete se plateste tariful prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru fiecare cerere de completare.
(6) Pentru solutionarea cererii in regim de urgenta, la sumele calculate conform cap. II se adauga tariful de urgenta prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru fiecare cerere.

Art. 6
(1) Suma datorata pentru achizitionarea marcajelor holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si drepturilor conexe se calculeaza inmultind numarul de marcaje holografice solicitate a fi eliberate cu pretul de vanzare stabilit prin decizie a directorului general al ORDA.
(2) Pretul de vanzare al marcajelor holografice se stabileste pe baza pretului de achizitie, la care se adauga un comision legal de administrare de 30%, iar la suma astfel obtinuta se adauga comisionul de 10%, care se face venit la Fondul cultural national.
(3) In cazul in care se solicita plata prin banca a marcajelor holografice, ORDA elibereaza o factura pro forma pe baza careia se poate efectua plata. Modalitatea de plata se specifica de catre solicitant in cererea de eliberare a marcajelor holografice.


Capitolul III - Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru operatiuni de constatare tehnico-stiintifica si expertize efectuate de ORDA


Art. 7
Pentru efectuarea operatiunilor de constatare tehnico-stiintifica, suma de plata datorata se calculeaza in functie de numarul si de tipul produselor asupra carora s-a efectuat constatarea tehnico-stiintifica prin aplicarea tarifului aferent prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 si se mentioneaza in raportul de constatare tehnico-stiintifica.

Art. 8
(1) Pentru efectuarea operatiunilor de expertiza, suma de plata datorata se calculeaza in functie de numarul si de tipul produselor asupra carora se solicita efectuarea de expertize prin aplicarea tarifului aferent prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008.
(2) In cazul in care expertiza se efectueaza in alte locatii decat sediul ORDA, la sumele datorate potrivit alin. (1) se adauga cheltuielile legale aferente deplasarii, estimate de ORDA, iar suma astfel rezultata se mentioneaza intr-o factura pro forma.
(3) La finalizarea expertizei, ORDA stabileste si comunica solicitantului suma definitiva, iar rezultatul expertizei se comunica acestuia numai dupa plata sumei datorate.


Capitolul IV - Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru programele de instruire organizate de ORDA


Art. 9
Pentru cursurile de instruire organizate de ORDA, suma de plata datorata se calculeaza, pentru fiecare participant, prin inmultirea numarului de ore aprobate prin decizie a directorului general al ORDA pentru fiecare curs cu tariful prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008.


Capitolul V - Procedura de incasare a sumelor datorate, calculate conform prezentelor norme metodologice


Art. 10
(1) Sumele datorate si calculate conform prezentelor norme metodologice se platesc in numerar la casieria ORDA din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, in ziua de luni, intre orele 9,00-16,00, si in zilele de marti, miercuri si joi, intre orele 13,30-16,00, sau in contul RO37TREZ7015032XXX009338, deschis de ORDA la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti.
(2) Operatiunile prevazute la art. 2 se realizeaza numai dupa plata sumelor datorate, calculate conform prezentelor norme metodologice, cu exceptia operatiunilor de constatare tehnico-stiintifica.
(3) Pentru a dovedi plata sumelor datorate, se va prezenta la ORDA o fotocopie a chitantei eliberate de ORDA sau o fotocopie si originalul extrasului care atesta plata in contul prevazut la alin. (1). Originalul se restituie solicitantului dupa confruntarea cu copia.
(4) La cererea scrisa a solicitantilor, ORDA poate elibera facturi pro forma pentru toate sumele calculate conform prezentelor norme metodologice.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Legea 173/2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Hotararea 23/2015
Legea 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata 2014
Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Lege nr. 94/2014
Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Legea 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, republicata 2014
Legea 211/2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenia romana, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constit
Ordin 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin 3155/2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali
Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010
HG 303/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism
OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Lege nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc. Legea 381/2009
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
Decizie nr. 117/2009 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale in concerte si spectacole
Aplicarea normelor dreptului international umanitar in cazul operatiunilor antiteroriste
Galea Ion

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: