DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3215/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnicaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 27 noiembrie 2009

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operatiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) sunt efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2007;
b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT; si
c) sunt necesare implementarii proiectului.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activitatii coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) sunt efectuate incepand cu data intrarii in vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte;
b) nu sunt finantate din axa prioritara 6 din Programul operational regional;
c) sunt in concordanta cu obiectivele POAT;
d) sunt necesare implementarii proiectului.
(3) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finantarea majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) sunt efectuate incepand cu data de 14 aprilie 2009; si
b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT."

2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)(9), cu urmatorul cuprins:
"(5) Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente cresterii venitului brut rezultate in urma majorarii salariale acordate in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv urmatoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:
a) contributia de asigurari sociale de stat;
b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
c) contributia pentru asigurarea sanatatii personalului;
d) contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(6) In cazul premiilor anuale calculate pe baza venitului brut care include si majorarea salariala in baza Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerata eligibila valoarea premiul acordat, aferenta acestei majorari, inclusiv contributiile angajatorului aferente acestei valori dintre cele mentionate la alin. (5) lit. a)d), si platita conform legislatiei in vigoare.
(7) Cheltuielile prevazute la alin. (5) si (6) sunt eligibile pentru personalul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are atributii in gestionarea instrumentelor structurale in cadrul obiectivului Convergenta, asa cum este definita notiunea de gestionare de catre Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare;
b) a obtinut avizul prealabil al MFP pentru acordarea majorarii salariale in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) este incadrat in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 10, 11 si 12 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009;
d) in cazul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 si mentionate la lit. c), acestea trebuie sa indeplineasca functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar in conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitatii, considerate acceptabile de Comisia Europeana, in contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
(8) Cheltuielile prevazute la alin. (5) si (6) sunt eligibile pentru personalul incadrat la nivelul autoritatii de audit daca indeplineste conditia prevazuta la alin. (7) lit. a) si beneficiaza de majorarea salariala acordata in temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Cheltuielile prevazute la alin. (5) si (6) nu sunt eligibile pe perioada in care personalul este delegat, detasat, mutat temporar in alta structura decat cele prevazute la alin. (7) si (8), aflat in concediu medical sau concediu de maternitate."

3. La articolul 6 alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) inchirierea sediului, instalatiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate in ansamblu sau separat, destinate activitatii zilnice a beneficiarului."

4. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Cheltuielile privind inchirierea si/sau leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile in cadrul proiectului.
...................
(3) Cheltuielile privind leasingul prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operatiunii si respecta prevederile din contractul/decizia de finantare;
b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;
c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului platita de utilizator este aferenta contractului de leasing si este justificata de documente contabile;
d) valoarea maxima eligibila nu depaseste valoarea de piata a bunului care face obiectul contractului de leasing;
e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibila doar pentru perioada de finantare a operatiunii;
f) utilizatorul de leasing renunta expres la optiunea de cumparare, la momentul semnarii contractului de leasing.
...................
(6) Cheltuielile accesorii care intervin intr-un contract de leasing, precum asigurari, cu exceptia RCA, dobanzi, comisioane, taxe si alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational de asistenta tehnica
Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011
Ordin nr. 2115/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat 2013
Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban
Ordin nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
Hotarare nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Hotarare nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Hotarare nr. 491/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Regulament cadru de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013
Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: