DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 6 ianuarie 2010

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, precum si ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,
tinand cont de prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,
in temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) si ale art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei*), cu modificarile ulterioare,
ministrul dezvoltarii regionale si locuintei emite urmatorul ordin:
---------------
*) Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010.

Art. I
Reglementarea tehnica Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii ca auditor energetic pentru cladiri, cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa conform anexei nr. 1;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata;
d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz;
e) memoriu de activitate conform anexei nr. 2;
f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii;
h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.
(2) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in vederea atestarii ca auditor energetic pentru cladiri, cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel:
a) documentele prevazute la alin. (1) lit. a), e), f) si g);
b) dovada nationalitatii solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta;
e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pentru cladiri pe teritoriul Romaniei.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, confirma primirea documentelor prevazute la alin. (1) si (2) in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora si informeaza solicitantul, dupa caz, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic, cu privire la documentele lipsa ori neconforme cu prevederile prezentului indrumator.
(4) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevazute la alin. (1) si (2) se finalizeaza prin emiterea unei decizii motivate, in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii dosarului complet de catre solicitant.
(5) In cazul aplicarii regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevazut la alin. (4) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevazute la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.
(6) In cazul in care exista dubii asupra unor documente prevazute la alin. (2), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, poate cere autoritatii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitatii acestora.
(7) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate decide, dupa caz, anterior sustinerii examenului prevazut la art. 9, parcurgerea de catre solicitantul cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, in conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de pana la un an.
(8) Documentul de confirmare prevazut la alin. (3) si decizia prevazuta la alin. (4) se transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic solicitantilor, se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicarii.
(9) Decizia prevazuta la alin. (4) sau absenta acesteia, dupa caz, poate fi atacata in fata instantelor romane de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Sub sanctiunea nulitatii, decizia prevazuta la alin. (4) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictionala unde aceasta poate fi contestata.

3. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In intelesul prezentului indrumator, specialisti pot fi cetateni romani, precum si cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc sa acceada la profesia reglementata de auditor energetic pentru constructii si sa o exercite in Romania, in mod independent sau ca salariati.
(1^2) Prevederile prezentului indrumator se aplica si specialistilor cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, daca acestia au o experienta profesionala de 3 ani in profesia reglementata de auditor energetic pentru cladiri pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarii profesionale si doresc sa o exercite in Romania."

4. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Absolventii romani cu diploma in domeniile prevazute la alin. (1), obtinuta in strainatate, trebuie sa prezinte documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente."

Art. II
Reglementarea tehnica Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1
(1) Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea specialistilor cu activitate in constructii, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat» si «responsabil tehnic cu executia», in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995.

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
(3) In intelesul prezentului indrumator, specialisti pot fi cetateni romani, precum si cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc sa acceada la profesiile reglementate prevazute la alin. (1) si sa le exercite in Romania, in mod independent sau ca salariati.
(4) Prevederile prezentului indrumator se aplica si specialistilor cetateni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, daca acestia au o experienta profesionala de 3 ani in profesiile reglementate prevazute la alin. (1) pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarii profesionale si doresc sa le exercite in Romania.

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii in profesia reglementata «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze, pentru care se solicita atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata;
d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; solicitantul inginer specializat in proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisa de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale, daca este cazul;
e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.) si precizarea celor mai importante lucrari proiectate in domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date constructive);
f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii;
h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.

4. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel:
a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);
b) dovada nationalitatii solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta;
e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei.

5. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei de catre orice solicitant, cetatean roman, in vederea atestarii in profesia reglementata «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru care se solicita atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate;
d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz;
e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite;
f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii;
h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.

6. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel:
a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);
b) dovada nationalitatii solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente;
d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta;
e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei.

7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean roman, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in vederea atestarii in profesia reglementata «expert tehnic», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii in specialitatea petrol si gaze, in care se solicita atestarea;
b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata, precum si, dupa caz, diploma de doctor inginer sau doctor arhitect;
d) copie de pe carnetul de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; solicitantul inginer specializat in proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisa de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale, daca este cazul;
e) memoriu de activitate (intreprinderi sau operatori economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii), din care sa rezulte experienta, competenta si titlurile stiintifice obtinute;
f) doua recomandari din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;
g) copie de pe documentul de plata a taxei de examinare in vederea atestarii;
h) declaratie pe propria raspundere ori, dupa caz, certificat de cazier judiciar din care rezulta ca solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.

8. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Dosarul care se depune de catre orice solicitant, cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, in vederea atestarii in profesia reglementata «expert tehnic», cuprinde obligatoriu urmatoarele documente, redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, astfel:
a) documentele prevazute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);
b) dovada nationalitatii solicitantului;
c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior de specialitate — cursuri de lunga durata —, insotita de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente, precum si, dupa caz, copie de pe diploma de doctor inginer sau doctor arhitect;
d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienta;
e) document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie;
f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane, necesara exercitarii profesiei reglementate pe teritoriul Romaniei.

9. La capitolul V Dispozitii tranzitorii si finale, dupa titlu se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 15^1
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, confirma primirea documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3), in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora, si informeaza solicitantul, dupa caz, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic, cu privire la documentele lipsa ori neconforme cu prevederile prezentului indrumator.
(2) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3) se finalizeaza prin emiterea unei decizii motivate, in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii dosarului complet de catre solicitant.
(3) In cazul aplicarii regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevazut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si la art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.
(4) In cazul in care exista dubii asupra unor documente prevazute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in calitate de autoritate romana competenta, poate cere autoritatii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitatii acestora.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate decide, dupa caz, anterior sustinerii examenului prevazut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de catre solicitantul cetatean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, in conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de pana la un an.
(6) Documentul de confirmare prevazut la alin. (1) si decizia prevazuta la alin. (2) se transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si in format electronic solicitantilor, se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicarii.
(7) Decizia prevazuta la alin. (2) sau absenta acesteia, dupa caz, poate fi atacata in fata instantelor romane de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Sub sanctiunea nulitatii, decizia prevazuta la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictionala unde aceasta poate fi contestata.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a convent
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010
Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010
Lege 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)—e) din Legea nr.
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009
OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Agenda Juristului 2016
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: