DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 25 ianuarie 2010

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) contractul de inchiriere in original sau copie legalizata, vizat de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla domiciliul proprietarului; in cazul contractelor de inchiriere incheiate intre functionarul public cu statut special si persoane juridice care au in obiectul de activitate inchirierea de imobile nu subzista obligatia inregistrarii contractului la organul fiscal;".

2. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care cererea nu a fost insotita, la data depunerii, de documentele prevazute la alin. (2) sau in cazul in care declaratiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge."

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Verificarea documentatiei, respectiv constatarile efectuate la adresa prevazuta in contractul de inchiriere se realizeaza de catre compartimentul de resurse umane al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al unitatilor subordonate in cadrul carora isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special.
(2) Verificarile la adresa prevazuta in contractul de inchiriere se efectueaza cu ocazia depunerii cererii pentru acordarea compensatiei lunare a chiriei, dar si ori de cate ori sunt informatii ca nu sunt respectate conditiile de acordare a acesteia.
(3) Rezultatul verificarii documentatiei si a situatiei reale la adresa prevazuta in contractul de inchiriere se consemneaza intr-un proces-verbal care se prezinta conducatorului unitatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special, pentru a hotari, dupa caz, astfel:
a) acordarea compensatiei lunare pentru chirie functionarilor publici cu statut special care indeplinesc conditiile legale si emiterea unei/unui decizii/ordin de acordare a acestui drept, specificandu-se in mod expres data de la care incepe plata compensatiei;
b) respingerea solicitarilor care nu indeplinesc conditiile legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii
(4) Ordinul/Decizia privind acordarea compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat/vizata pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative in vigoare.
(5) Dreptul la compensatia lunara pentru chirie se acorda incepand cu data inregistrarii cererii la secretariatul unitatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special.
(6) Termenul maxim pentru emiterea ordinului/deciziei de acordare a acestui drept, precum si pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii."

4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Dreptul la compensatia lunara pentru chirie inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la data dobandirii de catre functionarul public cu statut special in cauza sau de catre sotul/sotia acesteia/acestuia a unei locuinte proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special;
b) la data incheierii casatoriei, daca sotul/sotia are locuinta in proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special;
c) la data incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta de serviciu de catre functionarul public cu statut special;
d) la data cand se refuza in scris atribuirea unui spatiu de locuit corespunzator; prin spatiu de locuit corespunzator se intelege constructia alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) in ziua urmatoare celei in care inceteaza contractul de inchiriere a locuintei;
f) in cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre compartimentul de resurse umane, se constata ca functionarul public cu statut special nu locuieste efectiv la adresa prevazuta in contractul de inchiriere;
g) in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acordarea compensarii chiriei;
h) in cazul in care se constata ca declaratiile cuprinse in dosar nu corespund realitatii;
i) in cazul incetarii raporturilor de serviciu."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare
Teoria generala a dreptului. Caiet de seminar. Editia 2
Anghel Elena,Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela,Spataru-Negura Laura-Cristiana,Coord. Popa Nicolae

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: