DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 44/2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 1 februarie 2010

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 2.118 din 18 ianuarie 2010 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,
in temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,
ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.

Art. I
Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "
(2) Prima de casare este exprimata printr-un tichet valoric cu valoare nominala. Modelul tichetului valoric este prevazut in anexa nr. 12."

2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)—(2^4), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Tichetele valorice se tiparesc de Autoritate prin Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A. Caracteristicile tichetelor valorice, conditiile de tiparire si de livrare a acestora se stabilesc prin contractul incheiat intre Autoritate si Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A.
(2^2) Distribuirea tichetelor valorice se face de catre Autoritate pe baza de solicitare scrisa a colectorului si in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 13.
(2^3) In baza protocolului incheiat cu Autoritatea, colectorul elibereaza tichete valorice proprietarilor care predau spre casare autovehicule uzate.
(2^4) Stabilirea necesarului de tichete valorice, costurile generate cu tiparirea si livrarea acestora, precum si urmarirea miscarii stocurilor de tichete valorice tiparite, distribuite, eliberate si decontate sunt in sarcina Autoritatii."

3. La articolul 17 alineatele (5)—(7) si la articolul 25 alineatele (4)—(6), termenii "distribuit" si "distribuite" se inlocuiesc cu termenii "eliberat" si "eliberate".

4. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 21 - Sesiunea de inscriere
(1) Sesiunea de inscriere se considera deschisa dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea.
(2) Ultima zi a sesiunii de inscriere nu poate depasi data de 31 octombrie a fiecarui an in care se desfasoara programul."

5. La articolul 22, alineatul (12) se abroga.

6. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In baza propunerii Comisiei de analiza si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aproba inscrierea proprietarului, in limita fondurilor disponibile destinate programului."

7. La articolul 24, alineatul (3) se abroga.

8. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 31
Anexele nr. 1—13 fac parte integranta din prezentul ghid."

9. In cuprinsul anexelor nr. 6 si 11, termenul "distribuit" se inlocuieste cu termenul "eliberat".

10. Dupa anexa nr. 11 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 12 si 13, avand continutul prevazut in anexele nr. 1 si 2.

Art. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 12 la ghid)


— fata —
Tichet valoric programul de stimulare a innoirii parcului national auto 2010 - Rabla 2010 - fata

— verso —
Tichet valoric programul de stimulare a innoirii parcului national auto 2010 - Rabla 2010 - verso

N O T A:
1. Textul tichetului valoric destinat utilizarii de catre persoana fizica se tipareste pe fond verde.
2. Textul tichetului valoric destinat utilizarii de catre persoana juridica se tipareste pe fond rosu.


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 13 la ghid) - Procedura de distribuire a tichetelor valorice destinate utilizarii in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national


1. Distribuirea tichetelor valorice se efectueaza de Administratia Fondului pentru Mediu (Autoritatea), in limita stocului disponibil.

2. Intr-o prima faza, distribuirea tichetelor valorice se face catre colectorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) satisface criteriile de eligibilitate prevazute la art. 9 din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009;
b) depune, in cadrul perioadei organizate de Autoritate, cerere de distribuire a tichetelor valorice si incheie protocol cu Autoritatea.

3. Sub sanctiunea nulitatii cererii de distribuire, colectorul poate solicita distribuirea a cel mult 100 de tichete valorice.

4. Anuntul cu privire la organizarea perioadei de depunere a cererilor de distribuire se publica, cu cel putin 3 zile inainte de data deschiderii acesteia, pe pagina de internet a Autoritatii.

5. Colectorul care a incheiat protocol cu Autoritatea poate depune, succesiv, noi cereri de distribuire a tichetelor valorice, in urmatoarele conditii:
a) a eliberat proprietarilor de autovehicule uzate cel putin 80% din tichetele valorice care i-au fost distribuite initial de Autoritate;
b) prezinta Autoritatii, pe suport hartie si suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor care au predat spre casare autovehicule uzate.

6. In situatia prevazuta la pct. 5, Autoritatea distribuie tichete valorice in limita stocului si in functie de realizarile individuale ale colectorului, dar nu mai mult de 100 de bucati.

7. In luna iulie, Autoritatea procedeaza la regularizarea stocului de tichete distribuite colectorilor, astfel:
a) colectorul care nu a eliberat catre proprietari toate cele 100 de tichete valorice distribuite initial in conditiile prevazute la pct. 2 restituie Autoritatii tichetele valorice neeliberate si depune, pe suport hartie si suport electronic, lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor care au predat spre casare autovehicule uzate, daca este cazul;
b) Autoritatea exclude din lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz si care au incheiat protocol colectorul prevazut la lit. a);
c) Autoritatea distribuie tichetele valorice restituite colectorilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 5.

8. Prin protocolul incheiat intre Autoritate si colector se stabilesc:
a) numarul tichetelor valorice distribuite si, defalcat, numarul tichetelor valorice destinate utilizarii de catre persoanele fizice, precum si numarul tichetelor valorice destinate utilizarii de catre persoanele juridice;
b) data exacta din luna iulie la care Autoritatea procedeaza la regularizarea stocului de tichete valorice distribuite;
c) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice, in situatia regularizarii stocului de tichete valorice distribuite;
d) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, la finalul Programului anual de stimulare a innoirii Parcului auto national;
e) modalitatea, conditiile si termenul de restituire a tichetelor valorice neeliberate, gresit completate si/sau deteriorate de catre colector;
f) continutul listei tichetelor valorice prevazute la pct. 5 lit. b).
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 94/2016 pentru completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
OUG 42/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 42/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 149/2015 privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Lege nr. 149/2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania ? S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
Legea 75/2015 privind aprobarea OG 14/2014 pentru modificarea si completarea OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor. Lege nr. 75/2015
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Fenomenologia politica a dreptului. Volumul III. Ontonomia
Parlagi Anton,Parlagi Anton

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: